Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia indywidualne – wyjazdy w Europie Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 E-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia indywidualne – wyjazdy w Europie Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 E-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia indywidualne – wyjazdy w Europie Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 E-mail: ek@ppnt.poznan.plek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.grantyeuropejskie.pl

2 Założenia programowe Prestiżowe stypendium Prestiżowe stypendium Podstawa kariery naukowej Podstawa kariery naukowej Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych zaawansowane szkolenie – techniki, interdyscyplinarność zaawansowane szkolenie – techniki, interdyscyplinarność zarządzanie badaniami zarządzanie badaniami Projekt badawczy (inicjatywa oddolna) realizowany w wybitnym ośrodku za granicą Projekt badawczy (inicjatywa oddolna) realizowany w wybitnym ośrodku za granicą

3 Cele akcji rozszerzenie zawodowych kompetencji oraz osiągnięcie samodzielności badawczej i naukowców rozszerzenie zawodowych kompetencji oraz osiągnięcie samodzielności badawczej i naukowców uzyskanie complementary skills (zarządzanie projektami badawczymi, itp.) bądź ułatwienie wznowienia pracy naukowej badaczom, którzy z jakichś względów ją zarzucili uzyskanie complementary skills (zarządzanie projektami badawczymi, itp.) bądź ułatwienie wznowienia pracy naukowej badaczom, którzy z jakichś względów ją zarzucili

4 Projekt Dowolny temat (warunek wymiar europejski) Dowolny temat (warunek wymiar europejski) 12-24 miesięcy (możliwość podzielenia na spójne części) 12-24 miesięcy (możliwość podzielenia na spójne części) Praca pełnoetatowa u gospodarza stypendium Praca pełnoetatowa u gospodarza stypendium Opiekun naukowy Opiekun naukowy Opracowanie planu rozwoju kariery Opracowanie planu rozwoju kariery

5 Projekt (2) Wykonywany w kraju gospodarza (w całości lub w głównej części) Wykonywany w kraju gospodarza (w całości lub w głównej części) Możliwość podzielenia na kilka części, pod warunkiem, że da to się rozsądnie uzasadnić. Możliwość podzielenia na kilka części, pod warunkiem, że da to się rozsądnie uzasadnić.

6 Plan rozwoju kariery stypendysta, w porozumieniu z promotorem (personal supervisor) instytucji zakontraktowanej, ustala Personal Career Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe; obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń (ma to na celu zachęcenie stypendysty do aktywnego wkładu w opracowanie swojej ścieżki szkoleniowej i zawodowego rozwoju) stypendysta, w porozumieniu z promotorem (personal supervisor) instytucji zakontraktowanej, ustala Personal Career Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe; obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń (ma to na celu zachęcenie stypendysty do aktywnego wkładu w opracowanie swojej ścieżki szkoleniowej i zawodowego rozwoju) Dotyczy stypendiów powyżej 1 roku Dotyczy stypendiów powyżej 1 roku

7 Stypendysta Naukowiec aktywny w działalności badawczej, po magisterium (postgraduate) Naukowiec aktywny w działalności badawczej, po magisterium (postgraduate) Obywatel UE lub kraju stowarzyszonego lub rezydent (4 lata z ostatnich 5) Obywatel UE lub kraju stowarzyszonego lub rezydent (4 lata z ostatnich 5) Powyżej 4 lat doświadczeń badawczych Powyżej 4 lat doświadczeń badawczych Lub doktorat Lub doktorat Liczone 8 miesięcy po terminie złożenia wniosków Liczone 8 miesięcy po terminie złożenia wniosków Mobilność (do 12 miesięcy w kraju gospodarza w ostatnich 3 latach) Mobilność (do 12 miesięcy w kraju gospodarza w ostatnich 3 latach)

8 Stypendysta (2) W przypadku podwójnego obywatelstwa, możliwy wyjazd do tego z 2 krajów, w których nie przebywał w ciągu ostatnich 5 lat W przypadku podwójnego obywatelstwa, możliwy wyjazd do tego z 2 krajów, w których nie przebywał w ciągu ostatnich 5 lat

9 Finanse Koszty związane ze stypendystą: Wynagrodzenie (umowa o pracę lub stypendium) wg. tabel i przeliczników Wynagrodzenie (umowa o pracę lub stypendium) wg. tabel i przeliczników Dodatek rozłąkowy Dodatek rozłąkowy Ryczałt na pokrycie kosztów podróży Ryczałt na pokrycie kosztów podróży Grant na Personal Career Development Plan Grant na Personal Career Development Plan

