Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizatorzy I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizatorzy I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej:"— Zapis prezentacji:

1 I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej Fotoreportaż Olecko, 18 listopada 2008 r.

2 Organizatorzy I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej:
Starostwo Powiatowe w Olecku, Urząd Gminy w Świętajnie, Urząd Gminy w Wieliczkach, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Główne cele Forum to: przedstawienie najnowszych badań dotyczących wizerunku Warmii i Mazur na tle kraju, zebranie potrzeb i oczekiwań z zakresu turystyki przez osoby działające w branży turystycznej i okołoturystycznej, uświadomienie konieczności współpracy na rzecz rozwoju turystyki.

3 W Forum wzięło udział 82 uczestników, byli to właściciele hoteli, restauracji, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń oraz samorządów powiatowego i gminnych z powiatu oleckiego.

4 Gośćmi Forum byli: Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stanisław Harajda – Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Cezary Zamana – pomysłodawca i organizator maratonów rowerowych, z kolarstwem związany od 25 lat, zwycięzca Tour de Pologne

5 Otwarcia Forum dokonał Stanisław L. Ramotowski – Starosta Olecki.
I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej prowadziła Maria W. Dzienisiewicz – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej.

6 Program I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej:
Prezentacja idei powołania, celów i zadań Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) Ziemi Oleckiej – Maria Dzienisiewicz. Kierunki rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach – Stanisław Harajda.

7

8 Program I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej:
„Mazurska Gwiazda” – maraton rowerowy jako jedna z form aktywnej i zdrowej turystyki – Cezary Zamana.

9 Przedmiotem wykładów i dyskusji było między innymi jak rozwijać i promować turystykę, jak udoskonalić swój produkt, jak lepiej go sprzedać. Ogólne wnioski: Według pierwszego w kraju badania wizerunku Warmii i Mazur na tle polskich regionów wynika, że województwo warmińsko-mazurskie: należy do grupy województw średnio rozpoznawalnych, jest najatrakcyjniejsze w Polsce Wschodniej, postrzegane jako „przyrodniczo cenne” oraz „kraina jezior i lasów”, to dla Polaków bogactwo walorów przyrodniczych i aktywnego wypoczynku w różnych formach, miejsce ucieczki od stresu i pośpiechu życia.

10 Efektywność promocji turystyki zależy od znajomości: tego, skąd turyści wiedzą o danym regionie i skąd wynika decyzja o ich przyjeździe, wyboru przez nich miejsca noclegu, dobrych i złych stron naszego regionu, wieku, preferencji rodzaju wypoczynku. Formy promocji turystyki to między innymi wydawnictwa, targi, pokazy, festyny, internet, wizyty studyjne, media oraz dobre przykłady. Do rozwoju turystyki przyczyniają się niewątpliwie imprezy. Poprzez konkretne wydarzenie można promować dany region, pokazać największe uroki danego miejsca oraz zaktywizować turystykę.

11 O sukcesie imprezy decyduje między innymi:
to, że kieruje ona uwagę na jej uczestników, to oni ją tworzą i z ich zdaniem należy się liczyć, stworzenie dobrej zabawy i fantastycznej atmosfery, profesjonalne podejście do jej organizacji (zapewnienie dogodnych warunków dla jej uczestników, opieki medycznej, itp.), obecność gości specjalnych, znanych osobistości, np. dziennikarzy, sportowców, którzy stanowią „magnes” przyciągający zarówno uczestników jak i media.

12 Ważnym elementem I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej była praca w czterech grupach roboczych, w których rozmawiano na temat potrzeb i oczekiwań branży turystycznej dla poprawy świadczonych usług. Hotele i gastronomia z moderatorem Beatą Stypułkowską. Agroturystyka z moderatorami Gerardem Wołodźko i Markiem Makarewiczem. Turystyka kwalifikowana – wodna, łowiecka, szlaki rowerowe, turystyka piesza – z moderatorem Konradem Topolskim. Oferta okołoturystyczna – kultura, imprezy interdyscyplinarne, rękodzieło, biura turystyczne, przewozy – z moderatorem Małgorzatą Monkiewicz-Terepko.

