Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego warto starać się o unijne dofinansowanie badań? AEROTOP – Marie Curie European Project Transfer of Knowledge MTKD-CT-2004-003170 Alicja Stach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego warto starać się o unijne dofinansowanie badań? AEROTOP – Marie Curie European Project Transfer of Knowledge MTKD-CT-2004-003170 Alicja Stach."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego warto starać się o unijne dofinansowanie badań? AEROTOP – Marie Curie European Project Transfer of Knowledge MTKD-CT-2004-003170 Alicja Stach * Pracownia Aeropalinologii, Instytut Biologii Środowiska Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2 AEROTOP należy do projektów w grupie Marie Curie European Fellowships for Transfer of Knowledge, Programme Structuring the European Research AreaAEROTOP należy do projektów w grupie Marie Curie European Fellowships for Transfer of Knowledge, Programme Structuring the European Research Area

3 Kto i kiedy poinformował mnie o możliwościach uzyskania dofinansownia ? Kto i kiedy poinformował mnie o możliwościach uzyskania dofinansownia ? W listopadzie 2002 – szukałam możliwości dofinansowania SECBA 2003….W listopadzie 2002 – szukałam możliwości dofinansowania SECBA 2003…. Pani Elżbieta Książek z Regionalnego Punktu kontaktowego w Poznaniu – oraz zespół współpracowników: Ewa Kocińska, Agata Bartoszewska, Paweł BartoszekPani Elżbieta Książek z Regionalnego Punktu kontaktowego w Poznaniu – oraz zespół współpracowników: Ewa Kocińska, Agata Bartoszewska, Paweł Bartoszek

4 Jeśli X,Y czy Z…..w moim przypadku - aerobiologia była nową dziedziną na naszym Uniwersytecie, w naszym regionie w naszym kraju……..mieliśmy szanse na uzyskanie dofinasowania w myśl jednej z zasad 6Ramowego Programu – dążenia do ujednolicenia przestrzeni badawczej w Europie…..i to był mój punkt wyjściowyJeśli X,Y czy Z…..w moim przypadku - aerobiologia była nową dziedziną na naszym Uniwersytecie, w naszym regionie w naszym kraju……..mieliśmy szanse na uzyskanie dofinasowania w myśl jednej z zasad 6Ramowego Programu – dążenia do ujednolicenia przestrzeni badawczej w Europie…..i to był mój punkt wyjściowy

5 Pierwszy krok polegał na poszukaniu partnerów od których będziemy się uczyć, to jest ośrodków europejskich, gdzie ta dziedzina jest bardzo dobrze rozwinięta, a w których osoby z naszego ośrodka będą mogły się uczyć………..Pierwszy krok polegał na poszukaniu partnerów od których będziemy się uczyć, to jest ośrodków europejskich, gdzie ta dziedzina jest bardzo dobrze rozwinięta, a w których osoby z naszego ośrodka będą mogły się uczyć……….. Na moje zaproszenie do projektu pozytywnie odpowiedziały: profesor Carmen Galan z Uniwersytetu w Cordoba (Hiszpania) i profesor Jean Emberlin z Worcester (Wielka Brytania)Na moje zaproszenie do projektu pozytywnie odpowiedziały: profesor Carmen Galan z Uniwersytetu w Cordoba (Hiszpania) i profesor Jean Emberlin z Worcester (Wielka Brytania)

6 5 Podstawą przygotowania wniosku była mapa z artykułu Jäger & Mandrioli w Aerobiologia 1991, ilustrująca rozmieszczenie punktów pomiarów w tym czasie. Na to naniosłam dane uzyskane od Siegfrieda Jägera dotyczące wybranych Państw w tym Polski w 2003r S. Jäger, P. Mandrioli 1991. Aerobiologia 55 31 76 81 39

7 Zadania w projekcie AEROTOP Zadania w projekcie AEROTOP Sprowadzenie na Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu nowej dziedziny nauki jaką jest aerobiologia. Transfer wiedzy odbywa się wielotorowo, między innymi poprzez: Organizację laboratorium aerobiologicznego, które docelowo powinno pracować na poziomie jaki reprezentują partnerzy z Uniwersytetów w Córdoba i WorcesterOrganizację laboratorium aerobiologicznego, które docelowo powinno pracować na poziomie jaki reprezentują partnerzy z Uniwersytetów w Córdoba i Worcester Prowadzenie wspólnych badań w Poznaniu Wielkopolsce oraz w Ośrodkach Partnerskich w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.Prowadzenie wspólnych badań w Poznaniu Wielkopolsce oraz w Ośrodkach Partnerskich w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

8 Zadania w projekcie AEROTOP Przygotowanie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii UAM,Przygotowanie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii UAM, Stworzenie bazy danych aerobiologicznych dla Poznania i Wielkopolski z możliwością aktualizacji danych w Wiedniu i przygotowania cotygodniowej prognozy dla alergików na stronie (European Pollen Information)Stworzenie bazy danych aerobiologicznych dla Poznania i Wielkopolski z możliwością aktualizacji danych w Wiedniu i przygotowania cotygodniowej prognozy dla alergików na stronie (European Pollen Information) Transfer wiedzy poprzez Poznań do ośrodków Uniwersyteckich w Polsce, gdzie już prowadzony jest monitoring aerobiologiczny oraz pozyskanie nowych ośrodków pod kątem tworzenia sieci monitoringu aerobiologicznego w Polsce (organizacja warsztatów )Transfer wiedzy poprzez Poznań do ośrodków Uniwersyteckich w Polsce, gdzie już prowadzony jest monitoring aerobiologiczny oraz pozyskanie nowych ośrodków pod kątem tworzenia sieci monitoringu aerobiologicznego w Polsce (organizacja warsztatów )

