Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka w społeczeństwie Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka w społeczeństwie Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 Nauka w społeczeństwie Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 Cooperation – Collaborative research/Współpraca (międzynarodowa współpraca w określonych dziedzinach tematycznych) Ideas – Frontier research (ERC)/Pomysły (badania inspirowane przez naukowców oparte na inicjatywach środowiska badawczego) People – Human Potential/Ludzie (wspieranie indywidualnych naukowców) Capacities – Research Capacity/Możliwości (wspieranie możliwości badawczych) + JRC (non-nuclear) JRC (nuclear) Euratom 7.PR 2007 – 2013 Programy szczegółowe 7.PR 2007 – 2013 Programy szczegółowe

3 1.Infrastruktury badawcze/ Badania na rzecz MŚP/ Regiony wiedzy/ Potencjał badawczy/ Nauka w społeczeństwie/ Spójny rozwój polityk badawczych/ Współpraca międzynarodowa/ PR 2007 – 2013 Możliwości/ Budżet (mln ) 7.PR 2007 – 2013 Możliwości/ Budżet (mln )

4 7.PR ( ) 7. Program Ramowy UE Program szczegółowy Możliwości 5. Nauka w społeczeństwie Roczne Programy Pracy

5 Nauka w społeczeństwie - cel programuwww.kpk.gov.pl Zbudowanie pomostu miedzy ludźmi zajmującymi się nauką zawodowo a osobami nie legitymującymi się formalnym stopniem naukowym, jak również promowanie zainteresowania nauką wśród ogółu społeczeństwa. Część inicjatyw koncentruje się na skierowaniu zainteresowań młodzieży ku nauce oraz na intensyfikacji kształcenia w zakresie nauk ścisłych na wszystkich poziomach. Zródło: Understanding the Seventh Framework Programme

6 Nauka w społeczeństwie Pod-część 1 – Wzmocnione zarządzanie relacją pomiędzy nauką a społeczeństwem Pod-część 1 – Wzmocnione zarządzanie relacją pomiędzy nauką a społeczeństwem Pod-część 2 - Wzmacnianie potencjału, poszerzanie horyzontów Pod-część 3 - Komunikacja pomiędzy nauką a społeczeństwem Pod-część 4 - Działania strategiczne

7 Nauka w społeczeństwie Pod-część 1 – Wzmocnione zarządzanie relacją pomiędzy nauką a społeczeństwem Pod-część 1 – Wzmocnione zarządzanie relacją pomiędzy nauką a społeczeństwem Działanie Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w społeczeństwie Obszar Badania nad relacjami pomiędzy nauką, demokracją i prawem Obszar Badania nad etyką w nauce i technologii Obszar Badania nad wzajemnym oddziaływaniem nauki i kultury Obszar Rola i wizerunek naukowców Działanie Szersze zaangażowanie w celu przewidywania i wyjaśnienia kwestii politycznych, społecznych i etycznych Obszar Rozwijanie zarządzania kwestiami związanymi z nauką Obszar Warunki debaty nad etyką i nauką Obszar Działania interdyscyplinarne: Środowisko, Energia i Nanotechnologie Działanie Wzmocnienie i ulepszenie systemu europejskiej nauki Obszar Stymulowanie debaty dotyczącej rozpowszechniania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wyników badań naukowych i przyszłości publikacji naukowych Obszar Wzmocnienie zaufania oraz wspomaganie autoregulacji w społeczeństwie naukowym Obszar Wzmocnienie stosowania doradztwa i ekspertyz naukowych w procesie tworzenia polityki w Europie oraz rozwijanie praktycznych narzędzi i działań (np. sieci elektroniczne) Kontrakty eksperckie Działanie Wzrastajaca rola uniwersytetów

8 Nauka w społeczeństwie Pod-część 2 - Wzmacnianie potencjału, poszerzanie horyzontów Działanie Płeć a badania Obszar Wzmacnianie roli kobiet w badaniach naukowych Obszar Aspekt płci w badaniach naukowych Obszar Wzmocnienie aspektu płci w europejskiej polityce badań oraz programach Granty dla określonych beneficjentów Kontrakty eksperckie Działanie Młodzież i nauka Obszar Wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji naukowej w szkołach oraz poprzez centra naukowe, muzea i inne stosowne instytucje Obszar Wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją naukową a karierą naukową Obszar Działania badawcze i koordynujące dotyczące nowych metod w edukacji naukowej Granty dla określonych beneficjentów Kontrakty eksperckie

