Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH
WERSJA DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 TECHNIK URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 313[04] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: Na wesoło

3 NA WESOŁO – Pani syn nie powinien chodzić na lekcje gry na skrzypcach. On nie ma za grosz słuchu – mówi nauczycielka. Na to mama: – On nie ma słuchać, on ma grać! Dżentelmen rozmawia ze swoją sąsiadką: – Madame, słyszałem wczoraj jak Pani śpiewała. – Tak tylko, dla zabicia czasu - odpowiada zawstydzona dama. – Straszną broń Pani wybrała, Madame! Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik urządzeń audiowizualnych: Przygotowuje, realizuje i nadzoruje działania operatorskie obrazu i dźwięku; współuczestniczy w organizowaniu planu zdjęciowego, wykonywaniu zdjęć i realizacji ścieżki dźwiękowej oraz w pracach związanych z montażem dźwięku i obrazu – wykorzystując techniczne urządzenia montażowe: zespoły magnetowidów, mikserów wizyjnych i fonicznych, generatory efektów specjalnych, komputery współpracujące z monitorami wizyjnymi i fonicznymi; wykonuje fotografie, nadzoruje pracę kamer filmowych oraz innego sprzętu do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku. Technik urządzeń audiowizualnych pracuje zwykle w pomieszczeniach zamkniętych studiów filmowych, fotograficznych i montażowych, w których może występować nadmierny hałas lub niespotykana w naturalnych warunkach cisza. W pomieszczeniach tych panuje sztuczne oświetlenie. Część swojej pracy technik urządzeń audiowizualnych może wykonywać również na wolnym powietrzu przy realizacji zdjęć lub organizacji koncertów i imprez estradowych. Czas pracy jest zwykle nienormowany i jest uzależniony od terminów realizacji zdjęć, montażu filmowego czy realizacji imprez plenerowych.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Powrót Ojciec pyta syna: – Co robiliście dziś na matematyce?
– Szukaliśmy wspólnego mianownika. – Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł... Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają: – Czy możemy już iść do domu? – A z jakiej racji? – No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda? Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Dobiera, instaluje i uruchamia urządzenia audiowizualne. Dobiera i instaluje urządzenia telewizji kablowej i satelitarnej. Rejestruje, przetwarza i dokonuje wizualizacji obrazu z zastosowaniem technik analogowych i cyfrowych. Rejestruje i przetwarza dźwięk z zastosowaniem technik analogowych i cyfrowych. Prezentuje sprzętu audiowizualny telewizji kablowej i satelitarnej w obrocie handlowym. Dokonuje obróbki materiału dźwiękowego i wizyjnego technikami komputerowymi. Realizuje dźwięk i wizję w studiach radiowych, telewizyjnych i filmowych. Obsługuje imprezy w zakresie wizualizacji i nagłośnienia. Wykonuje naprawy i testuje urządzenia audiowizualne. Wykonuje naprawy i testuje urządzenia telewizji kablowej i satelitarnej. I wiele innych…

8 Montuje i ustawia sprzęt audiowizualny na planie zdjęciowym lub imprezie plenerowej (np. oświetlenie, mikrofony, kamery, głośniki, generatory urządzeń specjalnych). Podłącza i uruchamia wszystkie współpracujące ze sobą urządzenia, dokonuje kontroli ich pracy. Dokonuje prostych napraw sprzętu audiowizualnego i generatorów efektów specjalnych (np.: generatorów dymu, baniek mydlanych, reflektorów). Dokonuje konfiguracji wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania (np. do tworzenia grafiki i animacji lub obróbki dźwięku i obrazu). Steruje urządzeniami audiowizualnymi za pomocą techniki komputerowej. Instaluje i uruchamia zestawy do odbioru telewizji satelitarnej. Posługuje się podstawowymi narzędziami (np.: szczypce, wkrętaki, lutownice, mierniki) w realizacji powierzonych zadań. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 NA WESOŁO Powrót Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
– To trzeba było przeczytać? – Tak, na dzisiaj. – A ja przepisałem... Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: – Dziesięć litrów benzyny, szybko! – Co jest? Pali się? – Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do uczniów. – Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi. – Nawzajem - odpowiada młodzież. Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis monitory urządzenie wyświetlające na własnym ekranie obraz, którego źródłem może być np.: odtwarzacz DVD, magnetowid, tuner telewizji cyfrowej itd. mikrofony służące do przetwarzania fal dźwiękowych na impulsy elektryczne, dzięki czemu możliwe jest np.: rejestrowanie dźwięku, tworzenie systemów nagłośnienia kamery, aparaty fotograficzne urządzenia rejestrujące obrazy w formie ruchomej (kamera) lub statycznej (aparat) różnego rodzaju przewody służą do podłączenia różnych urządzeń, przez nie przesyłany jest sygnał audio lub wideo (np.: kable, światłowody) zestawy antenowe zespół urządzeń umożliwiających odbiór lub nadawanie sygnałów, a tym samym przesyłanie danych za pośrednictwem fal elektromagnetycznych podstawowe narzędzia ręczne służą do instalowania, diagnozowania uszkodzeń i wykonywania napraw urządzeń audiowizualnych (np.: szczypce, wkrętaki, lutownice, mierniki) miksery dźwięku i obrazu urządzenia pozwalające spoić w całość dźwięk i obraz z wielu różnych źródeł, wpływać na jego parametry oraz wprowadzać efekty specjalne odtwarzacze, wzmacniacze, głośniki urządzenia tworzące system, który umożliwia odtworzenie zarejestrowanego dźwięku lub obrazu generatory efektów specjalnych urządzenia do wytwarzania efektów specjalnych np.: generatory dymu, różne rodzaje oświetlenia, generatory baniek mydlanych itp.

