Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWÓRCY WIELKICH SYSTEMÓW PEDAGOGICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWÓRCY WIELKICH SYSTEMÓW PEDAGOGICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 TWÓRCY WIELKICH SYSTEMÓW PEDAGOGICZNYCH

2 Ks. Stanisław Konarski (1700-1775)

3 Reformator szkolnictwa
Wychowawca narodu polskiego  Prekursor polskiego oświecenia. Zapoczątkował naprawę ustroju I Rzeczypospolitej. W ramach Komisji Edukacji Narodowej zajął się wprowadzaniem reformy oświatowej.

4 COLLEGIUM NOBILIUM 1741r. METODA SOKRASTYCZNA

5 Stanisław Konarski postulował w szkolnictwie:
nacisk na wiedzę praktyczną nauczanie przedmiotów przyrodniczych nauczanie języka narodowego odsunięcie na dalszy plan łaciny i retoryki odrzucenie pustej erudycji wprowadzenie zajęć manualnych i fizycznych postawę chrześcijańską duchowy rozwój ucznia

6 W 1771 r. został wyróżniony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
medalem Sapere auso czyli Temu, który odważył się być mądrym.

7 (HENRYK ROWID) ( ),

8 Naftali Herz Kanarek polski pedagog, psycholog, inicjator nowych form kształcenia nauczycieli szkół powszechnych. zwolennik gruntownego pedagogicznego przygotowania nauczycieli

9 POJĘCIE KULTURY PEDAGOGICZNEJ

10 reformator polskiej szkoły

11 Twórca koncepcji systemu dydaktyczno-wychowawczego tzw. szkoły twórczej.

12 JAN HENRYK PESTALOZZI ( 1746-1827)

13 Szwajcarski pedagog Ojciec szkoły ludowej(powszechnej) Twórca teorii nauczanaia początkowego

14 Poglądy, idee pedagogiczne
Pestalozzi atakuje oraz krytykuje dotychczasową sytuację oświatową i szkołę feudalną jej organizację, treść i metody. Podstawą teorii wychowania Pestalozziego była idea organicznego rozwoju, któremu podlega każdy człowiek.

15 głównym zadaniem pedagogiki jest odkrycie praw rozwoju człowieka, o rozwoju każdego dziecka decyduje siła intelektualna, fizyczna,a także moralna.

16 Pestalozzi pokazuje jaką rolę powinien odgrywać nauczyciel.
nauczyciel winien jest nauczać dzieci: widzieć przedmiot, który zjawi się w ich świadomości; zaznajamiać je z kształtem każdego przedmiotu tzn. z jego wielkością i proporcjami; zapoznać je możliwie jak najwcześniej z całym zakresem wyrazów i nazw wszystkich poznanych już przez nie przedmiotów.

17 Pestalozzi przeciwstawia się nauczaniu opartemu na "czczej gadaninie"

18 głównym celem wychowania jest rozwój i wyrobienie wewnętrznej siły natury ludzkiej, a także i to, że każdy człowiek ma prawo do wykształcenia.

19 podłożem wychowawczym, na którym ma rozwijać się prawdziwe człowieczeństwo jest rodzina.
Dla Pestalozziego to życie i tkwiące w nim momenty uczuciowe stwarzały naturalne, a co za tym idzie najkorzystniejsze warunki wychowania.

20 UZNAŁ 3 rodzaje predyspozycji człowieka
„uczymy się głową,sercem i ręką„ PREDYSPOZYCJE INTELEKTUALNE PREDYSPOZYCJE MORALNE PREDYSPOZYCJE FIZYCZNE

21 Cztery momenty nauczania:
spostrzeganie przedmiotów; kształcenie jasnych wyobrażeń postrzeganych przedmiotów; porównywanie przedmiotów, rozwijanie pojęć; nazywanie przedmiotów, rozwijanie mowy.