13 Wnioski grupy roboczej – hotele i gastronomia:
stworzenie jednolitej i wspólnej oferty hotelowo- gastronomicznej, rozpowszechnianie informacji o ofercie w każdym obiekcie hotelarskim i gastronomicznym, stworzenie informatora o atrakcjach turystycznych regionu, rozbudowanie sceny nad jeziorem i oświetlenie jeziora, zorganizowanie więcej cyklicznych imprez w ciągu roku, np. święto chleba, festiwal ziemniaka, organizacja lodowiska miejskiego podczas zimy, opracowanie „Szlaku jadła mazurskiego”, np. każda restauracja mogłaby specjalizować się w danej potrawie,

14 organizacja szkoleń związanych z tematyką hotelowo- gastromoniczną,
większa kontrola praktyk uczniów, którzy odbywają ją w hotelach i gastronomii, opracowanie wspólnej promocji miasta i powiatu.

15

16 Wnioski grupy roboczej – agroturystyka:
stworzenie informatora o usługach turystycznych znajdujących się na naszym regionie, opracowanie kalendarza imprez turystycznych Ziemi Oleckiej i okolic, stworzenie tras rowerowych i narciarskich oraz ich oznakowanie, opracowanie spójnego i jednolitego systemu wizualizacji turystycznej, zapewnienie szerokiego dostępu do internetu, pozycjonowanie stron związanych z turystyką.

17

18 Wnioski grupy roboczej – turystyka kwalifikowana – wymaga intensywnej i szerokiej promocji:
rowerowa: wykonanie ścieżek tematycznych, na przykład z wykorzystaniem starych terenów kolei wąskotorowej w partnerstwie z samorządami i innymi organizacjami, a także oznakowanie tych ścieżek rowerowych, rozbudowa bazy rowerowej, popularyzacja aktywnej, rowerowej formy wypoczynku, przystąpienie do inicjatywy takiej jak maraton rowerowy „Gwiazda Mazurska”; kajaki: zmiana wizerunku rzek znajdujących się na naszym terenie jako „spławnych” oraz ciekawych turystycznie i przyrodniczo;

19 wędkarstwo: silne starania w celu poprawy ilości i jakości ryb w naszych wodach, współpraca w tym zakresie z samorządami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, wyznaczenie jezior sensu stricte wędkarskich, współpraca kół wędkarskich w zakresie poprawy warunków „zarybiania” wód i prowadzenia prawidłowej gospodarki rybackiej; różne: tworzenie ekomuzeum – promocja historii i kultury naszego regionu, wykorzystanie starych wyrobisk, żwirowni jako bazy dla atrakcji, np. tory dla quadów, ściany wspinaczkowe, „przewodnictwo regionalne” Ziemi Oleckiej i jej okolic – szkolenia przewodników,

20 kompleksowość oferty turystycznej w zakresie kilkudniowych pobytów wraz z zapewnieniem różnych atrakcji, organizacja imprezy cyklicznej połączonej z rywalizacjami sportowymi, łączącej różne formy aktywności – tzw. „triatlon terenowy” – rowery, pływanie, kajaki.

21 Wnioski grupy roboczej – oferta okołoturystyczna:
należy znaleźć to, co może nas wyróżnić w regionie – charakterystyczny „gadżet”, który będzie nas promował, stworzenie listy wytwórców działających na naszym terenie, organizowanie wielu cyklicznych imprez kulturowych i sportowych, stworzenie certyfikatu lokalnego, utworzenie bazy informacyjnej o tym, co jest interesujące w terenie, pomoc LOT twórcom i organizacjom w pozyskiwaniu środków finansowych, wytwórcy, artyści służą swoimi pomysłami i swoją pracą w tworzeniu tego, co może nas wyróżnić w terenie, stworzenie tablicy informacyjnej z atrakcjami dostępnymi w terenie.

