Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura organizacyjna oraz baza szkoleniowa w OSSM w Ostrowcu Św.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura organizacyjna oraz baza szkoleniowa w OSSM w Ostrowcu Św."— Zapis prezentacji:

1 Struktura organizacyjna oraz baza szkoleniowa w OSSM w Ostrowcu Św.
opracował: mgr Rafał Barański

2 OSSM w Polsce 16 Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (wojewódzkich, gimnazjalnych, po 1 w każdym województwie) 10 Licealnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (1 z nich w Ostrowcu Św.) Koncepcja OSSM powstała w Wydziale Szkolenia PZPN w grudniu 2003 roku Powstanie w 2004 roku Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży było efektem umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu i Polskim Związkiem Piłki Nożnej – podmiotów, które podjęły się finansowania i nadzoru merytorycznego nad gimnazjami z klasami sportowymi o profilu piłki nożnej W założeniu, najważniejszym celem realizowanym przez stworzenie klas piłkarskich jest wyszkolenie w okresie trzech lat wszechstronnego, uniwersalnego pod względem techniczno – taktycznym, motorycznym i wolicjonalnym piłkarza, który po dalszym szkoleniu w kategorii juniora przygotowany byłby do gry na poziomie I lub co najmniej II ligi. Do realizacji tego ambitnego zadania zakładano stworzenie w ośrodkach optymalnych warunków do pracy, treningu, nauki i regeneracji ze szczególnym uwzględnieniem: Bogatej bazy szkoleniowej, Wysoko specjalistycznej kadry szkoleniowej Właściwego procesu szkoleniowego Prawidłowego żywienia, wspomagania i odnowy biologicznej

3 Finansowanie Program mają współfinansować następujące podmioty: - zajęcia dydaktyczne oraz szkolenie piłkarskie - MENiS w ramach bonu edukacyjnego - zakup sprzętu, wynajem obiektów, dofinansowanie internatu, obozy szkoleniowe, odżywki, obsługa medyczna, itp. - MENiS w ramach dodatkowych środków (specjalnych), PZPN oraz samorządy lokalne. - koszty internatu (zakwaterowanie i wyżywienie) rodzice - w wysokości 50%

4 Kryteria selekcji Do szkół (ośrodków) kieruje się najzdolniejszych zawodników z terenu danego Związku, którzy zostają wybrani do klasy piłkarskiej liczącej 24 uczniów w drodze selekcji przy uwzględnieniu: - oceny stanu zdrowia (zaświadczenie z poradni sportowo -lekarskiej), - egzaminu sprawności ogólnej (szybkość, wytrzymałość) i specjalnej (żonglerka, prowadzenie piłki slalomem), - umiejętności piłkarskich zademonstrowanych podczas małych gier (4-4 lub 6-6), a także na pełnowymiarowym boisku, - rozmowy kwalifikacyjnej. O naborze decydują trenerzy związkowi

5 Przynajmniej dwa razy w roku przeprowadzane są testy sprawdzające, które pozwalają monitorować każdego zawodnika. Jest to Test Międzynarodowy wraz z testem prób sprawności specjalnej. Ponadto dodatkowa ocena wyników w nauce oraz zachowań powoduje dokonywanie podziału grupy klasowej na trzy podgrupy A, B i C. Najsłabsi z grupy C liczyć się muszą z możliwością odejścia ze szkoły.

6 Test sprawności ogólnej.
Szybkość – bieg na 50m - start na sygnał trenera z pozycji wysokiej; - liczy się lepszy wynik z dwóch wykonanych prób; - czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy; - próba wykonana na bieżni LA. Wytrzymałość – bieg na 1000m - czas mierzony z dokładnością do 1 sekundy; Moc – skok w dal z miejsca - na linji z jednoczesnego odbicia obunóż; - skok mierzony w centymetrach; - liczy się lepszy wynik z dwóch wykonanych prób. Zwinność – bieg 4x10m z przenoszeniem klocków - po pierwszym odcinku zawodnik podnosi klocek i przenosi go na koniec drugiego odcinka; - zawodnik przenosi dwa klocki, które znajdują się w kołach, klocek nie może być rzucony;

