Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka w społeczeństwie Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka w społeczeństwie Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 Nauka w społeczeństwie Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl

2 Cooperation – Collaborative research/Współpraca (międzynarodowa współpraca w określonych dziedzinach tematycznych) Ideas – Frontier research (ERC)/Pomysły (badania inspirowane przez naukowców oparte na inicjatywach środowiska badawczego) People – Human Potential/Ludzie (wspieranie indywidualnych naukowców) Capacities – Research Capacity/Możliwości (wspieranie możliwości badawczych) + JRC (non-nuclear) JRC (nuclear) Euratom www.kpk.gov.pl 7.PR 2007 – 2013 Programy szczegółowe 7.PR 2007 – 2013 Programy szczegółowe

3 1.Infrastruktury badawcze/ 1715 2. Badania na rzecz MŚP/ 1336 3. Regiony wiedzy/ 126 4. Potencjał badawczy/ 340 5. Nauka w społeczeństwie/ 330 6. Spójny rozwój polityk badawczych/ 70 7. Współpraca międzynarodowa/ 180 www.kpk.gov.pl 7.PR 2007 – 2013 Możliwości/ Budżet (mln ) 7.PR 2007 – 2013 Możliwości/ Budżet (mln )

4 7.PR (2007-2013) 7. Program Ramowy UE Program szczegółowy Możliwości 5. Nauka w społeczeństwie Roczne Programy Pracy

5 Nauka w społeczeństwie - cel programuwww.kpk.gov.pl Zbudowanie pomostu miedzy ludźmi zajmującymi się nauką zawodowo a osobami nie legitymującymi się formalnym stopniem naukowym, jak również promowanie zainteresowania nauką wśród ogółu społeczeństwa. Część inicjatyw koncentruje się na skierowaniu zainteresowań młodzieży ku nauce oraz na intensyfikacji kształcenia w zakresie nauk ścisłych na wszystkich poziomach. Zródło: Understanding the Seventh Framework Programme

6 www.kpk.gov.pl Nauka w społeczeństwie Pod-część 1 – Wzmocnione zarządzanie relacją pomiędzy nauką a społeczeństwem Pod-część 1 – Wzmocnione zarządzanie relacją pomiędzy nauką a społeczeństwem Pod-część 2 - Wzmacnianie potencjału, poszerzanie horyzontów Pod-część 3 - Komunikacja pomiędzy nauką a społeczeństwem Pod-część 4 - Działania strategiczne

7 www.kpk.gov.pl Nauka w społeczeństwie Pod-część 1 – Wzmocnione zarządzanie relacją pomiędzy nauką a społeczeństwem Pod-część 1 – Wzmocnione zarządzanie relacją pomiędzy nauką a społeczeństwem Działanie 5.1.1. Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w społeczeństwie Obszar 5.1.1.1. Badania nad relacjami pomiędzy nauką, demokracją i prawem Obszar 5.1.1.2. Badania nad etyką w nauce i technologii Obszar 5.1.1.3. Badania nad wzajemnym oddziaływaniem nauki i kultury Obszar 5.1.1.4. Rola i wizerunek naukowców Działanie 5.1.2. Szersze zaangażowanie w celu przewidywania i wyjaśnienia kwestii politycznych, społecznych i etycznych Obszar 5.1.2.1. Rozwijanie zarządzania kwestiami związanymi z nauką Obszar 5.1.2.2. Warunki debaty nad etyką i nauką Obszar 5.1.2.3. Działania interdyscyplinarne: Środowisko, Energia i Nanotechnologie Działanie 5.1.3. Wzmocnienie i ulepszenie systemu europejskiej nauki Obszar 5.1.3.1. Stymulowanie debaty dotyczącej rozpowszechniania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wyników badań naukowych i przyszłości publikacji naukowych Obszar 5.1.3.2. Wzmocnienie zaufania oraz wspomaganie autoregulacji w społeczeństwie naukowym Obszar 5.1.3.3. Wzmocnienie stosowania doradztwa i ekspertyz naukowych w procesie tworzenia polityki w Europie oraz rozwijanie praktycznych narzędzi i działań (np. sieci elektroniczne) Kontrakty eksperckie Działanie 5.1.4. Wzrastajaca rola uniwersytetów

