Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
TECHNIK PAPIERNICTWA wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK PAPIERNICTWA Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: TECHNIK PAPIERNICTWA Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[27] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: Na wesoło

3 NA WESOŁO Szef do pracownika: – Miarka się przebrała, zwalniam pana! – Zwalniam? Jestem naprawdę mile zaskoczony szefie, bo zawsze myślałem, że niewolników się sprzedaje! Szef krzyczy na pracownika: – Spać to pan może u siebie w domu, a nie w firmie! – Dzięki szefie, już się zbieram. Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik papiernictwa: Nadzoruje i prowadzi różnorodne procesy technologiczne przemysłu papierniczego, między innymi produkcję mas włóknistych i różnego rodzaju wytworów papierniczych. Przeważnie pracuje w halach produkcyjnych, w związku z tym narażony jest na różne warunki techniczne (znaczne nasilenie hałasu, wysoką temperaturę i wilgotność). Może pracować w laboratoriach i magazynach produktów przetwórstwa papierniczego. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Na fabryce papieru robotnicy rzucają monetą: – Jak wypadnie reszka, to gramy w karty, a jak orzeł, to idziemy spać. – A jak stanie na sztorc? – No to wtedy trudno, weźmiemy się do roboty.   Interesant przychodzi do szefa papierni: – Chcę rozmawiać z szefem. – Nie ma szefa – odpowiada sekretarka. – Widziałem go przed chwilą w oknie. – Być może, ale szef pana zobaczył pierwszy. Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Zabezpiecza miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udziela pomocy przedlekarskiej. Przygotowuje surowce, półprodukty oraz materiały pomocnicze do produkcji mas włóknistych oraz wyrobów papierniczych. Użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle celulozowo-papierniczym. Organizuje i nadzoruje przebieg procesów wytwórstwa i przetwórstwa papierniczego. Ocenia jakość gotowych wyrobów papierniczych.

8 Określa fizyczne i chemiczne właściwości surowców, półproduktów oraz materiałów pomocniczych.
Ocenia jakość surowców i półproduktów. Składuje i zabezpiecza surowce i materiały pomocnicze przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Czyta i sporządza proste rysunki techniczne oraz schematy technologiczne. Posługuje się dokumentacją technologiczną. Dobiera maszyny i narzędzia do określonych zadań technologicznych. Określa wpływ budowy i właściwości surowców włóknistych na przebieg procesów technologicznych i jakość gotowych wyrobów. Przygotowuje surowce, materiały pomocnicze i półprodukty zgodnie z recepturą Pobiera próbki substancji stałych, ciekłych i gazowych do badań laboratoryjnych. Sporządza proste bilanse wodne, materiałowe i energetyczne procesów technologicznych. Kontroluje parametry procesu technologicznego. Użytkuje narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle celulozowo-papierniczym oraz dokonuje ich konserwacji. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 NA WESOŁO Agent handlowy powraca z podróży służbowej. Powrót
Jaka jest różnica między prezesem banku a technikiem papiernictwa? – Aby zostać technikiem papiernictwa, trzeba mieć kwalifikacje.   Agent handlowy powraca z podróży służbowej. – To skandal – mówi jego szef – Znów nie przywiózł pan ani jednego zamówienia. – Co w tym dziwnego – tłumaczy się agent. Do nowej klienteli nie miałem dojścia, a starej bałem się pokazać na oczy. Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika papiernictwa niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis pehametr służy do pomiaru pH i temperatury multimiernik laboratoryjny dzięki niemu można wykonać wszystkie pomiary z zakresu elektrochemii mieszadło magnetyczne sprzęt laboratoryjny służący do bezkontaktowego mieszania cieczy w naczyniach laboratoryjnych, jak kolby, zlewki, a nawet probówki waga analityczna służy do mierzenia przedmiotów z bardzo dużą dokładnością suszarka laboratoryjna urządzenie służące do suszenia komputer wpisuje się do niego wszystkie dane spektometr służy do pomiaru stosunku masy do jej ładunku elektrycznego konduktometr służy do pomiaru przewodności roztworów elektrolitów refaktometr abbego służy do pomiarów załamania światła

