Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łódź, 30.05.2011 Przygotowała dr Elżbieta Woźnicka, Dziekan kierunku Pedagogika w AHE Kształcenie w AHE wobec wyzwań współczesnej edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łódź, 30.05.2011 Przygotowała dr Elżbieta Woźnicka, Dziekan kierunku Pedagogika w AHE Kształcenie w AHE wobec wyzwań współczesnej edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Łódź, 30.05.2011 Przygotowała dr Elżbieta Woźnicka, Dziekan kierunku Pedagogika w AHE Kształcenie w AHE wobec wyzwań współczesnej edukacji

2

3 Międzynarodowe wyzwania współczesnej edukacji Raport Faurea (Międzynarodowa Komisja do Spraw Rozwoju Edukacji) Uczyć się, aby być (1975 r.) Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia Komisji Europejskiej (1996) Raport Delorsa Edukacja jest w niej ukryty skarb Raport UNESCO dla Edukacji XXI wieku -Uczyć się, aby wiedzieć -Uczyć się, aby działać -Uczyć się, aby żyć wspólnie -Uczyć się, aby być

4 Wyzwania wynikające z KRK i ERK Przesunięcie akcentu z procesu na wynik – język efektów uczenia się Promocja i wsparcie uczenia się przez całe życie - rola kompetencji kluczowych Czytelność systemu edukacyjnego dla interesariuszy.

5 Zalecenia Parlamentu Europejskiego w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (XII 2006 r.) 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 8) świadomość i ekspresja kulturalna.

6 Kompetencje ucznia pełnomocnego (prof. W.Puślecki) Kompetencje komunikacyjne Kompetencje poznawcze Kompetencje orientacyjne Kompetencje decyzyjne Kompetencje działaniowe Kompetencje kooperacyjne Kompetencje inicjatywne Kompetencje ewaluacyjne Kompetencje kreatywne Kompetencje społeczne Kompetencje asertywne Kompetencje tożsamościowe

7 Wszystkie wyzwania współczesnej edukacji realizuję w AHE od 10 lat

8 Jestem dziekanem na kierunku pedagogika od 2001 roku Od momentu powstania (1993) mój kierunek ukończyło kilkanaście tysięcy studentów w całej Polsce

9 Sposoby w jakich realizuję działania wynikające z dyrektywy kształcenia kompetencyjnego w AHE 1.Przygotowuję do edukacji całożyciowej 2.Kształcę do zdobywania zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy 3.Wzmacniam kompetencje poprzez opanowanie umiejętności praktycznych 4.Kształcę umiejętności brania odpowiedzialności za swoje decyzje, współdziałania i współdecydowania 5.Rozwijam kompetencje kreatywności i przedsiębiorczości 6.Kształcę kompetencje badawcze

10 1. W jaki sposób przygotowuję do edukacji całożyciowej?

11 1. W AHE kształcimy od przedszkola do seniora AHE prowadzi Uniwersytet Dziecięcy Kształcę na studiach I i II stopnia, stacjonarnych, niestacjonarnych, na odległość kilkanaście specjalności Prowadzę studia podyplomowe dla nauczycieli i kandydatów na nauczycieli AHE prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku Powołaliśmy Centrum Planowanie Kariery

12

13 2. Kształcę do zdobywania zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy Nasi studenci wyjeżdżają na studia za granicą (Erasmus, Sokrates) (Portugalia, Hiszpania, Grecja, Niemcy, Litwa, Łotwa, Anglia)) Współpracuję z uczelniami zagranicznymi Uczymy języków obcych przez cały czas trwania studiów

14 2. Kształcę do zdobywania zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy Uczę opracowania własnej koncepcji rozwoju, planowania pracy zawodowej - Projekt przedsięwzięcia edukacyjnego – specjalny przedmiot poświęcony przygotowaniu do pracy Nasi studenci mogą korzystać z Inkubatora Technologicznego ARTERION

15 2. Kształcę do zdobywania zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy Uruchomiliśmy Centrum Planowania Kariery Wydajemy Suplement w języku obcym

16 3.W AHE kształcimy umiejętności praktyczne

17

18

19 3.Kształcę umiejętności praktyczne Zatrudniam specjalistów, praktyków jako wykładowców: dyrektor domu małego dziecka, pedagog i psycholog z Towarzystwa Pomocy Rodzinie Lokomotywa, terapeuci, pedagodzy szkolni, pracownicy zakładów karnych, policji itp

