Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010 1 Materiał uzyskany przez NSZZPRC od Zarządu Dalkia Poznań ZEC S.A. Badanie Klimatu Społecznego Dalkia 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010 1 Materiał uzyskany przez NSZZPRC od Zarządu Dalkia Poznań ZEC S.A. Badanie Klimatu Społecznego Dalkia 2010."— Zapis prezentacji:

1 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Materiał uzyskany przez NSZZPRC od Zarządu Dalkia Poznań ZEC S.A. Badanie Klimatu Społecznego Dalkia 2010 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

2 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Cele badania ocena klimatu społecznego w 7 spółkach należących do grupy Dalkia diagnoza mocnych i słabych stron w obszarach: I.Atmosfera i współpraca II.Warunki pracy III.Komunikacja wewnętrzna IV.Bezpośredni przełożony V.Wynagrodzenia i świadczenia socjalne VI.Możliwości rozwoju, awansu i szkoleń VII.Dodatkowe kwestie związane z pracą VIII.Nośniki informacji porównanie różnic w postrzeganiu w/w obszarów między spółkami różnymi grupami pracowników (wg danych z metryki)

3 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Frekwencja w poszczególnych spółkach

4 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Struktura próby WIEK

5 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Struktura próby CHA R AKTER PRACY

6 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Podsumowanie wyników Dalkia w Polsce Porównanie ocen poszczególnych obszarów

7 Analiza obszarów zadowolenia DP PECDP ZEC

8 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Atmosfera i współpraca Wynik ogólny 2008r.: 3,25 Wynik ogólny 2010r.: 3,36

9 Atmosfera i współpraca I_1Atmosfera pracy w moim zespole jest dobra. I_2 Mogę liczyć na wsp ó łpracę koleg ó w z mojego zespołu. I_3 Wsp ó łpraca pomiędzy Pracownikami r ó żnych dział ó w jest wystarczająca. I_4Pracownicy są traktowani w firmie z należnym szacunkiem. I_5 Działania integrujące Pracownik ó w podejmowane przez dyrekcję są wystarczające. I_6 Działania integrujące Pracownik ó w r ó żnych sp ó łek podejmowane przez Zarząd Dalkia są wystarczające. I_7Lubię moją pracę. I_8Podsumowując, mam poczucie, że atmosfera pracy w Dalkia jest dobra DP PECDP ZEC

10 Atmosfera i współpraca DP PEC Badanie Brak odpowiedz i Zdecydowanie się nie zgadzam Nie Zgadzam Się Częściowo się zgadzam, częściow o się nie zgadzam Zgadza m s i ę Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Atmosfera pracy w moim zespole jest dobra ,5%1,6%4,8%21,5%48,9%22,6%100,0% 20100,6%1,2%5,8%22,2%52,0%18,1%100,0% Mogę liczyć na wsp ó łpracę koleg ó w z mojego zespołu ,1%1,6%0,5%18,8%51,6%26,3%100,0% 20100,6%1,2%4,1%18,1%49,1%26,9%100,0% Wsp ó łpraca pomiędzy Pracownikami r ó żnych dział ó w jest wystarczająca ,3%5,4%18,3%43,5%26,9%1,6%100,0% 20101,2%10,5%17,0%45,6%24,0%1,8%100,0% Pracownicy są traktowani w firmie z należnym szacunkiem ,6%9,1%20,4%37,6%26,3%4,8%100,0% 20101,2%5,3%21,6%38,0%28,7%5,3%100,0% Działania integrujące Pracownik ó w podejmowane przez dyrekcję są wystarczające ,2%15,6%30,6%33,3%15,1%3,2%100,0% 20101,8%5,8%18,1%31,6%36,8%5,8%100,0% Działania integrujące Pracownik ó w r ó żnych sp ó łek podejmowane przez Zarząd Dalkia są wystarczające ,5%19,9%28,5%27,4%14,5%2,2%100,0% 20104,7%13,5%33,3%27,5%16,4%4,7%100,0% Lubię moją pracę ,2%1,6%3,2%18,8%45,7%28,5%100,0% 20100,0%1,2%2,3%24,6%50,3%21,6%100,0% Podsumowując, mam poczucie, że atmosfera pracy w Dalkia jest dobra 20081,1%4,3%14,5%41,9%34,4%3,8%100,0%

