Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[30] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik technologii ceramicznej: Nadzoruje, kontroluje lub prowadzi procesy wytwarzania ceramiki budowlanej i ogniotrwałej, materiałów ściernych, materiałów wiążących oraz ceramiki ogólnoużytkowej. Jego praca jest ściśle regulowana szczegółowymi instrukcjami wykonywania kolejnych czynności, które wynikają z procesu technologicznego. Najczęściej pracuje w halach produkcyjnych. Tam praca odbywa się w dużym zapyleniu i hałasie, a przy wypalaniu ceramiki w podwyższonej temperaturze. Technik technologii ceramicznej może pracować także w pomieszczeniach zamkniętych, w biurze lub laboratorium. Pracuje 8 godzin dziennie. Jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej. Wyroby przemysłu ceramicznego są podstawą dla przemysłu budowlanego, koksowniczego, metalurgicznego, radiotechnicznego i elektronicznego oraz niezbędne są w gospodarstwach domowych.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe technika technologii ceramicznej : Organizuje, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, pracę zespołom pracowników w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesów technologicznych i wysoką jakość wyrobów ceramicznych. Nadzoruje lub wykonuje zadania składające się na proces wytwarzania wyrobów ceramiki budowlanej, fajansu, ceramiki technicznej specjalnych rodzajów, tj.: zakupu, składowania i przerobu surowców, przygotowywania mas i gęstw oraz formowania, suszenia, pakowania i ekspedycji gotowych wyrobów. Nadzoruje lub wykonuje zadania związane ze sporządzaniem mas plastycznych i półsuchych oraz zawiesin wodnych. Nadzoruje lub wykonuje zadania związane z obsługiwaniem pieców, maszyn formujących, szkliwiących, wykorzystywanych przy produkcji płytek ceramicznych, ceramiki budowlanej, porcelany użytkowej i elektrotechnicznej, porcelany sanitarnej i kamionki, a także materiałów ogniotrwałych i ściernych. Nadzoruje lub wykonuje zadania polegające na łączeniu ceramiki z metalem, ceramiki z ceramiką, drukowaniem ścieżek przewodzących i obwodów. Projektuje proste układy sterowania maszynami i procesami technologicznymi. Sprawuje kontrolę nad prawidłową eksploatacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przemyśle ceramicznym. Przestrzega zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego. Posługuje się urządzeniami komputerowymi i programami obliczeniowymi do celów technologicznych.

6 Umie badać surowce i masy ceramiczne.
Umie organizować pracę zespołom pracowników w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesów technologicznych i wysoką jakość wyrobów ceramicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Umie badać surowce i masy ceramiczne. Umie sporządzać plastyczne, sypkie i lejne masy ceramiczne. Umie formować wyroby z mas plastycznych i półsuchych. Umie odlewać wyroby ceramiczne. Umie suszyć półprefabrykaty ceramiczne. Umie wypalać półprefabrykaty ceramiczne. Umie szkliwić wyroby ceramiczne. Umie zdobić wyroby ceramiczne. Umie nadzorować i wykonywać zadania związane ze sporządzaniem mas, zawiesin wodnych, obsługą pieców, maszyn formujących, szkliwiących przy produkcji całego asortymentu wyrobów ceramicznych. Umie projektować proste układy sterowania maszynami i procesami technologicznymi. Umie wykonywać niezbędne prace elektroniczne związane z zawodem. Potrafi sprawować kontrolę nad prawidłową eksploatacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przemyśle ceramicznym. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie technika technologii ceramicznej
Do pracy w zawodzie technika technologii ceramicznej niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis urządzenia płuczące i segregujące, sita filtracyjne służą do starannego przygotowania surowców do produkcji gniotowniki, kruszarki, strugarki, młyny, prasy rolowe mielące klinkier, mieszadła, mieszarki do mechanicznego rozdrabniania i mieszania surowców do produkcji cegły i innych wyrobów ceramicznych wagi służą do dokładnego odważania surowców do produkcji przenośniki taśmowe służą do przemieszczania surowców, półproduktów i produktów urządzenia do cięcia (nożyce ręczne, gilotynowe, krążkowe, dźwigowe) służą do cięcia półfabrykatów, np. przy produkcji cegieł, płytek ceramicznych i innych wyrobów przybory grawerski i malarskie służą do prac wykończeniowych automaty formierskie urządzenia do formowania wyrobów piece służą do topienia, do prażenia piec do wypalania cegieł piec do wypalania cegieł ma 140 m długości , mieści się w nim 50 wózków jednocześnie, a wypalanie trwa dwie i pół doby agregaty szkliwierskie do nakładania szkliwa na wyroby ceramiczne prasy, tokarki, agregaty próżniowe służą do formowania wyrobów szlifierki, polerki, piły diamentowe do końcowej obróbki wyrobów szklanych urządzenia do suszenia wyrobów ceramicznych technologia produkcji wyrobów ceramicznych obejmuje proces suszenia urządzenia do pakowania i magazynowania W pełni zautomatyzowane linie

