Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niezwykłe Polki Roku 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niezwykłe Polki Roku 2008."— Zapis prezentacji:

1 Niezwykłe Polki Roku 2008

2 Bożena Łoposzko Założycielka stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych „SONiCH” w Kobierzycach, które w tym roku obchodziło 10-lecie. Stowarzyszenie zajmuje się integracją, poradnictwem dotyczącym aktów prawnych, przepisów, ale głównie wsparciem i pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym. Przez 10 lat dzięki inicjatywie i sile Pani Bożeny stowarzyszenie zorganizowało wiele wspaniałych wydarzeń. Corocznie członkowie stowarzyszenia uczestniczą w Abilimpiadzie tzn. olimpiadzie umiejętności osób niepełnosprawnych i tam odnoszą znaczące sukcesy. Pani Bożena organizuje także wiele wyjazdów dla osób chorych, dzięki którym integrują się a także poznają świat i wychodzą mu naprzeciw. Czynne uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych ma bardzo pozytywny wpływ na jakość życia ludzi chorych.

3 Co mówią o niej inni: „Jak mało kto potrafi integrować ludzi, pomagać, wspierać i przewodzić” „Osoba, która po prostu kocha ludzi!” „ Zycie potrafi płatać figle i być wyjątkowo trudne dla ludzi, których należy dostrzec”

4 Małgorzata de Haan Współtwórczyni Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie, pierwszej organizacji pozarządowej, która od 1991 roku zajmuje się osobami niepełnosprawnymi Założycielka Społecznego Ogniska Muzycznego skupiającego dzieci i młodzież z miasta Strzelina i okolic. Od wielu lat prowadzi zajęcia z muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Świętego Celestyna. Dołączyła zajęcia muzyczne do terapii kompleksowej odbywającej się w Stowarzyszeniu co wzbogaciło proces terapeutyczny , przyczyniając się do powstania pozytywnych zmian w określonych sferach rozwoju-komunikacji, orientacji przestrzeni , koordynacji ruchowej.

5 Założycielka Teatru Tańca, prezentującego innowacyjne widowiska na wysokim poziomie artystycznym skierowane do szerokiej publiczności. Teatr Tańca – to połączenie sztuki ruchu , pantonimy , tańca i akrobacji. Niepełnosprawni artyści zarażają widza swoimi emocjami i wprowadzają w zaczarowany świat teatru, światła, dźwięku. Teatr Tańca niejednokrotnie występował m.in. na spotkaniach międzynarodowych w Krakowie, Filharmonii Wrocławskiej, oraz w Międzynarodowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Solcu Kujawskim. Inicjatorka powstania przedszkola integracyjnego przy Stowarzyszeniu do którego uczęszczają dzieci z biednych rodzin i dzieci niepełnosprawne.

6 Co mówią o niej inni: „Potrafi swoim doświadczeniem życiowym i pedagogicznym wspierać rodziny dzieci niepełnosprawnych i nieść pomoc ich dzieciom.” „Jest osobą odpowiedzialną i sumienną, ciepłą i serdeczną o wielkim sercu, stara się w miarę swoich możliwości zaszczepić wszystkim ludziom miłość do muzyki.”

7 Alicja Winiszewska Współzałożycielka, od 12 lat prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. To dzięki jej zabiegom i staraniom w 1997 roku we Wrocławiu powstała pierwsza w Polsce publiczna szkoła dla uczniów autystycznych. Ze szkoły korzystają nie tylko uczniowie z Wrocławia, ale także sąsiednich powiatów, a nawet województwa. Od wielu lat dąży do systemowych rozwiązań dla tej grupy niepełnosprawnych osób. Obecnie realizowany jest projekt dla dorosłych, wykluczonych społecznie osób z autyzmem „Po drodze”, który jest formą przejściową do powstającego „Miejsca na Ziemi” w gminie Czernica. Tam powstanie ośrodek dla osób dorosłych. Zasadniczym celem "Po drodze" jest wypracowanie modelu włączania społecznego osób z autyzmem z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb.

