Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolska w 6. Programie Ramowym UE Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolska w 6. Programie Ramowym UE Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolska w 6. Programie Ramowym UE Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Plan prezentacji 1)Potencjał naukowo-badawczy Wielkopolski 2)Wyniki 5. Programu Ramowego w regionie 3)Udział w 6. Programie Ramowym 4)Przygotowania do 7. Programu Ramowego

3 Potencjał Regionu (stan na 2004r.) Rodzaje jednostek i zatrudnienie Rocznik Statystyczny Woj. Wielopolskiego 2005 6 jednostek PAN – 614 osobolat 14 jednostek B+R – 862 osobolata 38 jednostek rozwojowych– 445 osobolat 9 publicznych szkół wyższych – 3 616 osobolat W sumie 71 jednostek B+R – 5 542 osobolata (+ 17 prywatnych szkół wyższych) Zatrudnienie wg poziomu wykształcenia 906 profesorów 963 doktorów habilitowanych 3 342 doktorów 4 320 magistrów, inżynierów, lekarzy, licencjatów 2605 pozostałych W sumie 9 531 z wyższym wykształceniem

4 Potencjał Regionu (stan na 2004r.) Nakłady na B+R i innowacje (w tys. zł) Rocznik Statystyczny Woj. Wielopolskiego 2005 Ogółem: 290 056,9 zł Wg rodzajów badań -Podstawowe – 145 733,4 zł -Stosowane – 58 856,3 zł -Prace rozwojowe – 85 467,2 zł Działalność innowacyjna w przemyśle – 1374 370,2 -B+R – 119 535,5 zł -Zakup technologii – 49 999,2 zł -Inwestycje – 819 425,0 zł -Oprogramowanie – 30 754,9 zł

5 Dane KPK + RPK Poznań (stan na I.03) Aktywne Jednostki w Regionie Zachodnim w 5.PR Liczba projektów 101 Akademia Rolnicza, Poznań12 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań12 Politechnika Poznańska10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań6 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań5 Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o., Poznań4 Instytut Włókien Naturalnych, Poznań4 Akademia Medyczna, Poznań4 Akademia Ekonomiczna, Poznań3 Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań3 Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań3 Instytut Ochrony Roślin, Poznań3 Zakład Badań Środowiska Rolniczego PAN, Poznań2 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Poznań2 PPNT FUAM5 Jednostki, w tym przedsiębiorstwa, mające po 1 projekcie23

6 Zainteresowanie 6.PR Konferencje i szkolenia 2002r. – konferencja otwierająca – 310 osób 2003r. – 24 spotkania – 1153 uczestników 2004r. – 21 spotkań – 1275 uczestników 2005r. – 19 spotkań – 982 uczestników Konsultacje -Od kilkuset do kilkudziesięciu miesięcznie (osobiste, telefoniczne, e-mailowe) -Intensywne zainteresowanie – koniec 2002r. oraz lata 2003 i 2004

7 Regiony w 6.PR (luty 2006, za KPK) RegionZłożoneFinansowane Dobrze ocenione, nie finansowane Odrzucone Warszawa i woj. Mazowieckie16543421511161 Kraków, Rzeszów82411279633 Poznań, Zielona Góra5226960393 Katowice, Opole, Częstochowa4666956341 Wrocław4375243342 Łódź4237339311 Gdańsk, Toruń4106132317 Lublin, Kielce1582216120 Szczecin, Koszalin129132195 Olsztyn, Białystok989782 Razem51218225043795

8 Rodzaje projektów w regionie (stan na kwiecień 2006r.) Integrated Projects – 17 Networks of Excellence – 10 STREP – 21 CRAFT – 8 Marie Curie Actions – 17 Specific Support Actions – 33 Coordination Actions – 15 Integrated Infrastructures – 3 W sumie 124, ale liczba ta wzrośnie !!!

9 Dane KPK + RPK Poznań (stan na IV.06) Aktywne Jednostki w Regionie Zachodnim w 6.PR Liczba projektów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań19 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań17 Politechnika Poznańska17 Akademia Ekonomiczna, Poznań8 Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o., Poznań8 Akademia Rolnicza, Poznań6 BioInfoBank Institute, Poznań6 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań6 Akademia Medyczna, Poznań5 Ecofys Polska Sp. z o.o., Poznań3 Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań2 Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań2 Zakład Badań Środowiska Rolniczego PAN, Poznań2 Kilkanaście jednostek, w tym kilka przedsiębiorstw, po 1 projekcie~13 PPNT FUAM10 RAZEM (liczba ta wzrośnie, wciąż są podpisywane kolejne kontrakty)~124

10 Wnioski na przyszłość Przygotowania do 7.PR -Konferencja – 8 czerwca br. -Szkolenie dla regionalnej sieci Punktów Kontaktowych – 26-27 czerwca br. -Konsultacje pomysłów projektowych na bieżąco -Konferencja otwierająca 7.PR w regionie– listopad/grudzień br.

11 Wnioski na przyszłość Wielkopolska na CORDISie -Promocja regionu -Możliwości poszukiwania partnerów – połączenie z Bazą Ofert Wielkopolskiej Nauki (aktualizacja bazy – do jesieni br.) Współpraca z Biurem Województwa Wielkopolskiego w Brukseli -spotkania, lobbing, poszukiwanie partnerów

12 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "Wielkopolska w 6. Programie Ramowym UE Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google