Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska

2 Geneza, status, główne założenia projektu i architektura Instalacja pilotowa Oprogramowanie zarządzające (middleware) - technologie i architektura - integracja klastrów dynamicznych - system zarządzania zasobami i zadaniami - zarządzanie kontami użytkowników - intefejs dostępowy – portale gridowe Aplikacje pilotowe Uruchamianie aplikacji numerycznych na przykładzie systemu NuscaS Podsumowanie Plan

3 Klastry komputerów PC stanowią obecnie dominujący typ systemów równoległych, przede wszystkim ze względu na ich niższy koszt niż tradycyjne superkomputery Kluczowa rola oprogramowania Open Source, takiego jak system operacyjny LINUX Klastry komputerów PC w Polsce -pierwszy w TASK - październik 2000 r. -drugi w Politechnice Częstochowskiej - styczeń 2001 r. -od 2003 roku dynamiczny rozwój na terenie całej Polski Różnorodne architektury procesorów - Intel, AMD, 32- i 64-bitowe Klastry komputerów PC-Linux

4 Klaster ACCORD w PCz

5 ACCORD: Architektura ACCORD: Architektura

6 Narzędzia do zarządzania i monitorowania klastra Web Condor Interface Kompletny system do zarządzania i monitorowania klastra zintegrowany z www

7 POLSKIE PROJEKTY SIECIOWE – PIONIER (1Q05) Podobne rozwiązanie USA: National Lambda Rail SIECI NOWEJ GENERACJI

8 National Lambda Rail Docelowo 16 000 mil światłowodu Transport: Cisco 15808 (max. 40 kanałów @ 10Gbit/s) 4 lambdy (10G Ethernet LAN PHY): -sieć przełączanego Ethernetu 10Gbit/s (usługi typu LAN i połączenia na poziomie 1Gbit/s) -krajowa sieć IP -połączenie dla projektów badawczych (projekty obliczeniowe, teleprezencja itp.), -Internet2 – eksperymentalna dla badań nad nowymi usługami sieciowymi SIECI NOWEJ GENERACJI - PORÓWNANIE PIONIER 3000 km (docelowo 6000 km) ADVA (max 32 kanały @ 10 Gb/s) 1 lambda (10GEth LAN PHY ) TAK kanały wirtualne, 2 lambdy – 3Q06

9 Status projektu CLUSTERIX Projekt celowy MNiI CLUSTERIX - Krajowy Klaster Linuxowy (National Cluster of Linux Systems) Uczestniczy 12 jednostek z całej Polski (MAN-y i KDM-y) Politechnika Częstochowska jako koordynator Faza badawczo-rozwojowa: 01.01.2004 - 30.09.2005 Faza wdrożeniowa: 01.10.2005 – 30.06.2006 Ogólny koszt – 5 340 000 zł, w tym dotacja MNiI - 2 500 000 zł, reszta to wkład własny uczestników projektu

10 Partnerzy Politechnika Częstochowska (koordynator) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Kraków Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa w Gdańsku (TASK) Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) Politechnika Białostocka Politechnika Łódzka UMCS w Lublinie Politechnika Warszawska Politechnika Szczecińska Uniwersytet Opolski Uniwersytet w Zielonej Górze

11 Założenia projektu Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie narzędzi oraz mechanizmów umożliwiających wdrożenie produkcyjnego środowiska gridowego, W konfiguracji bazowej udostępnia ono infrastrukturę lokalnych klastrów PC-Linux o architekturze 64-bitowej, połączonych szybką siecią kręgosłupową zapewnianą przez sieci PIONIER Do infrastruktury bazowej podłączone zostaną zarówno istniejące, jak i nowe klastry, o zróżnicowanej architekturze 32- i 64-bitowej W wyniku powstanie rozproszony klaster PC nowej generacji o dynamicznie zmieniającej się wielkości, w pełni operacyjny i zintegrowany z istniejącymi usługami, udostępnionymi przez inne projekty powstałe w ramach programu PIONIER

