Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Przygotowawcze Inwestycji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Przygotowawcze Inwestycji"— Zapis prezentacji:

1 Działania Przygotowawcze Inwestycji
Bovis Lend Lease Działania Przygotowawcze Inwestycji Wymagane do Efektywnego Rozpoczęcia Budowy Pre-construction Activities Required to Enable Effective Project Commencement Henryk Liszka Dyrektor Regionalny na Europę Wschodnią Bovis Lend Lease Warszawa, 22 kwiecień 2002

2 Wprowadzenie i Definicja Fazy Przygototowawczej Budowy
Konspekt Prezentacji Wprowadzenie i Definicja Fazy Przygototowawczej Budowy Podstawowe Elementy Inne Elementy Podsumowanie Dyskusja LEND LEASE COMPANY HISTORY Lend Lease was established in 1958 and listed on the Australian Stock Exchange in the early 1960’s Current market capitalisation is US$7 billion and the company has over 4,600 employees worldwide (excluding Bovis) The Corporation’s core activities are Real Estate and Financial Services. Real Estate activities centre around Project Management Design and Construction; Development; Real Estate Funds Management. Financial Services activities include Funds Management; Life Insurance, Wealth and Income Protection; Investment Management Lend Lease is the world’s largest Real Estate Funds Manager with almost US$49 million under management Lend Lease employees, through various funds and investment vehicles, are substantial shareholders in the company (currently own 13.5%)

3 Co to jest Faza Przygotowawcza Budowy?
Faza Przygotowawcza (Wstępna) Budowy (ang. Pre-Construction Phase) obejmuje wszelkie działania związane z realizacją inwestycji podejmowane przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę Faza Wstępna Budowy posiada kluczowe znaczenie dla efektywnego rozpoczęcia i prowadzenia Fazy Realizacji Budowy (ang. Construction Phase)

4 Jakie są kluczowe działania w Fazie Przygotowawczej Budowy?
Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management Projekt Koncepcyjny Wybór Sposobu Realizacji Faza Przygotowawcza Budowy Struktura Organizacyjna Kosztorys Budowy Harmonogram Budowy Pozwolenia i Warunki Projekt Budowlany

5 Analiza / Opracowanie Celów i Założeń Projektu - Project Brief
Jakie jest przeznaczenie obiektu? Jakie cele chcemy osiągnąć? Jakim budżetem dysponujemy (bądź zamierzamy pozyskać) Jaki jest wymagany czas realizacji (oddania obiektu) Faza Przygotowawcza Budowy

6 Analiza / Opracowanie Celów i Założeń Projektu - Project Brief
PRZYKŁAD A: Przedsiębiorstwo A zamierza wybudować hotel obsługujący zbliżające się igrzyska olimpijskie. Cel: obsługa igrzysk olimpijskich oraz przyszłych imprez sportowych / wystawienninczych Specyfikacja: Powierzchnia, ilość pokoi, standard Skala czasowa: oddanie na 8 mies. przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich. Faza Przygotowawcza Budowy

7 Analiza / Opracowanie Celów i Założeń Projektu - Project Brief
PRZYKŁAD B: Przedsiębiorstwo B zamierza zwiększyć przepustowość portu lotniczego z 6 do 12 milionów pasażerów na rok. Przeznaczenie: lonisko międzynarodowe Cel: obsługa nasilającego się ruchu lotniczego, uruchomienie nowych połaczeń w ruchu międzynarodowym Specyfikacja: Zgodność ze standardami Uni Europejskiej Faza Przygotowawcza Budowy

8 Value Management - Analiza Ekonomiczna
Celów i Założeń Projektu Value Management Jakie mamy alternatywne rozwiązania? Jakie są sposoby osiągnięcia tego samego celu? Czy zakładane rozwiązanie jest optymalne? “best value for money” Faza Przygotowawcza Budowy

9 Value Management - Analiza Ekonomiczna
Celów i Założeń Projektu Value Management PRZYKŁAD A: rozwiązanie konstrukcyjne / ekonomiczne: obiekt niski o większej powierzchni zabudowy (wyższy koszt pozyskania gruntu) czy budynek wysoki (wyższy koszt budowy)? Osiągnięcie celu: zapewnienie wydajnego transportu z wioski olimpijskiej do istniejących obiektów hotelarskich np. budowa szybkiej linii kolei Optymalizacja: jakie będzie wykorzystanie hotelu po zakończeniu igrzysk olimpijskich? Faza Przygotowawcza Budowy

10 Value Management - Analiza Ekonomiczna
Celów i Założeń Projektu Value Management PRZYKŁAD B: rozwiązania alternatywne: usytuowanie terminalu - dostęp do istniejących pasów startowych (problemy logistyczne) czy budowa nowych pasów startowych i infrastruktury drogowej? Osiągnięcie celu: budowa nowego terminalu w istniejącym porcie czy budowa nowego lotniska na peryferiach miasta? Optymalizacja: jaka będzie wymagana przepustowość lotniska w przyszłości przy aktualnych prognozach natężenia ruchu lotniczego? Faza Przygotowawcza Budowy

11 powierzchnia / kubatura elewacje plan sytuacyjny
Projekt Koncepcyjny Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management Rzuty ogólne obiektu powierzchnia / kubatura elewacje plan sytuacyjny Projekt Koncepcyjny Faza Przygotowawcza Budowy

