Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[34] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik technologii odzieży: 1. W odróżnieniu od krawca opracowuje wzorzec odzieży (np. spodni, bluzki itp.) i nadzoruje produkcję wyrobów odzieżowych z materiałów włókienniczych (tkanina, dzianina) oraz ze skóry. 2. Ze względu na realizowane zadania zawodowe może pracować w halach produkcyjnych (krojownia, szwalnia) lub pomieszczeniach nieprodukcyjnych (biuro, laboratorium). W halach, gdzie pracują maszyny szwalnicze i inne urządzenia odzieżowe narażony jest na szum i hałas. 3. Zwykle pracuje po 8 godzin w systemie dwuzmianowym (np. pierwsza zmiana jest od godz. 7:00 do 15:00, a druga od 15:00 do 23:00). W pracy ma stały kontakt z ludźmi, który polega na współpracy z pracownikami produkcyjnymi (np. organizuje im pracę, udziela rad i wskazówek dotyczących zadań produkcyjnych) oraz kadrą kierowniczą (np. planowanie produkcji) i pracownikami innych działów zakładu w zakresie przekazywania danych, informacji i dokumentacji.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO Przychodzi technik technologii odzieży do swojego szefa: – Szefie, musze dostać podwyżkę, ja z tej pensji nie mogę wyżyć! Na to szef: – Pan się lepiej zastanów, jak wyżyjesz bez tej pensji... Rodzina Kowalskich jedzie na wakacje. – Stop! – krzyczy nagle pani Kowalska – zapomniałam wyłączyć żelazko! Musimy wracać, inaczej spali się nam dom! – Spokojnie, kochanie – mówi jej mąż – nie będzie pożaru. Właśnie przypomniałem sobie, że nie zakręciłem kranu w łazience! Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe w zawodzie technik technologii odzieży: Projektowanie wyrobów odzieżowych na różnego typu figury. Opracowywanie dokumentacji wzorca odzieży. Wykonywanie form i szablonów elementów wyrobów odzieżowych. Dobieranie, badanie oraz kontrolowanie jakości materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do wyrobu odzieżowego. Organizowanie pracy własnej oraz zespołu pracowników zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji odzieży w zakładzie. Badanie oraz kontrolowanie jakości uszytych ubrań. Obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych, zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Nadzorowanie eksploatacji maszyn szwalniczych i odzieżowych.

7 Wybrane umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie technik technologii odzieży:
Wyznaczanie wytrzymałości i wydłużenia nitek. Rozpoznawanie prawej i lewej strony tkanin i dzianin. Identyfikowanie typowych błędów i wad tkanin. Rysowanie sylwetki człowieka. Naszkicowania fragmentu odzieży w ujęciu perspektywicznym. Projektowania ubiorów w różnych stylach. Projektowania fasonu odzieży tuszującego wady figury. Określania higienicznych właściwości materiałów odzieżowych i ich przydatności w produkcji odzieży. Obsługiwanie przyrządów do pomiaru przepuszczalności powietrza. Rozróżnianie i klasyfikowanie podszewek. Dobieranie dodatków zdobniczych. Określanie sposobów prania i konserwacji ubrań. Pobrania miary krawieckiej z człowieka. Wykonywania szablonów wyrobów odzieżowych (bluzki, kamizelki itp.). Obsługi maszyn do szycia. Sporządzanie opisu technologii (sposobu wyprodukowania) wyrobu. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 NA WESOŁO Do gabinetu dyrektora wpada bez pukania jego technolog. Wylewa dyrektorowi kawę na koszule, pokazuje mu język i wygarnia wszystko co o nim myśli. W tym samym tez momencie do gabinetu wpadają koledzy. – Stasiu, Stasiu! To był żart, wcale nie wygrałeś w totka! Powrót

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technik technologii odzieży niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis Xenotest przyrząd służący do badania odporności tkanin na wybarwienia powstające pod wpływem działania światła; mikroskop stosowany jest m.in. do rozpoznawania właściwości fizyko-mechanicznych włókien (struktury tkaniny, kształtu, grubości, długości włókna); miara krawiecka przyrząd pomiarowy dzięki któremu dokonujemy np. pomiarów sylwetki osoby na którą chcemy uszyć odzież; maszyna do szycia służy do łączenia kawałków materiałów za pomocą nici poprzez utworzenie szwu; nożyczki służą do przecinania i rozcinania materiałów odzieżowych, papieru pod szablony do kroju materiału; naparstek służący do przepychania igły, zakładany na palec środkowy, osłaniający przed pokłuciem podczas szycia ręcznego; żelazko służy do prasowania, czyli wygładzania tkaniny za pomocą wysokiej temperatury i nacisku; krajarka urządzenie do krojeniu pojedynczych warstw oraz większych materiału; guzikarka specjalna maszyna służąca do przyszywania guzików; Nazwa narzędzia Opis Xenotest przyrząd służący do badania odporności tkanin na wybarwienia powstające pod wpływem działania światła Mikroskop stosowany jest m.in. do rozpoznawania właściwości fizyko-mechanicznych włókien (struktury tkaniny, kształtu, grubości, długości włókna) Miara krawiecka przyrząd pomiarowy dzięki któremu dokonujemy np. pomiarów sylwetki osoby na którą chcemy uszyć odzież Maszyna do szycia służy do łączenia kawałków materiałów za pomocą nici poprzez utworzenie szwu Nożyczki służą do przecinania i rozcinania materiałów odzieżowych, papieru pod szablony do kroju materiału Naparstek służący do przepychania igły, zakładany na palec środkowy, osłaniający przed pokłuciem podczas szycia ręcznego Żelazko służy do prasowania, czyli wygładzania tkaniny za pomocą wysokiej temperatury i nacisku Krajarka urządzenie do krojeniu pojedynczych warstw oraz większych materiału Guzikarka specjalna maszyna służąca do przyszywania guzików