7 TEST SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ
Żonglerka piłką (noga – głowa) - próba wykonywana w wyznaczonym kwadracie 8x8; - zawodnik podbija piłkę nogą z podłoża; - piłka podbijana jest w cyklu noga – głowa, każdorazowo przy jednym kontakcie z piłką; - wynik końcowy to suma prawidłowych uderzeń piłki w cyklu noga – głowa; - jeden cykl = uderzenie nogą + uderzenie głową; - próba trwa 30 sekund. Prowadzenie piłki slalomem - zawodnik prowadzi piłkę po wyznaczonym torze (40m) wg schematu; - czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy; - wynik końcowy to czas pokonania dystansu w przeliczeniu na punkty. Uderzenie piłki do celu - zawodnik uderza stojącą piłkę do celu – kwadratu o bokach 5x5; - kwadrat jest oddalony od miejsca uderzenia piłki o 20m (zawodnicy do 13 lat) lub 25m; - zawodnik wykonuje 6 prób (3 razy lewą i 3 razy prawą nogą) Uderzenie piłki na odległość - z wyznaczonej linii zawodnik wykonuje dwie próby (noga lewa i noga prawa); - odległość mierzona w metrach.

8 OSSM w Ostrowcu Św. Ośrodek zaczął funkcjonować w oparciu o obiekty sportowe MOSiR i bazę Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Polnej 56 od września roku szkolnego 2004/2005 na podstawie porozumienia między Prezydentem MIiasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a Prezesem Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, parafowanym w dniu Nabór do szkoły w pierwszej kolejności wśród członków szerokiej kadry odpowiednich roczników reprezentacji województwa Uczeń zawodnik przyjęty do szkoły reprezentuje barwy swojego macierzystego klubu. Uczniom zamiejscowym zapewnia się miejsce w internacie

9 SCHEMAT ORGANIZACYJNY

10 Uwzględniając przede wszystkim naturalne czynniki procesów rozwojowych stworzono w OSSM Ostrowiec Św. system organizacyjny, tak aby móc prawidłowo kierować procesem szkolenia młodego piłkarza, aż po wiek juniora, kiedy to kontynuację szkolenia przejmują Licealne OSSM. Aby każdy system przyniósł pozytywne efekty musi mieć zagwarantowane następujące czynniki: -ciągłość pracy, -systematyczność pracy, -weryfikacja( analiza i ewentualne poprawki). Za prawidłowe funkcjonowanie systemu odpowiedzialni są: - trener koordynator. - wicedyrektor do spraw sportowych

11 Cele jakie planowane są do osiągnięcia w OSSM Ostrowcu Św.
Zorganizowanie procesu szkolenia młodzieży sportowo uzdolnionej o specjalności piłka nożna przy wykorzystaniu bazy, infrastruktury sportowej zgodnie z zatwierdzonym planem szkolenia. Zaangażowanie odpowiednio przygotowanych szkoleniowców do prowadzenia zajęć specjalistycznych z przygotowaniem pedagogicznym Zapewnienie zgrupowań i konsultacji szkoleniowych oraz startu w imprezach krajowych wyselekcjonowanych uczniów Wszechstronne wyszkolenie zawodników do udziału w młodzieżowych rozgrywkach reprezentacji wojewódzkiej i kadry młodzieżowej oraz w dalsze kolejności w rozgrywkach ligowych i kadrze narodowej

12 Warunki socjalno - bytowe i opieka medyczna w OSSM Ostrowiec Św.
Opieka medyczna – w Przychodni rehabilitacyjno – lekarskiej na Rawszczyznie. Gabinety lekarskie i pełne zaplecze rehabilitacyjne Badania specjalistyczne – systematycznie min. 2 razy w roku w Specjalistycznej Przychodni Sportowej w Starachowicach Ośrodek posiada psychologa szkolnego Odnowa biologiczna w formie basenu – raz w tygodniu. W miarę potrzeb gabinety odnowy biologicznej Na wszystkie zajęcia, zabiegi lekarskie odnowę biologiczną uczniowie dowożeni są wynajętym autobusem Dal uczniów zamiejscowych miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 w Ostrowcu Św. w której jest 150 miejsc. Pokoje 2,3,4 osobowe. Stołówka na 150 miejsc.

13 Nadzór nad OSSM z ramienia ŚZPN
Wiceprezes Świętokrzyskiego ZPN ds. sportowych mgr Paweł Rybus – trener II klasy piłki nożnej Trener koordynator mgr Robert Solnica – trener I klasy UEFA A piłki nożnej Dyrektor ds. sportowych OSSM mgr Waldemar Domagała – trener I klasy UEFA A piłki nożnej

14 TRENERZY PROWADZĄCY w OSSM w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Rocznik 1994 – mgr Wróbel Marcin – trener II klasy piłki nożnej tel Rocznik 1995– mgr Stańczyk Piotr – trener I klasy piłki nożnej / UEFA A tel Rocznik 1996 – mgr Barański Rafał – trener I klasy piłki nożnej / UEFA A tel

15 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ TRENERÓW
-  prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (plan organizacji szkolenia, dziennik treningowy, karty i listy zgłoszeń, deklaracje), - dopilnowanie okresowych badań lekarskich, - solidne przygotowanie zajęć treningowych, - przeprowadzanie treningów indywidualnych, - prowadzenie meczów towarzyskich, - organizacja i udział w zgrupowaniach szkoleniowych, - organizacja i prowadzenie turniejów halowych, - podwyższanie własnych kwalifikacji, - kontakty z rodzicami, wychowawcami.