11 Atmosfera i współpraca DP PEC Badanie Brak odp owi edzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zg ad za m się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam s i ę Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Atmosfera pracy w moim zespole jest dobra ,5%1,6%4,8%21,5%48,9%22,6%100,0% 20100,6%1,2%5,8%22,2%52,0%18,1%100,0% Mogę liczyć na wsp ó łpracę koleg ó w z mojego zespołu ,1%1,6%0,5%18,8%51,6%26,3%100,0% 20100,6%1,2%4,1%18,1%49,1%26,9%100,0% Wsp ó łpraca pomiędzy Pracownikami r ó żnych dział ó w jest wystarczająca ,3%5,4%18,3%43,5%26,9%1,6%100,0% 20101,2%10,5%17,0%45,6%24,0%1,8%100,0% Pracownicy są traktowani w firmie z należnym szacunkiem ,6%9,1%20,4%37,6%26,3%4,8%100,0% 20101,2%5,3%21,6%38,0%28,7%5,3%100,0% Działania integrujące Pracownik ó w podejmowane przez dyrekcję są wystarczające ,2%15,6%30,6%33,3%15,1%3,2%100,0% 20101,8%5,8%18,1%31,6%36,8%5,8%100,0% Działania integrujące Pracownik ó w r ó żnych sp ó łek podejmowane przez Zarząd Dalkia są wystarczające ,5%19,9%28,5%27,4%14,5%2,2%100,0% 20104,7%13,5%33,3%27,5%16,4%4,7%100,0% Lubię moją pracę ,2%1,6%3,2%18,8%45,7%28,5%100,0% 20100,0%1,2%2,3%24,6%50,3%21,6%100,0% Podsumowując, mam poczucie, że atmosfera pracy w Dalkia jest dobra 20081,1%4,3%14,5%41,9%34,4%3,8%100,0% 20101,8%5,3%9,4%40,9% 1,8%100,0%

12 Atmosfera i współpraca DP ZEC Badanie Brak odp owi edzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zg ad za m się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam s i ę Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Atmosfera pracy w moim zespole jest dobra ,4%6,3%8,6%20,8%41,2%21,7%100,0% 20100,0%2,4%5,9%25,9%47,3%18,5%100,0% Mogę liczyć na wsp ó łpracę koleg ó w z mojego zespołu ,9%2,7%5,0%21,3%45,7%24,4%100,0% 20100,5%2,4%5,9%20,5%47,3%23,4%100,0% Wsp ó łpraca pomiędzy Pracownikami r ó żnych dział ó w jest wystarczająca ,2%10,4%20,4%40,7%22,2%3,2%100,0% 20100,5%13,7%22,9%35,1%26,8%1,0%100,0% Pracownicy są traktowani w firmie z należnym szacunkiem ,9%15,4%24,9%34,4%20,8%3,6%100,0% 20101,0%15,6%22,0%34,1%23,4%3,9%100,0% Działania integrujące Pracownik ó w podejmowane przez dyrekcję są wystarczające ,7%15,4%26,2%33,0%19,9%2,7%100,0% 20100,5%22,9%23,4%31,2%18,5%3,4%100,0% Działania integrujące Pracownik ó w r ó żnych sp ó łek podejmowane przez Zarząd Dalkia są wystarczające ,0%19,0%25,8%28,1%12,2%0,9%100,0% ,2%26,3%29,3%24,4%7,8%2,0%100,0% Lubię moją pracę ,8%2,7%5,0%15,8%44,3%30,3%100,0% 20100,0%1,5%3,9%18,0%46,3%30,2%100,0% Podsumowując, mam poczucie, że atmosfera pracy w Dalkia jest dobra 20080,9%11,8%19,0%36,2%28,5%3,6%100,0% 20100,5%9,8%19,5%35,6%29,3%5,4%100,0%

13 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Warunki pracy Wynik ogólny 2008r.: 3,44 Wynik ogólny 2010r.: 3,50

