Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu

2 Ekslibris biblioteki

3 Regulamin naszej biblioteki:
Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I - VI, nauczyciele, personel szkoły, rodzice. Zbiory biblioteki udostępniane są przez pięć dni w tygodniu (oprócz sobót) w godzinach pracy biblioteki. Uczniowie klas pierwszych zostają czytelnikami biblioteki po wprowadzającej lekcji bibliotecznej. Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek, posługując się zakładką. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym jedną lekturę. Uczniowie klas IV - VI zobowiązani są oddać wypożyczone lektury w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia wypożyczenia. Uczniowie klas IV - VI mogą korzystać w bibliotece z Internetu i programów multimedialnych. Z księgozbioru podręcznego czytelnik indywidualny korzysta na miejscu. Zbiory biblioteczne są naszą wspólną wartością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik który zniszczy lub zagubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza. Biblioteka przyjmuje dobrowolne dary książkowe. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Uczniowie i pracownicy, którzy odchodzą ze szkoły zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

4 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
Ze Szkolnego Centrum Informacyjnego korzystać mogą nieodpłatnie uczniowie klas IV - VI (wyjątkowo dzieci młodsze) i pracownicy SP 87: po zapoznaniu się z regulaminem SCIM. Z Centrum można korzystać tylko w godzinach otwarcia biblioteki. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej. Nie można wykorzystywać komputera do gier. Zabrania się instalowania innych programów. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w SCI należy zachować ciszę. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Uczeń może jednak korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza. Użytkowanie drukarki jest możliwe jedynie za zgodą bibliotekarza. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki i torby w wyznaczonym miejscu biblioteki. Nie należy wnosić do Centrum napojów, ani innych artykułów spożywczych. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z SCI na określony czas. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych. Zabrania się zamieszczania na dysku niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii, oraz przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne. Zabrania się włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.

5 W bibliotece znajdziesz:
Książki i czasopisma Kaset wideo i programy multimedialne Podręczniki do wypożyczania na lekcję Filmy edukacyjne, lektury na DVD Bajki, piosenki… na CD

6 Katalogi biblioteczne:
Alfabetyczny Działowy Tytułowy Zbiorów specjalnych Ilustrowany dla najmłodszych

7 W katalogach… Alfabetycznym: znajdziesz książkę jeśli znasz jej autora
Działowym: znajdziesz książkę jeśli interesuję cię wybrana dziedzina, a nie znasz autora Tytułowym: znajdziesz książkę jeżeli znasz tytuł książki, a nie znasz autora Zbiorów specjalnych: znajdziesz kasetę, płytę CD, DVD, program multimedialny Ilustrowanym: poszukasz książkę już w klasie pierwszej

8 Kartoteki: Zagadnieniowa bibliograficzna Tekstowa Cytatów

9 Wieści z biblioteki Konkursy czytelnicze Wystawy książek
Gazetki tematyczne i okazjonalne Zajęcia Koło bibliotecznego Kiermasze podręczników Lekcje biblioteczne Indywidualne porady czytelnicze Czytanie na zawołanie Zajęcia z komputerem: wyszukiwanie informacji, korzystanie z zasobów innych bibliotek, zajęcia wyrównawcze, zabawy edukacyjne, zdobywanie wiedzy poprzez Internet

10 Co się dzieje w Kole bibliotecznym?
poznajemy zbiory uczymy się korzystać z katalogów i kartotek uzupełniamy kartotekę tekstową poszerzamy wiedzę dzięki programom multimedialnym monitujemy zaległe książki tworzymy gazetki i wystawy książek naprawiamy zniszczone lektury przygotowujemy inscenizacje współorganizujemy konkursy tworzymy prezentacje multimedialne ozdabiamy bibliotekę służymy radą młodszym czytelnikom bierzemy czynny udział w akcji „Podziel się książką” tworzymy katalożek ilustrowany

11 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do naszej biblioteki
Źródła informacji : -informacje własne, pozyskane w pracy koła bibliotecznego - -


Pobierz ppt "Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google