Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PATOMECHANIZM AUTOIMMUNIZACJI. Tolerancja immunologiczna Jest to właściwość układu odpornościowego wyrażająca się brakiem odpowiedzi humoralnej i komórkowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PATOMECHANIZM AUTOIMMUNIZACJI. Tolerancja immunologiczna Jest to właściwość układu odpornościowego wyrażająca się brakiem odpowiedzi humoralnej i komórkowej."— Zapis prezentacji:

1 PATOMECHANIZM AUTOIMMUNIZACJI

2 Tolerancja immunologiczna Jest to właściwość układu odpornościowego wyrażająca się brakiem odpowiedzi humoralnej i komórkowej na określony antygen. Autotolerancja jest to tolerancja dotycząca własnych antygenów Autotolerancja jest to tolerancja dotycząca własnych antygenów.

3 Mechanizmy zapewniające autotolerancję Delecja klonalnaDelecja klonalna Anergia klonalnaAnergia klonalna Sekwestracja autoantygenuSekwestracja autoantygenu -anatomiczna -anatomiczna -molekularna -molekularna Aktywna supresja Aktywna supresja

4 Delecja klonalna Jest to proces, który prowadzi do śmierci limfocytów zdolnych do rozpoznawania autoantygenów.Jest to proces, który prowadzi do śmierci limfocytów zdolnych do rozpoznawania autoantygenów. Podlegają jej:Podlegają jej: limfocyty T - w grasicy i na obwodzie limfocyty T - w grasicy i na obwodzie limfocyty B - w szpiku i na obwodzie limfocyty B - w szpiku i na obwodzie

5 Selekcja pozytywna Selekcja negatywna MHC I MHCII Brak współpracy z MHC Śmierć komórki Nab ł onek korowy brak rozpoznania autantygenu rozpoznanie autoantygenu brak rozpoznania autantygenu Śmierć komórki K.dendrytyczne Makrofagi Nab ł onek rdzeniowy

6 Anergia klonalna Inaktywacja autoreaktywnych limfocytów które uniknęły delecji klonalnejInaktywacja autoreaktywnych limfocytów które uniknęły delecji klonalnej do pobudzenia limfocytow konieczne jest przekazanie drugiego sygnału (za pomocą CD28 i CD80)do pobudzenia limfocytow konieczne jest przekazanie drugiego sygnału (za pomocą CD28 i CD80) dostarczenie tylko 1 sygnału prowadzi do stanu anergii limfocyta w którym może on produkować niektóre cytokiny ale nie może się dzielićdostarczenie tylko 1 sygnału prowadzi do stanu anergii limfocyta w którym może on produkować niektóre cytokiny ale nie może się dzielić

7 APC CD28 B7 CTLA4 T T IL2 Rola cząsteczek kostymulujących CD28 i CTLA4

8 Mechanizmy zapewniające tolerancję ze strony limfocytów B B Y Y Y IgM Poliwalentne antygeny; peptydoglikany Delecja klonalna Anergia Zmostkowanie IgM Apoptoza Fagocytoza BB Y Y Y Dojrzałe limfocyty B B Y Y Y Duże stężenia rozpuszczalnych autoantygenów B Y ekspresji IgM Szpik kostny Obwód

9 SEKWESTRACJA AUTOANTYGENU Anatomiczna Molekularna

10 Model sekwestracji molekularnej grasica Th Limfocyt rozpoznaj ą cy epitop ukryty Limfocyt rozpoznaj ą cy epitop dominuj ą cy Epitopy dominuj ą cy Epitop ukryty W irus I F N γ Ujawnienie epitopu ukrytego Th Rozpoznanie ukrytego epitopu autoantygenu

11 Aktywna supresja Limfocyty T supresoroweLimfocyty T supresorowe Sie ć przeciwcia ł antyidiotypowychSie ć przeciwcia ł antyidiotypowych

12 Przeciwciała antyidiotypowe autoantygen Przeciwciało antyidiotypowe Teoria sieci antyidiotypowej Jernea Autoprzeciwcia ł o * mogą naśladować autoantygeny np.tyreotropinę w chorobie Gravesa-Basedowa * niedobór może prowadzić do ujawnienia się objawów - brak regulacji

13 Czynniki zaburzające stan autotoleracji Czynniki immunologiczne Czynniki genetyczne Ś rodowiskowe H ormonalne

14 Czynniki immunologiczne Zaburzenia delecji klonalnejZaburzenia delecji klonalnej Czynniki zależ ne od autoantygenuCzynniki zależ ne od autoantygenu Czynniki zależ ne od limfocytów TCzynniki zależ ne od limfocytów T Czynniki zależ ne od limfocytów BCzynniki zależ ne od limfocytów B Zaburzenia regulacji antyidiotypowejZaburzenia regulacji antyidiotypowej

