Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ"— Zapis prezentacji:

1 Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ
Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej „Sukces przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę”  Maria Dąbrowska Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ „Rola Inkubatorów Technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości i globalizacji biznesu” 27 września 2007 roku

2 Nasz potencjał Największa uczelnia techniczna w regionie (1500 pracowników naukowych, 20 tysięcy studentów ) Projekty badawczo – rozwojowe, projekty wynalazcze, zaawansowane technologie, programy komputerowe różnego typu, usługi inżynierskie, patenty i zgłoszenia patentowe, licencje, laboratoria, unikatowa aparatura Duża liczba wdrożonych rozwiązań Integracja zespołów badawczych z zespołami specjalistów branżowych Aktywna polityka i zarządzanie własnością przemysłową Rozwój i zmiany w kulturze organizacyjnej, akceptacja cech charakterystycznych dla działania i organizacji przedsiębiorstwa

3 Polityka wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ Polityka tworzenia nowych firm innowacyjnych na bazie opracowanych technologii Wsparcie w tworzeniu struktury prawnej przez nabycie udziałów w spółkach Polityka motywacji naukowców Udostępnienie infrastruktury ( zaplecza badawczego, lokalowego, personalnego - powołanie menedżerów rozwoju)

4 Polityka wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
Polityka struktur organizacyjnych ułatwiających profesjonalne postępowanie w procesie komercjalizacji wiedzy Badania trendów naukowych – analiza nisz rynkowych – strategia komercjalizacji Wprowadzenie regulacji dotyczących zarządzania własnością intelektualną na PŁ Procedury uzyskiwania ochrony prawnej nowych rozwiązań i wyników prac badawczych Zasady partycypacji Uczelni i twórców w korzyściach osiągniętych z komercjalizacji

5 Przykłady wdrażania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
Projekt pilotażowy MNISW „Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej” Wspólny Projekt Europejskiego Urzędu Patentowego/ Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Politechniki Łódzkiej Inicjatywa technologiczna Kreator Innowacyjności

6 Przykłady wdrażania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
Patent Plus Technostarterzy Baza inicjatyw akademickich PARP Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów Ogólnopolska Izba MSP Wysokich Technologii

7 Projekt pilotażowy „Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”
Tworzenie i wdrażanie uczelnianego systemu komercjalizacji technologii Przygotowanie i wdrażanie procedur zarządzania własnością intelektualną Tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach prac badawczych Usługi doradcze i szkoleniowe Udział w targach i wystawach Działalność informacyjno – promocyjna

8 Instytucje Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ ( CITT) Służy lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego w gospodarce krajowej, poprzez promowanie i wdrażanie wyników prac naukowych Gromadzi informacje o realizowanych pracach badawczych - nowe technologie, wynalazki, patenty Wyszukuje tematy badawcze w ostatnim stopniu rozwoju, nadające się do ewentualnej komercjalizacji

9 Instytucje Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej
Pozyskuje podmioty gospodarcze zainteresowane badaniami, szkoleniami oraz innymi formami, które mogą być oferowane w oparciu o potencjał jednostek Informuje o możliwościach transferu technologii, nakłania potencjalnych partnerów do kooperacji oraz wspiera przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie lub komercjalizację wyników pracy naukowej Prowadzi szkolenia dla pracowników i studentów uczelni w kwestiach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz doradztwo w tym zakresie Wspiera pracowników uczelni w próbach utworzenia własnej firmy spin-off

10 Ewolucja zadań i roli Uniwersytetu
Uniwersytet średniowieczny - zadania fundamentalne Uniwersytet humboldtowski – nowe technologie, ale meta dla własności intelektualnej Uniwersytet trzeciej generacji – cele cywilizacyjne - wiedza, pomysły i innowacje w służbie społeczeństwu

11 Definicja Przedsiębiorczości Akademickiej
Przedsiębiorczość akademicka w pojęciu potocznym – zachęcanie do tworzenia firm przez wszystkie osoby w jakimś stopniu związane z uczelnią Przedsiębiorczość akademicka w węższym ujęciu – ograniczenie do zaangażowania pracowników nauki w tworzenie nowych przedsiębiorstw spin-off Szkoła wyższa to swoiste przedsiębiorstwo, które może i powinno być dobrze zorganizowane i zarządzane

12 Prawo o szkolnictwie wyższym
Podstawa prawna Prawo o szkolnictwie wyższym (z dnia art. 4 ust. 4) „Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14”. Absolutną nowością w przytoczonej ustawie jest artykuł 86, który umożliwia tworzenie nowych uczelnianych instrumentów transferu technologii.