8 Model stanowi zorganizowaną formę oddziaływań przygotowujących potencjalnych mieszkańców „Miejsca na Ziemi” do struktur pobytu w ośrodku dla dorosłych osób z autyzmem. Poprzez różnorodne metody oddziaływań rozwijana jest samodzielność i zaradność życiowa a także gotowość do podjęcia aktywności zawodowej uczestników projektu. Równie ważnym celem projektu jest rzecznictwo potrzeb osób autystycznych, wpływanie na postawy społeczne poprzez promowanie specjalnych rozwiązań terapeutycznych i opiekuńczych na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej dorosłych osób z autyzmem. Istotnym elementem projektu jest wspomaganie rodzin dorosłych osób z autyzmem w opiece nad uczestnikami Klubu Aktywności oraz ustalanie i wdrażanie strategii poprawy ich funkcjonowania.

9 Co mówią o niej inni: „osoba niezwykle dynamiczna i skuteczna w działaniach na rzecz osób z autyzmem” „podejmuje liczne działania mające na celu realizację wymarzonego przez rodziców dorosłych osób z autyzmem „Miejsca na ziemi” „Wielkim i nadrzędnym zamierzeniem pani Alicji Winiszewskiej jest stworzenie systemu pomocy dla osób z autyzmem: od wczesnej diagnozy do godnego dorosłego życia, w tym wsparcie dla rodzin z osobami autystycznymi.”

10 Preeti Agrawal Prezes Fundacji Kobieta i Natura
Jest Hinduską, jednak od kilkunastu lat mieszka w Polsce, we Wrocławiu, gdzie zrobiła doktorat i specjalizację z ginekologii. Od początku przekraczała granice i bariery: kulturowe i językowe, rutynowego podejścia do pracy lekarskiej. Prezentowane w swoich książkach i materiałach audiowizualnych idee holistycznego podejścia do opieki zdrowotnej, realizowała w ramach Szkoły Świadomego Macierzyństwa, którą założyła w 2003r. W związku z działalnością fundacyjną prowadzi liczne wykłady, szkolenia i warsztaty, przeznaczone dla kobiet z różnych grup wiekowych, z rozmaitymi problemami zdrowotnymi. Kierowana przez Preeti Agrawal Fundacja prowadzi szkolenia we wrocławskich liceach i gimnazjach, dotyczące zasad zdrowego odżywiania, wydaje bezpłatne materiały edukacyjne oraz kwartalnik.

11 Bardzo ważnym aspektem aktywności doktor Preeti Agrawal jest wspieranie ciężarnych i kobiet po porodzie. Od początku tego roku w zajęciach Szkoły Świadomego Macierzyństwa uczestniczyło już przeszło 400 ciężarnych z partnerami oraz par przygotowujących się do rodzicielstwa. Zainicjowała także spotkania dla kobiet po porodzie. Dzięki uczestnictwu w tych spotkaniach wiele młodych mam zdobyło wiedzę i wsparcie ze strony innych kobiet. Doktor Agrawal nie zaniechała także aktywności naukowej, wraz ze współpracownikami z Fundacji Kobieta i Natura prowadzi monitoring sytuacji porodowej na Dolnym Śląsku. Niepokojące statystyki (w naszym regionie procent umieralności okołoporodowej oraz interwencji medycznych podczas porodu jest jednym z najwyższych w Polsce) zachęciły doktor Agrawal do zorganizowania międzynarodowego sympozjum „Świadome i nowoczesne podejście do porodu”.

12 Rozalia Bąba Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych ze Stomią, skarbnik Ligi Kobiet Polskich Koła w Świdnicy, Jest osobą bardzo niezwykłą, pogodną, skromną, nastawioną na pomoc innym bardziej potrzebującym, pomimo własnej choroby, Kiedy dostaje telefon ,że ktoś potrzebuje pomocy, to nie patrzy na swoje samopoczucie tylko spieszy z pomocą bez względu na porę dnia,

13 Anna Makowska Od podstaw stworzyła Stowarzyszenie Antymobbingowe i najaktywniej w nim działa. Pomogła wielu osobom w trudnych sytuacjach, podnosi na duchu. Jest jedną z kilku osób dzięki którym problem mobbingu zaistniał w naszym prawie i życiu społecznym.