15 Zaburzenia delecji klonalnej * wydostanie autoreaktywnych limf T na obwód * mutacje genów kodujących APO1/Fas i APO1/FasL - SLE- krążące zmutowane Fas -antagoniści apoptozy - ch.Hashimoto- ekspresja Fas na tyreocytach

16 Czynniki zależne od autoantygenu Zniesienie sekwestracji autoantygenu- np.zawał m. sercowego, pourazowe zapalenia naczyniówki Wzmożona prezentacja autoantygenu- wzrost ekspresji MHC kl II pod wpływem IFN γ colitis ulcerosa, cukrzyca, autoimmunizacyjne zap. Tarczycy Zmiana struktury autoantygenu lekozależna postać SLE, wpływ zapalenia i urazów

17 Czynniki zależne od limfocytów T Dewiacja immunologicznaDewiacja immunologiczna Reakcja krzyżowa między autoantygenem a antygenem egzogennymReakcja krzyżowa między autoantygenem a antygenem egzogennym Zaburzenia supresjiZaburzenia supresji miastenia, zapalenie tarczycy, SM, DM brak produkcji Ts w stosunku do DNA w S LE Zaburzenia zależne od cytokinZaburzenia zależne od cytokin IL2 i IL2R - SLE, twardzina, SM IL2 i IL2R - SLE, twardzina, SM

18 Th Autoreaktywna komórka B Autoantygen Egzogenny, reaktywny krzy ż owo antygen Brak komórki Th KomórkaTh swoista dla antygenu egzogennego POMOC Reakcje krzyżowe pomiędzy autoantygenem a antygenem egzogennym * adenowirus A2 i bia ł ka mieliny - SM * ant p69 kom. β trzustki i albumina mleka krowiego - DM t I UWAGA: korelacja z odpowiednim haplotypem H LA!

19 Th1Th2 IFNγ Aktywacja makrofagów IL4 IL5 IL10 B eozynofil Komórka tuczna Dewiacja immunologiczna RZS SM DM t I SLE miastenia gravis

20 Zaburzenia zależne od limfocytów B Aktywacja poliklonalnaAktywacja poliklonalna -lipopolisacharyd -lipopolisacharyd -EBV -EBV -HSV -HSV -HIV -HIV -Trypanosoma cruzi -Trypanosoma cruzi Zaburzenia funkcji limfocytów BZaburzenia funkcji limfocytów B

21 Superantygeny i poliklonalna aktywacja limf B Th APC Superantygen * Superantygeny- antygeny, które stymuluj ą klony limfocytów T o ró ż nej swoisto ś ci antygenowej B Y B Y Poliklonalna aktywacja: - EBV - H I V - LPS - HSV TCR MHC II

22 Czynniki genetyczne Geny głównego układu zgodności tkankowejGeny głównego układu zgodności tkankowej - warunkują eliminację limf autoreaktywnych w grasicy - wpływają na prezentację antygenu limfocytom T Inne geny:Inne geny: -geny kodujące TCR- -geny kodujące TCR-RZS, SLE -geny dla APO1/Fas i Fas L -geny kodujące składowe dopełniacza C2, C4 -geny kodujące składowe dopełniacza C2, C4

23 Czynniki środowiskowe Infekcje bakteryjneInfekcje bakteryjne - reakcja krzyżowa (białkoM paciorkowców i miozyna, Klebsiella i HLA B 27) - reakcja krzyżowa (białkoM paciorkowców i miozyna, Klebsiella i HLA B 27) -superantygeny bakteryjne- toksyny gronkowca -superantygeny bakteryjne- toksyny gronkowca Infekcje wirusoweInfekcje wirusowe -reakcja krzyżowa -reakcja krzyżowa -poliklonalna aktywacja limfocytów B -poliklonalna aktywacja limfocytów B

24 Komórki zara ż one wirusem IFNα/β NK IFN γ Wzrost ekspresji MHC II i prezentacja autoantygenu limf Th NK Th Aktywowany limf Th nie potrzebuje pomocy profesjonalnych APC Tc Uszkodzenie komórek i uwalnianie autoantygenów Cytokiny promują cytotoksyczność Rola zakażeń wirusowych w indukcji autoimmunizacji

25 W irus Efekt cytotkosyczny B Y Aktywacja poliklonalna Ekspresja bia ł ek wirusa na komórkach- stygmat obco ś ci Reakcja krzy ż owa * H BV i mielina * Polio i AchR

26 Czynniki hormonalne Większa częstość występowania chorób autoimmunologicznych u kobietWiększa częstość występowania chorób autoimmunologicznych u kobiet Podwyższony poziom estrogenów u kobiet z chorobami autoimmunologicznymiPodwyższony poziom estrogenów u kobiet z chorobami autoimmunologicznymi Estrogeny zwiększają syntezę IFNγ - wzrost ekspresji MHC kl IIEstrogeny zwiększają syntezę IFNγ - wzrost ekspresji MHC kl II

