Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Horyzonty Gimnazjalisty jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Horyzonty Gimnazjalisty jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Horyzonty Gimnazjalisty jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Naszym celem jest produkcja i sprzedaż kosmetyków oraz świadczenie usług kosmetycznych najlepszej jakości. Nasza firma nosi nazwę Rosse Cosmetic. Formą działalności gospodarczej będzie spółka jawna. Rozpoczynamy działalność od 2 lutego 2011 roku. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności: 100 tysięcy złotych. Nasza firma będzie znajdować się w szkole przy ulicy Krasińskiego 7. Struktura organizacyjna firmy: Prezes: Dominika Mołdoch, Wiceprezesi: Kamila Kochaniec, Ewa Łyś Współpracownicy: Nasi pracownicy będą dobierani poprzez ich kwalifikacje i wykształcenie. Zakresem ich obowiązków będą: 8-godzinny czas pracy, a zakres czynności zależny od stanowiska. Firmą kierują prezesi i oni podejmują ostateczną decyzję. Nasz produkt będzie reklamowany poprzez strony internetowe, ulotki roznoszone przez pracowników, reklamy na bilbordach. Obszar działania: miasto Lublin. Aby rozpoznać analizę działania konkurencji przeprowadzimy sondę wśród mieszkańców miasta. Nasza firma oferuje bogatą i zróżnicowaną Wizje naszej firmy jest skuteczna sprzedaż naszych produktów na międzynarodowym rynku. Przedsiębiorstwo posiada w swej ofercie sprzedażowej produkty dostępne w szerokiej sprzedaży detalicznej. Są to bowiem specjalistyczne artykuły wykorzystywane najczęściej w profesjonalnych zakładach i salonach. Ponadto, swój asortyment dobieramy w taki sposób, aby nie pokrywał się on z ofertą konkurencji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Urząd Miasta Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-950 Lublin Sąd Rejonowy ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-076 Lublin Organ koncesyjny Urząd statystyczny ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin Bank BPH ul.1 maja 41 20-410Lublin Urząd Skarbowy ul. Sądowa 5 20-027Lublin Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. T. Zana 36-38c 20-601Lublin Państwowa Inspekcja Pracy Al. Józefa Piłsudskiego 13 20-011Lublin Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Naszym celem jest produkcja i sprzedaż kosmetyków oraz świadczenie usług kosmetycznych najlepszej jakości. Formą działalności gospodarczej będzie spółka jawna. Rozpoczynamy działalność od 2 lutego 2011 roku. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności: 100 tysięcy złotych, które otrzymaliśmy z dotacji dla początkujących firm z Unii Europejskiej i Urzędu Miasta. Nasza firma będzie znajdować się w budynku szkoły przy ulicy Krasińskiego 7. Obszar działania: miasto Lublin. Firma będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Informatyk w tej firmie jest specjalistą od nowych technologii, posiadającym wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znającym budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafiącym tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań. Jest osobą o wysokim stopniu świadomości ogólnych i szczegółowych zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Informatyk zarządza systemem informatycznym i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.programów komputerowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Rosse Cosmetics Weronika Czyżyk Informatyk Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego w Lublinie Tel. 510632024 e-mail: werkiczka112@wp.plwerkiczka112@wp.pl

8 To fachowiec zajmujący się szeroko pojętą rachunkowością w firmie, w szczególności odpowiedzialny za sporządzanie dokumentacji dotyczącej zasad polityki rachunkowej podmiotu gospodarczego oraz innych niezbędnych instrukcji, ewidencji zdarzeń na podstawie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, dokonywanie ich wyceny oraz ustalanie wyniku finansowego, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, kontrolę ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, współpracę z biegłym rewidentem. W kompetencji księgowego znajduje się również dysponowanie kontem firmowym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zakres obowiązków : -sprzedaż bezpośrednia kosmetyków na podstawie katalogu -pozyskiwanie nowych Klientów -utrzymywanie kontaktu z Klientami -poszukiwanie osób chętnych do współpracy -rozprowadzanie katalogów z kosmetykami -realizowanie zamówień od Klientów indywidualnych Praca jest na umowę o czasie nieokreślonym. Godziny pracy są nienormowane. Jest to dodatkowe źródło dochodów. Możliwy jest awans na wyższe stanowisko Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

11 KONTAKT!! Numer telefonu: 789257712 Email shemalik@gmail.comshemalik@gmail.com Allegro rosse cosmetics GG 45345345 Skype rossecosmetics Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zajęcia: dostarczanie produktów do punktów sprzedaży, ustalanie kwoty wyprodukowanego przez firmę produktu, kontrola kwot wyprodukowanych artykułów, kontrola zysków i strat, sporządzanie wykresów sprzedanych produktów w miesiącu (liczba sprzedanych artykułów w danym miesiącu), szukanie nowych odbiorców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13

14

15 Zajmuję się przywożeniem i rozwożeniem produktów firmy Rosse Cosmetics do klientów oraz miejsc ich sprzedaży.

16 Dyrektor do spraw marketingu zajmuje się rozwijaniem strategii marketingowej w oparciu o wyznaczone cele, od strony finansowej ocenia produkcję towaru, bada: koszty, nakłady, wydajność i efektywność kosztową, nakłady na rozwój i badania, zwrot z inwestycji i przewidywaną obniżkę zysku, Przekształca strategię marketingową w odpowiednie działania mające na celu promowanie produktów i usług Wprowadza plany operacyjne, kieruje agencją przy realizowaniu działań marketingowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17

18

19


Pobierz ppt "Projekt Horyzonty Gimnazjalisty jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google