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś osobą cierpliwą? 2 Czy często zdarza ci się odbiegać myślami od tego czym aktualnie się zajmujesz? 3 Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 4 Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne precyzyjne czynności przy ich użyciu? 5 Czy zaliczyłbyś siebie do osób które potrafią skupić swoja uwagę nad dwoma czy trzema zjawiskami równocześnie? 6 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnie przestrzenną np. czy na podstawie zdjęcia lub szkicu potrafisz wyobrazić sobie jak wygląda przedstawiona na nich rzeczywistość? 7 Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz zainteresowania typowo techniczne? 8 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię twórczą i potrafisz np.: w myślach tworzyć obrazy czy łączyć obrazy z dźwiękiem? 9 Czy spostrzegawczość to Twoja mocna strona? 10 Na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

14 NA WESOŁO Powrót Z dzienniczków uczniowskich:
Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc że pani woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy. Z zeszytów szkolnych Karol Wielki był człowiekiem sprawiedliwym i nakazał, by ludzie byli sądzeni zanim się ich zabije. Król Ludwik XIV żył w pięknym stylu, który do dziś nie zaginął i można go kupić w komisie. Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. Powrót

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 2 Czy rozróżnianie barw sprawia Ci trudności? 3 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz tego co mówią do Ciebie osoby stojące w pobliżu Ciebie? 4 Czy zaliczyłbyś siebie do osób mających lęk wysokości? 5 Czy długotrwałe przebywanie w jednej pozycji sprawia Ci duże trudności ?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

18 Kształcenie w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych
Aby pracować w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, możesz wybrać dwuletnią szkołę policealną. 1.3. Jako absolwent liceum profilowanego o profilu elektronicznym wybrać jednoroczną szkołę policealną. 1.4. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury może podjąć naukę na uczelni wyższej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? – należy złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum, zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografie, karta zdrowia i zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik urządzeń audiowizualnych.

19 Kształcenie w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych
Czego będziesz się uczył w technikum przygotowując się do wykonywania zawodu technik urządzeń audiowizualnych? W ramach modułu: 3.1. Praca z urządzeniami audiowizualnymi: organizowania stanowiska pracy, dobierania urządzeń audiowizualnych do realizacji projektu scenograficznego, realizowania projektu scenograficznego. 3.2. Obsługa urządzeń audiowizualnych: dobierania urządzeń audio do odbioru sygnału dźwiękowego, dobierania urządzeń wideo do odbioru sygnału wizyjnego, przetwarzania i rejestrowania sygnału audio analogowego i cyfrowego, przetwarzania i rejestrowania sygnału wideo analogowego i cyfrowego, wykonywania komputerowej obróbki sygnału audiowizualnego do celów multimedialnych. 3.3. Instalacja urządzeń audiowizualnych: instalowania programowych systemów radiotelewizyjnych z zastosowaniem radiodyfuzji naziemnej, instalowania nieprogramowych systemów łączności umożliwiających przewodową transmisję obrazu i dźwięku, Instalowania systemów łączności z zastosowaniem radiodyfuzji satelitarnej, instalowanie systemów projekcji obrazu i dźwięku związanych z funkcjonowaniem i oprawą audiowizualną widowisk. 3.4. Badanie obwodów elektrycznych: przygotowania do bezpiecznej pracy, badanie obwodów prądu stałego, badania obwodów prądu przemiennego, analizowania działania oraz zastosowania podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych. 3.5. Pomiar parametrów elementów i układów elektronicznych: wykonywania montażu i pomiarów układów analogowych, wykonywania montażu i pomiarów układów cyfrowych, badania elementów i układów automatyki.

20 Kształcenie w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych
Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technik urządzeń audiowizualnych? Przykładowe: Chwaleba A., Moeschke B., Płoszajski G.: Elektronika WSiP, 2008. Głocki W.: Układy cyfrowe. WSiP, 2009. Karwowska-Lamparska A.: Telewizyjne systemy cyfrowe. WKiŁ, 1990. Orzechowski J.: Podstawy techniki telewizyjnej. WSiP, 1999.