10 Gospodarz stypendium Każda instytucja Każda instytucja Działalność badawcza Działalność badawcza Z kraju UE lub stowarzyszonego Z kraju UE lub stowarzyszonego Najlepiej, aby miała uznanie międzynarodowe Najlepiej, aby miała uznanie międzynarodowe

11 Obowiązki gospodarza Zatrudnienie stypendysty na takich samych warunkach jak pracownicy w tej instytucji, na podobnym stanowisku Zatrudnienie stypendysty na takich samych warunkach jak pracownicy w tej instytucji, na podobnym stanowisku Wyznaczenie opiekuna naukowego Wyznaczenie opiekuna naukowego Pomoc administracyjna (podatki, pozwolenia o prace, IPR itd.) Pomoc administracyjna (podatki, pozwolenia o prace, IPR itd.) Zapewnienie stanowiska pracy (w tym sprzęt i materiały) Zapewnienie stanowiska pracy (w tym sprzęt i materiały) Opłacenie wyjazdów na konferencje, publikacje Opłacenie wyjazdów na konferencje, publikacje

12 Finanse (2) Koszty instytucji Pokrycie kosztów instytucji (koszty badań, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach, publikacji etc.) Pokrycie kosztów instytucji (koszty badań, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach, publikacji etc.) 500 euro na miesiąc 500 euro na miesiąc 750 euro na miesiąc (badania laboratoryjne) 750 euro na miesiąc (badania laboratoryjne) Koszty zarządzania – do 3% grantu Koszty zarządzania – do 3% grantu Koszty ogólne – 10% kosztów bezpośrednich (oprócz podzleceń) Koszty ogólne – 10% kosztów bezpośrednich (oprócz podzleceń)

13 Kryteria a) jakość merytoryczna i interdyscyplinarność projektu !!! b) jakość aspektu szkoleniowego c) jakość instytucji goszczącej d) doświadczenie potencjalnego stypendysty !!! e) zarządzanie projektem f) zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC i wymierne korzyści dla UE g) zarządzanie własnością intelektualną

14 Budżet akcji Trzeci termin – 16 lutego 2005 Trzeci termin – 16 lutego 2005 65 mln euro 65 mln euro Wyniki I etapu – maj, a kontrakty jesień 2005 Wyniki I etapu – maj, a kontrakty jesień 2005 Czwarty - ostatni termin – 15 lutego 2006 Czwarty - ostatni termin – 15 lutego 2006 70 mln euro 70 mln euro W obu terminach do rozdysponowania ok. 900 stypendiów (1500 osobolat); dla porównania cały 5PR – ok. 5000 osobolat na kat. 30 i 40

15 Kontrakt - Gospodarz stypendium – KE - Gospodarz zawiera umowę ze stypendystą, zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju - Wpłaty na konto gospodarza - Gospodarz pokrywa koszty prac i wypłaca wynagrodzenie stypendyście

16 Problemy praktyczne Pozwolenie o pracę Pozwolenie o pracę Wiza Wiza Przepisy podatkowe Przepisy podatkowe Sprawy życiowe (mieszkanie, system ubezpieczeń społecznych, system edukacyjny) Sprawy życiowe (mieszkanie, system ubezpieczeń społecznych, system edukacyjny) Mobility Centres Network http://europa.eu.int/eracareers Mobility Centres Network http://europa.eu.int/eracareers http://europa.eu.int/eracareers Marie Curie Fellowship Association http://www.mariecurie.org/ Marie Curie Fellowship Association http://www.mariecurie.org/ http://www.mariecurie.org/

17 PODSUMOWANIE Atrakcyjne stypendium Atrakcyjne stypendium Stosunkowo łatwe do uzyskania Stosunkowo łatwe do uzyskania Kontakty z najlepszymi instytucjami w Europie Kontakty z najlepszymi instytucjami w Europie Złożenie wniosku w lutym 2005 (w razie porażki, powtórne złożenie na następny termin) Złożenie wniosku w lutym 2005 (w razie porażki, powtórne złożenie na następny termin)


Pobierz ppt "Stypendia indywidualne – wyjazdy w Europie Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 E-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google