Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
TECHNIK WETERYNARII wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK WETERYNARII Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: technik weterynarii Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 322[14] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik weterynarii: 1. Pomaga lekarzowi weterynarii w wykonywaniu zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz samodzielnie wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i lecznicze zlecone przez lekarza weterynarii. 2. Uczestniczy w zapobieganiu chorobom zwierząt, przeprowadzając wraz z lekarzem weterynarii masowe akcje profilaktyczne, którymi objęte jest bydło i trzoda chlewna. 3. Podstawowym miejscem pracy technika weterynaryjnego jest lecznica dla zwierząt, ale pracę wykonuje w miejscu stałego pobytu zwierząt, a więc: w oborach, chlewach, stajniach, kurnikach czy pastwiskach. 4. Zatrudniony w lecznicach dla małych zwierząt pracuje w dobrze oświetlonych gabinetach wyposażonych w leki, artykuły sanitarne, podstawowy sprzęt medyczny i stół, na którym są badane zwierzęta.

4 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
5. Pracuje również w małych gospodarstwach rolnych, w których pomieszczenia są często małe, ciemne, a dojście do zwierząt utrudnione, panuje zapach zwierzęcych odchodów; często niezbędne jest założenie gumowców, aby dojść do zwierzęcia, w kurnikach na fermach drobiu panuje wysoka temperatura i duże zapylenie powietrza. 6. Jest narażony na zakażenia chorobami odzwierzęcymi oraz na wypadki spowodowane przez zwierzęta, np. pogryzienia, kopnięcia. 7. Powinien mieć łatwość kontaktowania się z innymi, ponieważ ma ciągły kontakt z ludźmi (właścicielami zwierząt)‏. 8. Pracuje w różnych godzinach, w zależności od aktualnych potrzeb (w dzień, w nocy, również w dni wolne i świąteczne).

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (np. kału, moczu, krwi, treści żołądka)‏. Przeprowadzanie dezynfekcji i dezynsekcji, nadzorowanie nieszkodliwego usuwania zwłok zwierząt. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach krwotoków i zadławień u zwierząt. Podawanie choremu zwierzęciu zlecone leki zarówno w postaci doustnych preparatów, jak i zastrzyków domięśniowych, podskórnych lub dożylnych. W przypadku urazów (rany, złamania) zakładanie lub zmienianie opatrunków, w razie potrzeby stosowanie znieczuleń miejscowych.

7 Analizowanie dokumentacji weterynaryjnej, dotyczącej zapobiegania i zwalczania chorób oraz leczenia zwierząt. Dobieranie metody, techniki, narzędzi, urządzeń do wykonywania zabiegów. Planowanie zabiegów sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznych oraz badań laboratoryjnych. Opracowywanie harmonogramu zabiegów sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznych oraz badań laboratoryjnych zwierząt. Rozpoznawanie leków i preparatów weterynaryjnych oraz sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika weterynarii niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis kompresor służy do badania mięsa termometr weterynayjny służy do pomiaru temperatury ciała strzykawka służy do wykonywania zastrzyków nożyczki służą do cięcia maszynka do strzyżenia służy do wycinania sierści

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika weterynarii, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

10 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy lubisz zwierzęta? 1 2. Czy masz gotowość do pracy w niesprzyjających warunkach? 3. Czy jesteś spostrzegawczy? 4. Czy jesteś odporny emocjonalnie? 5. Czy jesteś odpowiedzialny? 6. Czy jesteś sprawny fizycznie? 7. Czy masz wady wzroku? 8. Czy umiesz się skoncentrować? 9. Czy dobrze widzisz barwy i kształty? 10. Czy masz sprawne kończyny i palce? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

11 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika weterynarii, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz słabą budowę fizyczną? 1 2. Czy masz zaburzenia równowagi? 3. Czy masz alergię na sierść zwierząt? 4. Czy masz chorobę skóry rąk? 5. Czy jesteś nosicielem chorób zakaźnych? 6. Czy masz zaburzenia węchu i dotyku? 7. Czy masz zaburzenia psychiczne? 8. Czy masz wadę wzroku? 9. Czy masz problem z widzeniem barw? 10. Czy masz problem z niesprawnością kończyn i palców?

14 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika weterynarii. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

15 Kształcenie w zawodzie
Kształcenie w zawodzie technika weterynarii odbywa się w następujących typach szkół: czteroletnie technikum dla absolwentów gimnazjum, szkoła policealna dla absolwentów trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można kontunuować naukę w szkołach wyższych na kierunku weterynaria.

16 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika weterynarii. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

17 Rynek pracy Technik weterynarii może pracować w lecznicach i przychodniach dla zwierząt, w punktach weterynaryjnych oraz zakładach higieny weterynaryjnej. Może być zatrudniony w laboratoriach weterynaryjnych, rzeźniach, zakładach inspekcji weterynaryjnej, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi oraz w ośrodkach gminnej służby rolnej.

18 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika weterynarii? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z innymi technikami weterynarii, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w lecznicy weterynaryjnej. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

19 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Magazyn weterynaryjny: 2) Życie Weterynaryjne: 3) Medycyna weterynaryjna:

20 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik weterynarii, https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik weterynarii, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. Minister zdrowia 2005, Poradnik dla nauczyciela, MEN, Warszawa 2007, Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Technik weterynarii, Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technika weterynarii, MENiS, Warszawa, Akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

21 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google