Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu www.ppnt.poznan.pl/rpk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu www.ppnt.poznan.pl/rpk."— Zapis prezentacji:

1 Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Naukowiec wg KE Osoba prowadząca badania naukowe, która ma ukończone studia wyższe i spełnia wymogi danego kraju do ubiegania się o stopień PhD. Początkujący naukowiec (Early-stage researcher): nie posiada tytułu doktora, ale ma do 4 lat doświadczenia (full-time equivalent) w pracy badawczej po uzyskaniu tytułu magistra, nie ma znaczenia kiedy rozpoczęło się karierę naukową ani też z jakimi przerwami i gdzie się ją realizowało. Doświadczony naukowiec (Experienced researcher): posiada stopień doktora lub posiada co najmniej 4 lata doświadczenia (full-time equivalent) w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra

3 Zasada mobilności Naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć projekt badawczo - szkoleniowy. Wyjątek stanowi podwójne obywatelstwo można wyjechać do kraju w którym się nie przebywało (studia/praca) przez ostatnie 5 lat. Nie można wyjechać do kraju w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.

4 Ogólne zasady Projekt realizuje instytucja/instytucje = Kontrakt z Komisją Europejską podpisała instytucja (na maks. 4 lata) Instytucja jest zobowiązana do opublikowania swojej oferty stypendialnej, przeprowadzenia selekcji kandydatów, a z wybranymi spośród nich do podpisania umowy Pobyt szkoleniowy = stypendium może trwać od 3 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu, w ramach którego są przyjmowani stypendyści) Kandydaci na stypendystów zgłaszają się do danej instytucji (realizującej projekt), a nie do Komisji Europejskiej

5 Dokąd można wyjechać? Do każdej instytucji z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, która podpisała umowę z Komisją Europejską na projekt stypendialny. Rekrutację prowadzi tzw. host, czyli uczelnia, instytut badawczy itp.

6 Rodzaje stypendiów Marie Curie Host driven actions: - MC Research Training Networks (RTN) - MC Host Fellowships for Early Stage Research Training (EST) - MC Host Fellowships for Transfer of Knowledge (ToK) - MC Conferences and Training Courses (SCF) Excellence promotion and recognition: - MC Excellence Grants - MC Excellence Awards - MC Chairs

7 EarlyStage Research Training Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców Cel akcji: wspieranie i rozwój działalności szkoleniowej w europejskich instytucjach i organizacjach badawczych program szkoleniowy obejmuje: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja - Personal Career Development Plan Uprawnieni stypendyści: początkujący naukowiec naukowiec z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kraju trzeciego Projekty prowadzone przez: single host -jedną instytucję / grupę instytucji z jednego kraju multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych stypendium: od 3 do 36 miesięcy

8 Marie Curie Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców Aktualnie w bazie ofert znajduje się 50 ogłoszeń o wolnych miejscach http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

9 Research Training Network Sieci badawczo – szkoleniowe Cel akcji: Konsorcjum międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów opracowanie i realizacja programów szkoleniowych: kursy i seminaria, także np.: na temat zarządzania nauką czy też wykorzystywania wyników badań, program opieki merytorycznej (programme for mentoring) transfer wiedzy oraz rozwój kariery naukowców - Personal Career Development Plan Uprawnieni stypendyści: początkujący naukowcy doświadczeni naukowcy - tylko w przypadku konieczności transferu wiedzy naukowiec z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kraju trzeciego stypendium: od 3 do 36 miesięcy

10 Marie Curie Research Training Network Sieci badawczo – szkoleniowe Aktualnie w bazie ofert znajduje się 170 ogłoszeń o wolnych miejscach http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

11 Marie Curie Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych Cel akcji: tworzenie i dalszy rozwój europejskich zespołów badawczych o wysokim potencjale naukowym, zwłaszcza zajmujących się najbardziej aktualną bądź interdyscyplinarną tematyką wsparcie dla liderów zespołów – młodych i najzdolniejszych naukowców, tworzenie i dalszy rozwój europejskich zespołów badawczych. Uprawnieni stypendyści: osoby wybrane jako zespół mogą być każdej narodowości można realizować projekt w kraju swojego pochodzenia nie ma górnej granicy liczby członków zespołu ani ich doświadczenia naukowego Projekty prowadzone przez: lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze okres trwania projektu: do 4 lat

12 Marie Curie Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych Aktualnie w bazie ofert znajduje się 10 ogłoszeń o wolnych miejscach http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

13 Marie Curie Conferences & Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe Cel akcji: - wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców - promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy Series of events (SCF) - Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych - Co najmniej 4 w ciągu 4 lat - Różnego rodzaju imprezy w serii (konferencje, warsztaty, kursy, letnie szkoły) - Mogą być różni organizatorzy i miejsca - Jednolity program szkoleniowy (spójność serii – tematyczna, metodyczna, organizacyjna) -Konferencje Marie Curie – aktualny temat, najnowsze osiągnięcia, czołowi naukowcy, kilka dni -Kursy szkoleniowe -1 do kilku tygodni, bardziej praktyczne

14 Marie Curie Conferences & Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe Finansowani uczestnicy -Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń) -Jeśli zostaną miejsca to bardziej doświadczeni (do 10 lat) -Reintegracja – naukowcy pochodzący z Europy, ale pracujący poza nią dla podtrzymania kontaktów Koszty uprawnionych uczestników -Rzeczywiste koszty utrzymania na miejscu (do 150 euro na dzień, współczynnik korekcyjny) -Rzeczywiste koszty podróży (limity) -Koszty wpisowego

15 Series of events (SCF) Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych Aktualnie w bazie znajdują się 42 oferty SCF http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

16 Świadczenia dla stypendysty Wynagrodzenie przeliczniki krajowe (correction coefficients) opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne wg. zasad danego kraju Koszty podróży (travel allowance) przyznawane raz na 12 miesięcy kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją Koszty relokacji (mobility allowance) miesięczny dodatek 500 (bez rodziny) lub 800 (z rodziną) podlega correction coefficients może być opodatkowana przyznawana stypendystom wyjazdowym Koszty badań szkolenia, konferencje… badania laboratoryjne – 500 miesięcznie badania nie-laboratoryjne – 250 miesięcznie

17 Wynagrodzenie Umowa o pracę (/rok) Stypendium (/rok) Początkujący naukowiec30 55015 275 Doświadczony naukowiec (4-10 lat doświadczenia) 47 00023 500 Doświadczony naukowiec (> 10 lat doświadczenia) 70 50035 250

18 Ryczałt na koszty podróży Odległość (km)Kwota euro/rok < 500250 500-1000500 1000-1500750 1500-25001000 2500-50001500 5000-100002000 > 100002500

19 Jak wyjechać? – krok po kroku 1.Odszukanie oferty w bazie http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ 2.Kontakt z osobą z instytucji goszczącej 3.Poddanie się rekrutacji (dane formalne, CV i opis projektu, ocena) 4.Podpisanie umowy z hostem 5.Wyjazd Kontakt z odpowiednim MoC (Mobility Information Centre)

20

21

22

23 Gdzie znaleźć informacje? Wyszukiwarka stypendiów http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ Europejska strona o akcjach Marie Curie w 6.PR http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions Europejski portal mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/eracareers

24 Polska sieć Centrów Informacji dla Naukowców http://www.eracareers-poland.gov.pl Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Międzynarodowe Stowarzyszenie Stypendystów Marie Curie http://mcfa.eu Gdzie znaleźć informacje?

25 Dziękuję za uwagę Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 48, faks: (61) 827 97 41 e-mail: ek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu www.ppnt.poznan.pl/rpk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google