Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO
WERSJA DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 347[10] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego: 1. Wykonuje elementy budowlane (mury, schody, gzymsy, nadproża), detale architektoniczne (pilastry i attyki), elementy małej architektury (fontanny, rzeźby ogrodowe, gazony kwiatowe, kule, stiuki, balustrady i inne elementy sztukatorskie ), nagrobki i okładziny kamienne. 2. Wykonuje repliki elementów sztukatorskich i kamieniarskich o wartości artystycznej. 3. Pracuje zarówno w pomieszczeniach zamkniętych (np. halach), jak i na wolnym powietrzu (place, budowy, cmentarze), przez co narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne. Wykonując  poszczególne elementy kamienne narażony jest na hałas oraz wibracje wytworzone przez urządzenia tnące i szlifujące, oraz pracę w środowisku zapylonym. Praca wymaga ciągłego stania oraz dźwigania ciężkich przedmiotów. Jeśli prace wymagają udziału więcej niż jednej osoby, współpracuje z członkami zespołu.

4 Praca własna… Na wesoło
W trakcie zapoznawania się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy mogłeś natrafić na niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenia. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów.

5 NA WESOŁO - Szefie, muszę dostać podwyżkę. Nie mogę wyżyć z tej pensji! - Niech się Kowalski lepiej zastanowi, jak wyżyje bez tej pensji. Mistrz mówi do ucznia: - Idź i pomaluj okna. Za godzinę uczeń przychodzi i pyta: - Ramy też pomalować? Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Planuje oraz organizuje prace sztukatorskie i kamieniarskie. Nadzoruje oraz wykonuje prace sztukatorskie i kamieniarskie. Rekonstruuje oraz odtwarza elementy, detale sztukatorskie i kamieniarskie.

7 Sporządzanie szkiców i rysunków technicznych np. detali sztukatorskich.
Wykonywanie modeli i replik wyrobów sztukatorskich i kamieniarskich. Ustalanie proporcji obiektów sztukatorskich i kamieniarskich. Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji określonych zadań. Wykonywanie czynności związanych z ręczną i mechaniczną obróbką materiałów. Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń elementów sztukatorskich i kamieniarskich. Wykonywanie kopii historycznych i współczesnych wyrobów sztukatorskich i kamieniarskich. Posługiwanie się narzędziami stosowanymi w sztukatorstwie i kamieniarstwie. Wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót. Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe, niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 NA WESOŁO Rozmowa dwóch szefów: – Dlaczego twoi pracownicy są zawsze tak punktualni? – Prosty trick! Trzydziestu pracowników, a tylko dwadzieścia miejsc na parkingu... Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy. Powrót

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis dłuto kamieniarskie służy do wykonywania napisów i elementów dekoracyjnych młotek niezbędny do pobijania dłuta oskard kamieniarski służy do obłupywania kamienia wiertła narzędzia skrawające służące do wykonywania otworów szlifierka do gipsu urządzenie do szlifowania gipsu, usuwania starych powłok miara składana lub zwijana stosuje się do odmierzania materiału w celu uzyskania żądanego wymiaru wykonywanego elementu frezarka kielnia sztukatorska narzędzie przeznaczone do prac sztukatorskich (gipsowych) taczka służy do transportu niedużych kawałków kamiennych

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i poziom sprawności fizycznnej. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, i oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna … Uwaga: W podanych tekstach mogłeś natrafić na niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy jesteś cierpliwy? 2 Czy masz skłonności do bałaganiarstwa? 3 Czy potrafisz swobodnie posługiwać się dłutem i młotkiem? 4 Czy posiadasz uzdolnienia artystyczne w zakresie rzeźbiarstwa? 5 Czy jesteś spostrzegawczy? 6 Czy jesteś odporny na wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem ciężkich przedmiotów? 7 Czy masz zainteresowania techniczne? 8 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i patrząc np. na projekt produktu jesteś w stanie wyobrazić sobie to co on przedstawia? 9 Czy dobrze znosisz wykonywanie monotonnych zajęć? 10 Czy uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie i łatwo nawiązujesz kontakty z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że jest to zawód, który powinieneś wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i poziomu sprawności fizycznej. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst dotyczący przeciwwskazań zdrowotnych i oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają wiele terminów medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

14 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 2 Czy cierpisz na wadę słuchu? 3 Czy cierpisz zna choroby ograniczające ruchy rąk, np. na reumatyzm? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy masz lęk wysokości? 6 Czy masz problemy przeszkadzające Ci w dźwiganiu ciężkich elementów? 7 Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc lub oskrzeli? 8 Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych?

