Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH
Multimedialna charakterystyka zawodu wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 811[02] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych: Drąży otwory wiertnicze, czyli wyrobiska o kształcie cylindrycznym w powierzchni ziemi lub w kopalniach pod ziemią w celu ustalenia budowy geologicznej lub wykrycia bogactw naturalnych, takich jak: ropa naftowa, gaz, surowce mineralne, woda pitna. Obsługuje wszelkiego rodzaju wiertnice. Długość otworów wynosi od kilku do kilkunastu metrów, przy wierceniach geologiczno-badawczych i poszukiwawczych otwory sięgają nawet do kilku tysięcy metrów. 2. Wierci otwory mające na celu wykrywanie zagrożeń naturalnych (wodne, metanowe, tąpnięciami). 3. Praca wiertaczy odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ obsługują i nadzorują maszyny i urządzenia dużej wartości, często pracujące w ruchu ciągłym. Do ich obowiązków należy również nadzorowanie pracy pomocników operatorów maszyn i urządzeń. 4. Rynek pracy odczuwa niedobór pracowników mających kwalifikacje niższego dozoru ruchu o specjalności technicznej wiertniczej.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Kierowanie załadunkiem i wyładunkiem urządzeń, sprzętu pomocniczego i minerałów. Wykonywanie (w zależności od stopnia mechanizacji robót) montażu i demontażu urządzeń wiertniczych oraz sprawdzanie stanu sprawności technicznej urządzeń przed montażem i po nim. Prowadzenie i regulowanie wszystkich faz procesu wiercenia, zabezpieczanie ścian otworu przed przedostaniem się wód głębinowych. Dobór właściwych narzędzi wiertniczych, ratunkowych, przewodów wiertniczych, rur okładzinowych oraz ich montaż. Przygotowywanie otworu do omurowania oraz zamykania wód głębinowych, cementowanie rur okładzinowych. Prowadzenie wierceń oraz obsługiwanie urządzeń stosowanych w tych pracach. Rozpoznawanie przeszkód powstałych przy wierceniach oraz usuwanie nieskomplikowanych awarii. Nadzorowanie innych pracowników. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz zabezpieczeń przeciwurazowych. Przekazywanie wszelkich uwag dotyczących pracy urządzeń oraz procesu technologicznego swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Wierci otwory wiertnicze, czyli wyrobiska cylindryczne wykonane w skorupie ziemskiej metodami wiertniczymi, polega to na kruszeniu lub skrawaniu skały za pomocą urządzeń wiertniczych. Wykonuje otwory dla celów budowlanych (zwykle o długości od kilku do kilkunastu metrów). Kieruje załadunkiem i wyładunkiem urządzeń, sprzętu pomocniczego i materiałów. Przeprowadza montaż i demontaż wieży wiertniczej. Sprawdza stan techniczny urządzeń zarówno po przyjęciu zmiany, jak i po jej zakończeniu. Zabezpiecza ściany otworu przed obsypywaniem się i dostaniem wód głębinowych. Kontroluje pracę instalacji za pomocą przyrządów pomiarowych. Prowadzi dziennik wiertacza i sporządza raport z przebiegu pracy na swojej zmianie. Kieruje procesami wydobywania i magazynowania ropy oraz gazu. W zależności od stanowiska pracy, obsługuje różne maszyny i urządzenia np. wiertnice, pompy, kotły, głowice wydobywcze, agregaty wysokociśnieniowe. Posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową (analizatory, manometry przepływowe, termometry) w celu zbadania temperatury, ciśnienia, prędkości przepływu i porównania ich z wielkościami dopuszczalnymi w procesie produkcyjnym. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego Internetu, literatury.