14 Maria Bierska Prezes Stowarzyszenia Ludzi Wieku Senioralnego.
Angażuje się w działalność społeczną na rzecz ludzi starszych. Zdobywa fundusze na działalność senioralnego Klubu XXI wieku. Inicjuje koncerty nie tylko dla seniorów. Organizuje też pomoc finansową ubogim starszym ludziom. „Nie potrafię tak dużo napisać jak dużo zrobiła już Pani Bierska dla ludzi starszych i jak wiele w tej chwili pracuje społecznie.”

15 Lilla Pietryka Założycielka i prezes Stowarzyszenia ,, Równe Szanse” w Ścinawie. Dzięki wrażliwości założycielki, która swoją wrażliwością zaraziła kolejnych członków stowarzyszenia ,, Równe Szanse” niepełnosprawni ze Ścinawy nie są samotni , opuszczeni i zapomniani , nie są w lokalnej społeczności ludźmi gorszej kategorii. Jest przysłowiową lokomotywą , która nad wszystkim czuwa , dopina zawsze na ostatni guzik, motywuje i zaraża do działania Jest przykładem osoby wyjątkowo aktywnej , która w niesłychany sposób pogodziła życie rodzinne , zawodowe i społeczne.

16 Jolanta Szymonik-Urbańska
Nauczycielka w Gimnazjum w Spalonej, radną Gminy Kunice. Jest osobą wyjątkową, pełną energii i zapału do pracy i umiejącą „zarazić” tym zapałem innych. Dzięki jej pomysłom, zaangażowaniu i pracy aktywizuje społeczność lokalną do działania (przebudowa świetlicy wiejskiej, utworzenie parku, organizacja festynu, paczek dla ubogich dzieci , imprez integracyjnych) . Jest osobą umiejącą bronić swoich racji, nie poddającą się naciskom z zewnątrz i konsekwentną w działaniu. „Nie sztuką jest dysponując ogromnymi środkami zrobić coś dla środowiska, sztuką jest dać innym cząstkę siebie i zmotywować swoją postawą do zaangażowania w rozwój środowiska.”

17 Antonina Julia Trawnik
Od 2002 r. jest prezesem Towarzystwa Miłośników Legnicy „Pro Legnica”. Od wielu lat jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz miasta Legnicy i jej mieszkańców. Organizowała Zjazd Legniczan, Jarmark Staroci, coroczny festiwal dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów „Młodzi przyszłością Legnicy”, ogłasza konkurs fotograficzny im. Mieczysława Pawełka „Legnica”i organizuje wystawę pokonkursową na Legnickim Rynku Współpracuje z legnickim samorządem i organizacjami społecznymi

18 Irena Foremnik Prezes Gminnego Stowarzyszenia Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim. Kobieta o wielkim sercu, dla której nie obojętne są losy ludzi potrzebujących. Stowarzyszenie działa na terenie 2 gmin i pomaga ludziom w trudnych sytuacjach, prowadzi Alternatywną Placówkę Przedszkolną we wsi Bolesławów oraz świetlicę środowiskową w Konradowie. „Irenka jest takim naszym motorem do działania” „Jak dotąd nie spotkałam w swoim życiu takiej osoby, która umiałaby znaleźć czas dla każdego. Znaleźć czas to jedno, ale wysłuchać i pomóc tej osobie to drugie, a właśnie taka jest Irena Foremnik”

19 Elżbieta Pasieka Prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej - Klubu Abstynentów i Ich Rodzin „Ariadna” w Lubinie. Ma w sobie dużo ciepła, radości i cierpliwości. Zawsze znajduje czas na rozmowę aby dać wsparcie osobie potrzebującej: osobie z problemem alkoholowym, żonie, matce czy dziecku alkoholika. Stale motywuje członków Stowarzyszenia do podejmowania działań aby życie bez alkoholu dawało im wiele radości i satysfakcji. Raduje się każdym ich osiągnięciem. Konsekwentna w działaniach, wymagająca i życzliwa dla tych, którzy podjęli trudną drogę ku trzeźwości.