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik technologii odzieży, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna … Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy interesujesz się modą? 2 Czy posiadasz uzdolnienia plastyczne? 3 Czy masz dobrą pamięć? 4 Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 5 Czy masz uzdolnienia i zainteresowania techniczne i obsługa maszyn i urządzeń do szycia nie sprawiałaby Ci trudności? 6 Jak sądzisz, czy jesteś odporny na długotrwały wysiłek fizyczny i mógłbyś np. przez 2 godziny (z przerwami) wykonywać rysunek? 7 Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś osobą cierpliwą? 8 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i patrząc np. rysunek jesteś w stanie wyobrazić sobie co on przedstawia? 9 Czy spostrzegawczość to Twoja mocna strona? 10 Na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO Chcę rozmawiać z dyrektorem. - Dyrektora nie ma. - Przecież przed chwilą widziałem go w oknie! - Dyrektor też pana widział. Rozmawiają dwaj pracownicy: - Ale nasz dyrektor jest wściekły! Mówią że zwolni pół zakładu. - Spokojnie, nas to nie dotyczy. Pokłócił się z żoną, więc zwalnia jej krewnych. Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik technologii odzieży, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz problemy z rozróżnianiem kolorów? 2 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm? 3 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 4 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 5 Czy chorujesz na padaczkę? 6 Czy cierpisz na nadmierną potliwość dłoni? 7 Czy chorujesz na alergie?

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technik technologii odzieży. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

17 NA WESOŁO Powrót Z CV pechowca
Najpierw pracowałem w firmie Przetwory Warzywne i Owocowe, ale nie mogłem się odpowiednio skoncentrować. Zostałem drwalem – ścięli mi perspektywy. Zostałem krawcem – guzik zarobiłem i życie rodzinne mi się popruło. Pracowałem w fabryce tłumików – wyrzucili mnie, bo byłem za cichy. Zostałem szewcem – pracodawca mnie cisnął. Pracowałem w fabryce akumulatorów – codziennie byłem wyczerpany. Zatrudniłem się w księgarni historycznej – i nie widziałem przed sobą przyszłości. W schronisku dla zwierząt – psy na mnie wieszali. W gabinecie kosmetycznym – nadepnąłem szefowej na odcisk. Próbowałem jako murarz – nie byłem wystarczająco dobrze zbudowany. Układacz parkietów – w pracy ciągle coś mi nie pasowało. Jako malarz – miałem przechlapane. Dozorca stawów hodowlanych – znikały mi małe i wielkie sumy. Akwizytor odkurzaczy – wyssało ze mnie resztki optymizmu. Elektromonter – miałem spięcia z szefem. Zostałem górnikiem – i dostałem zawału. I dlatego proszę o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Naczelnego Państwowych Sadów – myślę, że będę najlepszy w zbieraniu owoców cudzej pracy! Powrót

18 Kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży
Aby pracować w zawodzie technik technologii odzieży, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Jako absolwent gimnazjum wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową kształcącą w zawodzie krawiec a następnie ukończyć technikum uzupełniające. 1.3. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, możesz wybrać dwuletnią szkołę policealną. 1.4. Jako absolwent liceum profilowanego, który ukończył profil kształcenia kreowanie ubiorów kontynuować naukę jednorocznej szkole policealnej. 1.5. Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej 8-letniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik technologii odzieży.