14 Warunki pracy II_1Dalkia zapewnia mi właściwe narzędzia i otoczenie stanowiska pracy. II_2BHP w Dalkia jest na odpowiednim poziomie. II_3Prawo pracy jest w Dalkia przestrzegane. II_4 Wiem, czego firma ode mnie oczekuje - m ó j zakres zadań i odpowiedzialności jest jasno określony. II_5Ilość pracy, jaką wykonuję, nie przekracza moich możliwości. II_6Organizacja pracy w Dalkia jest dobra. II_7Podsumowując, warunki pracy w Dalkia są dobre. DP PECDP ZEC

15 Warunki pracy – DP PEC Badanie Brak odpowi edzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zg ad za m się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowani e się zga dza m Łącznie Dalkia zapewnia mi właściwe narzędzia i otoczenie stanowiska pracy ,0%7,0%8,6%24,7%49,5%10,2%100,0% 20100,0%2,9%8,8%36,3%40,9%11,1%100,0% BHP w Dalkia jest na odpowiednim poziomie ,1%5,4%3,8%19,4%57,5%12,9%100,0% 20101,8%1,2%6,4%26,3%54,4%9,9%100,0% Prawo pracy jest w Dalkia przestrzegane ,2%5,9%9,7%24,7%43,5%14,0%100,0% 20102,3%2,9%6,4%23,4%50,3%14,6%100,0% Wiem, czego firma ode mnie oczekuje - m ó j zakres zadań i odpowiedzialności jest jasno określony ,1%3,8%12,9%24,7%46,2%11,3%100,0% 20100,0%4,7%6,4%32,7%42,1%14,0%100,0% Ilość pracy, jaką wykonuję, nie przekracza moich możliwości ,7%5,9%15,1%22,0%43,0%11,3%100,0% 20100,0%6,4%14,6%19,3%49,1%10,5%100,0% Organizacja pracy w Dalkia jest dobra ,1%9,7%22,6%39,8%23,7%3,2%100,0% 20100,0%7,6%21,1%43,3%24,6%3,5%100,0% Podsumowując, warunki pracy w Dalkia są dobre ,1%1,6%11,8%35,5%43,0%7,0%100,0% 20100,0%1,8%8,2%39,8%46,8%3,5%100,0%

16 Warunki pracy DP ZEC Badanie Brak odpowi edzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zg ad za m się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowani e się zga dza m Łącznie Dalkia zapewnia mi właściwe narzędzia i otoczenie stanowiska pracy ,4%5,9%16,3%29,4%40,7%6,3%100,0% 20100,5%4,9%12,2%29,8%44,9%7,8%100,0% BHP w Dalkia jest na odpowiednim poziomie ,4%3,2%10,4%20,8%50,2%14,0%100,0% 20100,5%2,4%7,8%17,1%54,1%18,0%100,0% Prawo pracy jest w Dalkia przestrzegane ,8%3,6%8,1%37,6%42,1%6,8%100,0% 20100,5%2,4%7,3%29,3%45,4%15,1%100,0% Wiem, czego firma ode mnie oczekuje - m ó j zakres zadań i odpowiedzialności jest jasno określony ,4%7,2%14,5%31,7%35,7%9,5%100,0% 20100,5%6,3%14,6%28,8%42,0%7,8%100,0% Ilość pracy, jaką wykonuję, nie przekracza moich możliwości ,8%5,4%15,4%29,0%38,9%9,5%100,0% 20100,5%4,9%9,3%32,2%44,9%8,3%100,0% Organizacja pracy w Dalkia jest dobra ,9%18,1%19,0%41,2%18,1%2,7%100,0% 20100,5%19,5%19,0%41,5%17,6%2,0%100,0% Podsumowując, warunki pracy w Dalkia są dobre ,9%5,9%16,3%38,9%34,4%3,6%100,0% 20100,5%3,9%11,7%38,5%40,0%5,4%100,0%

17 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Komunikacja wewnętrzna Wynik ogólny 2008r.: 2,84 Wynik ogólny 2010r.: 3,08

