Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi opracowanie i zdjęcia Jolanta Szczepaniak PRZEWODNIK PO BIBLIOTECE Aby przeglądać kolejne slajdy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi opracowanie i zdjęcia Jolanta Szczepaniak PRZEWODNIK PO BIBLIOTECE Aby przeglądać kolejne slajdy."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi opracowanie i zdjęcia Jolanta Szczepaniak PRZEWODNIK PO BIBLIOTECE Aby przeglądać kolejne slajdy wystarczy: wciskać lewy klawisz myszki (w dowolnym miejscu na slajdzie lub w wyróżnione znakami » hiperłącza) naciskać klawisze Page Up/Down używać strzałek kierunkowych lub

2 ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA INFORMACJE O BIBLIOTECE » Struktura Biblioteki » Lokalizacja Biblioteki » UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI » Limity wypożyczeń i prolongat » Nie wypożycza się... » W przypadku przetrzymania / zagubienia książek » KATALOG BIBLIOTEKI » Wyszukiwanie książek » Sygnatury - lokalizacja działów » Wypożyczenia międzybiblioteczne » Godziny otwarcia i dane teleadresowe » Rejestracja użytkowników » Kserowanie, druki, skanowanie » Obowiązki użytkowników » NA SKRÓTY : cenniki, rozmieszczenie działów, etc. » Wypożyczenia NA NOC »

3 Struktura Biblioteki Biblioteka mieści się w budynku K przy ulicy Sterlinga 26 w Łodzi. Urządzona jest na trzech poziomach o łącznej powierzchni użytkowej 2799,3 m 2. Na dwóch wyższych kondygnacjach zlokalizowano księgozbiór w systemie wolnego dostępu do półek, punkt kserograficzny oraz 300 stanowisk pracy, w tym 90 stanowisk komputerowych z niemal nieograniczonym i nielimitowanym dostępem do Internetu – przewo- dowym i bezprzewodowym (hotspot na każdym piętrze) oraz wydzielo- nymi strefami do pracy cichej i grupowej. Na najniższej kondygnacji znajdują się stanowiska obsługi czytelników (zapisy, udzielanie informacji, zwroty i wypożyczenia książek), szatnia, galeria sztuki, bar i elektroniczne bramki zabezpieczające. powrót do spisu treści

4 NA SKRÓTY Szybki dostęp do najistotniejszych informacji: Cennik usług reprograficznych » Cennik opłat obowiązujących studentów AHE w Łodzi » Cennik opłat abonamentowych » Struktura Biblioteki » Rozmieszczenie sygnatur na 1 piętrze » Rozmieszczenie sygnatur na 2 piętrze » Godziny otwarcia i dane teleadresowe »

5 Lokalizacja Biblioteki Biblioteka AHE Łódź, ul. Seweryna Sterlinga 26 współrzędne: B=19°28'10.86'' L=51°46'30.02'' powrót do spisu treści

6 Godziny otwarcia i dane teleadresowe Biblioteka (w trakcie roku akademickiego*) jest czynna w następujących godzinach: Poniedziałek nieczynne Wtorek 9.00 – Środa 9.00 – Czwartek 9.00 – Piątek 9.00 – Sobota 9.00 – Niedziela 9.00 – Dane do kontaktu: Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej ul. Sterlinga Łódź tel * W czasie wakacji godziny otwarcia ulegają zmianie. Biblioteka pracuje tylko w dni robocze w skróconym wymiarze czasu, czynny jest wyłącznie punkt obsługi studentów na parterze. powrót do poprzedniego slajdu powrót do spisu treści

7 UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI Prawo do pełnego korzystania z Biblioteki posiadają: studenci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, etatowi pracownicy AHE, IPT, osoby, które uzyskały takie prawo na podstawie odrębnego zarządzenia lub decyzji Kanclerza AHE W Łodzi, Pracowników AHE i IPT zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, którzy chcą korzystać z Biblioteki z możliwością wypożyczeń na zewnątrz obowiązują opłaty abonamentowe. Nieodpłatnie mogą korzystać wyłącznie na miejscu. Osoby spoza uczelni mogą korzystać wyłącznie na miejscu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty za wejście. zobacz tutaj » zobacz tutaj » powrót do spisu treści