19 Kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży
Czego będziesz się uczył w technikum przygotowując się do wykonywania zawodu technik technologii odzieży? W ramach modułu: 3.1. Podstaw włókiennictwa: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i środowiska; organizowania stanowiska pracy zgodnie w wymaganiami ergonomii; rozróżniania włókien, technik wytwarzania wyrobów włókienniczych i odzieżowych; określania parametrów struktury tkanin i dzianin; obsługiwania sprzętu i aparatury laboratoryjnej do badania surowców i wyrobów włókienniczych; opracowywania wyników badań. 3.2. Podstaw projektowania odzieży i włókienniczych wyrobów dekoracyjnych: wykonywania rysunków odręcznych i technicznych; stosowania technik rysunkowych do wykonywania kompozycji płaskich i przestrzennych; wykonywania kompozycji kolorystycznych; stosowania podstawowych zasad prezentacji i ekspozycji prac plastycznych oraz projektów; stosowania technik komputerowych w procesie projektowania. 3.3. Materiałoznawstwo odzieżowe: charakteryzowania materiałów odzieżowych i określania ich właściwości, dobierania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do asortymentu odzieży; określania wartości użytkowej wyrobu odzieżowego. 3.4. Projektowanie i modelowanie odzieży: wykonywania rysunku odzieżowego; projektowania odzieży i stylizowania ubiorów, a także konstrukcji i modelowania podstawowych form odzieżowych; modelowania form odzieży zgodnie z projektem oraz modelowania form odzieży dla sylwetek nietypowych. 3.5. Technologia wytwarzania odzieży: wykonywania szwów technologicznych, konfekcjonowania wyrobów odzieżowych oraz szycia podstawowych wyrobów odzieżowych według projektu. 3.6. Organizacja produkcji odzieży czyli organizacji procesu wytwarzania odzieży w zakładach przemysłowych i usługowych.

20 Kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu technik technologii odzieży? Przykładowe: Białczak B., Maszyny i urządzenia w przemyśle odzieżowym, WSiP, Fałkowska-Rękawek E. Podstawy projektowania odzieży, WSiP, Kazik K.R., Krawczyk J., Technologia odzieży, WSiP, Stark E., Techniki szycia odzieży, SOP Toruń, Stark E., Tymolewska B., Modelowanie form odzieży damskiej, SOP Toruń, Turek J., Pracownia materiałoznawstwa odzieżowego, WSiP.

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technik technologii odzieży. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

22 NA WESOŁO Szef do ciągle spóźniającego się pracownika: - To już piąty raz w tym tygodniu spóźniasz się do pracy! Jaki z tego wniosek...?! - Że dziś jest piątek... Facet po studiach dostał pierwszą pracę w supermarkecie. Pierwszego dnia jego szef mówi: - Weź miotłę i pozamiataj tu trochę. - Ależ proszę pana, ja skończyłem SGH! - Aaa to przepraszam, nie wiedziałem. Więc tak: to jest miotła, a tak się zamiata. Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technik technologii odzieży są: krojczy, krawiec specjalista, wycinacz szablonów, brakarz, brygadzista, planista norm zużycia surowca, planista układów kroju, kierownik przygotowania produkcji, kierownik produkcji, technolog odzieży, konstruktor odzieży, metrolog, referent ds. produkcji, kontroler jakości, kolorysta, referent ds. kontroli jakości, referent ds. przygotowania produkcji, referent ds. techniczno-technologicznych, mistrz. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik technologii odzieży są: pracownik magazynowy, kierownik magazynu, operator systemu komputerowego. Technik technologii odzieży może poszukiwać pracy w zakładach przemysłu odzieżowego w laboratorium, wzorcowni, krojowni, szwalni, działach przygotowania produkcji i kontroli jakości oraz w zakładach usługowych wytwarzających odzież dla indywidualnego klienta. Może także prowadzić własną firmę.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technik technologii odzieży? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technologii odzieżyami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Żona szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi nad nią i krzyczy: - Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! Prosto! Uważaj, nie za szybko! Przecież ty nie umiesz szyć! - Po co te twoje głupie komentarze? - Chciałem ci tylko pokazać jak się czuję, gdy jedziemy samochodem. Pani od polskiego pyta Jasia: - Powiedz mi, jakiego rodzaju jest krawiec? - A to zależy. - Jak to zależy? Od czego? - Czy jest to krawiec damski czy męski... ? Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Przegląd włókienniczy (http://sigma-not.pl/, ) Burda (http://www.burdamedia.pl, ) Avanti (http://serwisy.gazeta.pl/avanti/0,0.html, )

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik technologii odzieży. (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, ). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik technologii odzieży, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, (http://www.cke.edu.pl/images/stories/Informatoryzaw2005/tech_tech_odziez.pdf, stan na: ). Kaczmarek M., Płuska J. Szeliga-Szafrińska J.: Modułowy program nauczania. Technik technologii odzieży 311[08]. Warszawa, MENiS 2004 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, ). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu; Technik technologii odzieży. (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, ). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, 2005, s Kaczmarek M., Kowalik D., Sałata E., Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Technik technologii odzieży (311913). Warszawa MPiPS, 2006. Przewodnik po zawodach. Wydanie II. Tom V. Warszawa, MGPiPS, 2003, s. V-7–V-11.

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm). Na wesoło

29 NA WESOŁO 10 Przykazań !!! Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby odpoczywać Kochaj swe łóżko jak siebie samego Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu Praca jest męcząca więc należy jej unikać Co masz zrobić dziś zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego Jeśli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól zrobić to innym Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadzi(ł) do śmierci Kiedy ogarnia Cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż ci przejdzie Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. Powrót

30 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów


Pobierz ppt "TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google