Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Synteza SUiKZP gmin GOM metodologia i wnioski formalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Synteza SUiKZP gmin GOM metodologia i wnioski formalne"— Zapis prezentacji:

1 Synteza SUiKZP gmin GOM metodologia i wnioski formalne
Studium planu GOM Biuro Rozwoju Gdańska Synteza SUiKZP gmin GOM metodologia i wnioski formalne

2 OBSZAR METROPOLITALNY
GOM  delimitacja STOWARZYSZENIE GOM GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY 8 powiatów ziemskich 2 powiaty grodzkie 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie 58 gmin 33 gminy

3 GOM  delimitacja Opracowanie własne na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

4 GOM  SUiKZP gminne

5 GOM  SUiKZP gminne

6 GOM  wektoryzacja

7 GOM  SUiKZP gminne

8 GOM  niespójność granic

9 GOM  niespójności w infrastrukturze
Na stykach gmin stwierdzono niezgodności w przebiegu gazociągów, linii WN, radiolinii, granic zbiorników wód podziemnych, granic terenów zagrożonych powodzią oraz stref ochronnych ujęć wody. Część różnic wynika z rozbieżności czasowej powstawania studiów oraz różnych uwarunkowań i wymogów co do zawartości opracowań. Można zauważyć różnorodność pomysłów na przedstawienie kwestii dotyczących infrastruktury.

10 GOM  środowisko PRZYKŁAD RÓŻNEGO WYZNACZANIA KORYTARZY EKOLOGICZNYCH

11 GOM  niespójności w komunikacji

12 GOM  Wnioski Wnioski z pracy Wnioski – rekomendacje do dalszych prac
Brak spójności między studiami: w metodologii, stopniu szczegółowości, wybranych cechach itp. Rozbieżności na granicach gmin Różna jakość materiałów, technologii, itp. Wnioski – rekomendacje do dalszych prac Propozycja uzgodnienia wspólnej metodologii, np. przyjęcia ujednoliconego rdzenia legendy do suikzp, graficznego i znaczeniowego Konieczność zadbania przez gminy zlecające wykonanie suikzp podmiotom zewnętrznym o otrzymanie wersji edytowalnej (wektorowej) rysunków studium (ideał: technologia GIS)


Pobierz ppt "Synteza SUiKZP gmin GOM metodologia i wnioski formalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google