12 Utworzenie środowiska produkcyjnego – Dostarczenie narzędzi i mechanizmów pozwalających na dynamiczną i automatyczną rekonfigurację infrastruktury – Umożliwi dołączanie kolejnych klastrów lokalnych 32- lub 64- bitowych – Instalacja pilotowa stanowi bazową infrastrukturę szkieletową połączoną siecią PIONIER Rozwój oprogramowania narzędziowego – Zarządzanie danymi – System rozdziału zasobów z predykcją, monitorowanie – Zarządzanie kontami użytkowników i organizacjami wirtualnymi – Bezpieczeństwo – Zarządzanie zasobami sieciowymi, IPv6 – Interfejs użytkownika oraz administratora – Dynamiczne równoważenie obciążenia, mechanizm punktów kontrolnych Rozwój aplikacji gridowych – Modelowanie zjawisk termomechanicznych w krzepnących odlewach – Symulacja przepływów transonicznych wokół skrzydła samolotu – Symulacje wielkiej skali przepływu krwi w mikrokapilarach metodą cząstek – Modelowanie molekularne – Dynamiczna wizualizacja terenu 3D z danych przestrzennych Realizowane zadania

13 CLUSTERIX: Architektura

14 Instalacja pilotowa (1) 12 klastrów lokalnych stanowi szkielet systemu Klastry lokalne budowane w oparciu o 64-bitowe procesory Intel Itanium2 1,4 GHz wyposażone w pamięci podręczne o wielkości 3 MB 2 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM na procesor Komunikacja wewnątrz klastrów lokalnych oparta o Gigabit Ethernet i InfiniBand (lub Myrinet) Komunikacja pomiędzy klastrami lokalnymi odbywa się za pomocą dedykowanych kanałów 1 Gb/s udostępnianych przez sieć PIONIER

15 Instalacja pilotowa (2) 252 x IA-64 w szkielecie 800 x IA-64 w konfiguracji testowej - 4,5 TFLOPS 3000+ km włókien optycznych o przepustowości 10Gbps (technologia DWDM) w pełni wdrożone protokoły IPv4 oraz IPv6 Gdańsk Szczecin Poznań Zielona Góra Wrocław Opole Częstochowa Kraków Łódź Lublin Warszawa Białystok

16 CLUSTERIX: Architektura sieci Bezpieczny dostęp do sieci zapewniają routery ze zintegrowaną funkcjonalnością firewalla Użycie dwóch VLAN-ów umożliwia separację zasobów obliczeniowych od szkieletu sieci Wykorzystanie dwóch sieci z dedykowaną przepustowością 1 Gbps pozwala poprawić efektywność zarządzania ruchem w klastrach lokalnych PIONIER Core Switch Clusterix Storage Element Local Cluster Switch Computing Nodes Access Node Router Firewall Internet Network Access Communication & NFS VLANs Internet Network Backbone Traffic 1 Gbps

17 Oprogramowanie zarządzające systemem CLUSTERIX - technologie Tworzone oprogramowanie bazuje na Globus Toolkit 2.4 oraz WEB serwisach - możliwość powtórnego wykorzystania tworzonego oprogramowania - zapewnia interoperacyjność z innymi systemami gridowymi na poziomie serwisów Technologia Open Source, w tym LINUX (Debian, jadro 2.6.x) oraz systemy kolejkowe (Open PBS, SGE) - oprogramowanie Open Source jest bardziej podatne na integrację zarówno z istniejącymi, jak i z nowymi produktami - dostęp do kodu źródłowego projektu ułatwia dokonywania zmian i ich publikację - większa niezawodność i bezpieczeństwo Szerokie wykorzystanie istniejących modułów programowych, np. brokera zadań z projektu GridLab, po dokonaniu niezbędnych adaptacji i rozszerzeń

18

19 Integracja klastrów dynamicznych: Założenia Klastry dynamiczne (zewnętrzne) mogą być w prosty sposób (automatycznie) dołączane do szkieletu systemu CLUSTERIX aby: –zwiększyć dostępną moc obliczeniową –wykorzystać zasoby klastrów zewnętrznych w momentach, gdy są one nieobciążone (noce, weekendy …) –zapewnić skalowalność infrastruktury systemu

20 Integracja klastrów dynamicznych: Architektura Nowe klastry weryfikowane pod względem: zainstalowanego oprogramowania certyfikatów SSL Komunikacja za pośrednictwem routera/firewalla System Monitorujący automatycznie wykrywa nowe zasoby Nowe klastry udostępniają moc obliczeniową dla użytkowników PIONIER Backbone Switch Local Switch Router Firewall Clusterix Core Dynamic Resources Internet