20 Bożena Pełdiak Prezes Stowarzyszenia „Granica” z Lubawki oraz Fundacji „Kwiat Lnu” z Kamiennej Góry Jest kobietą wielkiego serca, wrażliwą, która chętnie służy pomocą dla małych zapomnianych społeczności z miast i wsi. Aktywizuje społeczności lokalne „ małe społeczności” do działań na rzecz własnego lokalnego środowiska. Pisze również projekty unijne w pozyskiwaniu środków na realizację. Kocha ludzi i służy cały czas swoją pomocą.

21 Maja Włoszczowska Najbardziej utytułowana polska zawodniczka kolarstwa górskiego, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, złota medalistka mistrzostw świata w maratonie MTB, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski „Najlepiej i najuczciwiej ciężką pracą rozsławia Region Jeleniogórski w świecie”

22 Krystyna Wiercińska Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, Członek – założyciel Stowarzyszenia Romów w Legnicy oraz pedagog specjalny w Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy. Wspiera uczniów z dysfunkcją intelektualną jako pedagog szkolny i terapeuta, rodzicom i opiekunom udziela porad wychowawczych. Jest opiekunem metodycznym asystentów edukacji romskiej. Wspiera środowisko romskie, a szczególnie romskich uczniów i ich rodziny, jest autorką i realizatorka Letniej Szkoły Romskiej. Z rekomendacji Kobiet Europy zdobyła tytuł Kobieta Roku 2004, w 2007 statuetkę TPD Nade wszystko Dziecko, a w 2008 roku nominację do Nagrody im. Ireny Sendlerowej – Nauczyciel lepszego świata.

23 Jadwiga Bobek Jest długoletnim działaczem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, do czasu przejścia na emeryturę pracowała jako instruktor w biurze TPD w Jeleniej Górze. W Bolesławcu od lat pełni społecznie funkcję prezesa Zarządu Miejskiego TPD . Radna Rady Powiatu Bolesławieckiego. Jest osobą bardzo aktywną i działa na rzecz całego społeczeństwa powiatu bolesławieckiego. Zaletą Pani Jadwigi Bobek jest umiejętność angażowania innych ludzi do bezinteresownej współpracy na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących. Z jej inicjatywy powstał magazyn rozdziału żywności, zbiera żywność w marketach w ramach akcji „Podziel się posiłkiem”, pozyskuje dotacje na kolonie integracyjne, organizuje wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych, współorganizuje spotkania opłatkowe –integracyjne, oraz pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Krzeszowa

24 Helena Okulowska-Stypułkowska
Reprezentuje Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Działa na rzecz kobiet w zakresie profilaktyki chorób piersi. Organizuje badania mammograficzne. Wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim i z wolontariuszami organizuje bale charytatywne. Zainicjowała powstanie w Gryfowie organizacji amazonek. Organizuje koncerty muzyki poważnej.

25 Wioletta Zarucka Współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Widnokrąg”, Na uwagę zasługuje ciepło i życzliwość, które od niej emanują oraz wielkie serce okazywane osobom niepełnosprawnym. Jest postacią barwną, pełną chęci tworzenia i wciąż pomaga innym. Jest sprawnym organizatorem, przed którym nic się nie ukryje, potrafi przewidzieć mnóstwo rzeczy i sytuacji, posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie, które to zalety bezinteresownie przekazuje naszej organizacji. Pomagała organizować wyjazdy dzieci z ubogich rodzin na wakacje czy zimowiska.

26 Aleksandra Mossakowska
Założycielka Stowarzyszenia Wspólnota w Wojtówce, sołtys wsi Wojtówka. Prowadzi razem mężem domy dla 11 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jej ogromna praca to zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku terapeutycznym. Organizowanie zajęć , wypoczynku, życia kulturalnego dla podopiecznych, zapewnienie opieki i rozwoju. Uczestniczyła w pracach przy tworzeniu stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych w gminach Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Animatorka działań na rzecz środowiska lokalnego, organizator wielu imprez na terenie wsi.