8 Rejestracja użytkowników Zapis do biblioteki następuje na podstawie: ważnej legitymacji studenckiej w przypadku studentów AHE, umowy o pracę lub umowy o dzieło/zlecenie (lub zaświadczenia z Działu Personalnego) oraz dowodu tożsamości w przypadku pracowników AHE w Łodzi i IPT Zapisy użytkowników odbywają się na parterze Biblioteki, tam też można uzyskać niezbędne informacje związane z opłatami i warunkami korzystania z usług i zasobów Biblioteki. powrót do spisu treści

9 Cennik opłat obowiązujących studentów Wydanie karty bibliotecznej: 10 zł Wydanie duplikatu karty:* 20 zł Kara za nieterminowy zwrot książek: 0,40 zł** Kara za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej na noc: 5,00 zł*** * Duplikat karty wydawany jest odpłatnie w razie zagubienia lub zniszczenia karty, natomiast w sytuacji, gdy nastąpiła np. kradzież dokumentów, duplikat wydawany jest nieodpłatnie po przedstawieniu zaświadczenia o kradzieży, wydanego przez Policję. ** Podana wysokość kary naliczana jest odrębnie za każdą książkę za każdą dobę. *** Podana wysokość kary naliczana za każdą rozpoczętą godzinę przetrzymania książki (liczone są tylko godziny pracy Biblioteki) powrót do poprzedniego slajdu powrót do spisu treści

10 Cennik opłat abonamentowych Opłaty abonamentowe dotyczące pracowników AHE i IPT zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło/zlecenie, którzy chcą korzystać z Biblioteki z możliwością wypożyczania na zewnątrz (karta wydawana jest nieodpłatnie): Opłata za semestr:50 zł Opłata za rok akademicki:80 zł Opłaty abonamentowe dotyczące osób nie związanych z Uczelnią (korzystanie wyłącznie na miejscu): Wejście jednorazowe: 7 zł powrót do poprzedniego slajdu powrót do spisu treści

11 Obowiązki użytkowników: pozostawienie okryć wierzchnich, parasoli oraz plecaków, torebek (z wyjątkiem o wymiarach nie przekraczających 21x15x10) w szatni, okazanie bibliotekarzowi ważnej karty bibliotecznej, wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonie komórkowym, zachowanie ciszy (z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do pracy grupowej), dbałość i uważne obchodzenie się ze zbiorami oraz sprzętami biblioteki, oddanie książek w stanie nieuszkodzonym, zgłoszenie zauważonych braków pracownikom Biblioteki, pozostawienie wykorzystanych pozycji we wskazanych miejscach (wózki) bez samodzielnego odkładania na półki, nie udostępnianie karty bibliotecznej osobom trzecim* * Dopuszczalne jest jedynie zwracanie książek lub ich prolongata w imieniu innego użytkownika. powrót do spisu treści

12 Limity wypożyczeń i prolongat Studenci i pracownicy administracyjni - 5 książek. Studenci ostatniego roku - 8 książek. Pracownicy naukowo-dydaktyczni - 8 książek. (wydawnictwa wielotomowe które są traktowane jako jedna pozycja) Książki wypożyczane są na 30 dni (dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego dni. Termin zwrotu książek może być przedłużany tylko raz i niezależnie od statusu użytkownika wynosi on 30 dni. powrót do spisu treści

13 Prolongaty książek Można dokonywać przedłużenia terminu zwrotu książek na kilka sposobów – ale niezależnie od metody, istnieje tylko jednokrotna możliwość przedłużenia książek na koncie o 30 dni.* 1) Telefonicznie – pod numerem telefonu w godzinach pracy Biblioteki 2) Osobiście w Bibliotece 3) Internetowo – po zalogowaniu się na własne konto w katalogu on-line, w zakładce Dane o czytelniku i następnie Prolongaty 4) Mailowo – po napisaniu a na adres wraz z danymi użytkownika (w tym przypadku potwierdzeniem prolongaty jest mail zwrotny od pracownika z informacją o przedłużeniu terminu zwrotu książek) * Prolongata liczona jest od daty jej dokonania powrót do poprzedniego slajdu powrót do spisu treści