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika technologii ceramicznej, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy lubisz pracować według dokładnie określonych procedur działania? 1 2. Czy potrafisz organizować i kierować pracą zespołu? Czy dobrze sprawdzasz się w roli koordynatora na lekcjach z podziałem na grupy? 3. Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną i techniczną? Czy prawidłowo spostrzegasz kształty? 4. Czy jesteś dokładny i precyzyjny w działaniu? 5. Czy masz refleks i podzielność uwagi? 6. Czy jesteś spostrzegawczy? 7. Czy chętnie wykonujesz zadania wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej? 8. Czy uzdolniony plastycznie i masz zainteresowania techniczne? 9. Czy masz dobrze rozwinięte zmysły? 10. Czy nie masz przeciwwskazań lekarskich do pracy w niesprzyjających warunkach? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika technologii ceramicznej, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz słabą budowę ciała i niską wydolność fizyczną? 1 2. Czy masz skłonność do alergii? Czy chorowałeś w ostatnim czasie na choroby płuc, oskrzeli, gardła? 3. Czy cierpisz na choroby ograniczające sprawność Twoich rąk? Choroby skóry rąk, zaburzenia dotyku, reumatyzm? 4. Czy masz wadę słuchu (choroby uszu)? Czy źle słyszysz osoby stojące w pobliżu? 5. Czy masz zaburzenia stanu psychicznego? 6. Czy masz wady serca lub inne choroby układu krążenia uniemożliwiające prace fizyczne? 7. Czy masz dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, ruchu lub mięśniowego? 8. Czy leczysz się z powodu choroby układu moczowego i nerek lub cukrzycy? 9. Czy zdarzają Ci się zaburzenia równowagi, zawroty głowy, omdlenia lub zaburzenia zmysłu węchu? 10. Czy masz wady wzroku, których szkła nie korygują, zaburzenia widzenia barw lub zaburzenia widzenia obuocznego?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika technologii ceramicznej. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
Jako absolwent gimnazjum możesz wybrać naukę w czteroletnim technikum. Jako absolwent szkoły średniej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego (z maturą lub bez) możesz wybrać dwuletnią policealną szkołę dla dorosłych. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika technologii ceramicznej i zdaniu matury możesz podwyższyć swoje kwalifikacje na uczelni wyższej na kierunkach: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna.

15 Kształcenie w zawodzie technika technologii ceramicznej
Przygotowanie do zadań zawodowych realizowane jest w następujących blokach programowych: chemiczno- technologiczny: umiejętności związane z doborem i prowadzeniem procesów technologicznych oraz jakością oceny wyrobów ceramicznych, doborem odpowiednich surowców i materiałów pomocniczych używanych w ceramice, fizyczno- techniczny: umiejętności niezbędne do sprawnego i bezpiecznego obsługiwania maszyn, urządzeń i aparatury pomiarowej oraz obsługi zautomatyzowanych linii produkcyjnych, wytwarzających materiały i wyroby ceramiczne, ekonomiczno- socjotechniczny: umiejętności dotyczące ekonomicznych aspektów produkcji, nauka pracy zespołowej, kierowaniem pracownikami oraz samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej. Pracownia technologiczna powinna być wyposażona w piece laboratoryjne do wypalania ceramiki oraz urządzenia do formowania i szkliwienia. Zajęcia technologiczne mogą odbywać się w różnych zakładach produkcji ceramicznej. W laboratorium kontroli produkcji odbywa się nauka badania i jakości surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych.