18 Komunikacja wewnętrzna DP PEC Badanie Brak od po wie dzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zga dza m się Częściowo się zgadzam, częściow o się nie zgadzam Zgadzam si ę Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Dobrym źr ó dłem informacji są dla mnie spotkania z Zarządem ,9%28,5%21,0%11,8%9,7%2,2%100,0% ,5%17,5%27,5%24,6%18,1%1,8%100,0% Dobrym źr ó dłem informacji jest dla mnie rozmowa z bezpośrednim przełożonym ,5%4,3%9,7%28,0%43,0%8,6%100,0% 20100,6%2,9%16,4%21,6%45,0%13,5%100,0% Gdy tego potrzebuję, dostaję potrzebne mi informacje z innych dział ó w ,1%6,5%10,2%40,3%31,7%3,2%100,0% 20102,3%4,7%15,2%49,1%27,5%1,2%100,0% Bez obaw mogę w firmie w każdej sytuacji wyrazić swoje wątpliwości ,8%21,0%26,9%28,5%16,1%2,7%100,0% 20101,2%14,6%28,1%42,1%12,3%1,8%100,0% Sugestie, kt ó re zgłaszam przełożonym są brane pod uwagę ,2%12,4%15,6%42,5%23,7%3,8%100,0% 20100,6%8,2%22,8%43,9%24,0%0,6%100,0% Nowe pomysły zgłaszane przez Pracownik ó w są cenione w naszej firmie ,8%16,1%20,4%33,3%17,2%2,2%100,0% 20106,4%5,3%26,3%43,3%16,4%2,3%100,0% Podsumowując, komunikacja, przepływ informacji w Dalkia, moja wiedza o tym, co dzieje się w firmie są wystarczające ,7%8,6%21,5%47,8%17,7%1,6%100,0% 20105,8%6,4%18,1%46,2%23,4%0,0%100,0%

19 Komunikacja wewnętrzna DP ZEC Badanie Brak od po wi ed zi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zg ad za m się Częściowo się zgadzam, częściow o się nie zgadzam Zgadzam s i ę Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Dobrym źr ó dłem informacji są dla mnie spotkania z Zarządem ,4%20,8%27,6%15,4% 9,5%2,3% 100,0% ,7%21,0%26,3%21,5% 15,1%5,4% 100,0% Dobrym źr ó dłem informacji jest dla mnie rozmowa z bezpośrednim przełożonym ,6%4,1%10,9%23,1%44,8%8,6%100,0% 20101,5%12,2%11,2%24,9%40,0%10,2%100,0% Gdy tego potrzebuję, dostaję potrzebne mi informacje z innych sp ó łek wchodzących w skład grupy Dalkia ,5%13,1%23,5%27,6%11,8%0,5%100,0% ,1%10,7%24,9%30,7%19,0%0,5%100,0% Bez obaw mogę w firmie w każdej sytuacji wyrazić swoje wątpliwości ,4%20,4%28,1%31,2%12,7%2,3%100,0% 20101,5%21,0%24,4%34,1%17,1%2,0%100,0% Sugestie, kt ó re zgłaszam przełożonym są brane pod uwagę ,0%14,0%24,4%38,5%16,7%1,4%100,0% 20102,4%18,5%22,0%35,1%20,5%1,5%100,0% Nowe pomysły zgłaszane przez Pracownik ó w są cenione w naszej firmie ,0% 14,9% 28,5%34,4%11,8%1,4%100,0% 20106,8% 8,8% 25,9%42,4%14,1%2,0%100,0% Podsumowując, komunikacja, przepływ informacji w Dalkia, moja wiedza o tym, co dzieje się w firmie są wystarczające ,7%10,0%31,7%38,0%16,7%0,9%100,0% 20103,9%9,3%19,0%42,4%23,9%1,5%100,0%

20 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Bezpośredni przełożony Wynik ogólny 2008r.: 3,62 Wynik ogólny 2010r.: 3,74

