Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bovis Lend Lease Działania Przygotowawcze Inwestycji Wymagane do Efektywnego Rozpoczęcia Budowy Pre-construction Activities Required to Enable Effective.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bovis Lend Lease Działania Przygotowawcze Inwestycji Wymagane do Efektywnego Rozpoczęcia Budowy Pre-construction Activities Required to Enable Effective."— Zapis prezentacji:

1 Bovis Lend Lease Działania Przygotowawcze Inwestycji Wymagane do Efektywnego Rozpoczęcia Budowy Pre-construction Activities Required to Enable Effective Project Commencement Henryk Liszka Dyrektor Regionalny na Europę Wschodnią Bovis Lend Lease Warszawa, 22 kwiecień 2002

2 Konspekt Prezentacji Wprowadzenie i Definicja Fazy Przygototowawczej Budowy Podstawowe Elementy Inne Elementy Podsumowanie Dyskusja

3 Co to jest Faza Przygotowawcza Budowy? Faza Przygotowawcza (Wstępna) Budowy (ang. Pre-Construction Phase) obejmuje wszelkie działania związane z realizacją inwestycji podejmowane przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę Faza Wstępna Budowy posiada kluczowe znaczenie dla efektywnego rozpoczęcia i prowadzenia Fazy Realizacji Budowy (ang. Construction Phase)

4 Faza Przygotowawcza Budowy Wybór Sposobu Realizacji Projekt Koncepcyjny Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Projekt Budowlany Pozwolenia i Warunki Kosztorys Budowy Struktura Organizacyjna Harmonogram Budowy Jakie są kluczowe działania w Fazie Przygotowawczej Budowy?

5 Analiza / Opracowanie Celów i Założeń Projektu - Project Brief Jakie jest przeznaczenie obiektu? Jakie cele chcemy osiągnąć? Jakim budżetem dysponujemy (bądź zamierzamy pozyskać) Jaki jest wymagany czas realizacji (oddania obiektu) Analiza Celów i Założeń Projektu Faza Przygotowawcza Budowy

6 Analiza / Opracowanie Celów i Założeń Projektu - Project Brief PRZYKŁAD A: Przedsiębiorstwo A zamierza wybudować hotel obsługujący zbliżające się igrzyska olimpijskie. Cel: obsługa igrzysk olimpijskich oraz przyszłych imprez sportowych / wystawienninczych Specyfikacja: Powierzchnia, ilość pokoi, standard Skala czasowa: oddanie na 8 mies. przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich. Analiza Celów i Założeń Projektu Faza Przygotowawcza Budowy

7 Analiza / Opracowanie Celów i Założeń Projektu - Project Brief PRZYKŁAD B: Przedsiębiorstwo B zamierza zwiększyć przepustowość portu lotniczego z 6 do 12 milionów pasażerów na rok. Przeznaczenie: lonisko międzynarodowe Cel: obsługa nasilającego się ruchu lotniczego, uruchomienie nowych połaczeń w ruchu międzynarodowym Specyfikacja: Zgodność ze standardami Uni Europejskiej Analiza Celów i Założeń Projektu Faza Przygotowawcza Budowy

8 Value Management - Analiza Ekonomiczna Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Faza Przygotowawcza Budowy Jakie mamy alternatywne rozwiązania? Jakie są sposoby osiągnięcia tego samego celu? Czy zakładane rozwiązanie jest optymalne? best value for money

9 Value Management - Analiza Ekonomiczna Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Faza Przygotowawcza Budowy PRZYKŁAD A: rozwiązanie konstrukcyjne / ekonomiczne: obiekt niski o większej powierzchni zabudowy (wyższy koszt pozyskania gruntu) czy budynek wysoki (wyższy koszt budowy)? Osiągnięcie celu: zapewnienie wydajnego transportu z wioski olimpijskiej do istniejących obiektów hotelarskich np. budowa szybkiej linii kolei Optymalizacja: jakie będzie wykorzystanie hotelu po zakończeniu igrzysk olimpijskich?

10 Value Management - Analiza Ekonomiczna Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Faza Przygotowawcza Budowy PRZYKŁAD B: rozwiązania alternatywne: usytuowanie terminalu - dostęp do istniejących pasów startowych (problemy logistyczne) czy budowa nowych pasów startowych i infrastruktury drogowej? Osiągnięcie celu: budowa nowego terminalu w istniejącym porcie czy budowa nowego lotniska na peryferiach miasta? Optymalizacja: jaka będzie wymagana przepustowość lotniska w przyszłości przy aktualnych prognozach natężenia ruchu lotniczego?

11 Projekt Koncepcyjny Rzuty ogólne obiektu powierzchnia / kubatura elewacje plan sytuacyjny Projekt Koncepcyjny Analiza Celów i Założeń Projektu Faza Przygotowawcza Budowy Value Management

12 Wybór Sposobu Realizacji - Procurement Route Wybór Sposobu Realizacji Projekt Koncepcyjny Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Faza Przygotowawcza Budowy Generalny Wykonawca, Inwestor Zastępczy (Construction Manager) czy inna forma realizacji? Ryzyko inwestycyjne po stronie Inwestora czy Wykonawcy? Jaki jest stan zaawansowania prac projektowych? Wybór: GW. Kto pełni rolę Kierownika Projektu? Wybór: CM. Czy inwestor posiada własny Zespół ds. Zarządzania Budową?

