Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta przeprowadzona wśród Członków Partnerstwa na rzecz adaptacyjności na Mazowszu. Ankieta realizowana 1.10. - 07.10.2010, drogą mailową. Wpłynęło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta przeprowadzona wśród Członków Partnerstwa na rzecz adaptacyjności na Mazowszu. Ankieta realizowana 1.10. - 07.10.2010, drogą mailową. Wpłynęło."— Zapis prezentacji:

1 Ankieta przeprowadzona wśród Członków Partnerstwa na rzecz adaptacyjności na Mazowszu. Ankieta realizowana 1.10. - 07.10.2010, drogą mailową. Wpłynęło 14 ankiet.

2 Czym powinno zajmować się partnerstwo?

3 Czym powinno zajmować się partnerstwo? (inne) Promowaniem i wdrażaniem zasad i form uznawania kompetencji zawodowych nabytych w systemach nieformalnych w odniesieniu np. do zawodów interdyscyplinarnych, nie objętych nauczaniem w systemie oświaty powszechnej, przez niezależny podmiot prawny akredytowany w POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI (Konferencja temu poświęcona w dniu 12.10, br. o godz. 11. w NOT W w-wie na ul. Czackiego. Zapraszam. Projektować, organizować i prowadzić innowacyjne formy doskonalenia zawodowego (innowacyjne programy modułowe, nowoczesne metody kształcenia/ doskonalenia) Mieć możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, szkoleniach zawodowych lub studiach podyplomowych z uwzględnieniem zniżek (rabatów) dla członków oraz łatwego do nich dostępu Zaznaczyłem wszystko od góry do dołu, ale szczególną uwagę zwróciłbym na punkt dotyczący informatora o szkoleniach. Powinien on moim zdaniem przybrać formę elektronicznej tablicy ogłoszeniowej o nich, gdyż czegoś takiego w praktyce bardzo brakuje. Informacje ukazuję się - niby to zgodne z ideą wolnego rynku – wszędzie, a to oznacza, że większość w ogóle nie ma szans do nas dotrzeć nawet, gdy ich szukamy. Monopolista pilnie potrzebny !

4 Jak oceniasz rynek na Mazowszu obecnie?

5 Jak myślisz, w którym kierunku rynek na Mazowszu będzie się rozwijał?

6 Jakie zmiany Twoim zdaniem zajdą na Mazowszu w ciągu: 1 roku Sytuacja stanie się bardziej "nerwowa" dla biznesu. Bardziej trudny okres dla działania organizacji pozarządowych. Pogorszenie koniunktury gospodarczej a co za tym większy niepokój społeczny. Działania Partnerstwa powinny przyczynić się do zmiany świadomości kadry przedsiębiorstw o konieczności zmian (w tym innowacji różnego rodzaju) przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności MSP, rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju bez zmian Mogą się pojawić, czy raczej pogłębić problemy ze znalezieniem pracowników o wyższych kwalifikacjach, a także tych całkiem bez nich w związku z otwarciem niemieckiego rynku pracy. Rosnąć dalej będzie rola internetu kosztem innych form handlu a zwłaszcza przekazywania informacji i reklamy. Zmiany, o ile zajdą, będą w moim przekonaniu raczej natury kosmetycznej. Jedna, a potem druga kampania wyborcza nie będą sprzyjać racjonalnej dyskusji na tematy gospodarcze, w tym rynku pracy Możliwość zmniejszenia zróżnicowania pomiędzy Warszawa i pozostałą częścią Mazowsza ze względu na inwestycje drogowe, infrastukturę (lotniska). Ale to tylko szansa. Utrzymanie poziomu bezrobocia, migracja pracowników nie wiem

7 Jakie zmiany Twoim zdaniem zajdą na Mazowszu w ciągu: 2 lat Coraz większe zapotrzebowanie na szkolenia wśród MŚP. Dla takiej perspektywy czasu trudno mówić o konkretnych rezultatach zmian w MSP, otoczeniu biznesu Nie wiem Jeśli będzie możliwość doszkalania, osobistego rozwoju i własnej promocji, jest szansa na pozytywne zmiany Nie wiem Internet, Internet. Mam nadzieje, że zakażą wreszcie telemarketingu, bo doprowadza mnie to już do szału (może wystąpimy z taką inicjatywą?). Maleć będzie też rola wszelkich "agentów" i "przedstawicieli". Co znacząco obniży koszty ;-) Obowiązywać będzie w ogóle zasada, nie ma cie w necie, to i nie ma Cię w realu. To idzie już bardzo szybko. Pogłębi się rozwarstwienie pomiędzy ośrodkami w regionie: silnymi i słabszymi Inwestycje infrastrukturalne, rozwój serwisów i konsultingu. Pozyskanie funduszy UE Jak wyżej

