Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) w badaniach kryształu La 3 Ga 5.5 Ta 0.5 O 14 (LGT) domieszkowanego wanadem 1.Zjawisko EPR 2.Struktura i własności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) w badaniach kryształu La 3 Ga 5.5 Ta 0.5 O 14 (LGT) domieszkowanego wanadem 1.Zjawisko EPR 2.Struktura i własności."— Zapis prezentacji:

1 Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) w badaniach kryształu La 3 Ga 5.5 Ta 0.5 O 14 (LGT) domieszkowanego wanadem 1.Zjawisko EPR 2.Struktura i własności kryształu LGT 3.Widma EPR 4.Wnioski

2 Rezonans EPR N S Detektor Cz. mikrofali Cz. precesji L = g B B

3 Struktura La 3 Ga 5.5 Ta 0.5 O 14 : trygonalna P321 a= 8.225 A c= 5.123 A c Ga 1 Ga 3 Ga 2 Ga 1 Ga 2 Ga 3 La 3e(x, 0, 0)dodekaedrC2C2 Ga11a(0, 0, 0)oktaedrD3D3 Ga22d(1/3, 2/3, z)tetraedrC3C3 Ga33f(x, 0, ½)tetraedrC2C2 oktaedry tetraedry c

4

5 La 3 Ga 5.5 Ta 0.5 O 14 - kryształ o strukturze trygonalnej P321. Własności: - piezoelektryczne - optyka nieliniowa - brak przejść fazowych do 1470 0 C - łatwość wprowadzania domieszek RE oraz TM (luminescencja, lasery) -Hodowla kryształów: Metoda Czochralskiego, LGT:V (0.05 % mol względem Ga) LGT: Co (0.5 % mol względem Ga) Promienie jonowe: La 3+ (1.18 A) dodekaedr. Ga 3+ (0.62 A) oktaedr. V 3+ (0.64 A) Ga 3+ (0.47 A) tetraedr. V 4+ (0.59 A) Ta 5+ (0.64 A) tetraedr.

6 Różnica w widmach EPR jonów V 3+ i V 4+ V 3+ (3d 2, S= 1, I= 7/2) H s = μ B B g S + S D S + S A I -sygnał widoczny poniżej 40 K, - może posiadać rozszczepienie zeropolowe D V 4+ (3d 1, S= 1/2, I= 7/2) H s = μ B B g S + S A I -sygnał widoczny w temp. pokojowej, ____ g- współczynnik spektroskopowy, g=1 dla momentu orbitalnego, g=2 dla momentu spinowego D- współczynnik rozszczepienia zeropolowego A- współczynnik struktury nadsubtelnej

7 Widma EPR kryształu LGT:V (I=7/2) w 300 K

8 Symetria osiowa w tetraedrze i oktaedrze Kubiczna g x =g y =g z Osiowa g x =g y g z ( g ) (g )

9 Zależność kątowa położenia linii EPR dla symetrii osiowej, bez rozszczepienia zeropolowego: h m (A r 2 g r 2 cos 2 + A p 2 g p 2 sin 2 ) 1/2 B r (,m) = ________________________________ _ ______________________________________________ +... (g r 2 cos 2 + g p 2 sin 2 ) 1/2 μ B (g r 2 cos 2 + g p 2 sin 2 ) μ B gdzie: m= 7/2, 5/2,... –5/2, -7/2, - kąt obrotu kryształu względem pola B g p, g r - rzut wartości głównych g g na płaszczyznę obrotu A p, A r - rzut wartości głównych A A na płaszczyznę obrotu h -stała Plancka - częstotliwość mikrofali (9.4 GHz) μ B – magneton Bohra

10 7. A

11 62 0 112 0 a b*b* B B B a b*b* c c 3030 64 0 92 0 118 0 52 0 102 0 Kierunki i wartości składowych parametru A II w poszczególnych płaszczyznach obrotu

12 z x 1 3 2 1 mT 9.4 10 -4 cm -1 site 1 =127 0 = -2 0 g =1.925(5)g = 1.958(5)A =17.0(5) mT A = 5.8(5) mT site 2 = 80 0 = -23 0 site 3 = 77 0 = 24 0 Ga 3 Ga 1

13 Widmo LGT:V w niskiej i wysokiej temperaturze

14 Wyniki dopasowania uzyskane z programu EPRNMR: g xx g xy g xz g yx g yy g yz g zx g zy g zz 1.932 -0.017 1.955 1.941 A xx A xy A xz A yx A yy A yz A zx A zy A zz 12.6 6.4 4.3 9.4 g = A = [mT]

15 Wnioski dla LGT:V: - 3 orientacje w przestrzeni centrów paramagnetycznych - opisane kąty kierunków głównych - oś symetrii 3 centrów zgodna z osią symetrii oktaedru Ga1 - jony paramagnetyczne w pozycjach Ga3 tetraedry połączone wierzchołkami z oktaedrami Ga1 - nieznaczne antyferromagnetyczne oddziaływania I= C / (T+1) - nieznany sygnał w 150 mT


Pobierz ppt "Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) w badaniach kryształu La 3 Ga 5.5 Ta 0.5 O 14 (LGT) domieszkowanego wanadem 1.Zjawisko EPR 2.Struktura i własności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google