21 Bezpośredni przełożony DP PEC Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Niezadza się Częściowo się zgadzam, częściow o się nie zgadzam Zgadzam si ę Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Jest kompetentny ,7%3,2%7,0%24,7%40,9%21,5%100,0% 20102,3%1,2%4,1%24,6%45,0%22,8%100,0% Odnosi się do mnie z szacunkiem ,1%3,2%5,9%18,3%54,8%16,7%100,0% 20100,6%1,2%5,3%18,7%53,8%20,5%100,0% Sprawiedliwie traktuje wszystkich członk ó w zespołu ,2%8,1%18,8%23,7%37,1%10,2%100,0% 20104,1%5,8%18,7%22,8%36,3%12,3%100,0% W jasny i zrozumiały spos ó b przekazuje mi informacje o moich zadaniach ,5%4,8%10,2%26,9%45,2%12,4%100,0% 20101,2%1,8%9,9%29,8%42,7%14,6%100,0% Ma do mnie zaufanie i pozostawia mi organizację mojej pracy ,2%3,8%5,9%19,9%47,3%19,9%100,0% 20101,8%0,6%5,3%18,1%50,3%24,0%100,0% Respektuje m ó j czas pracy ,6%4,3%5,4%18,8%54,3%15,6%100,0% 20101,8% 7,0%18,1%50,9%20,5%100,0% Potrafi powiedzieć, że dobrze wykonałem moją pracę ,7%7,0%13,4%24,7%40,3%11,8%100,0% 20101,8%7,6%14,6%23,4%36,8%15,8%100,0% Potrafi przekazać trudne informacje (krytyka, negatywna ocena wynik ó w pracy) w spos ó b zapewniający poszanowanie mojej godności ,8%8,1%11,3%25,8%40,3%10,8%100,0% 20101,8%3,5%12,9%20,5%44,4%17,0%100,0% Podsumowując, dobrze oceniam wsp ó łpracę między mną i moim przełożonym ,1%3,2%8,6%28,0%45,2%14,0% 100,0 % 20100,6%1,8%9,4%23,4%46,8%18,1% 100,0 %

22 Bezpośredni przełożony DP ZEC Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zg ad za m si ę Częściowo się zgadzam, częściow o się nie zgadzam Zgadzam si ę Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Jest kompetentny ,7%4,1%8,6%24,9%41,2%18,6%100,0% 20101,0%4,4%9,3%22,0%46,8%16,6%100,0% Odnosi się do mnie z szacunkiem ,8%1,4%3,6%25,8%47,5%19,9%100,0% 20101,5%2,4%7,3%14,1%57,6%17,1%100,0% Sprawiedliwie traktuje wszystkich członk ó w zespołu ,4%9,0%12,2%26,7%35,7%10,9%100,0% 20101,5%7,3%12,7%26,3%38,5%13,7%100,0% W jasny i zrozumiały spos ó b przekazuje mi informacje o moich zadaniach ,7%3,2%11,8%28,5%41,2%12,7%100,0% 20102,0%4,9%10,2%22,9%45,4%14,6%100,0% Ma do mnie zaufanie i pozostawia mi organizację mojej pracy ,7%1,4%3,6%22,2%52,5%17,6%100,0% 20102,9%2,0%4,4%17,6%54,6%18,5%100,0% Respektuje m ó j czas pracy ,8%1,4%5,9%13,6%62,0%15,4%100,0% 20101,5%2,4%7,8%20,0%51,7%16,6%100,0% Potrafi powiedzieć, że dobrze wykonałem moją pracę ,5%6,8%10,0%22,2%42,5%14,0%100,0% 20102,0%6,8%13,7%23,9%38,0%15,6%100,0% Potrafi przekazać trudne informacje (krytyka, negatywna ocena wynik ó w pracy) w spos ó b zapewniający poszanowanie mojej godności ,8%3,6%11,8%22,6%47,1%8,1%100,0% 20103,9%7,3%5,4%26,8%45,9%10,7%100,0% Podsumowując, dobrze oceniam wsp ó łpracę między mną i moim przełożonym ,3%4,1%11,3%24,0%44,3%14,0%100,0% 20100,5%2,4%8,3%24,9%45,4%18,5%100,0%

23 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Wynagrodzenia i świadczenia socjalne Wynik ogólny 2008r.: 3,03 Wynik ogólny 2010r.: 3,16