22 Główne prace Wieczory samotnika czasem także nazywane Wieczorami pustelnika(1780) Lenart i Gertruda (1781) Jak Gertruda uczy swoje dzieci (1801) Łabędzi śpiew (1826)

23 Główne idee pedagogiczne Pestalozziego:
idea ograniczonego rozwoju budzenie wiary we własne siły i chęci pracy nad sobą,

24 Dydaktyka Pestalozziego: Zasada poglądowości w nauczaniu
Program nauczania

25 JAN FRYDERYK HERBART (1776-1841)
NIEMIECKI FILOZOF,PSYCHOLOG,PEDAGOG

26 OJCIEC DYDAKTYKI SZKOŁA TRADYCYJNA

27 Stała budowa lekcji -przygotowanie -przedstawienie faktów,przedmiotów i zjawisk wyobrażalnych -połączenie -zebranie-nadanie nazwy -zastosowanie- wdrażanie ucznia do posługiwania się zdobytą wiedzą

28 Twórca pedagogiki naukowej Naukowy system pedagogiczny budowanie podstaw uprawiania pedagogiki

29 5.idea wewnętrznej wolności
Najwyższym celem wychowania jest kształtowanie silnych charakterów odznaczających się pięcioma ideami moralnymi: 1.idea doskonałości 2.idea życzliwośći 3.idea prawa 4.idea słuszności 5.idea wewnętrznej wolności

30 Pedagogikę ogólną dzielił na trzy części : 1. Kierowanie 2. Karność 3
Pedagogikę ogólną dzielił na trzy części : 1. Kierowanie 2. Karność 3. Nauczanie

31 Dążenia te umacniają dwa prawa umysłu:
1.prawo częstotliwości 2.prawo kojarzenia

32 w zainteresowaniu wyróżniał dwa aspekty : 1
w zainteresowaniu wyróżniał dwa aspekty : 1.obiektywny –określany jako wiedza , odnosi się do różnych działań , w których jednostka uczestniczy lub różnych stron środowiska , na które reaguje 2.subiektywny lub psychologiczny – odnosi się do życzliwości wynikającej ze społecznego obcowania człowieka .

33 W wiedzy wyróżnia : 1.zjawiska przyrodnicze 2.prawa naukowe 3.związki estetyczne

34 NAUCZANIE WYCHOWUJACE
WYCHOWANIE = NAUCZANIE WYCHOWUJACE

35 Zaczątkował psychologię eksprymentalną, popodkreślał jedność umysłu oraz wszystkich jego czynności.

36 Zasady i metody nauczania.

37 Trzy etapy rozwoju umysłu : 1. stadium wrażenia i percepcji 2
Trzy etapy rozwoju umysłu : 1.stadium wrażenia i percepcji 2.wyobrażenia i pamięci 3.koncepcyjne myślenie i formowanie sądów

38 Tok nauczania może być:
1.syntetyczny- każde nauczanie , w którym nauczyciel bezpośrednio dokonuje zestawienia tego, czego uczył 2.analityczny – najpierw uczeń wypowiada swoje myśli ,a później się je pod kierunkiem nauczyciela prostuje i uzupełnia

39 Przyswajanie nowego materiału wymaga przede wszystkim uporządkowanej pracy , w której wyróżnia się dwa etapy: 1.zgłębianie – polega na koncentracji uwagi na określonym przedmiocie 2.zastanawianie się- łączy i koordynuje wyniki zgłębiania

40 Herbart wprowadził jako pierwszy zasadę : 1.koncentracji 2.korelacji

41 Proces przyswajania nowego materiału ma przechodzić przez stadia :
jasności, kojarzenia, systemu, metody.

42 Stopnie przyswajania stopnie nauczania
I. Zgłębianie 1.spoczywające jasność 2.postepujące kojarzenie II. Zastanawianie się 3.spoczywające system 4. postępujące metoda

43 św. JAN BOSKO( )

44 oryginalnie Giovanni Melchior Bosco włoski duchowny i pedagog.

45 SYSTEM SALEZJAŃSKI ORATORIA TOWARZYSTWO WESOŁOŚCI

46 GŁÓWNE ZASADY: 1. wychowankowie i on sam muszą dobrze wykorzystać czas 2.zawsze należy kierować się miłością

47 PREKURSOR PEDAGOGIKI DIALOGU.
OJCIEC PEDAGOGIKI ZAUFANIA. PREKURSOR PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ.

48 NACZELNA DEWIZA: CIEPŁO I ŚWIATŁO

49 uwielbiał grać w karty-obstawiał: 5-bo 5 przykazań kościelnych 10-bo 10 przykazań boskich 14-bo 14 dobrych uczynków

50 PRZYKAZANIA

51 Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym. Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy. Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia. Chętnie znoś wady innych, jeśli chcesz, aby inni znosili twoje. Eucharystia: najskuteczniejszy pokarm powołania.

52 Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei.
Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość. Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał. Nie mów ciągle tego, co wiesz, ale dobrze poznaj to, co mówisz.


Pobierz ppt "TWÓRCY WIELKICH SYSTEMÓW PEDAGOGICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google