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika papiernictwa, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś cierpliwy i wytrwały? 2 Czy nie masz skłonności do bałaganiarstwa? 3 Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 4 Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 5 Czy interesuje cię przemysł papierniczy? 6 Jak sądzisz, czy jesteś gotowy do pracy w trudnych warunkach mikroklimatycznych? 7 Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz zainteresowania typowo techniczne i chemiczne? 8 Czy chciałbyś pracować w magazynach lub laboratoriach? 9 Czy spostrzegawczość to Twoja mocna strona? 10 Czy na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

14 NA WESOŁO Powrót Różnice między Tobą i Twoim szefem:
– Kiedy robisz coś długo, jesteś powolny. – Kiedy twój szef robi coś długo, jest skrupulatny. – Kiedy czegoś nie zrobisz, jesteś leniwy. – Kiedy twój szef czegoś nie zrobi, jest zbyt zajęty. – Kiedy popełniasz błędy, jesteś idiotą. – Kiedy twój szef popełnia błędy, jest tylko człowiekiem. – Kiedy robisz coś, czego nie kazano ci zrobić, wykraczasz poza zakres swoich obowiązków. – Kiedy robi to twój szef, wykazuje się inicjatywą. – Kiedy zapominasz o jakiejś zasadzie etykiety, jesteś chamski. – Kiedy twój szef zapomina o kilku, jest oryginalny. – Kiedy podlizujesz się szefowi, jesteś wazeliniarzem. – Kiedy twój szef podlizuje się swojemu szefowi, jest dobrym współpracownikiem. – Kiedy w godzinach pracy opuszczasz biuro, urywasz się z pracy. – Kiedy twój szef urywa się z pracy, załatwia ważne interesy. Powrót

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika papiernictwa, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 2 Czy chorujesz na padaczkę? 3 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy chorujesz na cukrzycę? 6 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7 Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc czy też oskrzeli? 8 Czy zdarza Ci się kiedykolwiek mylić barwy? 9 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika papiernictwa. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

18 NA WESOŁO Powrót Z CV pechowca
Najpierw pracowałem w firmie Przetwory Warzywne i Owocowe, ale nie mogłem się odpowiednio skoncentrować. Zostałem drwalem – ścięli mi perspektywy. Zostałem krawcem – guzik zarobiłem i życie rodzinne mi się popruło. Pracowałem w fabryce tłumików – wyrzucili mnie, bo byłem za cichy. Zostałem szewcem – pracodawca mnie cisnął. Pracowałem w fabryce akumulatorów – codziennie byłem wyczerpany. Zatrudniłem się w księgarni historycznej – i nie widziałem przed sobą przyszłości. W schronisku dla zwierząt – psy na mnie wieszali. W gabinecie kosmetycznym – nadepnąłem szefowej na odcisk. Próbowałem jako technik papiernictwa – nie byłem wystarczająco dobrze zbudowany. Układacz parkietów – w pracy ciągle coś mi nie pasowało. Jako malarz – miałem przechlapane. Dozorca stawów hodowlanych – znikały mi małe i wielkie sumy. Akwizytor odkurzaczy – wyssało ze mnie resztki optymizmu. Elektromonter – miałem spięcia z szefem. Zostałem górnikiem – i dostałem zawału. I dlatego proszę o zatrudnienie na stanowisku dyrektora naczelnego Państwowych Sadów – myślę, że będę najlepszy w zbieraniu owoców cudzej pracy! Powrót

19 Kształcenie w zawodzie technika papiernictwa
Aby pracować w zawodzie technika papiernictwa, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego – wybrać szkołę policealną. 1.3. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika papiernictwa – podwyższać je, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku papiernictwo i poligrafia. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum zawodowym? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika papiernictwa. Technika przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