8 Jak Twoim zdaniem te zmiany wpłyną na Twój biznes: za rok? Będzie trudniej, trzeba szukać już dziś rozwiązań neutralizujących pogorszenie koniunktury (koszty, dewersyfikacji działalności itp). Nie wiem Nie prowadzę biznesu Mogą poszerzyć kontakty zawodowe oraz przyczynić się do poszerzenia własnej wiedzy i umiejętności Nie wiem Zrezygnujemy chyba z telefonów stacjonarnych. Coraz rzadziej się przydają. Zostaną komórki i Internet. Zawsze trzeba myśleć pozytywnie. W zasadzie - bez wpływu. Stabilizacja i walka o utrzymanie obrotów Wykorzystanie pomocy UE

9 Jak Twoim zdaniem te zmiany wpłyną na Twój biznes: za dwa lata? Będzie on inny. Bardziej odporny od rynku wewnętrznego ręcznie "manipulowanego" przez polityków i partie z nimi związane. Nie wiem Zwiększą możliwości firm szkoleniowych. Jeśli dostanę szansę własnego rozwoju i poszerzenia wiedzy, Jestem optymistycznie nastawiona do przyszłych zmian Nie mam biznesu Wirtualizacja :-) No nie całkiem. Właśnie to zacznie powodować potrzebę indywidualnego kontaktu ale już nie powierzchownego ale bliższego. A tym się właśnie zajmujemy... Zachowanie zatrudnienia i pozycji na rynku Jak wyżej

10 Co utrudnia przystosowywanie się do zmian? Trwałość przepisów krajowych w obrębie biznesu w tym rynku pracy. Konieczność ciągłej adaptacji do zmian i niepewne rezultaty sprzedaży. Brak (na szerszą skalę) upowszechniania dobrych praktyk współpracy MSP z otoczeniem, instytucjami badawczo-rozwojowymi; brak stabilizacji prawnej, podatkowej w prowadzeniu biznesu; mała wiedza o możliwościach transferu innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych czy organizacyjnych do praktyki działalności przedsiębiorstw, mała wiedza o możliwościach zewnętrznego finansowania przedsięwzięć gospodarczych, skomplikowane procedury rozliczania środków z funduszy strukturalnych Brak dokładnych informacji Brak odpowiednich dla mnie i łatwych do realizacji (miejsce i cena oraz ogólne wymogi, jak wiek czy wykształcenie) kursów, szkoleń, studiów podyplomowych Strach brak informacji Nieświadomość tego, że odbierając maile raz na kilka dni stawiamy się faktycznie w sytuacji ludzi, którzy robią sobie na parę dni w tygodniu urlop na nic nie robienie. Nie wszyscy mają czas i nie dla wszystkich jesteśmy dość ważni, by przez cały dzień próbowali nas złapać na komórkę i przez wiele minut coś tam tłumaczyć. Generalnie obawa przed ryzykiem, które zmiany siłą rzeczy niosą. Olbrzymia niestabilność przepisów, beznadziejnie mała sprawność administracji, ewidentne emanacje interesów partyjnych w administracji i szkodzenie sobie nawzajem. Bardzo słaba informacja. Hipokryzja władzy, brak realnych danych gospodarczych, wzrost biurokracji, brak prawa gospodarczego nie wiem

11 Co ułatwiłoby Ci przystosowanie się do tych zmian? 1. Bezpieczeństwo prawne oraz należyte poszanowanie obowiązującego prawa przez administrację państwowa i samorządową. 2. Pociąganie do odpowiedzialności karnej i materialnej nieudolnych polityków. Powyższe utudnienia nie dotyczą mojej firmy wyczerpujace informacje Dofinansowane i proste w realizacji oraz wyborze szkolenia, warsztaty, a nawet wydelegowanie mnie na szkolenia branżowe; niestety w naszym województwie jest to trudniejsze, niż np. na Pomorzu informacja, lepsze przygotowanie Lepsze programy pocztowe, te dziś używane to jakieś zabytki. Standaryzacja czcionek używanych w Internecie. Wygodniejsze klawiatury (ergonomia!), także w sprzęcie przenośnym itd. Chyba też zapanowanie nad tym, co w klasyfikacji towarów i usług dzieje się w praktyce. Dziś to służy urzędom statystycznym i fiskusowi - a powinno tez służyć biznesowi. Może by ta biznesową klasyfikacje oderwać od tamtej? By żyła i zmieniała się szybko w zależności od potrzeb? Większa otwartość różnego rodzaju instytucji finansujących na nowe projekty, bo zmiana w postaci redukcji kosztów to żadna zmiana. Zmiany w prawie i ustawodawstwie aktywność parlamentu w reformach gospodarczych transparentność podatków