15 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy odpowiadając na powyższe pytania choć raz wybrałeś wariant „TAK”, powinieneś skontaktować się z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy możesz wykonywać pracę w zawodzie technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

16 Kształcenie w zawodzie technika sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
Aby pracować w zawodzie technika sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Po zdaniu matury kontynuować naukę na uczelni wyższej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego. Technika przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia.

17 Kształcenie w zawodzie technika sztukatorstwa
i kamieniarstwa artystycznego Czego będziesz się uczył w czteroletnim technikum? W ramach modułu: 3.1. Podstawy zawodu: sporządzania szkiców i rysunków roboczych, wykonywania modeli elementów sztukatorskich i kamieniarskich, rozpoznawania stylów architektonicznych, posługiwania się dokumentacją techniczną, dokonywania charakterystyki poszczególnych rodzajów kamienia, rozpoznawania rodzajów oraz określania właściwości skał, minerałów i materiałów sztukatorskich, wykonywania pomiarów i dokumentacji inwentaryzacyjnej. 3.2. Technologia prac sztukatorskich: określania zakresu prac sztukatorskich, sporządzania kosztorysów prac sztukatorskich, ustalania proporcji elementów sztukatorskich, posługiwania się narzędziami do prac sztukatorskich, stosowania różnych technik wykonywania sztukaterii, dokonywania napraw sztukaterii, odtwarzania historycznego wystroju sztukatorskiego, sporządzania kopii detali i elementów sztukatorskich. 3.3 Technologia prac kamieniarskich: dobierania kamienia do wykonywanych, określonych prac kamieniarskich, sporządzania kalkulacji kosztów prac kamieniarskich, stosowania różnych technik wykonywania prac kamieniarskich, wykonywania szablonów i kontrszablonów, stosowania zasad kompozycji, ustalania proporcji elementów kamieniarskich, dokonywania podstawowych napraw wyrobów kamieniarskich. 3.4 Podstawy działalności zawodowej: sporządzania dokumentów niezbędnych do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, współpracy z kontrahentami i dostawcami, sporządzania budżetu i planowania rozwoju przedsiębiorstwa, korzystania z Kodeksu pracy, przestrzegania zasad etyki zawodowej, rozpoznawania potrzeb rynku na wyroby i usługi sztukatorsko-kamieniarskie, komunikowania się z uczestnikami procesu pracy, organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii.

18 Kształcenie w zawodzie technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
Z jakich podręczników będziesz się uczył przygotowując się do wykonywania zawodu technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego? Przykładowe: Wilcke H., Thunig W., Kamieniarstwo, WSiP, Warszawa 1997 Rajczyk J., Rajczyk M., Technologia robót kamieniarskich, wyd. PCz, Częstochowa 1997 Wolski Z., Sztukatorstwo, WSiP, Warszawa 1992

19 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół, w których możesz podjąć naukę zawodu technika sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; porozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się danego zawodu; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

20 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego może pracować w: firmach branży budowlanej, rzemieślniczych zakładach kamieniarskich, pracowniach sztukatorskich, zakładach malarsko-sztukatorskich, zakładach kamieniarsko-sztukatorskich. 2. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego są: posadzkarz, betoniarz, tynkarz, murarz, robotnik budowlany, kamieniarz rzeźbiarz, kamieniarz obróbki ręcznej, kamieniarz obróbki maszynowej, kamieniarz montażysta, kamieniarz konserwator zabytków, sztukator, renowator zabytków.

21 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy łatwo znaleźć pracę w zawodzie technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami sztukatorstwa i kamieniarzami artystycznymi pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia pracodawców) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

22 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów i możliwości kształcenia, zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Świat kamienia (http://www.swiat-kamienia.pl/pl/index.php?option=content&task=view&id=1431/, ) Nowy kamieniarz (http://www.baza-kamieniarska.pl, ) III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, MEN 2009, (http://www.men.gov.pl/images/pdf/zawody/sztukatorstwo.pdf, ).

23 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z późn. zm). Na wesoło

24 Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google