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Główne czynności przy wykonywaniu otworów wiertniczych: - urabianie skały na dnie otworu (skałę na dnie otworu urabia się w skałach miękkich świdrem skrawającym tzw. rybi ogon, a w skałach twardych świdrem gryzakowym i w najtwardszych diamentowym), - usuwanie zwiercin z dna otworu (za pomocą łyżki lub płuczki wiertniczej), - zabezpieczenie ścian otworu przed osypywaniem się z nich skały (zarurowanie), - pobieranie próbek przewierconych skał. Sposoby urabiania skały na dnie otworu: udarowe – skała kruszona jest przez udar spadającego narzędzia (dłuta), obrotowe – obracające się na dnie otworu narzędzie wiercące (świder lub koronka wiertnicza) kruszy, skrawa lub ściera skałę. Odwiert to ukończony otwór wiertniczy obudowany i wyposażony w sprzęt konieczny do eksploatacji złoża.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis agregaty wysokociśnieniowe, pompy wodne, kotły i podgrzewacze wody służą do wypłukiwania płukania zawiercin z otworu wiertniczego ciężka sonda dynamiczna do oszacowania parametrów gruntów nośnych zalegających głęboko (np. pod pokładem torfów sonda do wykonywania płytkich sondowań o średnicy od 100 mm do głębokości 20 m dla potrzeb geotechniki sonda udarowo-obrotowa do badania strefy 4–5 m poniżej powierzchni terenu przenośniki urządzenia służące do transportu urządzenia kontrolno-pomiarowe służą do pomiaru stężeń, prędkości przepływu, temperatury, ciśnienia, wykrywania gazów zawiertak narzędzie prowadzące świder spiralny jednozwojowy podczas wiercenia wiertnicą mechaniczną urządzenie szarpakowe przeznaczone jest wykonywania udarów wiertnica samojezdne urządzenie do wykonywania wierceń obrotowych, udarowo-obrotowych małośrednicowych; obrotowych na płuczkę mało i wielkośrednicowych do wykonania otworów elektrowiert zespół silników elektrycznych, reduktora i świdra głowice wydobywcze Służą do wydobywania zawiercin turbowiert zespół turbiny ze świdrem, pracuje on na dnie otworu, a turbina poruszana jest płuczką doprowadzoną na dno otworu nieruchomym przewodem

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
Na zespół wiertniczy składają się: - przyrząd wiertniczy z dłutem, - wiertnica, - urządzenie płuczkowe - wieża lub maszt wiertniczy, który umożliwia zapuszczanie i wyciąganie przewodu wiertniczego za pomocą wyciągu wiertniczego.

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy wykaz cech psychofizycznych oraz wymagań fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

11 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Czy umiesz być odpowiedzialny za bezpieczeństwo innych? Jesteś opanowany? 1 2. Czy jesteś spostrzegawczy? 3. Czy potrafisz przez dłuższy czas koncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 4. Czy interesujesz się techniką? 5. Czy należysz do osób przestrzegających przepisów, stosujących się do reguł i procedur? Czy umiesz podporządkować się np. trenerowi lub kapitanowi drużyny futbolowej? 6. Czy masz umiejętności potrzebne do współpracy w grupie? 7. Czy zaliczasz się do osób, które nie mają lęku przestrzeni, wysokości? 8. Czy jesteś odporny na pracę w trudnych warunkach, wymagającą dużego wysiłku fizycznego? Masz dobrą kondycję fizyczną? 9. Czy Twoją mocną stroną jest siła i sprawność rąk i potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności manualne? 10. Czy Twoja koordynacja wzrokowo-ruchowa jest dobra? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

12 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna … Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 1 2. Czy masz słabą budowę ciała lub niską wydolność fizyczną? 3. Czy masz dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, ruchu i/lub mięśniowego? Czy chorujesz na reumatyzm? 4. Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 5. Czy zaliczyłbyś siebie do osób mających lęk wysokości, lub przestrzeni? 6. Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7. Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc, oskrzeli lub gardła? Czy jesteś osobą skłonną do infekcji? 8. Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych? 9. Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm lub choroby skóry rąk? 10. Czy w ostatnim czasie występowały u Ciebie zaburzenia stanu psychicznego lub układu nerwowego? Czy chorujesz na padaczkę?

