Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
OPIEKUNKA DZIECIĘCA wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 OPIEKUNKA DZIECIĘCA Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: XXXXXXXX Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: XXXXXXXX Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności gospodarczej: XXXXXXX

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że opiekunka dziecięca: 1) zajmuje się dziećmi, wychowuje je, dba o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój, dlatego niezwykle ważne jest, by poza zapewnieniem dziecku fizycznego bezpieczeństwa, troszczyła się o jego psychiczny rozwój, starała się jak najlepiej poznać jego tempo rozwoju, zachowanie oraz charakter. 2) Przeważnie pracuje w domach, w żłobkach, domach małego dziecka, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i prewentoriach dziecięcych. 3) Praca w zawodzie opiekunki dziecięcej to nie tylko praca z dzieckiem – wymaga także intensywnych kontaktów z innymi osobami, np.: z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, logopedą czy rodzicami dziecka.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe: nawiązanie i utrzymanie kontaktu z dzieckiem, kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dzieci w czynnościach codziennych i w zabawie, planowanie i organizowanie zabaw ogólnorozwojowych, spacerów i wycieczek, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uczenie dzieci społeczno-użytecznych przyzwyczajeń i nawyków, zaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych, dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci, prowadzenie zajęć stymulujących rozwój dziecka, wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych u dzieci; kąpiel, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie, podawanie lekarstw, czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków, troska o zdrowie dzieci, zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci, udzielanie pierwszej pomocy.

6 umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem, tolerancja,
Wybrane umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie opiekunka dziecięca: umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem, tolerancja, wrażliwość estetyczna, uzdolnienia artystyczne i manualne, spostrzegawczość, wytrwałość i cierpliwość, obowiązkowość i odpowiedzialność, kreatywność. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie opiekunka dziecięca niezbędne są: różnego rodzaju zabawki do zabaw konstrukcyjnych i manipulacyjnych, narzędzia do cięcia papieru, materiały drewniane, metalowe i plastikowe, sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne, sprzęt i narzędzia do malowania i wykonywania prac plastycznych (pędzli, farb, kredek, kartonu, kleju, nożyczek itp.). Opiekunka dziecięca obsługuje podstawowy sprzęt do pielęgnacji niemowląt oraz coraz częściej posługuje się komputerem (potrzebnym do komunikowania się z rodzicami lub opiekunami dzieci).

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie opiekunka dziecięca, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy wykaz cech psychofizycznych oraz wymagań fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Czy zabawę z małymi dziećmi odbierasz jako przyjemną, czy też nie? 1 2. Czy masz podzielną uwagę i potrafisz wykonywać kilka czynności naraz? 3. Czy poradziłabyś/poradziłbyś sobie z przygotowaniem posiłku dla dziecka i nakarmieniem go? 4. Czy zaliczyłbyś siebie do osób delikatnych i opiekuńczych? 5. Jak sądzisz, czy na podstawie zachowania małego, niemówiącego jeszcze dziecka byłbyś w stanie ocenić, czego w danej chwili potrzebuje? 6. Czy spostrzegawczość i szybki refleks to Twoje mocne strony? 7. Czy stan Twojego zdrowia pozwalałby Ci na opiekowanie się dzieckiem? 8. Jak oceniasz, czy opieka nad małym dzieckiem byłaby odpowiednią pracą dla Ciebie? 9. Jak sądzisz, czy potrafiłbyś zaopiekować się dzieckiem, które się rozchorowało i przez jakiś czas musi pozostać w łóżku? 10. Jak sądzisz, czy potrafiłbyś zapewnić małemu dziecku atrakcyjną zabawę? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie opiekunka dziecięca, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna … Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy często chorujesz i masz skłonność do zapadania na infekcje? 1 2. Czy chorujesz na padaczkę? 3. Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4. Czy przydarzyły się Tobie w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5. Czy zaliczyłbyś siebie do osób posiadających lęk wysokości, lęk przestrzeni itp.? 6. Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz osób stojących w pobliżu Ciebie? 7. Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby? 8. Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Tobie wykonywanie prac fizycznych? 9. Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk i/lub nóg, np. na reumatyzm? 10. Czy odczuwasz inne dolegliwości, które Twoim zdaniem utrudniłyby Ci pracę w zawodzie Opiekunka dziecięca?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie (nazwa zawodu). Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
Opiekunką dziecięcą może być osoba, która ukończyła liceum zawodowe (medyczne) lub policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom opiekunki dziecięcej. Kwalifikacje w zawodzie można zdobyć w szkołach dziennych i zaocznych, w szkołach ponadgimnazjalnych: szkoły medyczne oraz licea profilowane – profil socjalny, szkoły policealne i kursy przy szkołach publicznych i niepublicznych dla dorosłych. Przed rozpoczęciem nauki warto zapoznać się z założeniami programowo-organizacyjnymi kształcenia w zawodzie. W toku nauczania przewidziane są praktyki zawodowe w placówkach, w których absolwenci mogą w przyszłości pracować.

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie (nazwa zawodu). Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie 4) i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

16 Rynek pracy Opiekunka dziecięca to zawód, który w ostatnich latach stał się bardziej popularny wśród młodych dziewcząt i kobiet w Polsce i w innych krajach europejskich. Opiekunki najczęściej pracują w domach prywatnych w: przedszkolach, żłobkach, domach małego dziecka, na oddziałach szpitalnych, w sanatoriach i prewentoriach dziecięcych. W związku z tym, że rośnie zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowane opiekunki, coraz większego znaczenia nabiera odpowiednie przygotowanie kandydatek do zawodu, a często także: znajomość języka obcego, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wysokie kompetencje psychopedagogiczne. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowisku opiekuna dziecięcego mogą być zatrudnione osoby, które mają ukończoną szkołę medyczną przygotowującą do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej lub studia pedagogiczne o specjalności opiekuńczo-wychowawczej.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie opiekunka dziecięca? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z opiekunkami dzicięcymi pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”.

19 II. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacje, Warszawa 1993. Przewodnik po zawodach, wyd. II, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póżn. zm.). Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz. 331).   Akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U nr 106 poz. 728). 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U nr 265 poz. 2644).

20 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google