12 Wybór Sposobu Realizacji - Procurement Route
Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management Generalny Wykonawca, Inwestor Zastępczy (Construction Manager) czy inna forma realizacji? Ryzyko inwestycyjne po stronie Inwestora czy Wykonawcy? Jaki jest stan zaawansowania prac projektowych? Wybór: GW. Kto pełni rolę Kierownika Projektu? Wybór: CM. Czy inwestor posiada własny Zespół ds. Zarządzania Budową? Projekt Koncepcyjny Wybór Sposobu Realizacji Faza Przygotowawcza Budowy

13 Wybór Sposobu Realizacji - Procurement Route
Generalny Wykonawca czy Inwestor Zastępczy?

14 Opracowanie Struktury Organizacyjnej
Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management Określenie zależności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektu: Inwestor Kierownik Projektu Wykonawca / Wykonawcy Projektanci / Konsultanci Jednostki Finansujące Operatorzy i Najemcy Określenie zakresu odpowiedzialności Określenie zasad raportowania i przepływu informacji Projekt Koncepcyjny Wybór Sposobu Realizacji Faza Przygotowawcza Budowy Struktura Organizacyjna

15 Opracowanie Kosztorysu Budowy - Cost Plan
Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management Przygotowanie kosztorysu Wstępnego w oparciu o: ceny jednostkowe porównanie kosztów zrealizowanych obiektów (benchmarking) Opracowanie strategii finansowania budowy Opracowanie strategii zwrotu z inwestycji (business plan) Projekt Koncepcyjny Wybór Sposobu Realizacji Faza Przygotowawcza Budowy Struktura Organizacyjna Kosztorys Budowy

16 Opracowanie Kosztorysu Budowy - Benchmarking
1988 Broadgate Phase 5 £95sqft 1998 Garrard House £94sqft 2001 Mid City Place £96sqft

17 Opracowanie Harmonogramu Budowy - Etapy
Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management harmonogram główny (master programme) zawiera: harmonogram projektowania harmonogram zakupu materiałów i urządzeń harmonogram prac budowlanych harmonogram odbiorów technicznych harmonogram szczegółowy (detailed programme) zawiera: analizę wszelkich czynności w fazie przygotowawczej i realizacji budowy analizę ścieżki krytycznej prowadzenia budowy Projekt Koncepcyjny Wybór Sposobu Realizacji Faza Przygotowawcza Budowy Struktura Organizacyjna Kosztorys Budowy Harmonogram Budowy

18 Opracowanie Harmonogramu Budowy
Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management Ścieżka Krytyczna wykaz czynności uwzględniający: ich kolejność i czas trwania wymaganych do osiągnięcia planowanego czasu realizacji budowy Projekt Koncepcyjny Wybór Sposobu Realizacji Faza Przygotowawcza Budowy Struktura Organizacyjna Kosztorys Budowy Harmonogram Budowy

19 Opracowanie Harmonogramu Fazy Przygotowawczej Budowy

20 Uzyskanie Pozwoleń i Warunków
Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) Pozwolenia specjalistyczne drogi pozwolenia radiotelekomunikacyjne Pozwolenia dot. ochrony środowiska Projekt Koncepcyjny Wybór Sposobu Realizacji Faza Przygotowawcza Budowy Struktura Organizacyjna Kosztorys Budowy Harmonogram Budowy Pozwolenia i Warunki

21 Przygotowanie Projektu Budowlanego
Analiza Celów i Założeń Projektu Value Management Projekt Budowlany przygotowywany jest na podstawie Projektu Koncepcyjnego oraz uzyskanych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) Jest głównym dokumentem wymaganym do złożenia Wniosku o Pozwolenie na Budowę Projekt Koncepcyjny Wybór Sposobu Realizacji Faza Przygotowawcza Budowy Struktura Organizacyjna Kosztorys Budowy Harmonogram Budowy Pozwolenia i Warunki Projekt Budowlany

22 Inne działania podejmowane w trakcie Fazy Przygotowawczej
Przeprowadzenie badań środowiskowych i ekologicznych (oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów, elektrownie) opracowanie strategi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) Opracowanie Zespołu Procedur Prowadzenia Budowy (Project Procedures Manual) Faza Przygotowawcza Budowy

23 Inne działania podejmowane w trakcie Fazy Przygotowawczej
Przygotowanie zasobów kadrowych dysponujących wymaganymi uprawnieniami budowlanymi Przygotowanie dokumentacji kontraktowej Analiza ryzyka inwestycyjnego związanego z pojawieniem się zmian w trakcie prowadzenia budowy implementacja systemów informatycznych implementacja systemów kontroli jakości Faza Przygotowawcza Budowy

24 Inne działania podejmowane w trakcie Fazy Przygotowawczej
Przeprowadzenie prac przygotowawczych na terenie budowy: badania geologiczne i geodezyjne odwodnienie / niwelacja terenu wyburzenia przygotowanie terenu / wykopy Faza Przygotowawcza Budowy

25 Podsumowanie - Kluczowe elementy Fazy Przygotowawczej
Cele i założenia projektu - Project Brief Value Management - „best value for money” Sposób realizacji - Procurement Strategy Kosztorys inwestycji - Cost Plan Harmonogram budowy - Project Schedule

26 Dyskusja


Pobierz ppt "Działania Przygotowawcze Inwestycji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google