Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Wybory prezydenta odbywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z jakiegoś powodu (głównie z powodu śmierci lub rezygnacji z urzędu prezydenta) kadencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Wybory prezydenta odbywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z jakiegoś powodu (głównie z powodu śmierci lub rezygnacji z urzędu prezydenta) kadencja."— Zapis prezentacji:

1

2  Wybory prezydenta odbywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z jakiegoś powodu (głównie z powodu śmierci lub rezygnacji z urzędu prezydenta) kadencja prezydenta zakończy się szybciej.

3  Kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 35 lat, najpóźniej w dzień wyborów.  Może sprawować urząd prezydencki tylko przez 2 kadencje.  Wybory na Prezydenta RP są równe, powszechne, tajne i bezpośrednie.  Oddać głos może każdy obywatel RP, który ukończył 18 lat, najpóźniej w dniu wyborów i nie został wyrokiem sądu pozbawiony praw publicznych, praw wyborczych ani ubezwłasnowolniony.

4  Urząd prezydenta pojawił się w Polsce wraz z wprowadzeniem ustroju republikańskiego, po I wojnie światowej w 1922r. Pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej został Gabriel Narutowicz.

5 CzynneBierne Prawo do wybierania. przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na Swojego kandydata. W Polsce bierne prawo wyborcze, czyli prawo bycia Wybranym.

6 Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wyborów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów, dwa tygodnie później odbywa się II tura głosowania, w której uczestniczą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów z I tury. Dla zwycięstwa w II turze wystarczy otrzymać więcej głosów, niż inny kandydat.

7 RokPrezydent 1922 Gabriel Narutowicz Stanisław Wojciechowski 1926 Józef Piłsudski Ignacy Mościcki 1933 Ignacy Mościcki 1939 Na mocy konstytucji kwietniowej Ignacy Mościcki Mianował swojego następcę kolejno: Edwarda Rydza-Śmigłego Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego Władysława Raczkiewicza 1947 Bolesław Bierut 1989 Wojciech Jaruzelski 1990 Lech Wałęsa 1995 Aleksander Kwaśniewski 2000 Aleksander Kwaśniewski 2005 Lech Kaczyński 2010 Bronisław Komorowski

8

9  większościowa  wywodzi się z tradycji brytyjskiej i stosowana jest w większości krajów anglosaskich oraz we Francji. Jej zwolennikami byli John Locke i J. J. Rousseau.  proporcjonalna  Najstarsza ordynacja proporcjonalna, jaką jest system pojedynczego głosu przechodniego), także wywodzi się z Wielkiej Brytanii (Irlandii Północnej). Została zaproponowana w 1821 roku przez Thomasa Wrigthta Hilla i po raz pierwszy zastosowana w wyborach do samorządu miasta Adelaide w 1840 roku, a następnie w wyborach duńskiego Rigsdagu w 1856.

10 W Polsce mamy do czynienia z systemem proporcjonalnym (art. 96 ust. 2 Konstytucji RP) w nierównych pod względem wielkości wielomandatowych okręgach wyborczych. Terytorium państwa podzielone jest na 41 okręgów, których wielkość wynosi od 7 do 20 mandatów, są to więc okręgi średnie i duże. Próg ustawowy wynosi 5% dla pojedynczych partii, 8% dla koalicji wyborczych i jest ustanowiony na poziomie krajowym. Do obsadzenia jest 460 mandatów, a ich przydział odbywa się przy użyciu metody D’Hondta. Wyborcy oddają jeden głos preferencyjny na półotwartą listę. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów.

11


Pobierz ppt " Wybory prezydenta odbywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z jakiegoś powodu (głównie z powodu śmierci lub rezygnacji z urzędu prezydenta) kadencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google