14 Nie wypożycza się... książek i innych pozycji katalogowych oznaczonych jako dokumenty przeznaczone do korzystania na miejscu – wyróżnione na półkach czerwonym paskiem na naklejce, czasopism, zbiorów dostępnych na nośnikach stałych (CD-ROM, DVD, VHS, kaset magnetofonowych), wyszczególnionych w katalogu jako dostępne do korzystania tylko na miejscu, księgozbioru zlokalizowanego w Informatorium (encyklopedie ogólne i dziedzinowe, słowniki, leksykony, informatory). powrót do spisu treści

15 W przypadku przetrzymania/zgubienia książek Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych dokumentów najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczającym termin ich oddania. Po upływie tego terminu rozpoczyna się naliczanie kary w wysokości 40 groszy za każdą książkę za każdą dobę, zaś użytkownik traci możliwość samodzielnej prolongaty poprzez katalog online. Kara będzie naliczana dopóki książki nie zostaną zwrócone do Biblioteki lub prolongowane przez bibliotekarza (o ile wcześniej termin ich zwrotu nie został przedłużony). Inna jest wysokość kary dla wypożyczeń na noc – 5 złotych za każdą rozpoczętą godzinę przetrzymania książki. Z kolei w przypadku zagubienia książki użytkownik zobowiązany jest do odkupienia innego egzemplarza tego samego tytułu (bądź jego nowszego wydania) lub zapłacenia trzykrotnej wartości pozycji, ustalonej według księgi inwentarzowej Biblioteki. powrót do spisu treści

16 Wypożyczenia NA NOC Mogą być realizowane wyłącznie przez zapisanych do Biblioteki czytelników i dotyczą wyłącznie pozycji przeznaczonych do korzystania na miejscu. Jedna osoba może wypożyczyć na noc tylko jedną pozycję. Wypożyczenie na noc jest realizowane pół godziny przed zamknięciem Biblioteki, zaś zwrot książki musi nastąpić po otwarciu Biblioteki w dniu następnym. W razie przetrzymania książki użytkowników obowiązuje podwyższona stawka za nieterminowy zwrot książki, w wysokości 5 złotych za każdą rozpoczętą godzinę przetrzymania powrót do spisu treści

17 Wypożyczenie na noc jest realizowane na stanowisku wypożyczeń, na podstawie prawidłowo wypełnionego rewersu i po okazaniu ważnej karty bibliotecznej. powrót do spisu treści

18 KATALOG BIBLIOTEKI Internetowy katalog biblioteki pozwala na przeszukiwanie zbiorów biblioteki według tytułu, osoby i hasła przedmiotowego. Można tam również stosować inne strategie wyszukiwawcze i przejrzeć nowości zakupione do Biblioteki.www.katalog.ahe.lodz.pl Logowanie osób nie posiadających karty bibliotecznej ogranicza się do wciskania przycisku OK i wyboru odpowiedniej lokalizacji: Biblioteki Głównej AHE w Łodzi lub oddziałów zamiejscowych. powrót do spisu treści

19 Osoby zapisane do Biblioteki mogą zalogować się na własne konto na podstawie numeru karty bibliotecznej i hasła, nadanego podczas zapisu przez Bibliotekarza. Mają wtedy dostęp do dodatkowych opcji*, m.in. Informacje o czytelniku, która pozwala na wgląd w stan konta bibliotecz- nego, sprawdzenie ilości wypożyczonych książek i terminu ich zwrotu, przejrzenie historii wypożyczeń, zmianę hasła oraz samodzielne dokonanie prolongaty książek**. * Druga z opcji, Zrealizuj zamówienia, nie powinna być brana pod uwagę, bowiem Biblioteka AHE nie przewiduje opcji zamawiania książek ze względu na otwarty charakter placówki, tzn. wolny dostęp do zbiorów. ** Czytelnik może dokonać prolongaty książek wyłącznie raz, niezależnie od sposobu. Opcja ta nie jest dostępna gdy książki były już raz przedłużane lub upłynął termin zwrotu choć jednej z nich i zaczęła naliczać się kara. powrót do spisu treści

20 Wyszukiwanie proste Moduł ten umożliwia przeszukiwanie bazy danych według zadanych kryteriów. Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy najpierw zaznaczyć typ poszukiwanego doku- mentu: wydawnictwa zwarte lub ciągłe (domyślnie zaznaczone są wszystkie wydawnictwa), następnie wybrać jeden z indeksów wyszukiwawczych: tytuł (wybierany domyślnie), osobę lub hasło przedmiotowe. Potem należy zaznaczyć, czy wyszukiwanie ma się odbywać po słowach czy po początku, wpisać parametr wyszukiwania (czyli nazwisko autora, tytuł książki lub hasło przedmio- towe) i wcisnąć przycisk SZUKAJ. W wyniku opisanych czynności wygeneruje się lista odpowiedzi. powrót do spisu treści