22

23 „Samorząd województwa przyjął rozwój turystyki jako jeden z głównych celów. Turystyka jest wiodącą dziedziną funkcjonowania naszej regionalnej gospodarki. Naszym celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej.” – mówi Jarosław Słoma. W Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury jest wydzielona oś priorytetowa Turystyka, około 135 mln euro. To jedyny region, który wydzielił środki finansowe na turystykę. W tym roku zostały ogłoszone pierwsze konkursy, opracowano harmonogram konkursów na następne lata. Część środków jest przeznaczona na projekty kluczowe. W strategii województwa jest także mowa o wspieraniu promocji mniej znanych regionów o potencjale turystycznym, np. Mazur Garbatych. Jarosław Słoma podkreślił znaczenie współpracy między samorządami a organizacjami na rzecz rozwoju turystyki.

24

25 Samorząd województwa zlecił przygotowanie dokumentu, który pomoże w wypromowaniu regionu. Polska jest współorganizatorem EURO. To znakomity pretekst, żeby wypromować nasz kraj w Europie. Będzie to okres zwiększonego zainteresowania naszym krajem, a także okazja do promocji naszego województwa. Dokument ten przygotowuje Polska Agencja Rozwoju Turystyki. Hasłem promującym województwo warmińsko- mazurskie będzie „MAMY TO W NATURZE”. Przygotowywana jest również aktualizacja strategii turystyki opracowanej w 2001 r. Ponadto Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego pilotuje kilka projektów, m. in. znakowanie turystyczne Warmii i Mazur oraz system informacji turystycznej.

26 Janina Trus – wójt Gminy Świętajna:
„Jestem przekonana, co do słuszności istnienia Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. To samo życie w zasadzie powoduje refleksję. Przez lata każda gmina starała się w jakiś sposób mówić o sobie, promować swój teren. Tereny są przepiękne. Ale pojedyncze działania tych małych jednostek powodują, że wysiłek, wcale niemały, gdzieś tam ginie. (...) W moim przekonaniu Lokalna Organizacja Turystyczna będzie spoiwem dla tych działań pojedynczych i jednocześnie ramieniem, które wynosi zespolone działania w szerszy świat. Będzie większym sygnałem wszystkich naszych oczekiwań. (...) Życzę sobie i Lokalnej Organizacji Turystycznej, aby była silnym, na miarę naszych terenów, nośnikiem tego, czego nam potrzeba. (...) Serdecznie zachęcam wszystkich do współpracy, bo jeszcze nie wszystkie samorządy są przekonane do takiego działania. Osobiście upatruję w tym naszej siły, a z tą siłą skutków.”

27

28 UCZESTNICY I. FORUM TURYSTYKI ZIEMI OLECKIEJ
zapytani o potrzeby i oczekiwania branży turystycznych Gerard Wołodźko – właściciel Kwatery Agroturystycznej „Pod klonami” w Borkach: „Problem wędkarstwa jest kluczową sprawą dla rozwoju agroturystyki na naszym terenie. Dlatego, że jezior mamy bardzo dużo i większość turystów, którzy do nas przyjeżdżają, to wędkarze pasjonaci. Wędkowanie stanowi dla nich dobre uzupełnienie wypoczynku. Tymczasem jest fatalny stan ryb w naszych jeziorach. Jeżeli tego nie poprawimy, to możemy tylko marzyć o przedłużeniu sezonu turystycznego na maj, wrzesień i październik, bo są to najlepsze miesiące dla turystów-wędkarzy.” Czesława Orzeł – skarbnik LOT Ziemi Oleckiej, prowadzi pensjonat agroturystyczny „Orzeł” w Świętajnie: „Najważniejszą rzeczą u nas są drogi. Ponadto w naszym regionie, szczególnie poza sezonem turystycznym, jest bardzo słaba gastronomia, problem jest zjeść coś dobrego bez długiego oczekiwania.”

