Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy stypendialne DAAD dla polskich naukowców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy stypendialne DAAD dla polskich naukowców"— Zapis prezentacji:

1 Programy stypendialne DAAD dla polskich naukowców
dr Gero Lietz, lektor DAAD Instytut Filologii Germańskiej UAM, Collegium Novum al. Niepodległości 4 Poznań Poznań, październik 2007

2 DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Stowarzyszenie niemieckich uczelni (zał. w 1925 r., znowu od 1950 r.). Cel: wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej 14 przedstawicielstw na całym świecie Od 1997 roku: przedstawicielstwo w Warszawie Ca. 500 lektorów w kilkudziesięciu krajach świata, w tym 19 lektorów w Polsce 580 nauczycieli akademickich w 80 komisjach kwalifikacyjnych

3 Cele i zadania DAAD Stypendia dla cudzoziemców Umiędzynarodowienie
56 mln € rocznie Stypendia dla Niemców Umiędzynarodowienie niemieckich uczelni Wspieranie germanistyki i języka niemieckiego Współpraca oświatowa z krajami rozwijającymi się

4 Źródła finansowania DAAD w 2005
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 117,1 mln EUR = 47,3 % Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych ,1 mln EUR = 26,3 % Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 23,4 mln EUR = 9,4 % Unia Europejska 26,3 mln EUR = 10,6 % Pozostałe środki 15,9 mln EUR = 6,4 % 247,9 mln EUR

5 DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
DAAD wspiera studentów absolwentów doktorantów naukowców z kraju i z zagranicy w ramach ponad 200 programów stypendialnych.

6 DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
DAAD finansuje: indywidualne stypendia dla studentów, absolwentów i naukowców podróże studenckie oddelegowanie niemieckich docentów i lektorów na polskie uczelnie bezpośrednią współpracę między niemieckimi i polskimi uczelniami

7 Stypendia dla absolwentów, doktorantów i (młodych) naukowców
Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Powtórne stypendium dla byłych rocznych stypendystów DAAD Stypendia DAAD/Roche Diagnostics (po doktoracie)

8 Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla absolwentów i młodych naukowców
Limit wieku Czas trwania stypendium Cel stypendium 1-6 miesięcy 36 miesięcy (do 4 lat) 1-10 miesięcy 36 lat Pobyt badawczy w Niemczech - naukowcy po doktoracie 32 lata Doktorat na niemieckiej uczelni Pobyt badawczy w Niemczech - doktorat na polskiej uczelni

9 Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla absolwentów i młodych naukowców
Warunki uzyskania stypendium: O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium ukończą studia z dyplomem lub uzyskają tytuł magistra, a także młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora. Limit wieku (32, 36 dla doktorów) dotyczy momentu rozpoczęcia stypendium Osoby z tytułem naukowym doktora mogą ubiegać się wyłącznie o stypendia od 1 do 6 miesięcy. Znajomość jęz. niemieckiego: adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań (to znaczy, że w uzasadnionych przypadkach wystarczy znajomość jęz. angielskiego). Zaświadczenie o znajomości jęz. niemieckiego (DAAD-Sprachzeugnis) u lektora DAAD. W przypadku pobytów dłuższych niż 6 miesięcy: dodatkowy bezpłatny kurs jęz. Niemieckiego przed rozpoczeciem stypendium.

10 Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla absolwentów i młodych naukowców
Wysokość stypendium: 795 euro miesięcznie dla absolwentów 975 euro dla doktorantów z 2-letnim stażem naukowym dodatkowe świadczenia (ubezpieczenia itp.)

11 Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Cel Czas trwania stypendium Wysokość styp. Przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym Od 1 do 3 miesięcy 1.840 euro/miesiąc (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci) 1.990 euro/miesiąc (profesorowie zwyczajni i nadzwycajni) DAAD nie pokrywa kosztów podrózy

12 Warunki uzyskania stypendium:
Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Warunki uzyskania stypendium: Ubiegać sie mogą wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora, zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie badawczym. Kryteria przy ocenie wniosku: dotychczasowe osiągnięcia naukowe; przekonujący i jasno sprecyzowany program badawczy Program powinien być uzgodniony z instytutem przyjmującym. Do wniosku powinno być dołączone zaproszenie od niemieckiego partnera naukowego zawierające opinię o planowanych przez kandydata badaniach. Dobra znajomość jęz. niemieckiego lub angielskiego. Stypendium na pobyt badawczy może byc przyznane tylko raz na trzy lata!