24 Wynagrodzenia i świadczenia socjalne DP PEC Badani e Brak odpowied zi Zdecydowani e się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam si ę Zdecydowani e się zgadz am Łączni e Zawsze dostaję wynagrodzenie na czas ,5%2,7%1,6% 33,3%60,2%100,0% 20100,0%0,6%0,0%0,6%33,9%64,9%100,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do zakresu obowiązk ó w na moim stanowisku 20083,8%12,4%26,9%29,0%24,2%3,8%100,0% 20101,8%11,7%25,7%28,7% 3,5%100,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do jakości wykonywanej pracy 20084,3%10,2%28,5%29,0%23,7%4,3%100,0% 20103,5%10,5%26,9%24,6%31,0%3,5%100,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do moich kwalifikacji 20085,4%10,8%26,9%24,7%29,6%2,7%100,0% 20102,9%12,9%24,6%26,3%29,8%3,5%100,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do mojego zaangażowania 20083,2%16,7%27,4%25,3%22,6%4,8%100,0% 20102,9%16,4%25,1%28,7%22,2%4,7%100,0% Zasady przyznawania nagr ó d i premii w Dalkia są jasne i przejrzyste ,7%19,9%23,7%28,5%18,8%6,5%100,0% 20100,6%16,4%28,7%29,2%19,9%5,3%100,0% Pracownicy, kt ó rzy bardziej angażują się w swoją pracę, są przez Dalkia zauważani i doceniani ,2%13,4%34,9%33,9%11,3%3,2%100,0% 20101,8%14,6%32,2%34,5%14,6%2,3%100,0% Świadczenia socjalne w Dalkia (opieka medyczna, dofinansowanie wczas ó w, zajęcia sportowe itd.) są dla mnie atrakcyjne ,7%3,2%8,6%24,2%45,2%16,1%100,0% 20100,6%2,3%6,4%22,2%58,5%9,9%100,0% Pracownicy mają wpływ na to w jaki spos ó b wykorzystywane są fundusze na świadczenia socjalne (opieka medyczna, dofinansowanie wczas ó w, zajęcia sportowe itd.) ,0%11,8%26,9%27,4%21,0%5,9%100,0% 20101,2%9,9%18,7%37,4%31,0%1,8%100,0% Podsumowując, całkowite wynagrodzenie za pracę w Dalkia wraz ze świadczeniami socjalnymi jest atrakcyjne w por ó wnaniu z poziomem wynagrodzeń w innych firmach ,7%9,1%26,9%39,2%18,8%3,2%100,0% 20100,6%8,8%26,9%36,3%24,0%3,5%100,0%

25 Wynagrodzenia i świadczenia socjalne DP ZEC Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadza m Łącznie Zawsze dostaję wynagrodzenie na czas ,4%0,9%0,5%0,9%41,6%54,8%100,0% 20100,5%1,5%0,5%0,0%41,0%56,6%100,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do zakresu obowiązk ó w na moim stanowisku 20082,3%13,1%30,3%29,4%20,8%4,1%100,0% 20101,0%15,6%25,9%29,8%24,9%2,9%100,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do jakości wykonywanej pracy 20083,2%11,3%34,4%23,5%21,7%5,9%100,0% 20101,5%15,1%25,9%27,3%26,8%3,4%100,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do moich kwalifikacji 20083,2%12,7%29,4% 21,7%3,6%100,0% 20102,0%18,0%26,3%22,9%27,3%3,4%100,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do mojego zaangażowania 20084,1%16,3%32,1%23,1%19,0%5,4%100,0% 20101,5%20,0%29,3%24,9%21,0%3,4%100,0% Zasady przyznawania nagr ó d i premii w Dalkia są jasne i przejrzyste ,5%29,0%27,1%19,5%14,9%5,0%100,0% 20100,0%31,2%25,9%23,4%16,1%3,4%100,0% Pracownicy, kt ó rzy bardziej angażują się w swoją pracę, są przez Dalkia zauważani i doceniani ,5%21,7%33,9%28,5% 7,7% 3,6%100,0% 20102,4%22,9%28,8%31,2% 14,1% 0,5%100,0% Świadczenia socjalne w Dalkia (opieka medyczna, dofinansowanie wczas ó w, zajęcia sportowe itd.) są dla mnie atrakcyjne ,2%2,7%8,1%34,8%38,9%12,2%100,0% 20101,0%5,9%7,8%25,4%43,4%16,6%100,0% Pracownicy mają wpływ na to w jaki spos ó b wykorzystywane są fundusze na świadczenia socjalne (opieka medyczna, dofinansowanie wczas ó w, zajęcia sportowe itd.) ,6%14,5%26,7%29,9%21,7%3,6%100,0% 20102,4%18,0%26,3%27,3%21,0%4,9%100,0% Podsumowując, całkowite wynagrodzenie za pracę w Dalkia wraz ze świadczeniami socjalnymi jest atrakcyjne w por ó wnaniu z poziomem wynagrodzeń w innych firmach ,3%11,3%33,9% 17,2%1,4%100,0% 20101,0%8,3%19,0%37,6%30,7%3,4%100,0%

