Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubelskie – Obywatelskie program rozwoju poradnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubelskie – Obywatelskie program rozwoju poradnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubelskie – Obywatelskie program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie Lublin, 25 marca 2009 1

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie: 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.03.2012

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Realizatorzy Projektu URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW POWIAT LUBELSKI PARTNERZY: Instytucja pośrednicząca II stopnia:

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 …bo có ż mo ż e by ć pewniejsz ą podstaw ą zobowi ą zania mi ę dzy lud ź mi jak wolna decyzja podejmuj ą cych zobowi ą zanie… J.J Rosseau – Twórca społeczeństwa obywatelskiego

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Społeczeństwo obywatelskie społeczeństwo państwa demokratycznego, aktywne publicznie, świadome swoich celów, zdolne dla samoorganizowania się dla realizacji celów ekonomicznych, politycznych, społecznych

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Biuro Porad Obywatelskich Miejsce, gdzie każdy obywatel może się dowiedzieć jakie prawa mu przysługują i gdzie może otrzymać pomoc Usługi w ramach BPO: Informowanie o przysługujących możliwościach wsparcia Wskazywanie obowiązującego w danej sprawie trybu postępowania Tworzenie banku danych o organizacjach i instytucjach działających na terenie gminy/ regionu Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Poradnictwo obywatelskie w Polsce 35 Biur Porad Obywatelskich Tylko jedno na Lubelszczyźnie

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Cele Projektu: Cel główny: Zwiększenie dostępu obywateli do poradnictwa obywatelskiego i prawnego Cele szczegółowe: zwiększenie ilości biur porad obywatelskich i prawnych na terenie Lubelszczyzny w powiatach lubelskim, łukowskim oraz hrubieszowskim, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie poradnictwa

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Grupa docelowa Projektu Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców powiatów: lubelskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Zasady poradnictwa obywatelskiego Poufność Bezstronność Niezależność Samodzielność Otwartość na wszystkich Aktualność i rzetelność informacji

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy : - samego faktu pobytu klienta w BPO oraz - wszystkich powierzonych przez klienta informacji Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem, a katalog tych praw znajduje się w biurze i może być udostępniony na prośbę klienta. Poufność

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Bezpłatność Świadczone przez Biura porady i udzielane informacje są całkowicie bezpłatne. Porady prawne, które będą udzielane w Biurach również są nieodpłatne.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Bezstronność Doradca udzielając porad nie kieruje się : - własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami - nie ocenia klienta i jego działań - nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 Niezależność BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15 Samodzielność klienta Doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 Otwartość dla wszystkich Każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 Aktualność i rzetelność informacji Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18 Organizacja Biur Porad Obywatelskich Otwarte 4 dni w tygodniu Naprzemiennie w godzinach : od 9 do 13 oraz od 13 do 17 Środy BPO czynne od 15 do 19 Dyżur prawnika 1 raz w tygodniu – 4 godziny

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 Zakres poradnictwa Porady MieszkanioweRodzinne Świadczenia socjalne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego Zatrudnienie i bezrobocie Prawne

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Informacje FinanseNiepełnosprawnośćWłasność Sprawy konsumenckie Sprawy spadkowe Pozbawienie wolności Imigracja/ repatriacja Obywatel a instytucja Stosunki międzyludzkie Zakres poradnictwa

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21 Dni Poradnictwa Obywatelskiego w Lublinie Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane Dni Poradnictwa Obywatelskiego(DPO). Pierwszego dnia doradcy z BPO, pod okiem swoich kierowników, udzielać będą bezpłatnych porad mieszkańcom Lublina i okolic. W drugim dniu odbędzie się seminarium dla przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i mediów.

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Rezultaty Projektu Rezultaty twarde: utworzenie 3 Biur Porad Obywatelskich, 34200 udzielonych porad osobistych, i około 30 tys. porad mailowych i telefonicznych, organizacja Dni Poradnictwa Obywatelskiego, przeszkolenie 9 osób na doradców i Kierowników, ułatwienie mieszkańcom woj. lubelskiego dostępu do poradnictwa, podpisanie 2 umów z JST w zakresie współpracy w obrębie poradnictwa

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Rezultaty Projektu Rezultaty miękkie: wzrost świadomości obywateli woj. lubelskiego, polepszenie współpracy z JST w zakresie poradnictwa

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24 Kontakt POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OIC POLAND UL. MEŁGIEWSKA 7/9 20-209 LUBLIN http://oic.lublin.pl/lubelskieobywatelskie/ TEL: 081 749 32 31 FAX: 081 749 32 13 MAIL: MALGORZATA.ORZEL@OIC.LUBLIN.PL http://oic.lublin.pl/lubelskieobywatelskie/

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 25 Kontakt URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1 tel. (084) 696-23-80, 696-23-82, 696-23-46 fax (084) 696-23-80 wew. 30 email: miasto@hrubieszow.plmiasto@hrubieszow.pl

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Kontakt STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9 20-074 Lublin tel. 081 532 21 26 fax. 081 534 73 73 e mail: starostwo@powiat.lublin.plstarostwo@powiat.lublin.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubelskie – Obywatelskie program rozwoju poradnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google