Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie
w Górze ul. Szkolna 2 56 – 200 Góra tel. (065) 543 – 24 – 63 strona internetowa: e – mail:

2 z kart historii… Zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji w Polsce, na mocy decyzji Zarządu Miasta i Gminy w Górze z dnia 22 marca 1999r. oraz Uchwały nr VII/ 25/99 Rady Miejskiej w Górze powstała nowa szkoła publiczna o nazwie Gimnazjum nr 1 w Górze z siedzibą przy ulicy Szkolnej 2

3 WAŻNE DOKUMENTY SZKOLNE
Statut Gimnazjum Szkolny  Program Profilaktyczno – Wychowawczy Koncepcja pracy gimnazjum Regulamin Szkolny Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników Program Wspierania Uzdolnień PROCEDURY REGULAMINY zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych postępowania w przypadku nieobecności ucznia postępowania i metody współpracy nauczycieli z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży narkomanią, alkoholizmem i prostytucją dotycząca stroju i wyglądu ucznia postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych realizacji projektu edukacyjnego uczniów dowożonych wieczorków i dyskotek szkolnych wycieczek przyznawania stypendiów

4 GRONO PEDAGOGICZNE mgr inż. Mariola Żywicka - dyrektor szkoły, biologia mgr Aneta Juska – wicedyrektor , muzyka, plastyka, zaj. art. mgr Kazimiera Rojda - pedagog szkolny mgr Anna Baworowska - psycholog szkolny mgr Anna Pieprz - biblioteka szkolna mgr Małgorzata Kubicka – opiekun uczniów dojeżdżających, eduk. dla bezp. mgr Ewa Bezak - biologia mgr Barbara Bućkowska - język polski mgr Jolanta Dembińska - język polski mgr Teresa Pankiewicz - język polski mgr Anna Cieślak - język angielski mgr Hanna Baworowska - język angielski mgr Tomasz Kutkowski - język angielski mgr Marta Krupa - język niemiecki

5 mgr Alina Borzym - język francuski
mgr Irena Dziamarska - chemia mgr Katarzyna Wróbel - język rosyjski mgr Agnieszka Niedźwiedzka - fizyka, matematyka mgr Anna Dębkowska - fizyka, matematyka mgr Aneta Kazyaka – matematyka mgr Bernarda Sitnik – geografia mgr Barbara Gudalewicz - wiedza o społeczeństwie, historia mgr Małgorzata Smolińska - historia ks. mgr Piotr Żuber – religia ks. mgr Grzegorz Kaczybura – religia mgr Tomasz Fogt - informatyka, technika mgr Małgorzata Stolarczyk - wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Lesiecki - wychowanie fizyczne mgr Robert Burdziuk - wychowanie fizyczne mgr  Monika Małachowska – Szczok – plastyka, zaj. art.

6 Pracownicy ADMINISTRACJI I obsługi
Renata Palczyńska - główna księgowa Teresa Staducka - kierownik gospodarczy Jadwiga Bielawa - sekretarz szkoły Wojciech Wojsiak – pracownik do prac ciężkich Jacek Kilarski – pracownik do prac ciężkich Bożena Dzieszkowska – pracownik obsługi Janina Mazur - pracownik obsługi Grażyna Leszczyńska - pracownik obsługi

7 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY
W roku szkolnym 2014/ uczniów uczy się w 12 oddziałach. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00, a kończą się o 15:20. Zajęcia odbywają się w 16 pracowniach, przystosowanych pod względem bazy i pomocy dydaktycznych do nauczania poszczególnych przedmiotów. W naszej szkole znajdują się pracownie: 3 języka polskiego 3 matematyczne 3 języków obcych biologiczna chemiczna geograficzna fizyczna artystyczna informatyczna katechetyczna… …a także: bogato wyposażona biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym gabinet pedagoga i psychologa, sala konferencyjno – multimedialna, sala do gry w tenisa stołowego, świetlica, gabinet pielęgniarki w budynku LO, sklepik szkolny. Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowo – rekreacyjnej ARKADIA oraz na boiskach OKF Góra.

