Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Rozwoju Gdańska. GOM delimitacja 58 gmin 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Rozwoju Gdańska. GOM delimitacja 58 gmin 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Rozwoju Gdańska

2 GOM delimitacja 58 gmin 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY 33 gminy 8 powiatów ziemskich 2 powiaty grodzkie 8 powiatów ziemskich 2 powiaty grodzkie STOWARZYSZENIE GOM

3

4

5

6

7

8

9 Na stykach gmin stwierdzono niezgodności w przebiegu gazociągów, linii WN, radiolinii, granic zbiorników wód podziemnych, granic terenów zagrożonych powodzią oraz stref ochronnych ujęć wody. Część różnic wynika z rozbieżności czasowej powstawania studiów oraz różnych uwarunkowań i wymogów co do zawartości opracowań. Można zauważyć różnorodność pomysłów na przedstawienie kwestii dotyczących infrastruktury.

10 GOM środowisko PRZYKŁAD RÓŻNEGO WYZNACZANIA KORYTARZY EKOLOGICZNYCH

11

12 Wnioski z pracy Brak spójności między studiami: w metodologii, stopniu szczegółowości, wybranych cechach itp. Rozbieżności na granicach gmin Różna jakość materiałów, technologii, itp. Wnioski – rekomendacje do dalszych prac Propozycja uzgodnienia wspólnej metodologii, np. przyjęcia ujednoliconego rdzenia legendy do suikzp, graficznego i znaczeniowego Konieczność zadbania przez gminy zlecające wykonanie suikzp podmiotom zewnętrznym o otrzymanie wersji edytowalnej (wektorowej) rysunków studium (ideał: technologia GIS)


Pobierz ppt "Biuro Rozwoju Gdańska. GOM delimitacja 58 gmin 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie 8 powiatów ziemskich 3 powiaty grodzkie GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google