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie (nazwa zawodu). Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

22 NA WESOŁO Podchodzi informatyk do fortepianu i ogląda wnikliwie: – Hmm, tylko 84 klawisze, z czego 1/3 funkcyjnych, wszystkie nieopisane, chociaż... shift naciskany nogą. Oryginalnie. Do gabinetu dyrektora wpada bez pukania jego podwładny. Wylewa dyrektorowi kawę na koszule, pokazuje mu język i wygarnia wszystko. W tym samym też momencie do gabinetu wpadają koledzy. – Stasiu, Stasiu! To był żart, wcale nie wygrałeś w totka! Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych są: serwisant sprzętu audiowizualnego telewizji kablowej, serwisant sprzętu elektronicznego, instalator telewizji kablowej, sprzętu audiowizualnego, operator sprzętu audiowizualnego, telewizji kablowej, sprzedawca sprzętu multimedialnego, telewizji kablowej, fotoreporter, montażysta w studio, realizator dźwięku i wizji, realizator nagłośnienia i oświetlenia imprez, przedstawień, projektant sprzętu audiowizualnego. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik urządzeń audiowizualnych, są: fotograf, handlowiec, serwisant sprzętu RTV. Technik urządzeń audiowizualnych może poszukiwać pracy w studiach filmowych i telewizyjnych, teatrach, salach estradowych i koncertowych, przedsiębiorstwach produkujących urządzenia audiowizualne i multimedialne, biurach wyposażenie audiowizualne obiektów, specjalistycznych placówkach handlowych.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technik urządzeń audiowizualnych? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z osobami pracującymi w miejscach wymienionych na poprzednim slajdzie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Dźwiękowiec wychodzi z pracy do domu, o 16-tej. Koledzy dziwnie na niego patrzą ale nic nie mówią. Na drugi dzień znowu wychodzi do domu po 8 godzinach. Koledzy patrzą z niesmakiem ale milczą. Trzeciego dnia wybija 16-ta, koleś pakuje manele i zabiera się, do wyjścia. Koledzy nie wytrzymują. – Co Ty!? My tu zasuwamy jak osły po 16h a ty sobie do domu idziesz? – Ale... ale.. ja jestem na urlopie... Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. Żadna praca nie hańbi, ale każda męczy. Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Potrafię godzinami siedzieć i przyglądać się jej Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Audio Video (http://www.av.com.pl/, ). Kino domowe(http://www.kinodomowe.idg.pl, ). Audio (http://audio.com.pl/, ). HI-FI i Muzyka (http://www.hi-fi.com.pl/, ). Film (http://www.film.com.pl/, ).

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Orzechowski J., Stankiewicz J., Stelmach R. : Modułowy program nauczania. Technik urządzeń audiowizualnych 313[04]. Warszawa, MEN 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, ). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu; Technik urządzeń audiowizualnych ). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, s Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik urządzeń audiowizualnych (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_313_04.pdf ).

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm). Na wesoło

29 NA WESOŁO Pan Józek stwierdził, że zacznie się odchamiać. Poszedł więc na swoją pierwszą w życiu wystawę. W galerii, którą odwiedził, akurat prezentowane były dzieła malarza abstrakcyjnego. Pan Józek chodzi od obrazu do obrazu, obraca głową i nic nie może z tego zrozumieć. Nagle podchodzi do niego jakiś facet. – Dzień dobry! Jestem autorem tych obrazów, czy mogę w czymś pomóc? – Co to właściwie ma być? - zapytał z wdziękiem pan Józek. – To jest to co czuję tutaj - odpowiedział malarz dotykając swojej głowy. – A słyszał pan kiedyś o aspirynie? W zeszłym tygodniu byłem na spotkaniu VIP-ów w Seattle. W salonie spostrzegłem Billa Gatesa siedzącego na kanapie i pijącego koniak. Byłem umówiony na spotkanie z bardzo ważnym klientem, który przyleciał do Seattle razem ze mną, ale trochę się spóźniał. Będąc śmiałym facetem, podszedłem do Gatesa i przedstawiłem się. Wyjaśniłem mu, że przeprowadzam bardzo ważny interes i dodałem, jak bardzo by mi pomogło, gdyby podszedł do mnie, kiedy będę z klientem i powiedział do mnie: „Cześć, Krzysiu”. Zgodził się. 10 minut później, kiedy rozmawiałem z klientem, poczułem klepnięcie w ramię. To był Bill Gates. Odwróciłem się i spojrzałem na niego. – Cześć, Krzysiu, jak leci? - zapytał. A ja na to: – Odczep się, Bill, mam spotkanie. Powrót

30 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "TECHNIK URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google