Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Poznań, 8 czerwca 2006 r. WIELKOPOLSKA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE DOŚWIADCZENIA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE Rafał Renk Wydział Fizyki UAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Poznań, 8 czerwca 2006 r. WIELKOPOLSKA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE DOŚWIADCZENIA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE Rafał Renk Wydział Fizyki UAM."— Zapis prezentacji:

1 1 Poznań, 8 czerwca 2006 r. WIELKOPOLSKA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE DOŚWIADCZENIA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE Rafał Renk (rrenk@amu.edu.pl) Wydział Fizyki UAM Zakład Informatyki Stosowanej

2 2 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Motywacja Technologie informacyjne i komunikacyjne są czynnikiem silnie stymulującym wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Odpowiadają one za 25% wzrostu PKB i 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej. Źródło: i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia

3 3 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Specyfika programów ramowych

4 4 Poznań, 8 czerwca 2006 r. projekty duże, budżet od kilkunastu tysięcy do kilkunastu milionów EUR projekty długookresowe, 1-3 lata projekty tworzone przez konsorcja międzynarodowe (prestiżowe dla uczestników) UE korzysta z wyników projektu Specyfika programów ramowych

5 5 Poznań, 8 czerwca 2006 r. główny instrument UE służący do finansowania badań w Europie charakter badawczo rozwojowy czas trwania: lata 2002-2006 całkowity budżet: 17,5 mld EUR 6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego

6 6 Poznań, 8 czerwca 2006 r. PRIORYTETY TEMATYCZNE: P1 (BIO) Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka P2 (IST) Technologie społeczeństwa informacyjnego – budżet 3 625 mln P3 (MAT) Nanotechnologie i nauka o materiałach P4 (AERO) Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna P5 (FOOD) Jakość i bezpieczeństwo żywności P6 (ENE) Energia (TRA) Transport (ECO) Zmiany globalne P7 (SOC) Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy 6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego

7 7 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Przykłady realizowanych projektów

8 8 Poznań, 8 czerwca 2006 r. VISP Tytuł: Virtual Internet Service Provider Projekt typu: STREP skład konsorcjum: firmy komercyjne, ośrodki naukowo-badawcze i uniwersytety (razem 11 instytucji) Budżet: ~3,5 mln EUR (ok. 105 tys. EUR dla ZIS) Czas trwania: 32 miesiące (listopad 2005 - czerwiec 2008) Przykłady realizowanych projektów

9 9 Poznań, 8 czerwca 2006 r. VISP Przykłady realizowanych projektów Główne zadania identyfikacja modeli biznesowych analiza dostępnych rozwiązań w zakresie technologii i oprogramowania klasy work-flow specyfikacja i implementacja platformy VISP (oprogramowanie, procesy, pilot) Promocja (...) The main objective of VISP is to develop a software platform enabling a cluster of SMEs to operate as a single business entity, in multiple dynamic business models, for the production of tailored Internet Service Provider (ISP) solutions adapted to local business needs.

10 10 Poznań, 8 czerwca 2006 r. SEAMLESS Tytuł: Small Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by Smart Service Infrastructure Projekt typu: STREP skład konsorcjum: firmy komercyjne, ośrodki naukowo-badawcze i uniwersytety (razem 15 instytucji) Budżet: ~2,9 mln EUR (ok. 95 tys. EUR dla ZIS) Czas trwania: 30 miesiące (listopad 2005 – kwiecień 2008) Przykłady realizowanych projektów

11 11 Poznań, 8 czerwca 2006 r. SEAMLESS Przykłady realizowanych projektów Główne zadania zdefiniowanie organizacyjnych i technicznych ram współpracy w ramach SEEM (wymagania, scenariusze itp.) ontologie, wielojęzykowość platformy infrastruktura, oprogramowanie, aplikacje, usługi instalacje pilotażowe The SEAMLESS project intends to study, design, develop and experiment a completely new ICT-based service to enable (...) small enterprises to access the e-Business space created by the Single Electronic Market of the Enlarged Europe (SEEM) and play an active role in establishing and running frictionless dynamic collaborations.

12 12 Poznań, 8 czerwca 2006 r. NetQoS Tytuł: Policy based management of heterogenous networks for guaranteed QoS Projekt typu: STREP skład konsorcjum: firmy komercyjne, ośrodki naukowo-badawcze i uniwersytety (razem 7 instytucji) Budżet: ~2,9 mln EUR (ok. 120 tys. EUR dla ZIS) Czas trwania: 30 miesiące (maj 2006 – listopad 2008) Przykłady realizowanych projektów

13 13 Poznań, 8 czerwca 2006 r. NetQoS Przykłady realizowanych projektów Główne zadania: Wybór scenariuszy i konfiguracja środowiska do testów i ewaluacji proponowanej architektury Integracja i testy realizacji określonych funkcji i interakcji pomiędzy komponentami proponowanej architektury Opracowanie podręczników użytkownika i instalacji Monitorowanie wydajności komponentów proponowanej architektury NETQOS proposes an autonomous self-adaptable policy-based management framework with inherent dynamic capabilities to best manage, customize and extend the underlying complex infrastructure of communication systems resources in response to the continuously changing business objectives and users requirements. (...). The NETQOS system framework so developed will be implemented in a lab-environment and will be validated,

14 14 Poznań, 8 czerwca 2006 r. C@R Tytuł: Collaboration at Rural: a collaborative platform for working and living at rural Projekt typu: IP skład konsorcjum: firmy komercyjne, ośrodki naukowo-badawcze i uniwersytety (razem 32 instytucji) Budżet: ~8,0 mln EUR (ok. 215 tys. EUR dla ZIS) Czas trwania: 36 miesiące (wrzesień 2006 – wrzesień 2009) Przykłady realizowanych projektów