27 Iwona Agnieszka Łebek Wójt Gminy Długołęka.
Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu i wzmożonej pracy gmina Długołęka notuje dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny. Prowadzi aktywną politykę inwestycyjną, ukierunkowaną na realizację zadań ze wszystkich dziedzin i potrzeb społecznych. Są to inwestycje nie tylko duże i „widoczne” jak budowa nowych sieci kanalizacyjnych i nowych dróg, ale również małe przedsięwzięcia, które pozwalają jednak w sposób widoczny poprawić jakość życia mieszkańców. Autorka innowacyjnych i nowatorskich programów adresowanych do osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci. Dzięki zaangażowaniu i wspieraniu przez Panią Wójt aktywności gospodarczej Gmina Długołęka uzyskała po raz drugi tytuł "Gminy Fair Play” oraz nominację do konkursu „Teraz Polska”, gdzie była oceniana m.in. realizacja polityki prospołecznej

28 Wanda Wdowiak Jej działania doprowadziły do powstania Towarzystwa Przyjaciół im. J. Wyżykowskiego z Sieroszowic. Podjęła szereg początkowo spontanicznych, z czasem bardziej sformalizowanych działań zmierzających po pierwsze do zapisania historii małej ojczyzny, a po drugie poprawiających jakość życia mieszkańców. (uporządkowanie terenu zdewastowanego cmentarza niemieckich mieszkańców wsi, założenie świetlicy wiejskiej, pracowni komputerowej Pozyskuje środki na prowadzenie zajęć z młodzieżą i dziećmi, organizuje zawody sportowe, organizuje spotkania barbórkowe. „Poświęca bezinteresownie swój czas i część swojego życia, by pomóc innym ludziom.”

29 Ewa Drozd Posłanka na Sejm RP, wiceprezes Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Nadzieję”, które wpiera działania na rzecz dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa. Zaangażowała się w sprawę budowy obwodnicy Głogowa, składała interpelacje w sprawie powstania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Głogowie i Dolnośląskiej składnicy Muzealiów Archeologicznych, wspomogła również działania, które doprowadzą do powstania Specjalistycznego Oddziału Ratunkowego przy głogowskim szpitalu. Współorganizatorka balu charytatywnego. „Jest przykładem osoby, której praca i zaangażowanie przynosi wiele dobrego nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale i całego regionu.”

30 Małgorzata Siemież Założycielka Dolnośląskiego Ośrodka Osób Twórczych przy Towarzystwie Edukacji Otwartej. Dostrzegając potrzebę samorealizacji osób niepełnosprawnych z środowiska lokalnego – Osiedla Szczepin zorganizowała dla nich zajęcia z różnych form terapii. Swoją pasją potrafiła zarazić aktorów, muzyków, plastyków, logopedów, rehabilitantów, którzy razem z nią organizowali i nadal organizują zajęcia pozwalające choć na chwilę zapomnieć uczestnikom o własnej słabości. Jest pomysłodawcą imprezy ogólnopolskiej „Labirynt Twórczości”, w której osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w szerokiej gamie prezentacji artystycznych Organizuje bale charytatywne, w których uczestniczą całe rodziny i przyjaciele członków Ośrodka.

31 Irena Szewczyk Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci oraz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „ Integracja”, Radna Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich. Osobowość, doświadczenie, zaangażowanie, kontakty środowiskowe Pani Ireny Szewczyk sprawiają, że jest Ona przysłowiową duszą organizacji. Kształt działalności „Integracji” nadaje właśnie Ona wychodząc z pomysłami, planując i organizując większość przedsięwzięć. „Integracja” stała się organizacją skupiającą rodziców dzieci niepełnosprawnych, dzieci o bardzo zróżnicowanych dysfunkcjach – od upośledzenia umysłowego poprzez opóźnienia w rozwoju po ułomności fizyczne.

32 Bernadeta Bocian Sekretarz we Wrocławskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej oraz Fundacji Hospicyjnej Organizuje dużo akcji podczas których propagowana jest idea hospicyjna i zbierane datki na rzecz pacjentów Hospicjum Domowego. Zawsze ma czas dla znajomych gdy potrzebują jej pomocy.