13 Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD (Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten)

14 Warunki uzyskania stypendium:
Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD (Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten) Warunki uzyskania stypendium: Ubiegac się mogą byli roczni stypendyśći, jednak najwcześniej po upływie 3 lat od ostatniego stypendium. Kryteria przy ocenie wniosku: dotychczasowe osiągnięcia naukowe; przekonujący i jasno sprecyzowany program badawczy Do wniosku powinno być dołączone zaproszenie od niemieckiego partnera naukowego zawierające opinię o planowanych przez kandydata badaniach. Dobra znajomość jęz. niemieckiego lub angielskiego. Kandydaci nie muszą koniecznie kierować się na uczelnię, na której odbywali swoje poprzednie stypendium. Wysokość stypendium: / euro Stypendium na pobyt badawczy może byc przyznane tylko raz na trzy lata!

15 Terminy złożenia dokumentów w ramach oferty stypendialnej DAAD dot
Terminy złożenia dokumentów w ramach oferty stypendialnej DAAD dot. badań naukowych w Niemczech 15 listopada 2007 Stypendia na wszystkie pobyty badawcze dłuższe od 6 miesięcy (dot. doktorantów i młodych naukowców) Stypendia na okres od 1 do maks. 6 miesięcy zaplanowane w terminie od 1 czerwca 2008 do 31 stycznia 2009 31 grudnia 2007 - Stypendia na pobyty badawcze dla nauczycieli akademickich i naukowców (dot. również programu dla byłych stypendystów DAAD); na wszystkie pobyty zaplanowane w terminie od 1 maja 2008 do 31 stycznia 2009. 15 maja 2008 - Termin ten obowiązuje w przypadku pobytów w Niemczech w terminie od 1 stycznia 2009 do 31 sierpnia Dla doktorantów i młodych naukowców: pobyty od 1 do maks. 6 miesięcy.

16 Stypendia DAAD / Roche Diagnostics Dziedziny: Pharma Research i Diagnostics Research

17 Stypendia DAAD / Roche Diagnostics GmbH Dziedziny: Pharma Research i Diagnostics Research
Warunki uzyskania stypendium: - Od momentu uzyskania doktoratu do rozpoczęcia stypendium nie mogą upłynąć dwa lata. - Szczególnej ocenie podlegają dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata. Kandydaci powinni powinni posiadać wiedzę przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin: chemia, biochemia, biologia molekularna, biologia komórkowa, informatyka biologiczna, biotechnologia. Limit wieku: 32 lata. Wnioski można składać w dowolnym terminie. Znajomość jęz. niemieckiego nie jest warunkiem koniecznym.

18 Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego
DAAD-Sprachzeugnis Kandydaci posiadający certyfikat upoważniący do podjęcia studiów w Niemczech (ZOP, DSH/PNdS), TestDaF, KDS, GDS, DSD II) dołączają tylko kopię tego certyfikatu. Pozostali kandydaci muszą uzyskać DAAD-Sprachzeugnis. W tym celu odbędzie się pisemny test językowy. Termin: wtorek, 6 listopada 2007 roku, godz , sala 504B, Collegium Novum, Instytut Filologii Germańskiej UAM, al. Niepodległosci 4. ZAPRASZAM!! (zgłoszenie udziału w teście:

19 Doktorat w Niemczech: Inne możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z Polski
Oto mały wybór instytucji wspierających doktorantów z Polski: Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung Schering Stiftung Friedrich-Naumann-Stiftung Konrad-Adenauer-Stiftung Heinrich Böll Stiftung Friedrich-Ebert-Stiftung Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst Evangelisches Studienwerk e.V. Deutsche Bundesstiftung Umwelt

20 Jak uzyskać więcej informacji?
DAAD – Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Czeska 24/2 Warszawa Tel.:


Pobierz ppt "Programy stypendialne DAAD dla polskich naukowców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google