21 Dołączenie klastra dynamicznego Nodes Firewall/ router Access node Backbone network Switch Local switch Internet Klaster dynamiczny powinien utworzyć połączenie ze szkieletem za pośrednictwem sieci Internet Monitoring system Cały proces zarządzany przez system monitorujący Clusterix-a JIMS Struktura wewnętrzna klastra dynamicznego – nieistotna z punktu widzenia procesu dołączania Nodes DYNAMIC CLUSTER Access node Istotny – publiczny węzeł dostępowy Połączenie via firewall z węzłem dostep. szkieletu

22 Podsumowanie: Instalacja szkieletowa: - 250+ procesów Itanium2 rozproszonych pomiędzy 12 klastrami lokalnymi na terenie Polski Możliwość dołączenia klastrów dynamicznych z zewnątrz (klastry na Uczelniach, w kampusach) - maksymalna instalacja zawierająca 800+ procesorów Itanium2 (4,5 Tflops) – jeszcze bez wykorzystania procedury automatycznego dołączenia

23 Grid PBS/Torque, SGE Globus Broker - GRMS Checkpoint restart Virtual User Account System CDMS User Interface USER SSH Session Server Portal SSH Session Server Wykonanie zadania w systemie CLUSTERIX

24 GRMS (Grid Resource Management System) jest systemem zarządzania zasobami i zadaniami w projekcie CLUSTERIX Został stworzony w ramach projektu GridLab Głównym zadaniem systemu GRMS jest zarządzanie całym procesem zdalnego zlecania zadań obliczeniowych do różnych systemów kolejkowych obsługujących klastry lokalne GRMS został zaprojektowany jako zbiór niezależnych komponentów zajmujących się różnymi aspektami procesu zarządzania zasobami, wykorzystujących serwisy niskiego poziomu GRMS (1)

25 GRMS bazuje na serwisach dostępnych w pakiecie Globus (GRAM, GridFTP) oraz w systemie zarządzania danymi CDMS i systemie monitorującym JIMS GRMS udostępnia interfejs w formie web-serwisu (GSI- enabled), przez który mogą się do niego odwoływać wszyscy klienci (portale, klienci linii komend lub aplikacje) Wszystkie wymagania użytkowników są specyfikowane przy pomocy specjalnych dokumentów XML, nazywanych opisami zadań GJD (GRMS Job Description), przy czym są one wysyłane do GRMSa jako komunikaty SOAP poprzez połączenia GSI GRMS (2)

26 Z punktu widzenia końcowego użytkownika funkcjonalność systemu GRMS można podzielić na: zlecanie zadań użytkownika i ich kontrolowanie listowanie zadań użytkownika z uwzględnieniem zadanych kryteriów zarządzanie zadaniami – migracja, zatrzymywanie, wznowienie, usuniecie pobieranie informacji o zadaniach znajdowanie zasobów spełniających wymagania użytkownika zarządzanie powiadamianiem (notyfikacja) Funkcjonalność systemu GRMS

27 pbs access.pcss.clusterix.pl file:////home/users/olas/opt/bin/psolidify /home/users/olas/calc/solid/large/40000/40000 gsiftp://access.pcz.clusterix.pl/~/tmp/zad/out gsiftp://access.pcz.clusterix.pl/~/tmp/zad/err

28 Klaster lokalny Grid !!! Główne (z naszej perspektywy) problemy to: Problemy z zarządzaniem kontami użytkowników Kwestia rozliczenia wykorzystanych zasobów Niekompatybilność systemów kolejkowych Problemy z transferem plików Integracja użytkowników z systemem w sposób przezroczysty i wygodny jest niezbędna w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści. Zarządzanie kontami użytkowników w Gridach

29 Dotychczas użytkownik musiał posiadać oddzielne konto fizyczne na każdej maszynie System Wirtualnych Użytkowników (VUS) john jsmith smith acc01 foo jsmith js System zarządzania zasobami+ System Wirtualnych Użytkowników

