Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
TECHNIK ORTOPEDA wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK ORTOPEDA Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: technik ortopeda Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 322[13] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik ortopeda: 1. Dobiera, projektuje i wykonuje sprzęt ortopedyczny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. 2. Może również nadzorować produkcję seryjną wyrobów ortopedycznych. 3. Ma ustabilizowany czas pracy, który nie przekracza ośmiu godzin w ciągu dnia. 4. Może mieć do czynienia z maszynami i urządzeniami, które emitują do środowiska czynniki szkodliwe lub uciążliwe. 5. Ma ciekawą i niemonotonną pracę. 6. Zazwyczaj pracuje w przyszpitalnym zakładzie wytwarzania przedmiotów ortopedycznych, poradni zaopatrzenia ortopedycznego lub rzemieślniczym zakładzie usługowo-produkcyjnym.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wykonuje półfabrykaty i części wyrobów ortopedycznych. Odpowiada również za kontrole poprawności wykonania i funkcjonowanie wyprodukowanego sprzętu, dokonuje niezbędnych przymiarek i poprawek. Zgodnie z wnioskiem komisji lekarskiej dobiera odpowiedni przedmiot ortopedyczny. Pobiera miary odpowiednich części ciała, robi odlewy, sporządza dokumentację techniczną (szkice i rysunki)‏. Dokonuje rozliczeń wykorzystanych materiałów oraz sporządza kalkulację kosztów. Sporządza dokumentację techniczną przedmiotów ortopedycznych.

6 Nadzorowanie pracy innych.
Prowadzenie rozmowy, zadawanie pytań oraz duża wnikliwość i wyciąganiw wniosków z przeprowadzonego wywiadu. Podejmowanie decyzji o wykonaniu sprzętu według indywidualnego zlecenia. Nadzorowanie pracy innych. Współpraca zarówno z klientem, jak i innymi specjalistami współtworzącymi sprzęt ortopedyczny. Prowadzenie instruktażu dla osób niepełnosprawnych. Wykonywanie projektów sprzętu ortopedycznego. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika ortopedy niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis piła służy do cięcia trokarka służy do nadawania kształtów formom z drewna zagławiacz służy do kształtowania łba nitów tarnik służy do obróbki, np. drewna wiertarka służy do wiercenia otworów

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika ortopedy, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną? 1 2. Czy poprawnie odróżniasz kształty? 3. Czy jesteś cierpliwy? 4. Czy jesteś dokładny? 5. Czy jesteś wytrzymały na duży wysiłek fizyczny? 6. Czy masz dobrą koordynację ruchową? 7. Czy jesteś sprawny fizycznie? 8. Czy jesteś wytrwały? 9. Czy masz zdolności manualne? 10. Czy masz silną budowę ciała? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika ortopedy, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz zawroty głowy? 1 2. Czy masz kłopoty z koordynacją ruchową? 3. Czy masz chorobę skóry rąk? 4. Czy masz zaburzenia psychiczne? 5. Czy jesteś uzależniony? 6. Czy masz wadę sreca? 7. Czy jesteś nosicielem choroby zakaźnej? 8. Czy masz nadciśnienie tętnicze? 9. Czy jesteś nerwowy? 10. Czy masz niesprawne ręce lub palce?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika ortopeda. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
Szkoły kształcące techników ortopedów nie funkcjonują jako wydzielone organizacyjnie szkoły. Klasy o tym profilu tworzą szkoły techniczne i medyczne. Kształcenie odbywa się w następujących typach szkół: – czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum, – szkole policealnej dla absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego. Można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunkach: fizjoterapia oraz kierunek lekarski. Technik ortopeda, jako rzemieślnik, który na własny rachunek wykonuje działalność gospodarczą, musi posiadać tytuł mistrza w zawodzie. W tym celu należy zdać egzamin mistrzowski.

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika ortopedy. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

16 Rynek pracy Zawód technika ortopedy daje możliwość zatrudnienia w:
• przyklinicznych, przyszpitalnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, • punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych, • oddziałach szpitalnych i przychodniach, • rzemieślniczych zakładach usługowo-produkcyjnych (najczęściej produkujących obuwie i drobny sprzęt ortopedyczny). W zawodzie technika ortopedy istnieje możliwość osiągania coraz wyższych stopni w hierarchii zawodowej. W dużych zakładach produkcyjnych, mając określony staż pracy można awansować na stanowisko: brygadzisty, mistrza, starszego mistrza, kierownika sekcji lub działu. W warsztatach ortopedycznych czy w przychodni zaopatrzenia ortopedycznego można osiągnąć stanowisko kierownika. Można prowadzić własną działalność gospodarczą, ale trzeba posiadać przynajmniej tytuł mistrza w zawodzie.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika ortopedy? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z innymi technikami, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja: 2) Postępy Rehabilitacji: 3) Rehabilitacja Medyczna:

19 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik ortopeda, https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody. Kaźmierak Z., Łoś E., Warda E.: Modułowy program nauczania. Technik ortopeda, MEN, Warszawa 2006, 5D.pdf. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

20 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google