15 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

16 Kształcenie w zawodzie:
wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych 1.1. Absolwencie gimnazjum – możesz podjąć naukę w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej. 1.2. Absolwencie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego – możesz podjąć naukę w jednorocznej szkole policealnej. 1.3. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury możesz podjąć naukę na uczelni wyższej na kierunku górnictwo i geologia. 1.4 Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 2.1 Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych wydane przez lekarza medycyny pracy. Pozostałe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej przez siebie szkoły. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

17 Kształcenie w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
Podczas kształcenia w szkole zawodowej nabędziesz umiejętności: - rozpoznawania rodzajów skał, - odczytywania rysunków konstrukcyjnych i schematów technologicznych, - dokonywania oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń, - wykonywania operacji związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych, - obsługiwania urządzeń wiertniczych, - sporządzania płuczek wiertniczych oraz zaczynów cementowych, - stosowania osprzętu wiertniczego, - dokonywania charakterystyki elementów przewodu wiertniczego, - wykonywania prac dotyczących rurowania i cementowania otworu, - wykonywania czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych, - rozpoznawania zagrożeń oraz likwidowania awarii wiertniczych, - posługiwania się dokumentacją techniczną, - posługiwania się Projektem Geologiczno-Technicznym Otworu (PGTO), - przestrzegania przepisów prawa geologicznego i górniczego, - dokumentowania wykonywanych prac wiertniczych, - stosowania podstaw techniki komputerowej i jeszcze inne umiejętności zawodowe.

18 Kształcenie w zawodzie
Zawodu będziesz uczył się w pracowni technicznej i na zajęcia praktycznych w warsztatach szkolnych i w zakładach pracy oraz na przedmiotach nauczania: podstawy geologii i geofizyki, techniczne podstawy zawodu, maszyny i urządzenia, technologia wierceń. Będziesz uczył się podstaw budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, geologii, wiertnictwa, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, prawa geologicznego i górniczego. Uczniowie i słuchacze w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych praktyki zawodowe mogą odbywać: - w warsztatach szkolnych, - w centrach kształcenia praktycznego, - w centrach kształcenia ustawicznego oraz - w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z wiertnictwem.

19 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie 4) i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

20 Rynek pracy W zawodzie tym można wyróżnić następujące stanowiska:
- Operator urządzeń do obróbki odwiertów: drąży otwory wiertnicze z powierzchni ziemi lub pod ziemią oraz przygotowuje pobrane rdzenie wiertnicze do ich dalszej obróbki. Obsługuje wiertnice wszelkiego rodzaju. - Operator urządzeń do eksploatacji ropy (gazu): kieruje procesami wydobywania ropy i gazu. Obsługuje urządzenia do wydobywania gazu, ropy, takie jak: pompy, głowice wydobywcze, aparaty wysokociśnieniowe. - Pomiarowiec parametrów złożonych: wykonuje prace związane z obsługą urządzeń badawczych i pomiarowych. Dokonuje pomiarów (wielkości fizycznych, chemicznych (diagnozujących działanie mechanizmów i układów elektryczno-elektronicznych, stanowiących wyposażenie różnych maszyn, urządzeń i aparatów kontrolno-pomiarowych. - Górnik otworowy: wykonuje otwory wiertnicze w celu wykrycia zalegających bogactw naturalnych: gazu, surowców mineralnych, wody pitnej lub uzyskania danych do prac geologicznych. Górnik ługownik: wykonuje pracę przy urządzeniach do wydobywania soli (siarki). Kieruje procesami wydobywania, magazynowania i transportu, siarki, soli. Praca jego polega na regulowaniu dopływu do otworów eksploatacyjnych gorącej wody pod ciśnieniem. Wiertacz – technik i kierownik otworu lub grupy otworów: kieruje wykonaniem otworu wiertniczego w celu wykrycia zalegających bogactw naturalnych: gazu, surowców mineralnych, wody pitnej, lub uzyskania danych do prac geologiczno-badawczych. Operator urządzeń do wydobywania soli (siarki).