30 Globus PBS VUS dla Gridu

31 Zbiór ogólnodostępnych kont, które mogą być przyporządkowane kolejnym zadaniom Możliwość zgłaszania zadań do innych maszyn i klastrów lokalnych Automatyczny transfer plików Uproszczona administracja kontami użytkowników Pełna informacja rozliczeniowa o wykorzystaniu kont VUS dla Gridu

32 Architektura systemu

33 Autoryzacja - przykład VO hierarchy Account groups VO admins security policy Node admin security policy Grid Node guestscommonpower login: Clusterix TUCCyfronetPSNC ScientistsoperatorsprogrammersstaffLab_users Clusterix TUCCyfronetPSNC scientistsoperatorsprogrammersstaffLab_users

34 Pozwala stworzyć produkcyjne środowisko gridowe Łączy lokalne i globalne polityki zarządzania kontami Redukuje narzuty na administrację Udostępnia pełną informację na temat wykorzystania zasobów Wspiera różnorodne scenariusze dostępu do Gridu – dla użytkownika końcowego, właściciela zasobów, managera organizacji VUS: Podsumowanie

35 Grid PBS/Torque, SGE Globus Broker - GRMS Checkpoint restart Virtual User Account System CDMS User Interface USER SSH Session Server Portal SSH Session Server Wykonanie zadania w systemie CLUSTERIX

36 1.Użytkownik zleca zadanie do systemu GRMS za pośrednictwem np. portalu, przekazując opis zadania GJD 2.GRMS wybiera optymalny zasób do uruchomienia zadania, zgodnie z opisem zadania (hardware/software) 3.VUS odpowiada za mapowanie uprawnień użytkownika (user credentials) na konta fizyczne w klastrach lokalnych 4.Transfer danych wejściowych i plików wykonywalnych (staging): a) dane wejściowe opisywane przy pomocy logicznego lub fizycznego pobierane są z systemu CDMS ( CLUSTERIX Data Management System) b) pliki wykonywalne, w tym również skrypty (GRMS + CDMS) 5.Wykonanie zadania 6.Po zakończeniu zadania wyniki przekazywane są do CDMS; wykorzystywane konta fizyczne są czyszczone przez VUS Bazowy scenariusz wykonywania zadań w systemie CLUSTERIX

37 Interfejs dostępowy: Portale gridowe Wymagania w stosunku do interfejsu dostępowego : - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb użytkowników - wydajność - bezpieczeństwo Opracowano SSH Session Framework z następującymi właściwościami: - oparcie interfejsu GUI o interfejs command-line - wykorzystanie portletów GridSphere oraz parserów zdefiniowanych w języku XML - architektura rozproszona - łatwa adaptacja istniejących aplikacji do wykonywania w Gridzie - instalacja przezroczysta dla systemu gridowego (run-time) - niezawodność - wsparcie dla VRML, X3D, SVG, formatów graficznych (jpeg, png)

38

39

40

41

42 Ponad 20 aplikacji użytkownika końcowego Wśród zaproponowanych aplikacji można wyróżnić następujące typy zadań: -zadania jednoprocesowe -sekwencja zadań jednoprocesowych -zadania równoległe uruchamiane na jednym klastrze lokalnym -sekwencja zadań równoległych uruchamianych na jednym klastrze lokalnym -meta-aplikacje rozproszone uruchamiane na więcej niż jednym klastrze lokalnym - MPICH-G2 Aplikacje pilotowe

43 W.Dzwinel, K.Boryczko AGH, Institute of Computer Science Symulacje wielkiej skali przepływów krwi w mikrokapilarach (dyskretne modele cząstkowe)

44 (5x10 6 cząstek, 16 procesorów) Powstawanie skrzepów krwi

45 Przewidywanie struktur białek Adam Liwo, Cezary Czaplewski, Stanisław Ołdziej Department of Chemistry, University of Gdansk

46 Selected UNRES/CSA results from 6 th Community Wide Experiment on the Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction December 4-8, 2004 left - experimental structure, right - predicted structure

47 Symulacje przepływów w aeronautyce - autorskie oprogramowanie HADRON Prof. Jacek Rokicki Politechnika Warszawska

48 3 6 x 10 6 węzłów 30 60 x 10 6 równań nielin. Projekt HiReTT (1999-2003) Symulacje wielkiej skali zagadnień 3D mechaniki płynów

49 Nano-Technologie Michał Wróbel, Aleksander Herman TASK & Politechnika Gdańska

50 XMD testing target: a planetary gear device containing 8297 atoms (C, F, H, N, O, P, S and Si) designed by K. E. Drexler and R. Merkle XMD - pakiet oprogramowania Open Source do symulacji zagadnień dynamiki molekularnej dla nano-urządzeń oraz nano-systemów

51 Pakiet NuscaS Politechnika Częstochowska Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Dziedziny zastosowań: różnorodne zjawiska termomechaniczne: przepływ ciepła, krzepniecie odlewów, naprężenia, pękanie odlewów na gorąco, itd.