8 www.kpk.gov.pl Nauka w społeczeństwie Pod-część 2 - Wzmacnianie potencjału, poszerzanie horyzontów Działanie 5.2.1. Płeć a badania Obszar 5.2.1.1. Wzmacnianie roli kobiet w badaniach naukowych Obszar 5.2.1.2. Aspekt płci w badaniach naukowych Obszar 5.2.1.3. Wzmocnienie aspektu płci w europejskiej polityce badań oraz programach Granty dla określonych beneficjentów Kontrakty eksperckie Działanie 5.2.2. Młodzież i nauka Obszar 5.2.2.1. Wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji naukowej w szkołach oraz poprzez centra naukowe, muzea i inne stosowne instytucje Obszar 5.2.2.2. Wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją naukową a karierą naukową Obszar 5.2.2.3. Działania badawcze i koordynujące dotyczące nowych metod w edukacji naukowej Granty dla określonych beneficjentów Kontrakty eksperckie

9 www.kpk.gov.pl Nauka w społeczeństwie Pod-część 3 - Komunikacja pomiędzy nauką a społeczeństwem Obszar 5.3.0.1. Zapewnienie rzetelnych i terminowych informacji dotyczących badań europejskich dla prasy naukowej Obszar 5.3.0.2. Akcje szkoleniowe dla zmniejszenia rozbieżności pomiędzy mediami a środowiskiem naukowym Obszar 5.3.0.3. Stymulowanie europejskiego wymiaru podczas wydarzeń naukowych ukierunkowanych na społeczeństwo Obszar 5.3.0.4. Promowanie nauki środkami audiowizualnymi poprzez koprodukcje europejskie i wymianę programów naukowych Obszar 5.3.0.5. Promowanie doskonałej ponadnarodowej komunikacji w dziedzinie badań naukowych poprzez (ogólno)społeczne nagrody Obszar 5.3.0.6. Badania nakierowane na usprawnianie komunikacji naukowej (metody i produkty)

10 www.kpk.gov.pl Nauka w społeczeństwie Pod-część 4 - Działania strategiczne Obszar 5.4.0.1. Ponadnarodowa współpraca pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi w ramach programu Nauki w Społeczeństwie Obszar 5.4.0.2. Grupy doradcze tworzone ad hoc i inne Obszar 5.4.0.3. Działalność Rady Doradczej ds. Badań Europejskich (EURAB)

11 Konkursy CALL FICHE 1 Identyfikator: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007-1 Data publikacji: 22.12.2006 Data zamknięcia: 23.05.2007, godz. 17.00 czasu lokalnego w Brukseli Budżet: 21,798 m CALL FICHE 2 Identyfikator : FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007-2 Data publikacji: 23.02.2007 Data zamknięcia: 23.05.2007, godz. 17.00 czasu lokalnego w Brukseli Budżet: 1,675 m www.kpk.gov.pl Konkursy

12 Działanie 5.1.1. Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w społeczeństwie Obszar 5.1.1.1. Badania nad relacjami pomiędzy nauką, demokracją i prawem SiS-2007-1.1.1.1 Interaction between science and politics*; ** Obszar 5.1.1.2. Badania nad etyką w nauce i technologii SiS-2007-1.1.2.1 Ethical frameworks of new technologies*** SiS-2007-1.1.2.2 Research underpinning policy suuport related to ethics precaution and sustainable development*** Obszar 5.1.1.3. Badania nad wzajemnym oddziaływaniem nauki i kultury SiS-2007-1.1.3.1 Science and Culture Research Community* Instrument: CSA (Coordinating)*, CSA (Supporting)**, Collaborative research Projects*** Budżet: 4,3 m www.kpk.gov.pl Konkursy - CALL FICHE 1