13 Sposoby komercjalizacji wyników badań
Sprzedaż dóbr intelektualnych lub praw wyłącznych je chroniących, bądź ich licencjonowanie Wniesienie przez uczelnię praw wyłącznych do spółki spin-off w zamian za udziały

14 Spin-off Korzyści dla jednostki naukowej:
Większe możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, rozłożenie ciężaru ponoszenia kosztów, przeniesienie ryzyka finansowego i gospodarczego na spółkę, źródło dochodów z tytułu komercyjnego wykorzystania praw Korzyści dla pracowników jednostki naukowej: Możliwość komercyjnego wykorzystania posiadanej wiedzy, motywacja do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, współudział we własności nowej spółki, możliwość lepszych zarobków

15 Bariery komercjalizacji badań
Zakaz obejmowania lub nabywania przez jednostki sektora finansów publicznych ( do których należą państwowe szkoły wyższe) udziałów lub akcji Obowiązek nieodpłatnego udostępniania wyników projektów rozwojowych i informacji o tych wynikach podmiotom zainteresowanym ich gospodarczym wykorzystaniem ( art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania Nauki ) Problem utraty możliwości uzyskania praw wyłącznych, jakie mogą chronić wyniki po ich publicznym udostępnieniu Problemy z oszacowaniem wartości produktów, klarownością praw własności, jak również asymetria wiedzy sprzedającego i kupującego mogą niekorzystnie wpływać na motywację tworzenia firm akademickich Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej są tożsame z przeszkodami w rozwoju przedsiębiorczości w ogóle

16 Największym mówcą świata jest sukces
Dobre praktyki Największym mówcą świata jest sukces Napoleon Bonaparte Pharmena Sp. z o.o. Ifotam Sp. z o.o. Ichem Sp. z o.o.

17 Pharmena Sp. z o.o. W wielu publikacjach wymieniana jako wzorcowy polski spin-off Laureat IX Edycji Nagrody Specjalnej Prezydenta Miasta Łodzi „Łódź proponuje” 2006 „Lider Nowoczesnych Technologii” 2005 DERMENA Szampon zapobiegający wypadaniu włosów, Żel zapobiegający wypadaniu włosów, DERMENA PLUS Szampon-żel z dodatkową funkcją przeciwłupieżową, THERMI Żel pielęgnacyjno-łagodzący,  ACCOS Żel przeciwtrądzikowy, ALLERCO Krem do skóry skłonnej do podrażnień i alergii

18 IFOTAM Sp. z o.o. Spółka założona w 1989 z inicjatywy Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM), Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, pracowników naukowych zatrudnionych w CBMiM Założenia działalności Spółki Transfer wyników badań naukowych do przemysłu Zyski ze sprzedaży produktów i technologii Wytwarzane substancje czynne leków: Ifosfamid ( Macdafen producent: Instytut Farmaceutyczny) Pamidronian disodowy ( Pamifos producent: Vipharm S.A.) Leki stosowane coraz szerzej i z bardzo dobrymi wynikami w terapii nowotworowej

19 ICHEM Sp. z o.o. Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o. powstał w 1988 roku jako wspólne przedsięwzięcie Politechniki Łódzkiej, Łódzkich, Pabianickich, Rzeszowskich i Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" Obecnie większość udziałów firmy pozostaje w rękach osób prywatnych Napój sojowy, Budyń sojowy, Baton sojowy, Krówki sojowe, Kotlety sojowe , Lecytyna sojowa, Białko sojowe

20 Przepis na przedsiębiorczość
Przygotuj * szklankę pracowitości * 2 garści wiedzy i talentu * 2 łyżki odwagi * filiżankę zaradności * łyżeczkę refleksu Wszystko dokładnie wymieszać, przyprawić szczyptą szaleństwa Wstawić do nagrzanego piekarnika biurokracji i przeciwności losu...

21 Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca
Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca Norman Vincent Peale

22 Grażyna Antonowicz Centrum Innowacji i Transferu Technologii tel


Pobierz ppt "Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google