16 TRENERZY WSPÓŁPRACUJĄCY w OSSM w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
mgr Kadela Mariusz – trener II klasy p. n. Janusz Jojko - trener II klasy piłka nożna Żelazowski Tomasz – trener II klasy p. n. Kanarski Krystian – trener II klasy p. n.

17 Osoby i instytucje bezpośrednio współpracujące
Jojko Janusz – trener II klasy – trener bramkarzy mgr Iwona Kozioł – Wawrylak –psycholog mgr Witold Kozioł – kierownik działu odnowy biologicznej Przychodnia sportowa w Starachowicach

18 Plan dnia 7:45 8:00 Wyjazd na trening 9:50 Trening 12:30
13:30 14:00 15:30 Wyjazd na trening Trening Zajęcia szkolne Obiad pon, śr, pt Trening; obiad - wt, czw Piątek wyjazd do domu Trening indywidualny wt, czw Basen poniedziałek

19 Baza szkoleniowa OSSM w Ostrowcu Św. korzysta prawie w całości z obiektów MOSiR –u w Ostrowcu Św. Są to: Boiska Piłkarskiego Ośrodka Treningowego wraz z infrastrukturą przy ul. Kolejowej Hala duża, sala mała, sala sportów walki przy ulicy Świętokrzyskiej 11 Pływalnia Rawszczyzna wraz z działem odnowy i przylegającym boiskiem do piłki plażowej Sala gimnastyczna przyszkolna o wymiarach 20x12m z siłownią Użytkowanie bezpłatne w wyniku porozumienia z Urzędem Miasta Ostrowca Św.

20 Piłkarski Ośrodek Treningowy ok. 2 km od szkoły
Boisko ze sztuczną nawierzchnią105x68m oświetlone Boisko z naturalną nawierzchnią 105x72m Widownia na 500 osób 4 szatnie Zaplecze trenerskie wraz z magazynkiem Pomieszczenia gospodarcze

21 MOSiR ul. Świętokrzyska 11
Hala sportowa 40x20m Sala ćwiczeń 20x10m siłownia

22 Pływalnia spełnia wszystkie wymagania FINA stawiane obiektom ubiegającym się o organizację międzynarodowych zawodów pływackich widownia na 1480 osób ruchomy pomost dzielący nieckę basenu 50-metrowego miejsca postojowe dla autokarów 20 Pływalnia „Rawszczyzna” to wielofunkcyjny, dziesięciotorowy basen o wymiarach 5123 x 2500 cm, głębokości cm, z przesuwnym pomostem o szerokości 120 cm. Pomost przesuwny umożliwia dostosowanie niecki do zawodów pływackich na dystansach 25m i 50m oraz wyznaczania pola gry w piłkę wodną. W części rekreacyjnej znajduje się basen do nauki pływania o wymiarach 1250 x 840 cm i głębokości cm oraz basen rekreacyjny o powierzchni 118,5 m2 i głębokości cm.W części rekreacyjnej basenu zlokalizowane są sztuczna rzeka, gejzery denne oraz bicze wodne. W części rekreacyjnej znajduje się zjeżdżalnia płaszczyznowa o długości 13 m i zjeżdżalnia rurowa o długości 78 m, obydwie z lądowiskiem w basenie rekreacyjnym. Przy basenie rekreacyjnym umiejscowiona jest wanna z masażem powietrzem i wodą dla 7 osób (jacuzzi).

23 Dział Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji
Oferuje zabiegi z zakresu:  hydroterapii kinezyterapii fizykoterapi krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej światłoterapii Oferujemy również korzystanie z:  siłowni sauny zajęć aerobicu i aquaaerobicu kriokomory, czyli urządzenia do leczenia zimnem (temperatura sięga około minus 130 st.). Jest to jedyna kriokomora w promieniu stu kilometrów od Ostrowca Św. Świetnie sprawdza się w leczeniu wielu schorzeń, jak również pomaga sportowcom w przygotowaniu się do najważniejszych startów, wzmacniając wydolność organizmu.

24 ZAPRASZAMY DO OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Pobierz ppt "Struktura organizacyjna oraz baza szkoleniowa w OSSM w Ostrowcu Św."

Podobne prezentacje


Reklamy Google