16 Kształcenie w zawodzie
Pracownie szkolenia zawodowego powinny mieć wszystkie niezbędne do nauki zawodu stanowiska: laboratoryjne do badań surowców i mas plastycznych, sporządzania plastycznych mas ceramicznych, sporządzania sypkich mas ceramicznych, sporządzania lejnych mas ceramicznych, formowania wyrobów z mas plastycznych, formowania wyrobów z mas sypkich, odlewania wyrobów ceramicznych, suszenia półfabrykatów ceramicznych, wypalania półfabrykatów ceramicznych, szkliwienia wyrobów ceramicznych, zdobienia wyrobów ceramicznych, wykonywania prac elektrotechnicznych.

17 Kształcenie w zawodzie
Zawód technika technologii ceramicznej jest zawodem szerokoprofilowym, dlatego pod koniec okresu kształcenia w zależności od aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy powinno być realizowane przygotowanie specjalistyczne. Można specjalizować się w zakresie: ceramiki budowlanej, materiałów ściernych, materiałów wiążących, echnologii ceramiki użytkowej. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika technologii ceramicznej jest cennym dokumentem.

18 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika technologii ceramicznej. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

19 Rynek pracy Współczesny przemysł ceramiczny cechuje się dużą różnorodnością przedsiębiorstw. Technik technologii ceramicznej znajduje zatrudnienie w dużych zmechanizowanych i zautomatyzowanych zakładach, które prowadzą podstawową produkcję ceramiczną. Może pracować w zakładach produkujących ceramikę elektrotechniczną i elektroniczną oraz podzespoły radiowe, a także w zakładach materiałów ogniotrwałych i wytwórniach materiałów i narzędzi ściernych. Technicy zatrudniani są też w palcówkach handlowych oferujących materiały ceramiczne. Małe zakłady rzemieślnicze, które zajmują się wytwarzaniem ceramiki pamiątkarskiej, artystycznej i galanterii ceramicznej, a także wytwarzają część ceramiki budowlanej (np. kafle do budowy pieców) dają zatrudnienie technikom technologii ceramicznej. W zakładach rzemieślniczych jest duży udział pracy ręcznej.

20 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika technologii ceramicznej? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami technologii ceramicznej pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

21 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Ceramika Budowlana; Cerambud Sp. z o.o., (stan na 20 grudnia 2009). Cement Wapno Beton; dwumiesięcznik; Stowarzyszenie Producentów Cementu; (stan na 20 grudnia 2009). Materiały Ceramiczne; Polskie Towarzystwo Ceramiczne; (stan na 20 grudnia 2009). Materiały Ceramiczne, (stan na 20 grudnia 2009).

22 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Gajda J., Niedzielska-Barczyk D., Siemieniec M., ZSB Gliwice, Technik technologii ceramicznej 311 [30], (22 grudnia 2009).  Podstawa programowa zawodu technika technologii ceramicznej, 311[30]; Nr programu 311[30] /T-5, T-3, SP/ MEN / (stan na 22 grudnia 2009). Standard wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego, Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU, 311_30 CERAMIKA, pdf. Modułowy program nauczania dla zawodu technik technologii ceramicznej, 311[30]; , (stan na 22 grudnia 2009). DORADCA 2000 – przewodnik po zawodach, https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=204 (stan na: 22 grudnia 2009). (stan na: 20 grudnia 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu: Technik technologii ceramicznej, (stan na 22 grudnia 2009). Ogólna Technologia Ceramiki, (stan na 22 grudnia 2009)

23 Źródła informacji Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

24 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji
zawodów, które Cię interesują


Pobierz ppt "TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google