Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFLIKTY SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFLIKTY SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 KONFLIKTY SPOŁECZNE

2 MAMIHLPINATAPAI – Tierra del Fuego „Oglądać się na siebie w nadziei, że ten drugi zaoferuje się zrobić to, czego obaj pożądamy, lecz żaden zrobić nie chce.”

3 ZAŁOŻENIA (M.Mlicki) Konflikty – różnego rodzaju – są wszechobecne, nieuniknione i nierozerwalnie wpisane w strukturę społeczeństw. Konflikty są powodowane przez immanentną strukturze systemów społecznych sprzeczność między jej elementami, a zarazem przyczyniają się do zmian tej struktury (charakter dialektyczny – spowodowana przez konflikt zmiana → nowa struktura z zalążkami sprzeczności). Konflikt jest zjawiskiem niejednorodnym (funkcjonalny i dysfunkcjonalny).

4 DEFINICJA Pochodzenie: łac. conflictus – „zderzenie”.
Słownik wyrazów obcych PWN: wszelkie zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów, poglądów, antagonizm, kolizja, spór lub zatarg. Johan Galtung: „System działania (podmiotów działania) znajduje się w konflikcie, jeśli w systemie pojawią się dwa lub więcej sprzeczne stany celów”.

5 MODELE DYNAMIKI KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Morton Deutsch – procesy kooperacyjne i rywalizacyjne charakteryzują się tendencją do samoutrwalania (pozytywne sprzężenie zwrotne). Ole Holski (k. polityczne) – wpływ sytuacji zewnętrznej na sprawność postępownia stron (np. czas). Błędy w ocenie sytuacji: przecenianie możliwości drugiej strony do podjęcia natychmiastowej akcji, dostrzeganie tylko pewnej liczby z dostępnych alternatyw działania, koncentracja na bezpośrednich konsekwencjach.

6 MODELE DYNAMIKI KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Marek Mlicki – trzy etepy procesu: powstanie sprzeczności – niemożność współistnienia pewnych stanów systemu, uświadomienie sobie sprzeczności → napięcia psychiczne, pobudzenie emocjonalne, frustracja, wrogość itd., dążenie do rozwiązania sprzeczności.

7 TRZY TYPY SPRZECZNOŚCI
Naturalna – ograniczenie zasobów (surowce naturalne, energia, czas, pieniądze, dostęp do informacji). Kulturowa – zawiązanie stosunku z przedmiotami materialnymi lub innymi ludźmi – na mocy uwarunkowań kulturowych – możliwe jest wyłącznie dla jednej osoby. Ex-definitione – cele w samej definicji zawierają istnienie sprzecznych z nimi celów (kooperacja negatywna jako działanie autoteliczne).

8 SUBIEKTYWIZACJA SPRZECZNOŚCI
„... rywalizacja i konflikt nie są reakcjami na sytuację obiektywną, a efektem sposobu definiowania sytuacji.” (T.Shibatani) Zasadniczy (pożądane zdarzenie) Cel Dopełniający (definiuje warunki konieczne zajścia owego zdarzenia)

9 SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
RYWALIZACJA WSPÓŁPRACA KOMPROMIS Moje interesy UNIKANIE AKOMODACJA Interesy partnera

10 DYLEMATY SPOŁECZNE Anatol Rapoport – definicja – podejmowane przez wszystkich członków grupy racjonalne indywidualne decyzje dają w rezultacie wynik nieracjonalny z punktu widzenia zbiorowości.

11 DYLEMAT WIĘŹNIA b1 b2 a1 5 , 5 -5 , 8 a2 8 , -5 -3 , -3

12 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWIĄZYWANIE DYLEMATÓW
sytuacja zewnętrzna (wielkość zasobów, wielkość grupy), poznawcze (informacja zwrotna o stanie zasobów i postępowaniu innych oraz komunikacja), badania: Dawes, McTavish, Shaklee, badania: Brewer i Kramer (obserwacja), badania: Schroeder i wsp. (informacje o wynikach własnych i innych). motywacyjne, oczekiwania wobec innych (orientacje społeczne) hipotezy Coombsa (stosowanie strategii indywidualistycznej), oczekiwanie ind. – strach, oczekiwanie koop. – chciwość, subiektywna kontrola nad rezultatami działania zbiorowego, badania Lindnera – wpływ stylu podejmowania decyzji grupowej i rodzaj przywództwa.

13 ROLA KOMUNIKOWANIA SIĘ
zmniejsza zagrożenie płynące z wyborów uwzględniających dobro grupy ułatwia zrozumienie struktury sytuacji i konsekwencji wyborów

14 ORIENTACJE SPOŁECZNE Grażyna Wieczorkowska – stała preferencja podziału dóbr (podejście interakcyjne) indywidualistyczna – wybór opcji najkorzystniejszej dla siebie, rywalizacyjna (eksploatacyjna) – zdobycie przewagi, altruistyczna – dbałość o interes innych, kooperacyjna – maksymalizacja wspólnego dobra, egalitarna – tendencja do minimalizowania różnic.

15 DIAGNOZOWANIE ORIENTACJI
- wybór, bądź uszeregowanie Ty otrzymasz On/a otrzyma a 200 250 b 300 c 150 d 175

16 SELEKTYWNOŚĆ PROCESÓW SPOSTRZEGANIA I ZAPAMIĘTYWANIA W KONFLIKCIE
PARTNER X O 15/17 40/10 5/35 31/25 BADANY

17 EGALITARYZM A PRZYPOMINANE RÓŻNICE MIĘDZY WYGRANYMI
(Grzelak, 1981)

18 ORIENTACJE SPOŁECZNE – PRZEWIDYWANIE INTENCJI
Badanie H. Kelleya i A. Stahelskiego wybory zależne (dobór w pary) przewidywany wybór partnera wyniki: osoby rywalizacyjne – rywalizacja osoby kooperacyjne – zarówno rywalizacja jak i kooperacja Badanie J. Maki, C. McClintock osoby kooperujące oraz indywidualiści trafniej odgadują intencje partnerów niż altruiści i osoby rywalizacyjne (rola schematu: niesprawiedliwość, egoizm, nieuprzejmość, skąpstwo)

19 RÓŻNICE W ZACHOWANIACH OSÓB O RÓŻNYCH ORIENTACJACH
Badanie D. Kuhlmana i A. Marshella konflikt trzy grupy (ind., koop., ryw.) partner zaprogramowany – „lustrzane odbicie”, kooperacyjne oraz rywalizacyjne wybory


Pobierz ppt "KONFLIKTY SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google