33 Ewa Glura Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.
Pełna wigoru animatorka życia kulturalnego Bielawy. Od 15 lat jest organizatorem i komisarzem Bielawskich Międzynarodowych Plenerów Malarskich, a od 10 lat jest głównym organizatorem miejskich obchodów Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Od 3 lat prowadzi zajęcia rękodzieła artystycznego i plastyki dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Bielawie. Współpracuje także ze szkołami i przedszkolami. „Pani Ewa Glura to bardzo skromna osoba. Miła i pełna życzliwości dla innych. Pragnąca pomóc wszystkim. Nie liczy się z czasem. Tytan pracy! Potrafi „zarazić” pomysłami innych”

34 Aldona Ochmańska Nauczycielka dyplomowana w Szkole Podstawowej w Miszkowicach, członek zarządu Stowarzyszenia Krucza Dolina w Lubawce, członek Zarządu Powiatowego TPD. Znana jest z wielu prac społecznych, wykonywanych na rzecz okolicznego środowiska i miejscowego społeczeństwa. Rozwija przedsięwzięcia proekologiczne wśród dzieci i młodzieży wiejskiej oraz dorosłych mieszkańców okolicznych wsi. Razem z młodzieżą szkolną tworzy podwaliny malej przedsiębiorczości. Pokazuje co i jak można zrobić, udowadnia że dla szkoły można zarobić. Do prac społecznych na rzecz wsi kandydatka angażuje nie tylko dzieci, ale całą społeczność. Potrafiła rozbudzić miłość do ziemi u wielu pokoleń. Włożyła w to 19 lat swojej pedagogicznej pracy, zaangażowania i miłości do przyrody. „Nie wyobraża sobie dziecka rolnika, które nie kochało by ziemi, nie czuło jej i nie umiało na niej pracować...”

35 Anna Gościniak Pełni od sześciu lat funkcję instruktora zuchowego w Związku Harcerstwa Polskiego w Głogowie, współpracuje również z Fundacją na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii „Maraton”, gdzie jako młodzieżowy lider (wolontariusz) propaguje w społeczności lokalnej alternatywne metody samorealizacji i rozwiązywania problemów wieku dojrzewania, jest członkiem Bractwa Rycerskiego Ziemi Głogowskiej. Pomimo młodego wieku (17lat), jest osobą niezwykle aktywną w wielu dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w dziedzinie pedagogiki społecznej. Uczestniczy w wielu inicjatywach społecznych adresowanych do społeczności lokalnej i dolnośląskiej, reprezentuje ZHP i Polskę na międzynarodowych uroczystościach propagujących ideę skautingu. Pracuje społecznie na rzecz PCPR w Głogowie.

36 Beata Piekalska Współtwórczyni Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Lędzina. W ramach stowarzyszenia pisze projekty na działania lokalne. Organizuje warsztaty, wystawy, imprezę pod nazwą „Smaki i zapachy Lędziny”, Jarmarki Adwentowe. Uczy wyrobu i promuje produkty regionalne. Zorganizowała workcamp dla wolontariuszy z zagranicy podczas którego odgruzowany został poniemiecki cmentarz. „Pani Beata jest naprawdę niezwykłą kobietą. Poza pracą społeczną pomaga wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Nikomu nie odmawia.” „Dzięki jej energii, pracy i operatywności nasza wieś zmienia się na lepsze. A była zapomniana przez wszystkich.”

37 Janina Janeczko Sołtys wsi Osola, Radna Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich, współzałożycielka Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego ,,Okolice” w Osolinie. Inicjatorka powstania świetlicy środowiskowej, wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska, założycielka kawiarenki internetowej dla społeczności wiejskiej, angażuje się w działalność charytatywną, dba o kondycję fizyczną mieszkanek wsi poprzez organizację zajęć z aerobiku, realizuje wspólnie z mieszkańcami działania ekologiczne na rzecz swoich i sąsiednich miejscowości. „Swoim działaniem promuje otwartość i tolerancję. Jej działania są innowacyjne, inspirują i angażują innych do aktywności.”