8 SZKOŁA W OBIEKTYWIE

9

10

11

12

13

14 ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE
Samorząd Uczniowski – jest przedstawicielem gimnazjalistów, wspomaga pracę dyrektora, prowadzi wiele akcji mających na celu pomoc koleżeńską i finansową dla potrzebujących, jest wspólorganizatorem imprez artystycznych i środowiskowych w naszej szkole, a przede wszystkim reprezentantem naszego gimnazjum w gminie i powiecie górowskim. Opiekunem SU jest p. Małgorzata Kubicka. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą uczniowie: Róża Mazurczak – przewodnicząca Dominika Szewiało – zastępca Paulina Lis - skarbnik Natalia Chrzanowska – Rzecznik Praw Ucznia Z grona Rady Pedagogicznej funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni p. Anna Dębkowska. Wolontariat – organizuje akcje mające na celu pomoc potrzebującym. Opiekunem jest p. Anna Baworowska.

15 Gazetka szkolna „Curier” – na której łamach prezentowane są aktualne wiadomości z życia szkoły, wywiady, zadania i konkursy, humor z zeszytów, poezja, przepisy kulinarne. Opiekunami są p. Aneta Kazyaka, p. Anna Baworowska i p. Marta Krupa. Ważną funkcję w szkole pełni również RADIOLA, dzięki której do uczniów i nauczycieli docierają komunikaty oraz aktualności z życia szkoły. RADIOLA pełni też funkcję szkolnego radia. Witryna Internetowa szkoły – na której umieszczane są aktualności z życia szkoły, sukcesy uczniów, dokumenty, Komunikaty, fotografie i filmy z wydarzeń oraz uroczystości szkolnych, zamieszczone w zakładce fanpage Facebook. Dziennik elektroniczny – jest narzędziem służącym do sprawnego przepływu informacji i kontaktów bieżących z rodzicami.

16 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Koło ortograficzne Koło przyrodnicze Koło geograficzne Koło matematyczne Koło polonistyczne Koło historyczne Koło biblijne Koło plastyczne Koło j. francuskiego Koło z j. rosyjskiego Koło wokalno – instrumentalne Koło chemiczne Zaj. wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów – dla uczniów klas I, II, III Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas III Konsultacje z matematyki i fizyki Praca z uczniem zdolnym Zespół redakcyjny gazetki „Curier” Zajęcia komputerowe Praca z aktywem bibliotecznym Edukacja historyczna i europejska Zajęcia z uczniem trudnym wychowawczo Wolontariat szkolny Zajęcia sportowe SKS Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów

17 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Ogólnopolska Olimpiada z Języka Polskiego „Olimpus”- 10 laureatów, „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok matematyczno – fizyczny, humanistyczny, przyrodniczy, z języka angielskiego i niemieckiego - udział w etapie powiatowym, Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” – 12 osób w finale, Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień” – 8 osób w finale, Międzywojewódzki Gimnazjalny Konkurs Językowy „Słowa, Słówka i Półsłówka” – I m, Dolnośląski Konkurs Literacki „My Polacy, My Dolnoślązacy” – II m, Konkurs Liga Naukowa Humanistyczna i Matematyczna – udział w finale wojewódzkim i trzech finalistów, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabytki Ziemi Górowskiej” – I, II, III m, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”,

18 Ogólnopolski Konkurs Dyktando (nie tylko) dla mistrzów – I i II m,
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy – I m, Dolnośląski Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej – laureaci w etapie woj., Ogólnopolska Stypendiada Polonistyczna dla Gimnazjalistów – wyr., Manewry Wojskowo – Ratowniczo - Gaśnicze – I m, Szkolny Konkurs Matematyczny „Jeszcze będzie z Ciebie matematyk”, Konkurs Fotograficzny „Piękno ukryte w kadrze” – I m, Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej – I m, Powiatowy Konkurs Matematyczny – I m, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Pangea” – udział w etapie woj. we Wrocławiu, Powiatowy Konkurs „Góra i Ziemia Górowska- Moja Mała Ojczyzna”. – Im i II m, Ogólnopolski konkurs geologiczno – środowiskowy „Nasza Ziemia- środowisko przyrodniczo wczoraj dziś jutro”, Olimpiada Geograficzna – udział w etapie wojewódzkim, Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Ptaki Polskie_ I i II m, Ogólnopolski Konkurs „Żywa klasyka” z języka rosyjskiego – udział w finale ogólnopolskim, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „PLUS”, Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego, Matematyki, informatyki języka angielskiego „Igrzyska Wiedzy”,