12 Jak Partnerstwo mogłoby wesprzeć Twoją potrzebę? Wskazywać "przeszkody" np. prawne i poza prawne istniejące i tworzone przez administrację państwowa i samorządową. Promocję nowoczesnego uczenia się. W dostosowywaniu się do zmian przyczyniłyby się obszary i działania Partnerstwa przedstawione w punkcie 1 niniejszej ankiety Zbieranie potrzebnych informacji i przekazywanie Członkom Partnerstwa Może propozycją ofert szkoleniowych, dofinansowanych dla małych przedsiębiorców (którzy posiadają wykształcenie wyższe ale są przed 45 r. życia, itp.), z łatwiejszym do nich dostępem Nie wiem może doinformowywać, szukać nisz, wspierać szkoleniami Napisałem już o tym wcześniej proponując stworzenie w Internecie tablicy ogłoszeniowej o różnych szkoleniach... Poprzez promocję racjonalnych rozwiązań gospodarczych, edukacyjnych i na rynku pracy. Zarówno w sensie lokalnym i na ile się da w sensie rozwiązań systemowych. Dostarczanie informacji: patrz pytania zamkniete. Doradztwo prawne i podatkowe informacja o niszach rynkowych pozyskanie funduszy UE

13 Czy szkolenia mogą Ci pomóc w poradzeniu sobie ze zmianami na rynku?

14 Jakich informacji o rynku potrzebujesz, by radzić sobie ze zmianami? Wskazywać "przeszkody" np. prawne i poza prawne istniejące i tworzone przez administrację państwową i samorządową. Różnych O potrzebach ewentualnych klientów. Raportów z badań MSP Mazowsza Dokładnych i sprawdzonych Bezpośrednich wiadomości, które są dla mnie istotne (branżowe, zawodowe), które docierałyby do mnie bezpośrednio, tzn. drogą mailową lub pocztową Nie wiem Co, kto, robi? A wcale o to niełatwo. Wspomniałem już o rozważeniu możliwości stworzenia niezależnej klasyfikacji towarów i usług pozwalających szybciej wyszukiwać informacje o nich. Przede wszystkim wiarygodnych prognoz w różnych aspektach rozwoju rynku. Patrz pytania zamknięte oraz scenariusze pisane zwykłym językiem, i przede wszystkim - wiarygodne. Tendencji i analiz gospodarki, oraz sektorów

15 Z jakim wyprzedzeniem myślisz o swoim biznesie? Minimum 5 lat. 5 lat 1-2 lata 5 lat kilkuletnim na 5, 10 lat "do przodu" nie mam biznesu KIlka lat. Jednak nie dłużej. 5 - 7 lat. Minimum dwa lata 1/2 roku - 1rok

16 Skąd czerpiesz informacje do planowania? Przeszłości oraz własnej wiedzy na temat przewidywanych zjawisk przyszłościowych np. wywodzących się demograficznych skorelowanych z innymi danymi. Tu wymienię strategię UE do 2020 roku w odniesieniu do ryku pracy (rozwój wiedzy populacji w wieku produkcyjnym, - modernizacji certyfikacji posiadanej wiedzy ww. populacji). Z internetu, ze środowiska. Publikacje GUS, instytucji rządowych, komercyjnych, Urzędy Pracy, administracja krajowa i samorządowa, pracodawcy, stowarzyszenia i fundacje, publikacje zagranicznych instytucji, np. Komisja Europejska, CEDEFOP, EUROSTAT, pracodawcy, związki zawodowe, stowarzyszenia Głównie ze strategii regionalnych Wyszukuję w różnych źródłach, samodzielnie uczę się i rozwijam na swoje potrzeby Z kontaktów z klientami i obserwacji rynku. W tym działań tych, którzy działają w tej branży. I daje się zauważyć, że wszyscy działają jednak dość podobnie. Ze źródeł ogólnodostępnych (publikacje, media, opracowania rządowe i organizacji pozarządowych), ale też analizy firm komercyjnych. www, media, konferencje, moja wiedza Prasa, analizy GFK Polonia

17 Co mogłoby ułatwić planowanie? 1.Dobra, prawdziwa diagnoza stanu obecnego, 2. Odpowiedzialne i realne określenie celu przyszłościowego. 3. Umiejętności osób tym co wymienione w poz. 1 i 2 się zajmujących. Rozpoznanie rzeczywistych potrzeb pracodawców i pracowników, opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych Więcej informacji nt. zmian na regionalnych rynkach, wynikających z unijnych i krajowych regulacji Odpowiedni harmonogram zaproponowanych i zaplanowanych odpowiednich dla mnie zajęć, spotkań itp. Jeszcze więcej informacji! Bo wcale nie tak łatwo je zgromadzić. Z doświadczenia wiemy choćby to, że ankiety ewaluacyjne po spotkaniach wypełniane są aby zbyć i praktycznie jest to rodzaj rytuału. Ten problem braku większego zaangażowania tych, których pytamy o opinie jest zresztą powszechniejszy. Jak w punkcie 13. Rzetelne, wyczerpujące informacje, bez bełkotliwego, unijnego języka. Dane o rynku oraz ułatwienie kredytowania inwestycji


Pobierz ppt "Ankieta przeprowadzona wśród Członków Partnerstwa na rzecz adaptacyjności na Mazowszu. Ankieta realizowana 1.10. - 07.10.2010, drogą mailową. Wpłynęło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google