52 Siatka MES oraz jej dekompozycja Modelowanie krzepnięcia odlewów

53 Grid jako zbiór zasobów: broker zadań znajduje zasób (klaster lokalny) spełniający wymagania użytkownika, który zostaje wykorzystany do uruchomienia zadania Równoległe uruchomienie w środowisku gridowym (meta-aplikacja): –standardowe równoległe zadanie obliczeniowe zostaje uruchomione na geograficznie odległych zasobach –aplikacja dostosowuje się do środowiska Grid, na którym zostaje uruchomiona, w celu zwiększenia efektywności obliczeń Scenariusze wykorzystania zasobów w środowisku gridowym

54 MPICH-G2 W systemie CLUSTERIX do uruchamiania meta-aplikacji wykorzystywane jest środowisko MPICH-G2 jako gridowa implementacja standardu MPI (wersja 1.1) Opiera się ona na Globus Toolkit, który służy do autoryzacji, tworzenia procesów i ich kontroli MPICH-G2 umożliwia połączenie wielu systemów komputerowych (klastrów), potencjalnie o o różnej architekturze, w celu uruchomienia aplikacji MPI W celu zwiększenia wydajności możliwe jest wykorzystan9ie lokalnych wersji MPI dostosowanych do konkretnych architektur sieciowych (np. MPICH-GM)

55 CLUSTERIX jako system heterogeniczny Hierarchiczna architektura systemu CLUSTERIX Złożoność zagadnienia przystosowania aplikacji do jej efektywnego wykonania w środowisku CLUSTERIX Konstrukcja komunikatora w MPICH-G2 może być wykorzystana w celu uwzględnienia hierarchicznej architektury systemu, umożliwiając adaptację zachowania aplikacji do właściwości takiej architektury

56 System NuscaS – zrównoleglanie obliczeń

57 Równoległe rozwiązywanie układu równań (1) Zastosowano metodę sprzężonych gradientów Algorytm zaproponowany przez Meisela i Meyera z jednym punktem synchronizacji Zaimplementowano nakładanie się w czasie operacji obliczeniowych i komunikacyjnych

58 Równoległe rozwiązywanie układu równań (2)

59 Wyniki wydajnościowe (1)

60 Wyniki wydajnościowe (2)

61 W chwili obecnej pierwsza wersja oprogramowania zarządzającego dla systemu CLUSTERIX jest już dostępna Trwa intensywne testowanie modułów oprogramowania i ich współdziałania Demo na SC05 Bardzo istotne dla nas: - przyciągnięcie perspektywicznych użytkowników z nowymi aplikacjami - włączenie nowych klastrów dynamicznych - działalność szkoleniowa Podsumowanie (1)

62 Pokazano że środowisko CLUSTERIX jest wydajną platformą do wykonywania obliczeń numerycznych Pełne wykorzystanie jego potencjału przez meta-aplikacje wymaga w większości przypadków uwzględnienia jego hierarchicznej struktury Plany na najbliższą przyszłość (NuscaS) - wersja równoległa systemu NuscaS 3D - checkpointing - wdrożenie kompleksowej aplikacji z równoległością na wielu poziomach przeznaczonej do modelowania pękania odlewów na gorąco Podsumowanie (2)

63 Hot Tearing modeling Microscopic application (sequential) Manager module Solidification application (parallel application using MPI) Stress application (parallel application using MPI)... Microscopic application (sequential) Microscopic application (sequential) Microscopic application (sequential)

64

65 Dziękuję za uwagę ! www: https://clusterix.pl Roman Wyrzykowski roman@icis.pcz.pl

66


Pobierz ppt "Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google