Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy utrzymania i wybiegi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy utrzymania i wybiegi."— Zapis prezentacji:

1 Systemy utrzymania i wybiegi

2 Rodzaje systemów utrzymania
Czynniki różnicujące systemy utrzymania koni: Liczba koni przebywających w pomieszczeniu Możliwość swobodnego ruchu Środowisko stajenne System naturalny Tabunowy: hodowla rezerwatowa (Popielno)

3 Konie w pomieszczeniu inwentarskim powinny być utrzymywane na ściółce:
1) w boksie; 2) na stanowisku na uwięzi; 3) w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi.

4 System kierowany Alkierzowy: Stajenno-pastwiskowy:
Bez wybiegu czy pastwiska Stajenno-pastwiskowy: Pastwisko – podstawa żywienia letniego ( dni, potem wybieg)

5 W pomieszczeniu inwentarskim dla koni wymagania dotyczące mikroklimatu są następujące:
Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać ppm i siarkowodoru do 5 ppm a koncentracja amoniaku nie powinna przekraczać 20 ppm Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%, ruch powietrza do 0,3 m/s, a temperatura w stajni powinna wynosić pow. 5°C. Wymagania dotyczące oświetlenia (stosunek okien do podłogi) dla koni starszych 1:15, a dla koni hodowlanych i młodych do 1 roku 1:10

6 System bezstajenno-pastwiskowy
W Polsce – od wiosny do jesieni Ekstensywny Obniża koszty Zapewnia schronienie przed słońcem i deszczem Dokarmianie: woda, lizawki, siano lub słoma

7 System bezstajenno-pastwiskowy
koni dorosłych lub młodzieży po odsadzeniu od matki, w przeliczeniu na jednego konia - co najmniej 10 m2 klaczy ze źrebięciem - co najmniej 12 m2. Nadzór

8 System stanowiskowy 1) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m: a) szerokość - co najmniej 1,6 m, b) długość - co najmniej 2,1 m; 2) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m: a) szerokość - co najmniej 1,8 m, b) długość - co najmniej 3,1 m

9 Formy utrzymania koni Indywidualny system utrzymania koni
System stanowiskowy Koń stoi uwiązany Nie jest właściwy z punktu widzenia dobrostanu i potrzeb koni 1x/dzień koń kładzie się na boku – niemożliwe w stanowisku Przy wstawaniu koń prostuje przednie nogi – koń musi mieć przestrzeń przed sobą Stosowany z przyczyn ekonomicznych Stanowiska – pojedyncze, podwójne lub na większą liczbę koni Konie utrzymywane na stanowiska muszą mieć zapewnioną dużą ilość ruchu na swobodzie, w kontakcie z innymi końmi

10 Powierzchnia boksu 1) koni dorosłych - co najmniej 9 m2;
(po nowelizacji – 6 i 9 m2 ) 2) klaczy ze źrebięciem - co najmniej 12 m2.

11 Wymiary ciała koni

12 System boksowy- najczęściej zalecany
Możliwość swobodnego ruchu, choć na ograniczonej przestrzeni Poruszając się po boksie koń powinien mieć możliwość: Obrócenia się w nim bez konieczności wykonywania zwrotu w miejscu i bez nadmiernego wygięcia kręgosłupa Swobodnego wyciągnięcia się na boku po przekątnej boksu Wspięcie konia na tylnych kończynach nie powinno powodować niebezpieczeństwa urazu konia umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami

13 System boksowy c.d. Z punktu widzenia obsługi, boks powinien zapewniać możliwość łatwego: Usuwania obornika Słania Zadawania paszy Bezpiecznej obsługi konia Przeznaczenie: Klacze źrebne i karmiące Ogiery Młodzież Konie sportowe

14 Wyposażenie boksu Wyposażenie boksu /stanowiska/:
żłób, poidło / na wys. 0,8-1,0 m od poziomu podłogi/. Poidło w odpowiedniej odległości, aby koń nie zanieczyszczał go paszą. drabinka na siano, zielonkę Drzwi do boksów nie mogą być węższe niż 1,3 m i wysokości 2,2. Otwierać się powinny na zewnątrz o 180 stopni, najlepiej ażurowe, a przy szczelnych na dole powinna być kratka wentylacyjna w celu usuwania amoniaku z podłogi boksu

15 Konie są zwierzętami dnia długiego i potrzebują dużo światła i czystego powietrza.
Dlatego stajnie powinny być wysokie (3,5-4 m), dobrze oświetlone i posiadać dobrą wentylację. Drzwi do stajni powinny być czterodzielne, aby górna część była jak najczęściej otwarta.