20 Kształcenie w zawodzie technika papiernictwa
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu technika papiernictwa? W ramach modułu: 3.1. Techniczne podstawy zwodu: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu papiernictwa; przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną, stosowania materiałów konstrukcyjnych oraz maszyn i urządzeń transportowych i energetycznych. 3.2. Układy regulacji i sterowania: użytkowania aparatury kontrolno-pomiarowej oraz analizowania układów automatycznej regulacji. 3.3. Chemia stosowana: analizowania procesów chemicznych i wykonywania badań laboratoryjnych. 3.3. Technologia produkcji mas włóknistych: planowania, organizowania produkcji oraz wytwarzania mas włóknistych. 3.4. Technologia produkcji wyrobów papierniczych: organizowania produkcji papieru i tektury, wytwarzania, uszlachetniania i wykańczania oraz wykonywania obróbki wyrobów papierniczych.

21 Kształcenie w zawodzie technika papiernictwa
Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technika papiernictwa? Przykładowe: Górecki A., Technologia ogólna, WSiP, 2005. Koszmider M., Chemia dla szkół średnich w zadaniach, WSiP, Warszawa 2000. Wandelt P., Technologia celulozy i papieru, cz. I, Technologia mas włóknistych, WSiP, Warszawa 1996 . .

22 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika papiernictwa. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

23 NA WESOŁO Motto na każdy dzień: „Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Potrafię godzinami siedzieć i przyglądać się jej”. Powrót

24 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technika papiernictwa są: technik papiernictwa, technik przetwórstwa papierniczego, brygadzista. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik papiernictwa, są: magazynier, operator maszyn papierniczych, operator maszyn do produkcji masy papierniczej. Technik papiernictwa może poszukiwać pracy w zakładach wytwarzających papier oraz w zakładach przetwórstwa papierniczego, laboratoriach i magazynach przetwórstwa papierniczego oraz w zakładach produkujących materiały biurowe.

25 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika papiernictwa? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technik papiernictwa pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

26 NA WESOŁO Dzwoni facet rano do swojego szefa do pracy i mówi:
– Szefie, nie mogę dziś przyjść do pracy. – Ale dlaczego, co się stało, jesteś chory? – Sprawa jest bardziej skomplikowana, mam problem ze wzrokiem. – Jak to, co ci dokładnie dolega, masz zapalenie spojówek? – Nie, po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy! Jak dziś żyje szlachcic? Dzisiejszy szlachcic żyje jak każdy. Mieszka w bloku, do pracy jeździ tramwajem, bywa technikiem papiernictwa, hydraulikiem, taksówkarzem lub... profesorem wyższej uczelni. Powrót

27 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Papierniczy Świat (http://www.papierniczyswiat.pl, 27 listopada 2009). Papier na wagę złota (numer 1/2006) (http 27 listopada 2009). Przegląd Papierniczy, (http://www.przegl-pap.com.pl/, 27 listopada 2009).

28 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik papiernictwa (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=385, 27 listopada 2009). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik papiernictwa, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2004 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_papiernictwa.pdf, stan na: 27 listopada 2009). Olsza M., Górny T., Gajda J., Modułowy program nauczania. Technik papiernictwa 311[27], MEN, Warszawa 2008 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 27 listopada 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Technik papiernictwa (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1288, 27 listopada 2009). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa s Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik papiernictwa, MEN, Warszawa (http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_projekty/projekt_rozporzadzenia_ _10.pdf, 27 listopada 2009). Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu Technik papiernictwa, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_papiernictwa.pdf, stan na: 27 listopada 2009).

29 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

30 NA WESOŁO Powrót Jakie jest ulubione ciastko szefa? – TyrajMisiu.
– Szefie, przyszedł do pana! – Niech wejdzie. Powrót

31 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google