21 Przykład wyszukiwania Użytkownik Biblioteki chce wypożyczyć książkę Bogusława SUŁKOWSKIEGO o przemocy w mediach, nie zna dokładnego tytułu. W tym przypadku może skorzystać z wyszukiwania prostego, wybierając indeks osobowy i wpisując nazwisko Sułkowski. Z uzyskanych wyników musi wybrać właściwego autora, zaś gdy pojawią się tytuły, wybrać ten odpowiedni (w tym przypadku Przemoc i pornografia jako przynęty medialne) i zapoznać się z opisem i statusem książki. Inny sposób to przeglądanie katalogu według haseł przedmiotowych. Można przykładowo wpisać hasło: Przemoc lub Media i zapoznać się z listą wyników. Wpisanie co najmniej trzech liter oraz symbolu * skutkuje wyszukiwaniem w zadanym indeksie wszystkich słów rozpoczynających się na podany ciąg liter, np. wpisanie pedago* w indeksie tytułowym wyświetli książki których tytuł obejmuje słowa takie jak pedagogika, pedagogiczny, pedagog, etc. powrót do spisu treści

22 Nazwisko autora/redaktora książki, zawsze to, które jest wpisane jako pierwsze po tytule. Trzy pierwsze litery nazwiska znajdują się na naklejce książki Sygnatura książki, niezbędna do zlokalizowania jej w bibliotece Informacja o aktualnej dostępności książek Informacje niezbędne do zlokalizowania książki Informacja, kiedy powinien nastąpić zwrot książki Informacja o statusie książki: do wypożyczenia lub korzystania na miejscu powrót do spisu treści

23 Wyszukiwanie książek na regale Po sprawdzeniu w katalogu komputerowym czy poszukiwana książka jest dostępna i zanotowaniu danych niezbędnych do jej znalezienia pierwszym krokiem jest odszukanie regału oznaczonego odpowiednią sygnaturą (w opisywanym przy- padku jest to ). W razie problemów z odnalezie- niem sygnatury należy zwrócić się do dyżurującego biblioteka- rza, który wskaże, gdzie należy szukać danej pozycji. Sygnatury na 1 piętrze Biblioteki » Sygnatury na 2 piętrze Biblioteki » powrót do spisu treści

24 Wyszukiwanie książek na półce Na półkach książki są ustawione alfabetycznie według trzech pierwszych liter nazwiska autora lub redaktora, czerwone paski wskazują na egzemplarze do korzystania tylko na miejscu (ich wypożyczanie jest realizowane wyłącznie na noc). Książki, które przeznaczone są do wypożyczenia, zamiast czerwonego paska posiadają oznaczenie daty wydania. Odmienne kolory naklejek na książkach (spotkać można białe, żółte, różowe, zielone, niebies- kie i fioletowe) mają na celu wyłącznie odróżnienie książek z poszczególnych działów. powrót do spisu treści

25 Sygnatury – lokalizacja działów Sygnatura to oznaczenie miejsca danego egzemplarza książki w zbiorach Biblioteki. Pozwala zlokalizować dział wiedzy – oraz regał – w którym stoi określona pozycja. Sygnatura jest zawsze umieszczona na regale wraz z opisem dziedziny wiedzy, której dotyczy. W przypadku sygnatur magazynowych (Magazyn, mag.) należy zwrócić się do bibliotekarza – te pozycje znajdują się bowiem w odrębnych pomieszczeniach, wykluczonych z wolnego dostępu Sygnatura (wraz z nazwiskiem autora/redaktora) jest niezbędna do odnalezienia książki w Bibliotece. Sygnatury poszczególnych działów na 1 piętrze Biblioteki » Sygnatury poszczególnych działów na 2 piętrze Biblioteki » powrót do spisu treści