38 Elżbieta Wojdyła Prezes Stowarzyszenia ,,Zawsze Kobieta‘’, właścicielka Centrum Odnowy Biologicznej ,,Wellness” Pomaga kobietom mającym problem z przejściem choroby nowotworowej, zawsze wysłucha, doradzi, pomoże i wesprze w tak trudnych chwilach. Głośno apeluje że otyłość to niebezpieczna choroba i wychodzi naprzeciw potrzebom promując zdrowy tryb życia. Organizatorka wyjazdu na Walkathon –czyli ,,Spacer Ludzi Dobrej Woli” oraz Marszu ,,Różowej Wstążeczki”. „Jest osobą otwartą na ludzkie krzywdy i problemy , nigdy nie przechodzi obojętnie obok potrzebujących osób.”

39 Anna Grzesiuła Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” ze Złotego Stoku.
Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych. Jest liderką w środowisku gminnym w zakresie inicjowania akcji charytatywnych i pomocowych na rzecz chorych i potrzebujących. Zainspirowała i zaangażowała do działania seniorki pomagając przy utworzeniu Klubu Seniora przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. „Potrafi skupić wokół siebie zarówno starszych jak i młodszych oraz zarazić ich podejmowaniem inicjatyw pomocowych, jak i ich skutecznym realizowaniem.” „To osoba, która przyczynia się swoim działaniem do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych.”

40 Agnieszka Kamola Przewodnicząca Przyzakładowego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy firmie „Kampol” w Legnicy, współzałożycielka Legnickiego Klubu Biznesu. Aktywnie realizuje program pomocy najmłodszej grupie naszego społeczeństwa. Działając społecznie prowadzi szeroko zakrojone działania, których odbiorcami jest nie tylko społeczność lokalna, ale również inne organizacje trzeciego sektora. Organizuje zbiórki żywności, zawody dla dzieci, aukcje charytatywne, propaguje idee wolontariatu społecznego, bierze czynny udział w działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Legnickiej. „Jest orędownikiem i rzecznikiem praw najsłabszych grup społecznych.” „Jest pełna zaangażowania, kreatywna, odważna i nigdy nie odmawia wsparcia.”

41 Sylwia Mielczarek Sołtys Lutyni (gmina Lądek Zdrój)
Organizuje wiele imprez okolicznościowych, wspiera remont kościoła. Pilotuje program Leader na terenie gminy. Dzięki jej zaangażowaniu udało się zmotywować mieszkańców wiosek do podjęcia próby zmiany beznadziejnej sytuacji we wsi. „Poznaliśmy Panią Sylwię jako prężną działaczkę organizacji pozarządowych, gdzie wspólnie z innymi organizacjami w naszej gminie próbujemy się włączyć w pomyślność rozwoju turystyki.”

42 Elżbieta Mossoń Prowadzi Ludowy Zespół Sportowy „Logan” z Witowic.
Aktywnie działa w swojej społeczności, organizuje festyny, zabawy, spotkania, które promują otwartość i tolerancję. Zdobywa dofinansowanie na sprzęt do korekcji wad postawy dla dzieci i młodzieży oraz na informatyzację swojej miejscowości.

43 Iwona Nosko-Sułkowska
Pracownik Muzeum Miedzi w Legnicy, kierownik Oddziału Muzeum Bitwy Pod Legnicą w Legnickim Polu. Współorganizuje i kontynuuje inicjatywy szkoły, organizacji społecznych i samorządowych na terenie gminy. Współpracuje z Parafią w Legnickim Polu przy organizowaniu festynów, koncertów, loterii parafialnych, uroczystości kościelnych. Jest współorganizatorką wiejskich zabaw integracyjnych. „Według mieszkańców naszej Gminy, władz samorządowych, a także gości odwiedzających naszą miejscowość, jest nieprzeciętną kobietą, przyjazną, ambitną, zaradną i bardzo profesjonalną w pracy”. Jej motto życiowe „Nieść pomoc wszystkim i nie krzywdzić nikogo” dokładnie odzwierciedla jej nietuzinkową osobowość.