21 Rynek pracy Zawody pokrewne: górnik eksploatacji otworowej, operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych, mechanik maszyn i urządzeń gazowniczych, mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych. Do podjęcia pracy w zawodzie operatora urządzeń wiertniczych I wydobywczych ropy, gazu i innych surowców niezbędne jest posiadanie Wykształcenia zawodowego. Pracodawcy preferują kandydatów z ukończoną techniczną szkołą zawodową o specjalności wiertnictwo. Ze względu na różnorodność maszyn i urządzeń, z którymi spotyka się operator, konieczne jest ukończenie kursów specjalistycznych, organizowanych zazwyczaj na miejscu, w zakładzie pracy. Istnieje możliwość samozatrudnienia w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych i świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań wymagających wiedzy i umiejętności wiertacza. Operator urządzeń wiertniczych może pracować także na platformie wiertniczej. Platformy to jednostki pływające (zakotwiczone do dna morskiego), albo sztuczne wyspy z lądowiskiem dla helikopterów. Jednak ta praca należy do wyjątkowo ciężkich. Profesja eksploatatorów platform jest drugą w rankingu niebezpiecznych zawodów i żeby ją wykonywać, trzeba ukończyć bardzo wiele dodatkowych kursów (marynarskich, dotyczących bezpieczeństwa i ratunkowych). Zarobki na platformie należą do bardzo wysokich.

22 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z wiertaczami odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

23 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Kwartalnik Geologiczny, obecna nazwa: Geological Quarterly; Państwowy Instytut Geologiczny (http://www.pgi.gov.pl/index.php, 20 grudnia 2009). 2) Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne (http://www.WydawnictwoAGH.pl; 20 grudnia 2009). 3) Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego; Państwowy Instytut Geologiczny (http://www.pgi.gov.pl/, 20 grudnia 2009). 4) Gospodarka Surowcami Mineralnymi; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (http://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/gospo_spis.php, 20 grudnia 2009). Maszyny Dźwigowo-Transportowe (http://www.detrans.pl/publikacje.html, 20 grudnia 2009). 6) Teberia – portal górniczy (http://www.teberia.pl/bibliografia.php?a=showarticle&ArticleID=12010, stan na 20 grudnia 2009).

24 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła:
1) Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1288, stan na 20 grudnia 2009). 2) Program nauczania o strukturze przedmiotowej wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, 811[02], MEN, Warszawa 2009 (http://www.koweziu.edu.pl/pliki/przedmiotowe/WIERTACZ_O_E_I_GG_811%5B02%5D.pdf, stan na 20 grudnia 2009). 3) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH, SYMBOL CYFROWY 811[02], MEN, WARSZAWA 2009 (http://men.gov.pl/images/pdf/zawody/wiertacz.pdf, stan na 20 grudnia 2009). 4) KWALIFIKACJE ZAWODOWE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH B r o s z u r a o e g z a m i n i e z a w o d o w y m dla absolwentów 2- i 3-letnich szkół zawodowych Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny (http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/egzam/broszura.pdf, stan na 20 grudnia 2009). 5) W. Górski, J. Łuszcz, T. Wiewiórski, PROGRAM NAUCZANIA; Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, 811[02]/ZSZ.MEN/2009 (http://www.koweziu.edu.pl/pliki/przedmiotowe/WIERTACZ_O_E_I_GG_811%5B02%5D.pdf, 6) Praca na wiertni – galerie zdjęć (http://www.naftowka.pl/zsp4/index.php?option=com_content&task=view&id=509&Itemid=62, stan na 20 grudnia 2009).

25 Źródła informacji Akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 144, poz. 903).

26 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują


Pobierz ppt "WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google