Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jadwiga Woźniak-Kasperek Instytut Informacji Naukowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jadwiga Woźniak-Kasperek Instytut Informacji Naukowej"— Zapis prezentacji:

1 Jadwiga Woźniak-Kasperek Instytut Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1

2 Kryzys wartości czy ich transformacja?
Refleksje na przykładzie kategorii wiedzy i informacji „Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece?” IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej

3 Własności i cechy pożądane informacji:
Znaczenie. Treść Relewantność. Pertynentność. Użyteczność Aktualność Kompletność. Pełność Dokładność Użyteczność i przyswajalność Dostępność Spójność Odpowiedniość. Adekwatność Przystawalność Przetwarzalność. Transferowalność Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo i niezawodność systemu informacyjnego Efektywność: operacyjna (skuteczność), ekonomiczna Wiarygodność Obiektywność Zgodność z zasadami i normami etycznymi PROLOG

4 PRAWDA W KIERUNKU WARTOŚCI

5 W KIERUNKU WARTOŚCI oczekop.files.wordpress.com/2009/06/prawda.jpg

6 Wartości są kompasem utrzymującym człowieka na właściwej drodze życiowej
CO TO SĄ WARTOŚCI?

7 CO TO SĄ WARTOŚCI?

8 Prawda jest jedną z podstawowych wartości
DOBRO, PIĘKNO, PRAWDA

9 Dziś coraz częściej mamy do czynienia z pragmatyzacją prawdy Wiedza i prawda stają się wynikiem umowy społecznej DOBRO, PIĘKNO, PRAWDA

10 Cóż to jest prawda? http://portalwiedzy.onet.pl/_i/pilate.jpg 10
DOBRO, PIĘKNO, PRAWDA 10

11 Postmodernizm Prawda Konsumpcja Pragmatyzm Medializacja Relatywizm
DOBRO, PIĘKNO, PRAWDA Prawda Medializacja Relatywizm

12 DUCH EPOKI ZEITGEIST Sieć, cyfryzacja Informacja, wiedza Etyka,
wartości Tempo, pośpiech ZEITGEIST DOBRO, PIĘKNO, PRAWDA

13 Wiedza jest wartością WIEDZA

14 Gospodarka oparta na wiedzy
Dewaluowanie wiedzy jest dewaluowaniem jednej z wartości wyższego rzędu Społeczeństwo wiedzy Organizacje wiedzy Gospodarka oparta na wiedzy Pracownicy wiedzy Zarządzanie wiedzą

15 Dewaluowanie wiedzy jest dewaluowaniem jednej z wartości wyższego rzędu
WIEDZA

16 Wiedzę można opanować na różnych poziomach „wtajemniczenia”: ● poznanie (znajomość faktów, metod, definicji itp.) ● stosowanie (posiadanie umiejętności, znajomość algorytmów) ● zrozumienie (głęboka znajomość, intuicja, dostrzeganie powiązań) ● twórczość (odkrywanie nowych obszarów, rozwiązywanie trudnych problemów) WIEDZA

17 Paradoks inteligencji - nieodróżnianie gromadzenia wiedzy od jej wykorzystania
WIEDZA

18 Masowa produkcja wiedzy przez ludzi i odpowiednio zaprogramowane komputery bardzo często jest dziś produkcją tandety, „wiedzy” bezużytecznej i bezwartościowej (lub małowartościowej) WIEDZA

19 Wiedzy należy przywrócić jej rangę i sens
WIEDZA

20 Nie utożsamiać wiedzy z informacją
INFORMACJA

21 Dbać o wartość informacji
INFORMACJA

22

23 KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?
W języku polskim słowo „kryzys” konotuje m. in.: nagłość i trudność sytuacji, osiągnięcie pewnego punktu kulminacyjnego, narażanie osoby lub grupy osób na funkcjonowanie na granicy możliwości fizycznego, psychicznego i duchowego radzenia sobie z określoną sytuacją KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?

24 KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?
Ale kryzys to także: okazja, możliwość, nowe perspektywy, moment przełomu KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?

25 KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?
Każdy kryzys może stać się czynnikiem powodującym wzrost, odnowę, rozwój KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?

26 KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?

27 KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?
Dziękuję za uwagę KRYZYS CZY TRANSFORMACJA?


Pobierz ppt "Jadwiga Woźniak-Kasperek Instytut Informacji Naukowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google