15 15 Poznań, 8 czerwca 2006 r. C@R Przykłady realizowanych projektów C@R aims to boost the introduction of Collaborative Working Environments (CWE) as key enablers catalyzing rural development. (...), C@R proposes a complete set of research activities and tasks which will identify, develop and validate technological responses to actual barriers jeopardizing the sustainable development in rural areas. To achieve this prior objective C@R will research on the specification, development, test and validation of a powerful and flexible worker-centric collaborative platform that will significantly enhance the capabilities of rural inhabitants both @work and @life, thus leading to a better quality of life and a revalorisation of rural settings. From the technical standpoint, C@R will divide the work in three layers: Collaborative Core Services (layer 1), Software Collaborative Tools (layer 2) and Rural Living Labs (layer 3). C@R aims to boost the introduction of Collaborative Working Environments (CWE) as key enablers catalyzing rural development. (...), C@R proposes a complete set of research activities and tasks which will identify, develop and validate technological responses to actual barriers jeopardizing the sustainable development in rural areas. To achieve this prior objective C@R will research on the specification, development, test and validation of a powerful and flexible worker-centric collaborative platform that will significantly enhance the capabilities of rural inhabitants both @work and @life, thus leading to a better quality of life and a revalorisation of rural settings. From the technical standpoint, C@R will divide the work in three layers: Collaborative Core Services (layer 1), Software Collaborative Tools (layer 2) and Rural Living Labs (layer 3).

16 16 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Praktyczne wskazówki dla tych co chcieli by brać w tym udział

17 17 Poznań, 8 czerwca 2006 r. dać się poznać (z najlepszej strony) działać proaktywnie wykorzystywać kontakty personalne nie zrażać się i uparcie dążyć do celu konferencje (najlepiej jako prezenter) dobry (= konkretny i zwięzły) opis instytucji wszelkie metody diseminacji bardziej doświadczone organizacje KPK wszystkie pozostałe Jak szukać partnerów? http:/www.ami-communities.net

18 18 Poznań, 8 czerwca 2006 r. jasne i wyraźne przedstawienie własnych celów odniesienie do sytuacji (w danej dziedzinie) w Europie i na świecie wyraźne odniesienie do celów i priorytetów EU / programu skład konsorcjum i jego międzynarodowość plan rozpowszechniania informacji o projekcie plan komercjalizacji i trwałość projektu dobry angielski = angielski wystarczający do napisania wniosku tłumaczenie PL EN zgodność z formalnymi wymogami, strukturą dokumentu itp. pieczęcie, podpisy, terminy! Jak pisać wniosek?

19 19 Poznań, 8 czerwca 2006 r. brak doświadczenia w przygotowywaniu wniosków i realizacji dużych międzynarodowych projektów (częste błędy formalne) brak środków na współfinansowanie projektów stosunkowo niewielka skuteczność we włączaniu się w doświadczone konsorcja zachodnie, od wielu lat korzystające z unijnej pomocy (tym samym mające większe szanse na skuteczne ubieganie się o dotacje) (ciągle jeszcze) niska świadomość i niedostateczna wiedza na temat możliwości uzyskania pomocy ze strony UE Główne problemy

20 20 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Brak doświadczenia nie zdobędzie się doświadczenia nie uczestnicząc... Brak środków pomoc UE jest tylko wsparciem (dużym!) dla przedsięwzięć realizowanych w ramach prowadzonej działalności Niewielka skuteczność we włączaniu się w doświadczone konsorcja należy zdobywać cenne kontakty działając (pro)aktywnie Brak informacji liczne inicjatywy zmierzające do rozpowszechniania wiedzy o programach pomocowych Metody zaradcze

21 21 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Dobór odpowiedniego zespołu projektowego Umiejętność zdalnej współpracy Działanie zgodnie z harmonogramem i opisem pracy Aktywny udział w spotkaniach projektowych Ścisła współpraca z koordynatorem Uważne planowanie i rozliczanie wydatków Wykonywanie

22 22 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Podsumowanie

23 23 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Podsumowanie wykorzystanie wyników europejskich badań do kontynuowania własnych prac (nowe publikacje) wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnerów w międzynarodowych projektach w celu wzbogacenia programów nauczania, realizacji nowych prac badawczych uzyskanie aktualnych informacji o podejmowanych europejskich działaniach badawczych i wykorzystanie możliwości przystąpienia do nich członkostwo w sieci współpracujących ze sobą organizacji w danym kraju w celu pozyskania kolejnych projektów europejskich poszerzanie swoich międzynarodowych kontaktów ciekawa praca dla części studentów – możliwość wyjazdów zagranicznych i zbierania doświadczeń w tego rodzaju projektach zwiększone znaczenie uczelni na arenie Europejskiej zwiększone możliwości współpracy z przemysłem

24 24 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Polska jest obecnie i będzie beneficjentem coraz większej ilości środków pomocowych Należy tę szansę wykorzystać!... ucząc się na błędach własnych i doświadczeniach (dobrych i złych) innych... Podsumowanie

25 25 Poznań, 8 czerwca 2006 r. Witold Hołubowicz Rafał Renk Jakub Radziulis Adam Turowiec Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę! University of Poznań Dept. of Applied Informatics


Pobierz ppt "1 Poznań, 8 czerwca 2006 r. WIELKOPOLSKA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE DOŚWIADCZENIA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE Rafał Renk Wydział Fizyki UAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google