29 UCZESTNICY I. FORUM TURYSTYKI ZIEMI OLECKIEJ
zapytani o potrzeby i oczekiwania branży turystycznych Janina Anuszkiewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Świętajnie: „Widzę nieodzowne potrzeby w turystyce i agroturystyce wiejskiej. Przede wszystkim brak jest atrakcji, które by przedłużały sezon turystyczny. Dwa miesiące na Mazurach to jest zbyt krótki sezon turystyczny, a Mazury są przecudowne i tu turystyka może się odbywać przez cały rok. Ważne jest jednak to, co zaoferujemy turystom. Mamy przepiękne zimy i choć ostatnio bez śniegu, nadal są cudowne. Można zamiast kuligu wymyślić coś innego, kwestia pomysłu (…) w dzisiejszej dobie dobry pomysł to duży sukces.” Lech Marczak – Majątek Giże Marczak: „Uważam, że jedną z najistotniejszych spraw, którą należy uzupełnić po Forum lub podjąć jako wspólną inicjatywę, jest sporządzenie w internecie jednolitej informacji o całej bazie eko i agroturystycznej. Informacji rzeczywiście kompletnej, uaktualnionej, z opisem.”

30 UCZESTNICY I. FORUM TURYSTYKI ZIEMI OLECKIEJ
zapytani o potrzeby i oczekiwania branży turystycznych Stanisława Celińska-Błaszak – pracownik Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Oddział w Olecku: „I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej bardzo mi się podobało. Jest to dobre, o ile będzie powtarzane cykliczne. W forum powinno brać udział jak największe grono przedstawicieli, którzy prowadzą turystykę wiejską, bo to oni mają doświadczenia, znają swoje bolączki, potrzeby oraz mocne i słabe strony swoich obiektów. (…) Myślę, że Forum dało sporo do myślenia, a wypracowane wnioski są interesujące (…) Mamy słabe drogi, słabe oznakowanie kwater i dojazdu do nich. Jest mało imprez, powinny być one bardziej cykliczne, szczególnie w sezonie letnim od maja do września. W miesiącu powinno być 4-5 imprez takich, żeby turysta wiedział, że jak przyjedzie do Olecka, to będzie wypoczywał dobrze w gospodarstwie agroturystycznym, dobrze zje i w ościennych gminach dobrze się zabawi.”

31 UCZESTNICY I. FORUM TURYSTYKI ZIEMI OLECKIEJ
zapytani o potrzeby i oczekiwania branży turystycznych Janusz Murawski – członek Stowarzyszenia Agroturystycznego „Mazurska Kraina”: „Na pewno istnieje potrzeba zaproponowania turyście na każdym kroku czegoś atrakcyjnego. Dobrej restauracji, baru bądź ciekawej formy spędzania czasu, a nie tylko widok na piękne jezioro. Również na tym jeziorze mogłoby się odbywać szereg imprez, które by przyciągały uwagę i budziły chęć pozostania tutaj na ziemi oleckiej. Na przykład w Augustowie mają wyciąg wodno- narciarski (…). Generalnie działalność turystyczna nie polega na jednorazowym sprzedaniu produktu. Polega na tym, żeby ten turysta, który raz kupił, wrócił do nas. I to jest właśnie klucz do sukcesu, żeby turyści chętnie do nas wracali (…). Nieodzowna w tym wszystkim jest pomoc władz samorządowych.”

32 I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej sprzyjało wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu kontaktów osób działających w branży turystycznej, okołoturystycznej, agroturystyce oraz fundacjach i stowarzyszeniach.

33 Zarząd oraz członkowie LOT Ziemi Oleckiej dziękują Uczestnikom Forum za aktywny udział i wypracowane wnioski. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej Olecko, ul. Gołdapska 27 Prezentację przygotowała: Anna Turowska – członek LOT Ziemi Oleckiej


Pobierz ppt "Organizatorzy I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google