9 Nauka w społeczeństwie Pod-część 3 - Komunikacja pomiędzy nauką a społeczeństwem Obszar Zapewnienie rzetelnych i terminowych informacji dotyczących badań europejskich dla prasy naukowej Obszar Akcje szkoleniowe dla zmniejszenia rozbieżności pomiędzy mediami a środowiskiem naukowym Obszar Stymulowanie europejskiego wymiaru podczas wydarzeń naukowych ukierunkowanych na społeczeństwo Obszar Promowanie nauki środkami audiowizualnymi poprzez koprodukcje europejskie i wymianę programów naukowych Obszar Promowanie doskonałej ponadnarodowej komunikacji w dziedzinie badań naukowych poprzez (ogólno)społeczne nagrody Obszar Badania nakierowane na usprawnianie komunikacji naukowej (metody i produkty)

10 Nauka w społeczeństwie Pod-część 4 - Działania strategiczne Obszar Ponadnarodowa współpraca pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi w ramach programu Nauki w Społeczeństwie Obszar Grupy doradcze tworzone ad hoc i inne Obszar Działalność Rady Doradczej ds. Badań Europejskich (EURAB)

11 Konkursy CALL FICHE 1 Identyfikator: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY Data publikacji: Data zamknięcia: , godz czasu lokalnego w Brukseli Budżet: 21,798 m CALL FICHE 2 Identyfikator : FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY Data publikacji: Data zamknięcia: , godz czasu lokalnego w Brukseli Budżet: 1,675 m Konkursy

12 Działanie Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w społeczeństwie Obszar Badania nad relacjami pomiędzy nauką, demokracją i prawem SiS Interaction between science and politics*; ** Obszar Badania nad etyką w nauce i technologii SiS Ethical frameworks of new technologies*** SiS Research underpinning policy suuport related to ethics precaution and sustainable development*** Obszar Badania nad wzajemnym oddziaływaniem nauki i kultury SiS Science and Culture Research Community* Instrument: CSA (Coordinating)*, CSA (Supporting)**, Collaborative research Projects*** Budżet: 4,3 m Konkursy - CALL FICHE 1

13 Działanie Szersze zaangażowanie w celu przewidywania i wyjaśnienia kwestii politycznych, społecznych i etycznych Obszar Rozwijanie zarządzania kwestiami związanymi z nauką SiS CSO Capacity-building in Research*; ** SiS Cooperative research processes*; **; *** Obszar Warunki debaty nad etyką i nauką SiS Euroean Ethics Documentation Centre* SiS Forum of National Ethics Councils* SiS Ethics and Security Research* SiS Capacity Building on ethics in developing countries* Obszar Działania interdyscyplinarne: Środowisko, Energia i Nanotechnologie SiS CT Sustainable consumption and production*; ** SiS CT Nanoscience and Nanotechnology*; ** Instrument: CSA (Coordinating)*, CSA (Supporting)**, Collaborative research Projects*** Budżet: 8 m Konkursy - CALL FICHE 1

14 Działanie Płeć a badania Obszar Wzmacnianie roli kobiet w badaniach naukowych SiS Survey of positive action schemes in the area of Resaerch Decision making* Instrument: CSA (Coordinating)*; Budżet: 1 m Działanie Młodzież i nauka Obszar Wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji naukowej w szkołach oraz poprzez centra naukowe, muzea i inne stosowne instytucje SiS Links between science education and research* SiS Teaching methods* Obszar Wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją naukową a karierą naukową SiS Images of science* Instrument: CSA (Coordinating)* Konkursy - CALL FICHE 1

15 Obszar Stymulowanie europejskiego wymiaru podczas wydarzeń naukowych ukierunkowanych na społeczeństwo SiS Science museums, science centres and organisers of science events* Obszar Badania nakierowane na usprawnienie komunikacji naukowej (metody i produkty) SiS Research in cultural differences in public understanding*** Obszar Ponadnarodowa współpraca pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi w ramach programu Nauki w Społeczeństwie SiS National Contact Points transnational cooperation* Instrument: CSA (Coordinating)*, Collaborative research Projects*** Budżet: 8,498 m Konkursy - CALL FICHE 1

16 Obszar Promowanie doskonałej ponadnarodowej komunikacji w dziedzinie badań naukowych poprzez (ogólno)społeczne nagrody SiS Descartes prize for collaborative research SiS Descartes prize for science communication SiS Descartes prize for scientific career Instrument: CSA (Supporting)** Budżet: 1,675 m Konkursy - CALL FICHE 2

17 EU research: Seventh Framework Programme: m and Information on research programmes and projects: RTD info magazine: Informacje

18 Dziękuję za uwagę Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ul. Świętokrzyska Warszawa tel:


Pobierz ppt "Nauka w społeczeństwie Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google