26 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Możliwości rozwoju, awansu i szkoleń Wynik ogólny 2008r.: 3,04 Wynik ogólny 2010r.: 3,12

27 Możliwości rozwoju, awansu i szkoleń DP PEC Badanie Brak odp owi edz i Zdecydowani e się nie zgadz am Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściow o się nie zgadzam Zgadzam si ę Zdecydowani e się zgadz am Łącznie Dalkia zapewnia Pracownikom wsparcie w zdobywaniu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, potrzebnych w pracy zawodowej ,2%4,8%11,3%36,0% 37,6%8,1% 100,0% 20100,6%1,8%9,4%39,2% 45,0%4,1% 100,0% Wiem, co musze zrobić, aby wziąć udział w interesującym mnie szkoleniu ,7%7,0%20,4%33,3% 31,2%5,4% 100,0% 20101,2%1,8%22,2%26,9% 45,0%2,9% 100,0% W pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na szkoleniach ,7%1,6%5,9%26,9%53,8%9,1%100,0% 20100,6% 7,0%35,1%51,5%5,3%100,0% Programy szkoleniowo-rozwojowe prowadzone przez grupę Dalkia są atrakcyjną formą wzmacniania kompetencji i uzupełniania wiedzy zawodowej ,8%2,9%15,2%45,6%33,9%0,6%100,0% Wiem, że w Dalkia realizowany jest program rozwoju kompetencji Pracownik ó w POTENCJAŁY ,6%12,9%26,3%21,0%23,7%7,5%100,0% Kryteria awans ó w i rekrutacji w firmie są przejrzyste ,8%21,0%30,1%29,0%13,4%1,6%100,0% 20103,5%19,9%31,0%32,2%13,5%0,0%100,0% Zmiana pracy w obrębie grupy Dalkia jest ciekawą możliwością rozwoju zawodowego ,6%4,8%18,3%36,0%25,3%7,0%100,0% 20105,3%6,4%13,5%38,6%34,5%1,8%100,0% Podsumowując, możliwości rozwoju w Dalkia spełniają moje oczekiwania ,7%4,3%20,4%43,5%24,7%4,3%100,0% 20102,9%3,5%17,0%50,9%25,1%0,6%100,0%