26 Rozmieszczenie sygnatur 1 piętro Kolory pól odnoszą się do kolorów naklejek na książkach powrót do poprzedniego slajdu powrót do spisu treści INFORMATORIUM J. ANGIELSKI (podręczniki)821 LIT. OBCA W J.. ANG. (FA) FILOLOGIA ANGIELSKA PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚĆ, PROCESY POZNAWCZE /.8 PSYCH. DZIECI I MŁODZIEŻY WYCHOWANIE PED. OPIEKUŃCZA37 37 EDUKACJA, PEDAGOGIKA 37377/378 SZKOLNICTWO WYZSZE 371 DYDAKTYKA, NAUCZANIE 796/799 SPORT, WYCHOWANIE FIZYCZ2 RELIGIE 1 FILOZOFIA 316 SOCJOLOGIA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KULTURA, ANTROPOLOGIA DZIENNIKARSTWO 656 LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCA 62 TECHNIKA 61 MEDYCYNA, PIELĘGNIARSTWO 61 MEDYCYNA, PIELĘGNIARSTW

27 Rozmieszczenie sygnatur 2 piętro powrót do poprzedniego slajdu powrót do spisu treści 821 LIT. OBCA W J. NIEM (FG) FILOLOGIA GERMAŃSKA J. NIEM (podr.) J.FRAN., HISZP. WLOSKI STEINER 93/94 HISTORIA 7 SZTUKA 51LODZIANA9 GEOGRAFIA 51 MATEMATYKA5 FIZYKA INFORMATYKA Z PROGRAMOWANIEM INFORMATYKA 82 LITERATURA, HISTORIA I KRYTYKA 8281 JĘZYKOZNAWSTWO, JEZYK POLSKI POEZJA POLSKA 32 POLITOLOGIA 33 EKONOMIA, GOSPODARKA FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ BANKOWOŚĆ 36 UBEZPIECZENIA, POLITYKA SPOŁECZNA MARKETING I RYNEK ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRAWO, ADMINISTRACJA 656.1/.5 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 656.1/ REKLAMA 821 LIT. POLSKA W JĘZ POLSKIM LITERATURA POLSKA

28 Wypożyczenia międzybiblioteczne Biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne dla studentów i pracowników Akademii, posiadających aktualną kartę biblioteczną. Sprowadzone dokumenty są udostępniane wyłącznie na miejscu w Bibliotece, w czasie określonym przez macierzystą bibliotekę. Aby złożyć zamówienie na wypożyczenia międzybiblioteczne należy wpierw sprawdzić, czy dany tytuł nie znajduje się w innych bibliotekach łódzkich. Z kolei czas realizacji zamówienia uzależniony jest od biblioteki, z której sprowadzane są materiały. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów ponosi osoba zamawiająca. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wypożyczeń międzybibliotecznych lub złożenia zamówienia można skontaktować się z p. Katarzyną Pawlak lub zgłosić się bezpośrednio do Biblioteki. powrót do spisu treści

29 1)dokładne dane zamawiającego – imię i nazwisko, nr legitymacji i karty bibliotecznej, wydział/kierunek studiów, telefon i adres . 2)dokładne dane bibliograficzne dotyczące poszukiwanych materiałów: – w przypadku książki: tytuł, rok wydania i sygnaturę z biblioteki źródłowej, – w przypadku czasopism – wypożyczenie międzybiblioteczne obejmuje w tym wypadku kserokopię lub skany wybranych artykułów: tytuł czasopisma, rok, wolumin, numer, tytuł artykułu i strony, na których się znajduje. Zamówienie powinno zawierać powrót do spisu treści

30 Ksero, wydruki, skany Odbitka kserograficzna – format A4:0,20 zł/stronę Odbitka kserograficzna – format A3:0,40 zł/stronę Wydruk komputerowy:*0,20 zł/stronę * Biblioteka wykonuje wyłącznie wydruki czarno-białe Wykonywanie kserokopii oraz drukowanie dokumentów odbywa się na 1 piętrze Biblioteki. Kserokopie i wydruki wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), które zezwalają na kopiowanie tylko fragmentów dzieła, nie przekraczających jednego arkusza wydawniczego na użytek własny. powrót do poprzedniego slajdu powrót do spisu treści

31 KONIEC Dziękuję za uwagę...


Pobierz ppt "Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi opracowanie i zdjęcia Jolanta Szczepaniak PRZEWODNIK PO BIBLIOTECE Aby przeglądać kolejne slajdy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google