13 Wybór Sposobu Realizacji - Procurement Route Generalny Wykonawca czy Inwestor Zastępczy?

14 Opracowanie Struktury Organizacyjnej Wybór Sposobu Realizacji Projekt Koncepcyjny Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Struktura Organizacyjna Faza Przygotowawcza Budowy Określenie zależności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektu: Inwestor Kierownik Projektu Wykonawca / Wykonawcy Projektanci / Konsultanci Jednostki Finansujące Operatorzy i Najemcy Określenie zakresu odpowiedzialności Określenie zasad raportowania i przepływu informacji

15 Wybór Sposobu Realizacji Projekt Koncepcyjny Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Kosztorys Budowy Struktura Organizacyjna Opracowanie Kosztorysu Budowy - Cost Plan Faza Przygotowawcza Budowy Przygotowanie kosztorysu Wstępnego w oparciu o: –ceny jednostkowe –porównanie kosztów zrealizowanych obiektów (benchmarking) Opracowanie strategii finansowania budowy Opracowanie strategii zwrotu z inwestycji (business plan)

16 1988 Broadgate Phase 5 £95sqft 1998 Garrard House £94sqft 2001 Mid City Place £96sqft Opracowanie Kosztorysu Budowy - Benchmarking

17 Wybór Sposobu Realizacji Projekt Koncepcyjny Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Kosztorys Budowy Struktura Organizacyjna Harmonogram Budowy Opracowanie Harmonogramu Budowy - Etapy Faza Przygotowawcza Budowy harmonogram główny (master programme) zawiera: –harmonogram projektowania –harmonogram zakupu materiałów i urządzeń –harmonogram prac budowlanych –harmonogram odbiorów technicznych harmonogram szczegółowy (detailed programme) zawiera: –analizę wszelkich czynności w fazie przygotowawczej i realizacji budowy –analizę ścieżki krytycznej prowadzenia budowy

18 Wybór Sposobu Realizacji Projekt Koncepcyjny Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Kosztorys Budowy Struktura Organizacyjna Harmonogram Budowy Opracowanie Harmonogramu Budowy Faza Przygotowawcza Budowy Ścieżka Krytyczna wykaz czynności uwzględniający : –ich kolejność –i czas trwania wymaganych do osiągnięcia planowanego czasu realizacji budowy

19 Opracowanie Harmonogramu Fazy Przygotowawczej Budowy

20 Wybór Sposobu Realizacji Projekt Koncepcyjny Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Pozwolenia i Warunki Kosztorys Budowy Struktura Organizacyjna Harmonogram Budowy Faza Przygotowawcza Budowy Uzyskanie Pozwoleń i Warunków Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) Pozwolenia specjalistyczne –drogi –pozwolenia radiotelekomunikacyjne Pozwolenia dot. ochrony środowiska

21 Wybór Sposobu Realizacji Projekt Koncepcyjny Value Management Analiza Celów i Założeń Projektu Projekt Budowlany Pozwolenia i Warunki Kosztorys Budowy Struktura Organizacyjna Harmonogram Budowy Faza Przygotowawcza Budowy Przygotowanie Projektu Budowlanego Projekt Budowlany przygotowywany jest na podstawie Projektu Koncepcyjnego oraz uzyskanych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) Jest głównym dokumentem wymaganym do złożenia Wniosku o Pozwolenie na Budowę

22 Inne działania podejmowane w trakcie Fazy Przygotowawczej Faza Przygotowawcza Budowy Przeprowadzenie badań środowiskowych i ekologicznych (oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów, elektrownie) opracowanie strategi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) Opracowanie Zespołu Procedur Prowadzenia Budowy (Project Procedures Manual)

23 Inne działania podejmowane w trakcie Fazy Przygotowawczej Faza Przygotowawcza Budowy Przygotowanie zasobów kadrowych dysponujących wymaganymi uprawnieniami budowlanymi Przygotowanie dokumentacji kontraktowej Analiza ryzyka inwestycyjnego związanego z pojawieniem się zmian w trakcie prowadzenia budowy implementacja systemów informatycznych implementacja systemów kontroli jakości

24 Inne działania podejmowane w trakcie Fazy Przygotowawczej Faza Przygotowawcza Budowy Przeprowadzenie prac przygotowawczych na terenie budowy: –badania geologiczne i geodezyjne –odwodnienie / niwelacja terenu –wyburzenia –przygotowanie terenu / wykopy

25 Podsumowanie - Kluczowe elementy Fazy Przygotowawczej Cele i założenia projektu - Project Brief Value Management - best value for money Sposób realizacji - Procurement Strategy Kosztorys inwestycji - Cost Plan Harmonogram budowy - Project Schedule

26 Dyskusja


Pobierz ppt "Bovis Lend Lease Działania Przygotowawcze Inwestycji Wymagane do Efektywnego Rozpoczęcia Budowy Pre-construction Activities Required to Enable Effective."

Podobne prezentacje


Reklamy Google