44 Marianna Nowicka Przewodnicząca Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Katach Wrocławskich. Poprzez własne zaangażowanie i nawiązywanie pozytywnych kontaktów międzyludzkich zintegrowała grono ludzi, którzy wymagają opieki zarówno zdrowotnej i fizycznej jak również wsparcia psychicznego. Pomaga w staraniach o grupy inwalidzkie uprawniających do wyjazdów rehabilitacyjnych, pomaga niepełnosprawnym w załatwianiu osobistych spraw. „Nie licząc się z czasem daje serce innym.” „Pani Maria jest naszym doktorem Judymem.”

45 Teresa Olkiewicz Wójt Gminy Udanin.
Utworzyła Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin, które z powodzeniem realizuje projekty w ramach programu „Równać Szanse” i Fundacji PZU. Powołała LGD „Szlakiem Granitu”, która będzie realizować przedsięwzięcia zmierzające ku rozwojowi i aktywizacji społeczności z 7 gmin wiejskich. Urząd Gminy, kierowany przez Teresą Olkiewicz stał się beneficjentem PFRON i RPO. Zorganizowała „Koncert Piosenki Religijnej”.

46 Elżbieta Rychlik Pracuje w WORD w Legnicy, jest przewodniczącą Rady Szkoły przy II LO w Legnicy, działa społecznie w Stowarzyszeniu „Tarninów”, członek założyciel Stowarzyszenia „Dobre Pole” w Legnickim Polu. Kobieta pomysłów, praktyczny organizator balów charytatywnych. Aktywnie współpracuje ze szkołami z gminy Legnickie Pole poprzez organizowanie imprez dla dzieci. Organizuje festyny sportowo-rekreacyjne w celu zintegrowania mieszkańców lokalnych społeczności. „Motywuje i pobudza innych do działania.” „Promuje otwartość i tolerancję, inspiruje do działania”.

47 Olga Tokarczuk Wybitna powieściopisarka i eseistka.
Laureatka wielu nagród, w tym Paszportu Polityki (1997), nagrody literackiej NIKE (2008) Mieszkanka Krajanowa (gmina Nowa Ruda). Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu wsi, w której od lat mieszka i w życiu kulturalnym gminy. Jej otwartość i gościnność przyciąga na tereny gminy ludzi z Polski i różnych stron świata. „Z pewnością można rzec, że Olga Tokarczuk pełni rolę Ambasadora naszej gminy”.

48 Maria Teresa Tomaszewska
Radna Rady Miejskiej w Żarowie, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Łażanach oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Bierze czynny udział w życiu wsi, dzięki niej tętni ona życiem. Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości doprowadziła do remontu kościoła filialnego. Doprowadziła do reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich. Pomaga i bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. „Dobry organizator i człowiek, sprawy ludzi najbardziej potrzebujących leżą jej głęboko na sercu.” „To aktywna i wyjątkowa osoba.”

49 Krystyna Piosik Dyrektor Gimnazjum w Sułowie, współtwórczyni Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Humanistycznej EKOS, aktywnie włącza się w działalność Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Organizuje sympozja naukowe o profilu przyrodniczo-ekologicznym będące forum wymiany doświadczeń. Pomimo organizacji sympozjum w niewielkiej miejscowości gośćmi oraz prelegentami są osoby z całej Polski.

50 Renata Klecha-Kozik Nauczycielka w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej, założycielka Zespołu Ludowego „Tłumaczowianie” z Tłumaczowa. Autorka książki prezentującej sylwetki twórców ludowych i artystów Krainy Gór Stołowych. Od lat z jej inicjatywy powstają tomiki najciekawszych wierszy i opowiadań, których autorami są jej uczniowie. „Jest niekwestionowanym liderem w swoim środowisku, jej postawa i zaangażowanie jest godne naśladowania.”

51 Kontakt do Pań obecnych na spotkaniu:
Maria Tomaszewska – Ewa Glura – , Irena Szewczyk – Janina Janeczko – Wioletta Zarucka – Anna Gościniak – Jadwiga Bobek – , Alicja Winiszewska – , Lilla Pietryka – , Anna Makowska – , Bożena Łoposzko – , Jolanta Szymonik-Urbańska – Małgorzata de Haan – Agnieszka Kamola – Krystyna Piosik –


Pobierz ppt "Niezwykłe Polki Roku 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google