9 Przed 1 lutego 2004 Pracownia Aeropalinologii na Uniwersytecie nie istniała!!!! AEROTOP umożliwił: Zorganizowanie od podstaw laboratorium wyposażonego w podstawową aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań na światowym poziomie,Zorganizowanie od podstaw laboratorium wyposażonego w podstawową aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań na światowym poziomie, Opracowanie protokołów gromadzenia danych i przesyłania do Wiednia do EPI (dla całej Polski),Opracowanie protokołów gromadzenia danych i przesyłania do Wiednia do EPI (dla całej Polski), Wydanie poradnika do prowadzenia badań koncentracji aeroplanktonu z zastosowaniem aparatu Hirsta (przekazano wszystkim ośrodkom w kraju)Wydanie poradnika do prowadzenia badań koncentracji aeroplanktonu z zastosowaniem aparatu Hirsta (przekazano wszystkim ośrodkom w kraju)

10 AEROTOP umożliwił: Studentom na Wydziale Biologii uczestnictwo w zajęciach z aerobiologii,Studentom na Wydziale Biologii uczestnictwo w zajęciach z aerobiologii, Powstanie 2 pierwszych prac licencjackich, a w przygotowaniu są 2 prace magisterskie i kolejne 3 licencjackiePowstanie 2 pierwszych prac licencjackich, a w przygotowaniu są 2 prace magisterskie i kolejne 3 licencjackie Zaprezentowanie 9 prac podczas 8 Międzynarodowego Kongresu Aerobiologicznego w Szwajcarii (21-26 sierpnia 2006) – Pracownie Aeropalinologii reprezentowały 3 osobyZaprezentowanie 9 prac podczas 8 Międzynarodowego Kongresu Aerobiologicznego w Szwajcarii (21-26 sierpnia 2006) – Pracownie Aeropalinologii reprezentowały 3 osoby Przedstawienie 6 prezentacji na Ogólnopolskiej Konferencji w Lublinie (28-29 września 2006)Przedstawienie 6 prezentacji na Ogólnopolskiej Konferencji w Lublinie (28-29 września 2006)

11 AEROTOP umożliwił: Kontynuację wspólnych badań z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Rolniczą w Lublinie, Akademią Medyczną w Poznaniu,Kontynuację wspólnych badań z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Rolniczą w Lublinie, Akademią Medyczną w Poznaniu, Podjęcie współpracy z Akademią Rolniczą w Poznaniu i Akademią Rolniczą w Bydgoszczy,Podjęcie współpracy z Akademią Rolniczą w Poznaniu i Akademią Rolniczą w Bydgoszczy, Podjęcie współpracy z Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym (tworzenie regionalnej sieci)Podjęcie współpracy z Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym (tworzenie regionalnej sieci)

12 Figure 10. Back-trajectory analysis, start of run 06:00hrs on the 8 th September 2005

13 Conclusion NPARU UCO AMU

14 Jednym z celów AEROTOPu jest transfer zdobytej wiedzy do innych ośrodków aerobiologicznych w Polsce. Odbywa się to między innymi przez organizację warsztatów dla aerobiologów z całej Polski 8-10 kwietnia 2005 odbyły się: Fungal Spores Workshop. 8-10 kwietnia 2005 odbyły się: Fungal Spores Workshop. 21-23 kwietnia 2006 odbyły się warsztaty Data Base, Quality Control and Statistic in Aerobiology w dniach 18-20 maja 2007, zaplanowane są warsztaty Phenology, Forecasting and Allergenicity w dniach 18-20 maja 2007, zaplanowane są warsztaty Phenology, Forecasting and Allergenicity

15 Pracownia Aeropalinologii we wrześniu 2004

16 Pracownia Aeropalinologii 11 stycznia 2007

17 … AEROTOP umożliwił – uruchomienie nowych punktów pomiarowych

18 Dziękuję Państwu za uwagę Chciałabym podziękować szczególnie:Chciałabym podziękować szczególnie: Panu prof. Bronisławowi Marciniakowi za to, że będąc rektorem do spraw nauki i współpracy z zagranicą w 2003 roku, zachęcił mnie do napisania projektu i popierał moje starania w czasach, kiedy aerobiologia na UAM była tylko moim hobby……… Panu prof. Bronisławowi Marciniakowi za to, że będąc rektorem do spraw nauki i współpracy z zagranicą w 2003 roku, zachęcił mnie do napisania projektu i popierał moje starania w czasach, kiedy aerobiologia na UAM była tylko moim hobby……… Panu prof. Wojciechowi Silnemu z Akademii Medycznej za to, że w 1996 roku zakupił aparat wolumetryczny i mogłam prowadzić badania na AMPanu prof. Wojciechowi Silnemu z Akademii Medycznej za to, że w 1996 roku zakupił aparat wolumetryczny i mogłam prowadzić badania na AM Państwu: Elżbiecie Książek, Ewie Kocińskiej, Agacie Bartoszewskiej i Pawłowi Bartoszkowi za pomoc w przygotowaniu wnioskuPaństwu: Elżbiecie Książek, Ewie Kocińskiej, Agacie Bartoszewskiej i Pawłowi Bartoszkowi za pomoc w przygotowaniu wniosku


Pobierz ppt "Dlaczego warto starać się o unijne dofinansowanie badań? AEROTOP – Marie Curie European Project Transfer of Knowledge MTKD-CT-2004-003170 Alicja Stach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google