Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesy trybologiczne w stawach człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesy trybologiczne w stawach człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Procesy trybologiczne w stawach człowieka
Nitoń Przemysław M44 Procesy trybologiczne 2006

2 Procesy trybologiczne 2006
Cel prezentacji Celem prezentacji jest: przedstawienie procesów tribologicznych zachodzących podczas pracy stawów człowieka przybliżenie technik ich badania Procesy trybologiczne 2006

3 Procesy trybologiczne 2006
Plan prezentacji 1. Definicja 2. Budowa stawu człowieka 3. Rodzaje tarcia w stawach człowieka 3.1. Schemat blokowy 3.2. Tarcie wewnętrzne 3.3. Tarcie zewnętrzne Statyczne Dynamiczne Procesy trybologiczne 2006

4 Procesy trybologiczne 2006
Plan prezentacji c.d. 4. Wady i zalety występowania oporów tarcia podczas pracy stawów 5. Sposoby zmniejszania tarcia w stawie człowieka 6. Stawy najbardziej narażone na uszkodzenia 7. Kierunki badań biotrybologicznych 8. Bariera dla rozwoju sztucznych stawów 9. Aparatura pomiarowa 10. Wykaz źródeł Procesy trybologiczne 2006

5 Procesy trybologiczne 2006
Definicja Trybologia jest to nauka o tarciu oraz o procesach fizycznych: mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, chemicznych, biologicznych i innych zachodzących w obszarach tarcia. Trybologia jest powiązana z wieloma dziedzinami nauki m. in. z biotechnologią Procesy trybologiczne 2006

6 Budowa stawu człowieka
Rysunek przedstawia budowę stawu biodrowego Procesy trybologiczne 2006

7 Rodzaje tarcia w stawach człowieka
Tarcie Tarcie zewnętrzne Tarcie wewnętrzne Statyczne Dynamiczne Spoczynkowe Kinematyczne Toczne Poślizgowe Wiertne Procesy trybologiczne 2006

8 Procesy trybologiczne 2006
Tarcie wewnętrzne Tarcie wewnętrzne – występuje w warstwach cieczy lub gazu, poruszających się względem siebie. Jest to zjawisko powstawania sił stycznych przeciwdziałających wzajemnemu ruchowi. Wiąże się z przekształcaniem energii mechanicznej na ciepło Procesy trybologiczne 2006

9 Procesy trybologiczne 2006
Tarcie zewnętrzne Tarcie zewnętrzne – występuje w płaszczyźnie zetknięcia się dwóch ciał stałych, ze względu na wzajemny ruch tych ciał względem siebie dzieli się na statyczne i dynamiczne Procesy trybologiczne 2006

10 Tarcie zewnętrzne statyczne
Tarcie statyczne – występuje gdy powierzchnie ciał nie przesuwają się względem siebie i na jedno z ciał działa siła niezerowa niezrównoważona. Ten rodzaj tarcia zapobiega wzajemnym przemieszczeniom się powierzchni trących Procesy trybologiczne 2006

11 Tarcie zewnętrzne dynamiczne
Tarcie dynamiczne – występuje gdy powierzchnie ciała stałego poruszają się względem siebie lub jedna powierzchnia porusza się względem drugiej. Tarcie dynamiczne dzieli się na tarcie spoczynkowe i kinematyczne. Procesy trybologiczne 2006

12 Tarcie zewnętrzne dynamiczne
Tarcie spoczynkowe Występuje pomiędzy dwoma wzajemnie nieruchomymi ciałami, do poruszenia których należy zadziałać siłą tarcia statycznego, która jest najmniejszą wartością siły potrzebnej do poruszenia z miejsca jednego z ciał. Procesy trybologiczne 2006

13 Tarcie zewnętrzne dynamiczne
Tarcie kinematyczne Występuje pomiędzy ciałami będącymi już w ruchu a siłą tarcia kinematycznego, jaką należy przyłożyć do układu, aby pozostał on w ruchu. Ze względu na charakter powierzchni stykających się ciał tarcie kinematyczne dzieli się na: toczne, poślizgowe, wiertne. Procesy trybologiczne 2006

14 Wady i zalety występowania oporów tarcia podczas pracy stawów
Możliwość poruszania się Wady Zużywanie powierzchni biorących udział w procesie tarcia Procesy trybologiczne 2006

15 Sposoby zmniejszania tarcia w stawie człowieka
Płyn stawowy jest wzorową substancją zmniejszającą opory tarcia Obecność płynu stawowego w połączeniach międzykostnych powoduje powoduje zamianę tarcia suchego w tarcia płynne, w optymalnych warunkach w tarcie hydrostatyczne Procesy trybologiczne 2006

16 Sposoby zmniejszania tarcia w stawie człowieka
Współczynniki tarcia Procesy trybologiczne 2006

17 Stawy najbardziej narażone na uszkodzenie
Ze względu na dużą powierzchnię styku kości w połączeniu największe siły tarcia występują w: A - Stawie barkowym B - Stawie łokciowym C - Stawie biodrowym D - Stawie kolanowym Procesy trybologiczne 2006

18 Kierunki badań biotrybologicznych
Analiza geometrii strefy współpracy biołożysk w aspekcie tribologii i choroby zwyrodnieniowej stawów Procesy trybologiczne 2006

19 Kierunki badań biotrybologicznych
opracowanie teoretycznych podstaw do konstrukcji endoprotez Procesy trybologiczne 2006

20 Bariera dla rozwoju sztucznych stawów
Mała trwałość spowodowana występowaniem sił tarcia Agresja immunologiczna Wysoka cena Procesy trybologiczne 2006

21 Procesy trybologiczne 2006
Aparatura pomiarowa Modele z tworzywa i aparatura komputerowa służą do wykonywania pomiarów sił i badań wytrzymałościowch Procesy trybologiczne 2006

22 Procesy trybologiczne 2006
Aparatura pomiarowa Tester trybologiczny Procesy trybologiczne 2006

23 Procesy trybologiczne 2006
Aparatura pomiarowa Procesy trybologiczne 2006

24 Procesy trybologiczne 2006
Wykaz żródeł 1. 2. Strona internetowa instytutu PIB Politechniki Krakowskiej 3. Strona internetowa Akademii Górniczo – Hutniczej AGH 4. Procesy trybologiczne 2006

25 Dziękuję za poświęconą uwagę
Procesy trybologiczne 2006


Pobierz ppt "Procesy trybologiczne w stawach człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google