16 Grupowy system utrzymania koni
Konie przebywają w nielicznej grupie Najbardziej odpowiada naturze konia Należy unikać tworzenia zbyt licznych grup koni Staranny dobór zwierząt do grupy Biegalnie- bezsłupowe - konstrukcje halowe Wyposażenie – koryto do pojenia, żłoby

17 Stajnie otwarte Stajnia jest cały czas otwarta, co umożliwia koniom wyjście na zewnątrz, na przyległy wybieg Ten system nie jest w Polsce rozpowszechniony Najlepszy system utrzymania Koń musi mieć możliwość termoregulacji behawioralnej i fizjologicznej Koń musi mieć schronienie przed słońcem i wilgocią: Zimno i sucho – dobrze tolerowane Zimno i wilgotno – źle (stres)

18 Wady i zalety różnych systemów utrzymania koni

19 Swoboda poruszania się
Zalecenia: W każdym gospodarstwie utrzymującym konie powinny znajdować się co najmniej dwa konie Systemu uwięziowego nie należy stosować w trybie ciągłym Konie trzymane na uwięzi powinny spędzać znaczną część dnia poza stajnią

20 Wybiegi - zalecenia Konie powinny mieć dostęp do swobodnego ruchu na wybiegu przez co najmniej 1-2 godziny dziennie Konie powinny przebywać w grupach liczących 3-4 osobniki Wielkość wybiegu – co najmniej 50 x 100 m Konie na wybiegu powinny mieć dostęp do: Wody Pasz objętościowych (zalecane jest stosowanie drabinek) Schronienia - Cienia \

21 Zalecenia Stajnia musi być skonstruowana w sposób uwzględniający bezpieczeństwo koni Należy pamiętać o następujących zagrożeniach: Wystające gwoździe itp. Ostre krawędzie, itp. Niezabezpieczone powierzchnie szklane Niezabezpieczone przewody elektryczne i inne instalacje

22 Należy pamiętać o następujących zagrożeniach
Wszelkie elementy konstrukcyjne stwarzające ryzyko uwięźnięcia konia Uszkodzone ogrodzenia elektryczne ze zbyt niskim napięciem Uszkodzone wyjścia Podmokłe tereny wokół wejść na wybiegi i pastwiska Drut kolczasty

23 Zalecenia Pomieszczenia stajenne powinny zapewniać zwierzętom możliwość swobodnego ruchu oraz kontaktu z innymi zwierzętami Pomieszczenia stajenne powinny być łatwe w czyszczeniu W stajni powinny panować odpowiednie warunki mikroklimatyczne: Odpowiednia ilość powietrza na 1 konia Dopływ świeżego powietrza Właściwa temperatura i wilgotność powietrza Możliwość utrzymania niskiego stężenia gazów, pyłów i innych substancji zawartych w powietrzu

24 Ruch W stanie naturalnym konie codziennie pokonują znaczne odległości,
W normalnych warunkach poruszają się powoli i spokojnie, Na pastwisku pokonują zwykle 3-10 km dziennie. Wybiegi Drzewa rosnące na wybiegu, umożliwiając koniom przebywanie w cieniu, mają korzystny wpływ na dobrostan tych zwierzą.

25 Ruch - przebywanie, na otwartej przestrzeni
wzmacnia mięśnie, ścięgna, więzadła, poprawia jakość i kształt kopyt wpływa na pracę układów krążenia i oddechowego dla źrebiąt pastwisko jest pierwszym miejscem kształtującym takie cechy jak wydolność, wytrzymałość Powolny ruch w czasie pasienia zapewnia lepszą pracę układu pokarmowego

26 Ruch przebywanie na świeżym powietrzu: hartuje,
sprzyja prawidłowej pracy układu oddechowego, także przez ograniczenie kontaktu z kurzem; ruch po podłożach nie zawierających dużego stężenia końskiego nawozu – łatwe utrzymanie w dobrej jakości skóry palca i kopyt.

27 Ruch przebywanie na świeżym powietrzu:
wystawienie na działanie promieni słonecznych: zwiększa syntezę witaminy D w skórze, ułatwia eliminację grzybów i bakterii ze skóry, dobrze wpływa na pracę układu rozrodczego

28 Podczas pobytu na wybiegu konie powinny przebywać w grupach,
W gospodarstwach, w których utrzymywane są konie, powinny znajdować się co najmniej 2 konie, Koniom należy zapewnić możliwość swobodnego ruchu na wybiegu przez co najmniej 1-2 godziny dziennie, Podczas pobytu na wybiegu konie powinny przebywać w grupach, Praca, jazda pod siodłem itp. mogą częściowo zaspokoić potrzebę ruchu,

29 ZACHOWANIA KONI Konie to zwierzęta stadne – przestraszone reagują ucieczką, Konie spędzają bardzo dużo czasu w ruchu, Konie spędzają 60 % czasu pobierając paszę, Otoczenie i warunki w stajni nie dostosowane do naturalnego zachowania koni mogą prowadzić do wystąpienia narowów, Widzenie panoramiczne Zmysł wzroku u koni dostosowany jest do życia na otwartym terenie, Z tyłu za koniem znajduje się niewielka strefa „ślepa”,