27 Podział chorób autoimmunologicznych Ze względu na występowanie autoantygenu * narządowo swoiste * układowe Ze względu na patomechanizm *zależne od limf CD4+ *zależne od kompleksów immunologicznych *zależne od przeciwciał

28 Choroby narządowo swoiste Choroba HashimotoChoroba Hashimoto Choroba Gravesa-BasedowaChoroba Gravesa-Basedowa Niedokrwistość złośliwaNiedokrwistość złośliwa Choroba AddisonaChoroba Addisona Cukrzyca typu ICukrzyca typu I MiasteniaMiastenia Stwardnienie rozsianeStwardnienie rozsiane

29 Choroby układowe SLESLE TwardzinaTwardzina Zapalenie skórno-mięśnioweZapalenie skórno-mięśniowe Zespół SjogrenaZespół Sjogrena Wrzodziejące zapalenie jelita grubegoWrzodziejące zapalenie jelita grubego Pierwotna marskość żółciowaPierwotna marskość żółciowa Niedokrwistość autoimmunohemolitycznaNiedokrwistość autoimmunohemolityczna

30 ANA (przeciwcia ł a przeciwj ą drowe) HOMOGENNY TYP Ś W I ECEN IA przeciwko kompleksowi: DNA-histon OBWODOWY TYP Ś W I ECEN IA przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA, natywnemu DNA (dsDNA) PLAMISTY TYP Ś W I ECEN IA przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom jąder komórkowych - ENA Sm-toczeń z zajęciem OUN i błon surowiczych RNP-MCTD Ro, La - zesp Sjogrena ACA- CREST, twardzina Scl 70 p/topoizomerazie 1 -twardzina układowa Inne Przeciwciała przeciwko jądrowemu RNA - jąderkowy twardzina i SLE AMA p/ mitochondrialne-choroby wątroby pierwotna marskość żółciowa ANCA p/cytoplazmie neutrofilów-wszystkie choroby autoimmunologiczne z zajęciem naczyń

31

32 Hashimoto

33

34 RZS

35

36 Guzki reumatoidalne

37 Czynnik reumatoidalny

38

39 Autoprzeciwciała Autoprzeciwciała Przeciwcia ł a narz ą dowo swoiste p/komórkom ściennym żołądkaniedokrwistość złośliwa p/komórkom ściennym żołądka- niedokrwistość złośliwa p/mięśniom szkieletowymmiasteniap/mięśniom szkieletowym -miastenia p/komórkom mięśnia sercowegoZesp Dresslerap/komórkom mięśnia sercowego- Zesp Dresslera gorączka reumatyczna gorączka reumatyczna czynnik Castlea- niedokrwistośc złośliwaczynnik Castlea- niedokrwistośc złośliwa p/AchR- miasteniap/AchR- miastenia p/błonie komórkowej kłębków nerkowych- z. Goodpastureap/błonie komórkowej kłębków nerkowych- z. Goodpasturea p/płytkowep/płytkowe

40 Podział ze względu na patomechanizm Choroby zale ż ne od autoreaktywnych limfocytów T CD4+Choroby zale ż ne od autoreaktywnych limfocytów T CD4+ cukrzyca typu I, choroba Hashimoto, SM cukrzyca typu I, choroba Hashimoto, SM Choroby zale ż ne od autoprzeciwcia łChoroby zale ż ne od autoprzeciwcia ł ch. Gravesa-Basedowa, miastenia ch. Gravesa-Basedowa, miastenia Choroby zale ż ne od tworzenia si ę kompleksów immunologicznychChoroby zale ż ne od tworzenia si ę kompleksów immunologicznych SLE SLE

41 Choroby zależne od przeciwciał Y Y Y Opsonizacja autoantygenów - niedokrwistość autoimmunohemolityczna Fagocytoza YYY Y Makrofag Neutrofil Niszczenie tkanki- z.Goodpasturea Płytka motoryczna Y Y Y Ach R Niszczenie receptora- miastenia gravis Y Y Ig pobudzające Nadczynność tarczycy- ch.Gravesa-Basedowa

42 Zapalenia naczyń Zró ż nicowana grupa chorób, u pod ł o ż a których le ż y proces zapalny tocz ą cy si ę w naczyniach krwiono ś nych. Cz ę sto objawy s ą nieswoiste, podobne i trudne do zró ż nicowania Zapalenia naczyń Wtórne związane z - infekcjami - chorobami tkanki łącznej ( SLE i RZS) Pierwotne o podłożu autoimmunologicznym

43 Podział zapaleń naczyń Guzkowe zapalenie tętnic Ziarniniak Wegenera, zespół Churga- Straussa Mikroskopowe zapalenie naczyń Choroba Schonleina Henocha Skórne leukocytoklastyczne zapalenie naczyń Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, z. Takayasu