19 ZAWODY SPORTOWE Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego „Multitest”,
Ogólnopolski Test Ortograficzny, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze. ZAWODY SPORTOWE IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, Powiatowy Finał Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Przełajowych – I m i II m, Dzień Matematyki i Sportu – I m, Udział siatkarek w strefie, Ogólnopolski Bieg Niepodległości – III m, Powiatowy Finał Gimnazjady w Piłce Koszykowej – I m, Powiatowy Finał Gimnazjady w Tenisie Stołowym – III m w finale, Powiatowy Finał Gimnazjady w Halowej Piłce Nożnej chłopców i dziewcząt – II m, Powiatowy Finał Gimnazjady w Piłce Ręcznej chłopców i dziewcząt – II m, Wojewódzki Finał Gimnazjady w Lekkiej Atletyce – powiat reprezentowało uczniów z naszej szkoły.

20 IMPREZY KULTURALNO – ARTYSTYCZNE
I SPORTOWE Akademie szkolne i środowiskowe Koncerty muzyczne Turniej o tytuł Mistrza dobrych manier Jasełka szkolne Akcje i koncerty charytatywne Wernisaże prac plastycznych uczniów i absolwentów Spotkania z ciekawymi ludźmi Zawody i turnieje sportowe Dzień Matematyki i Sportu Spektakle teatralne i profilaktyczne TRADYCJE SZKOLNE Bal gimnazjalny Połowinki Andrzejki Mikołajki Dzień Dziecka Dzień wiosny Dzień bez agresji Dzień patrona Akcja sprzątania Świata Walentynki Prezentacje projektów edukacyjnych

21 Aktywnie współpracujemy z
19. Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Lesznie, Zespołem Szkół nr XIV we Wrocławiu, Uniwersytetem i Politechniką Wrocławską, a od tego roku nawiązaliśmy współpracę z Siatkarskim Ośrodkiem Szkolnym w Głogowie. Od bieżącego roku szkolnego realizujemy 2–letni projekt edukacyjny pod nazwą „Przygoda z nauką może być ciekawa i kształcąca”, z finansowym udziałem Fundacji KGHM Polska Miedź. Pozyskaliśmy środki w kwocie zł, które przeznaczyliśmy na wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt informatyczny.

22 WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Pedagogiczno – Psychologicznego w Górze Dom Kultury w Górze Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze SZS Dolny Śląsk Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Górze Centrum Pomocy Alkoholowej w Górze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Towarzystwo Pomocy Dzieci oddział w Górze Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Górze

23 Dom Dziecka w Łaszczynie
Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Górze 19. Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie Nadleśnictwo w Górze Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze Komenda Powiatowa Policji w Górze zakłady produkcyjne: Tartak i Mleczarnia w Górze Banki: PKO SA i BZ WBK w Górze górowskie apteki gminne i powiatowe placówki oświatowe Stowarzyszenie Samarytanin w Górze Parafie p.w.: św. Faustyny i św. Katarzyny w Górze Fundacja E. Machniewicza przy LO w Górze Biblioteka Miejska w Górze

24 Aktywnie uczestniczymy w szeroko rozumianym życiu kulturalnym.
Organizujemy wyjścia i wyjazdy do kina, teatru i filharmonii. Młodzież udaje się na rozmaite wycieczki, których stałym punktem są wizyty w muzeach i na wystawach dzieł oraz prac plastycznych. Organizujemy szereg wycieczek o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, krajoznawczym, rekreacyjno – wypoczynkowym i sportowym, w Polsce i za granicą. Tradycją stały się niezliczone rajdy rowerowe i wycieczki na basen.

25 CERTYFIKATY

26

27

28 FILM - PREZENTACJA ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA

29


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google