20 3.Kształcę umiejętności praktyczne Moi studenci współpracują i odbywają praktyki i staże np. w :Fundacja Opoka, Fundacja Happy Kids, Domy Dziecka, Poradnie psychologiczno- pedagogiczne

21 3.Kształcę umiejętności praktyczne Moi studenci inicjują i organizują akcje społeczne i edukacyjne dla uczniów – warsztaty integracyjne dla szkół (szkoła specjalna i masowa), Dzień Dziecka dla dzieci z domów dziecka, licytacje, zbiórki darów i datków dla potrzebujących

22 4. Kształcę umiejętności brania odpowiedzialności za swoje decyzje, współdziałania i współdecydowania ! Pracuję metodą projektową 6 lat doświadczenia ! W efekcie studenci uczą się: Współdecydowania, pracy w grupie, argumentowania, planowania, brania odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory

23 5. Rozwijam kompetencje społeczne, kreatywności i przedsiębiorczości Każdy student rozwija kompetencje społeczne w ramach warsztatu: kontakt w sytuacji pomagania, służy temu przedmiot: pedagogika społeczna, kwestie społeczne w pedagogice, Studenci: - Rozwijają empatię -Są otwarci na problemy innych -Są tolerancyjni -Potrafią nawiązywać relacje z innymi, są komunikatywni -Znają formy pomocy i wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego

24 5. Rozwijam kompetencje społeczne, kreatywności i przedsiębiorczości Na każdym roku i na każdym kierunku studenci biorą udział w : działaniach twórczych, które uczą ich: -Kreatywnego myślenia -Niekonwencjonalnego podejścia do rozwiązanych problemów -Otwartości na nowe wyzwania i idee -Odważnego realizowania swoich pasji, zainteresowań -Inicjowania różnych działań;

25

26 5. Rozwijam kompetencje społeczne, kreatywności i przedsiębiorczości Program studiów przewiduje liczne warsztaty, dzięki którym studenci uczą się: -Pomagać innym -Pisania scenariuszy zajęć warsztatowych -Pracować nad rozwojem swojej osobowości -Organizować i planować pracę dla siebie i swoich kolegów -Przewidywać i oceniać skutki swoich działań i decyzji

27 6. Kształcę kompetencje badawcze Motywuję studentów do samodzielnego stawianie pytań i problemów, poszukiwania wiedzy udostępniając im narzędzia takie jak: -Biblioteka cyfrowa -Pracownie komputerowe z dostępem do Internetu -Sale dydaktyczne z nieograniczonym dostępem -Sprzętem multimedialny -Materiały dydaktyczne dostępne na platformie zdalnego nauczanie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego

28 6. Kształcę kompetencje badawcze Rozwijam ambicje naukowe studentów: -14 Kół Naukowych, 3 na pedagogice – Koło Młodych Pedagogów, Koło Psychologiczne i Pedagogiczna Akademia Filmowa -Konferencja Student XXI wieku -Wyjazdy studentów na konferencje -Publikacje studentów w czasopismach naukowych

29 6. Kształcę kompetencje badawcze -Zdobycie tytułu Primus Inter Pares w kategorii najlepszy pedagog w Polsce Joanna Surlejewska (2007) -Studencki Nobel wśród studentów uczelni Niepublicznych 2010 Piotr Pawlikowski

30 Podsumowanie Jesteśmy gotowi i otwarci na wsparcie nauczycieli do udoskonalania ich sposobu i metod pracy z uczniem Chętnie podzielimy się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, które pozwolą nauczycielom na rozwój europejskich kompetencji i pomogą im sprostać współczesnym wyzwaniom edukacji Jesteśmy dobrze przygotowani pod względem naukowym i organizacyjnym do bycia inicjatorem i realizatorem szkoleń dla nauczycieli oraz do bycia aktywnym partnerem wprowadzania do polskiego systemu edukacji zaleceń Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu los polskiej oświaty i przyszłość młodych pokoleń, do współdziałania na rzecz pełnego wdrażania ERK i KRK

31

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Łódź, 30.05.2011 Przygotowała dr Elżbieta Woźnicka, Dziekan kierunku Pedagogika w AHE Kształcenie w AHE wobec wyzwań współczesnej edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google