44 Kiedy podejrzewać zapalenie naczyń? objawy niedokrwienia, zw ł aszcza wielonarz ą dowe u m ł odych osób objawy dysfunkcji wielu narz ą dów objawy dysfunkcji wielu narz ą dów objawy ogólnoustrojowe gor ą czka, m ę czliwo ść, utrata masy cia ł a objawy ogólnoustrojowe gor ą czka, m ę czliwo ść, utrata masy cia ł a niezniekszta ł caj ą ce zapalenia stawówGZT, WG,ChS niezniekszta ł caj ą ce zapalenia stawówGZT, WG,ChS mononeuropatiaGZT, ChS, WG mononeuropatiaGZT, ChS, WG zmiany nerkowe zawa ł y nerekGZT, ZT, rzadziej ChS, WG zmiany nerkowe zawa ł y nerekGZT, ZT, rzadziej ChS, WG k łę buszkowe zapalenie nerek WG, ChS, Sch-H k łę buszkowe zapalenie nerek WG, ChS, Sch-H zmiany skórne livedo reticularis GZT, ChS, WGzmiany skórne livedo reticularis GZT, ChS, WG zmiany nekrotyczne zmiany nekrotyczne plamicaw ka ż dym z wyj ą tkiem zapale ń du ż ych naczy ń plamicaw ka ż dym z wyj ą tkiem zapale ń du ż ych naczy ń ChS zespół Churga Straussa WG ziarniniak Wegenera Sch-H Zespół Schonleina Henocha ZT zespół Takayasu GZT guzkowe zapalenie tętnic

45 Zmiany nekrotyczne Livedo reticularis Plamica Ziarniniak

46 Zapalenia naczyń diagnostyka Wykluczenie innych chorób Wiek, obraz kliniczny Badania laboratoryjne Biposja, arteriografia

47 Diagnostyka różnicowa zatorowo ść zakrzepica mia ż d ż yca zespó ł antyfosfolipidowy ch. nowotworowe choroby tkanki łą cznej

48 Zapalenia naczyń diagnostyka Wykluczenie innych chorób Wiek, obraz kliniczny Badania laboratoryjne Biposja, arteriografia

49 Dzieci Zespół Schonleina Henocha Osoby młodeZespół Takayasu Średni wiek Ziarniniak Wegenera guzkowe zapalenie tętnic Churg Strauss Starszy wiek Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

50 Zapalenia naczyń diagnostyka Wykluczenie innych chorób Wiek, obraz kliniczny Badania laboratoryjne Biposja, arteriografia

51 Badania laboratoryjne Morfologia, CRP, enzymy w ą trobowe, kreatynina, badanie ogólne moczu posiew krwi w celu wykluczenia infekcji czynnik reumatoidalny- zapalenia naczy ń w przebiegu kolagenoz ANA ANCA diagnostyka w kierunku inf HCV, HBV, HIV

52 ANCA- przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów c-ANCA p-ANCA Przeciw proteinazie 3 90% pacjentów z ziarniniakiem Wegenera Przeciw metyloproteinazie w zespole Churga Straussa mikroskopowe zapalenie naczyń kłębuszkowe zapelenia nerek

53 Zapalenia naczyń diagnostyka Wykluczenie innych chorób Wiek, obraz kliniczny Badania laboratoryjne Biposja, arteriografia

54 Zespół Churga Straussa - astma - eozynofilia >10% - dodatni wywiad alergiczny - mono/polineuropatia - zwiewne nacieki w RTG płuc - zmiany w zatokach - pozanaczyniowe nacieki eozynofilowe- biopsja 4 kryteria 7

55 Ziarniniak Wegenera - zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub nosa -zmiany w RTG klatki piersiowej - nieprawidłowy obraz w badaniu ogólnym moczu- erytrocyturia >5wpw -ziarniniaki w badaniu histopatologicznym biopsji

56

57 Zespół Schonleina -Henocha - wybroczyny na skórze podczas palpacji -wiek<20 lat -angina abdominalis -ziarniniaki w ścianie naczyń

58 Guzkowe zapalenie tętnic - utrata wagi >4kg - livedo reticularis - ból lub tkliwość jąder - ból mięsni - polineuropatia - RR>90 mmHg??? - podwyższony mocznik/kreatynina - zakażenie HBV - zmiany w arteriografii- tętniaki zwężenia tt. trzewnych - obecnośćPMN w biopsji małych średnich tętnic -

59


Pobierz ppt "PATOMECHANIZM AUTOIMMUNIZACJI. Tolerancja immunologiczna Jest to właściwość układu odpornościowego wyrażająca się brakiem odpowiedzi humoralnej i komórkowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google