13 Działanie 5.1.2. Szersze zaangażowanie w celu przewidywania i wyjaśnienia kwestii politycznych, społecznych i etycznych Obszar 5.1.2.1. Rozwijanie zarządzania kwestiami związanymi z nauką SiS-2007-1.2.1.1 CSO Capacity-building in Research*; ** SiS-2007-1.2.1.2 Cooperative research processes*; **; *** Obszar 5.1.2.2. Warunki debaty nad etyką i nauką SiS-2007-1.2.2.1 Euroean Ethics Documentation Centre* SiS-2007-1.2.2.2 Forum of National Ethics Councils* SiS-2007-1.2.2.3 Ethics and Security Research* SiS-2007-1.2.2.4 Capacity Building on ethics in developing countries* Obszar 5.1.2.3. Działania interdyscyplinarne: Środowisko, Energia i Nanotechnologie SiS-2007-1.2.3.1 CT Sustainable consumption and production*; ** SiS-2007-1.2.3.2 CT Nanoscience and Nanotechnology*; ** Instrument: CSA (Coordinating)*, CSA (Supporting)**, Collaborative research Projects*** Budżet: 8 m www.kpk.gov.pl Konkursy - CALL FICHE 1

14 Działanie 5.2.1. Płeć a badania Obszar 5.2.1.1. Wzmacnianie roli kobiet w badaniach naukowych SiS-2007-2.1.1.1 Survey of positive action schemes in the area of Resaerch Decision making* Instrument: CSA (Coordinating)*; Budżet: 1 m Działanie 5.2.2. Młodzież i nauka Obszar 5.2.2.1. Wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji naukowej w szkołach oraz poprzez centra naukowe, muzea i inne stosowne instytucje SiS-2007-2.2.1.1 Links between science education and research* SiS-2007-2.2.1.2 Teaching methods* Obszar 5.2.2.2. Wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją naukową a karierą naukową SiS-2007-2.2.2.1 Images of science* Instrument: CSA (Coordinating)* www.kpk.gov.pl Konkursy - CALL FICHE 1

15 Obszar 5.3.0.3. Stymulowanie europejskiego wymiaru podczas wydarzeń naukowych ukierunkowanych na społeczeństwo SiS-2007-3.0.3.1 Science museums, science centres and organisers of science events* Obszar 5.3.0.6. Badania nakierowane na usprawnienie komunikacji naukowej (metody i produkty) SiS-2007-3.0.6.1 Research in cultural differences in public understanding*** Obszar 5.4.0.1. Ponadnarodowa współpraca pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi w ramach programu Nauki w Społeczeństwie SiS-2007-4.0.1.1 National Contact Points transnational cooperation* Instrument: CSA (Coordinating)*, Collaborative research Projects*** Budżet: 8,498 m www.kpk.gov.pl Konkursy - CALL FICHE 1

16 Obszar 5.3.0.5. Promowanie doskonałej ponadnarodowej komunikacji w dziedzinie badań naukowych poprzez (ogólno)społeczne nagrody SiS-2007-3.0.5.1 Descartes prize for collaborative research SiS-2007-3.0.5.2 Descartes prize for science communication SiS-2007-3.0.5.1Descartes prize for scientific career Instrument: CSA (Supporting)** Budżet: 1,675 m www.kpk.gov.pl Konkursy - CALL FICHE 2

17 EU research: http://europa.eu.int/comm/research Seventh Framework Programme: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cf m and http://cordis.europa.eu/fp7/ Information on research programmes and projects: http://cordis.europa.eu/ RTD info magazine: http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/ www.kpk.gov.pl Informacje

18 Dziękuję za uwagę www.kpk.gov.pl Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: +48 22 828-74-83 E-mail: malgorzata.krotki@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Nauka w społeczeństwie Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google