Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Team building - kreatywne zarządzanie grupą Iwona Górecka Halina Stępień 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Team building - kreatywne zarządzanie grupą Iwona Górecka Halina Stępień 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika III."— Zapis prezentacji:

1 Team building - kreatywne zarządzanie grupą Iwona Górecka Halina Stępień 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika III Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka

2 Grupa – cechy charakterystyczne interakcje cel struktura wewnętrzna normy grupowe poczucie wspólnoty, przynależności odrębności 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

3 Pięciofazowy model rozwoju grupy wg B. Tuckman FORMOWANIE GRUPY (forming) SZTURMOWANIE (storting) NORMOWANIE SIĘ GRUPY (norming) SPEŁNIANIE SIĘ W DZIAŁANIU (performing) ROZPAD 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

4 Role w zespole wg M. Belbin MYŚLICIEL / KREATOR POSZUKIWACZ ŹRÓDEŁ/BADACZ ZASOBÓW KOORDYNATOR LOKOMOTYWA / PROWADZĄCY KRYTYK WARTOŚCIUJĄCY / OCENIAJĄCY DUSZA ZESPOŁU / WSPÓŁPRACOWNIK REALIZATOR / WDRAŻAJĄCY SKRUPULATNY WYKONAWCA / KOŃCZĄCY SPECJALISTA 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

5 MYŚLICIEL / KREATOR + twórczy i z wyobraźnią rozwiązuje trudne problemy postępowy - pomija szczegóły zbyt zajęty by efektywnie się porozumiewać 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

6 POSZUKIWACZ ŹRÓDEŁ/ BADACZ ZASOBÓW + ekstrawertywnyEntuzjastyczny, bada możliwości Komunikatywny, nawiązuje kontakty - zbyt optymistyczny, traci zainteresowanie z chwilą gdy mija pierwszy entuzjazm 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

7 KOORDYNATOR + pewny siebie dobry przewodniczący, trafnie przydziela zadania określa celezachęca do podejmowania decyzji - może być postrzegany jako manipulator, w swojej pracy wyręcza się innymi 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

8 LOKOMOTYWA / PROWADZĄCY + stawia przed zespołem wyzwaniadynamiczny jest odważny i zdeterminowany w pokonywaniu przeszkód - może prowokować innych i ranić ich uczucia 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

9 KRYTYK WARTOŚCIUJĄCY / OCENIAJĄCY + rzeczowy, wnikliwyma talent strategiczny dostrzega różnorodne opcje zdolny do obiektywnej oceny - mało energiczny, nie umie inspirować innych nadmiernie krytyczny 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

10 DUSZA ZESPOŁU / WSPÓŁPRACOWNIK + współpracujący, łagodny,uważny, słucha dyplomatyczny, zapobiega tarciom wprowadza spokój - niezdecydowany w nagłych sytuacjach podlegający wpływom 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

11 REALIZATOR / WDRAŻAJĄCY + zdyscyplinowanygodny zaufania przekształca pomysły w działanie - mało elastyczny w nowych sytuacjach reaguje z opóźnieniem 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

12 SKRUPULATNY WYKONAWCA / KOŃCZĄCY + pracowity, sumiennyszuka błędów i zaniedbańpunktualny ma skłonność do zbytniego zamartwiania się niechętnie przydziela zadania innymbywa drobiazgowy 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

13 SPECJALISTA + samodzielny, z inicjatywą jest skłonny do poświęceń potrafi wyznaczyć sobie jeden nadrzędny cel posiada rzadko spotykaną wiedzę i umiejętności - działa w wąskim zakresie koncentruje się na szczegółach nie dostrzega całościowego obrazu 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

14 Role w zespole wg K. Koszewska PUPILEK PAN / PANI BAROMETR GRUPY OPIEKUN INNYCH WALCZĄCY O WŁADZĘ 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

15 Style przywództwa wg R. Zgorzelskiego DEZERTER FANTASTA LIDER MENADŻER STRATEG NASTAWIONY NA ROZWÓJ TRENER/COACH STRAŻAK AUTOKRATA DEMOKRATA BIUROKRATA DELEGUJĄCY UPRAWNIENIA 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

16 DEZERTER – przyjmuje postawę to nie ja i umywa ręce przed problemem FANTASTA – oderwany od rzeczywistości LIDER – nastawiony na budowanie efektywnej grupy edukacyjnej 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

17 MENADŻER – organizuje pracę zespołu, jak i usprawnia procesy i procedury STRATEG – nastawiony na przyszłość i rozwój grupy w pewnej perspektywie czasowej NASTAWIONY NA ROZWÓJ TRENER/COACH – zainteresowany rozwojem członków grupy i właściwym wykorzystaniem drzemiącego w nich potencjału 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

18 STRAŻAK – gasi pożary AUTOKRATA –orędownik rządów silnej ręki DEMOKRATA – orędownik rządów większości BIUROKRATA – styl pedantyczny; wszystko dzieje się według ustalonych reguł 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

19 DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ - wypracowanie zdrowych proporcji między wszystkimi stylami wymienionymi wcześniej (z wyjątkiem postawy dezertera i fantasty) 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

20 Struktura komunikacyjna koła 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

21 Struktura komunikacyjna łańcucha 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

22 Struktura komunikacyjna gwiazdy 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

23 Struktura komunikacyjna raka 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

24 Etapy pracy zespołów badawczo-rozwojowych 1) OKREŚLANIE POTRZEB Lokomotywa Koordynator 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

25 2) ZGŁASZANIE POMYSŁÓW Myśliciel Poszukiwacz Źródeł 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

26 3) PLANOWANIE Krytyk Wartościujący Specjalista 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

27 4) NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Poszukiwacz Źródeł Dusza Zespołu 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

28 5) ORGANIZACJA Koordynator 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

29 6) KONTYNUACJA Skrupulatny Wykonawca Realizator 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

30 Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło? George Bernard Shaw 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

31


Pobierz ppt "Team building - kreatywne zarządzanie grupą Iwona Górecka Halina Stępień 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google