30 Przechowywanie pasz Składowanie i konserwacja pasz treściwych
W workach W skrzyniach drewnianych obitych blachą Zabezpieczonych przed dostępem owadów i gryzoni Zabezpieczonych przed podłożem – palety drewniane W pobliżu paszarni W większych stajniach w silosach wieżowych

31 Pasze objętościowe suche
Siano (wilgotność do 14%) Podstawowy składnik dawki pokarmowej Słoma (głównie jako ściółka) Dla celów żywieniowych uzupełnienie dawki pokarmowej Zrównoważenie fizjologiczne i psychiczne konia

32 Pasze objętościowe soczyste
Marchew Umożliwienie przechowywania w zimie – zabezpieczenie przed mrozem Przewidzieć możliwość mycia przed skarmieniem Sianokiszonka Zawartość suchej masy % Dobra jakość (konie są wrażliwe na zatrucia sianokiszonką) Bele owinięte folią (6 warstw), nie uszkodzone, bez gryzoni. Bele uszkodzone (nawet w niewielkim stopniu) nie nadają się do żywienia koni.

33 Teren wokół stajni Wybieg: suchy, droga do wybiegu osuszony
Żywienie na wybiegu Nie mniejszy niż 20 x 40 m = 800 m2 Optymalny 50 x 100 m = 5000

34 Ścielenie w stajni ściółka - suchy, miękki, dobrze nasiąkający materiał, w szczególności: słoma lub trociny, kładziony na podłogę w pomieszczeniach inwentarskich w celu zapewnienia zwierzętom uczucia suchości i ciepła oraz stwarzający warunki dla spełnienia potrzeb fizjologicznych.

35 Karmienie i pojenie Konie wolą jeść i pić w towarzystwie innych koni,
W warunkach naturalnych w okresie letnim 80-95% dziennej racji pożywienia stanowią trawy, gałęzie, korzenie i kora drzew, Ilość wody wypijanej przez konie zależy od racji pokarmowej: 2-3 litry wody na 1 kg s.m. Paszy Zimą litrów wody dziennie, Konie poi się co najmniej trzy razy dziennie

36 Narowy stajenne - zapobieganie
Przyczyny narowów stajennych: Nuda, Długie okresy bezczynności (w stanie naturalnym konie pasą się dłużej), Napięcie nerwowe, Brak ruchu na wolnym powietrzu, Ryzyko wzrasta wraz z: Obniżeniem ilości pasz objętościowych w dawce poniżej 6,8 kg/dzień Stosowaniem ściółki innej niż słoma

37 Walka z nudą i stresem u koni:
Narowy stajenne Rodzaje narowów: Obgryzanie żłobu i innych przedmiotów, Łykawość (z podparcia, z powietrza), Tkanie Walka z nudą i stresem u koni: Zapewnić koniom: Dostatecznie dużo przestrzeni w stajni, Długi codzienny pobyt na wybiegu, Jeśli to niemożliwe, a konie nie pracują, należy je wyprowadzać na zewnątrz i karmić ręcznie

38 Walka z nudą i stresem u koni:
Jeśli to niemożliwe, a konie nie pracują należy je wyprowadzać na zewnątrz i karmić ręcznie Dzielić racje pokarmowe według zasady „mało i często” (co najmniej 3 odpasy dziennie) Zapewnić stały dostęp do wysokiej jakości siana, Podawać koniom siano w siatce nylonowej, Umieścić w stajni lizawkę z soli i składników mineralnych

39 Ocena nastroju konia Zasady bezpiecznego postępowania z końmi
Spokój i cierpliwość, Zdecydowanie i stanowczość, Łagodność, Stosowanie perswazji, nigdy siły

40 Brutalnego traktowania koni, Gwałtownych, nieoczekiwanych ruchów,
Unikać należy Nerwowości w postępowaniu z końmi, Brutalnego traktowania koni, Gwałtownych, nieoczekiwanych ruchów, Hałasu w stajni, Podchodzenia do konia od tyłu, nagle i bez ostrzeżenia,

41 Odległość od płyty gnojowej:

42 Koszty poprawy dobrostanu koni
Dobre żywienie: dbałość o prawidłowy zbiór i przechowywanie pasz objętościowych i treściwych, zmiana proporcji dawek żywieniowych, dbałość o pastwiska Dobre utrzymanie: usuniecie wystających elementów, usprawnienie zamykania i otwierania drzwi, dbałość o suchy podłożę i wentylację, Dobre zdrowie: wynika z dwóch poprzednich kryteriów. Niezbędne szczepienia. Prawidłowe zachowanie: podstawowa praca z koniem, wypracowanie posłuszeństwa bez użycia przemocy, dbałość o prawidłowość użytkowania, zapewnienie swobodnego ruchu.

43

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Systemy utrzymania i wybiegi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google