28 Możliwości rozwoju, awansu i szkoleń DP ZEC Badanie Brak odp owi edz i Zdecydowani e się nie zgadz am Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściow o się nie zgadzam Zgadzam si ę Zdecydowani e się zgadz am Łącznie Dalkia zapewnia Pracownikom wsparcie w zdobywaniu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, potrzebnych w pracy zawodowej ,7%5,4%20,4%34,8%32,6%4,1%100,0% 20101,5%8,8%17,1%40,0%29,3%3,4%100,0% Wiem, co musze zrobić, aby wziąć udział w interesującym mnie szkoleniu ,3%7,2%26,7%25,3%31,7%2,7%100,0% 20103,4%8,8%25,4%31,2%27,8%3,4%100,0% W pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na szkoleniach ,0%4,5%10,0%24,0%47,5%9,0%100,0% 20101,5%5,9%13,7%22,9%48,8%7,3%100,0% Programy szkoleniowo-rozwojowe prowadzone przez grupę Dalkia są atrakcyjną formą wzmacniania kompetencji i uzupełniania wiedzy zawodowej ,9%13,2%24,4%32,2%26,8%0,5%100,0% Wiem, że w Dalkia realizowany jest program rozwoju kompetencji Pracownik ó w POTENCJAŁY ,7%12,2%26,7%24,9%22,2%6,3%100,0% Kryteria awans ó w i rekrutacji w firmie są przejrzyste ,2%21,7%38,0%25,3%10,4%1,4%100,0% 20101,0%31,2%30,2%23,9%11,7%2,0%100,0% Zmiana pracy w obrębie grupy Dalkia jest ciekawą możliwością rozwoju zawodowego ,7%10,9%20,4%38,9%19,9%2,3%100,0% 20109,8%11,7%22,9%34,6%19,0%2,0%100,0% Podsumowując, możliwości rozwoju w Dalkia spełniają moje oczekiwania ,3%10,9%25,3%44,8%14,9%1,8%100,0% 20102,0%10,7%26,3%38,0%22,0%1,0%100,0%

29 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Dodatkowe kwestie związane z moją pracą Wynik ogólny 2008r.: 3,21 Wynik ogólny 2010r.: 3,35

30 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Dodatkowe kwestie związane z moją pracą NAJWYŻEJ ocenionymi elementami w tym obszarze były: współodpowiedzialność za wyniki Dalkia ( % pozytywnych ocen; 2008 – 60% ocen pozytywnych) współodpowiedzialność za postrzeganie Dalkia przez klientów ( % pozytywnych ocen; 2008 – 61 % ocen pozytywnych) odczucie związania z miejscem pracy ( % pozytywnych ocen; 2008 – 64% ocen pozytywnych) wiązanie przyszłości z firmą Dalkia ( % ocen pozytywnych; 2008 – 65% ocen pozytywnych) NAJNIŻEJ ocenione zostały: uzyskiwanie z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o zmianach wprowadzanych w firmie (2010 – 35% ocen negatywnych; 2008 – 47% negatywnych ocen) wiedza na temat celów wprowadzanych zmian w firmie (2010 – 34% ocen negatywnych; 2008 – 44% negatywnych ocen) usprawnienia uzyskane przez wdrożenie systemów informatycznych (2010 – 31% ocen negatywnych; 2008 – 39% negatywnych ocen)

31 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Nośniki informacji Wynik ogólny 2010r.: 2,93

32 Nośniki informacji NAJWYŻEJ ocenionymi elementami w tym obszarze były: otrzymywanie gazety Świat Dalkii bezpośrednio na miejsce pracy jest praktyczne i wygodne (2010 – 73% pozytywnych ocen). zrozumiała treść zawarta w gazecie Świat Dalkii (2010 – 59% ocen pozytywnych) czytanie lokalnego dodatku dołączonego do gazety Świat Dalkii (2010 – 52% ocen pozytywnych) zadowolenie z ilości uzyskiwanych informacji z gazety Świat Dalkii ( od 39% do 46% ocen pozytywnych) gazeta powinna przybrać formę miesięcznika (2010 – 51% ocen pozytywnych) NAJNIŻEJ ocenione zostały: pomysł przekazywania informacji o firmie drogą smsową ( % ocen negatywnych) stopień w jakim treści zawarte w gazecie Świat Dalkii są interesujące (2010 – zaledwie 36% ocen pozytywnych) lokalny dodatek gazety Świat Dalkii jako źródło informacji na temat mojego otoczenia (2010 – 38% ocen pozytywnych)

33 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Podsumowanie wyników (2010) Porównanie wyników w poszczególnych spółkach

34 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Wpływ danych z metryki na ocenę satysfakcji z pracy (Badanie 2010) Wiek Wiek istotnie wpływa na postrzeganie pewnych kwestii przez pracowników. Zidentyfikowano sześć głównych obszarów, w których różnice były istotne statystycznie: Ocena atmosfery i współpracy, Ocena warunków pracy, Ocena wynagrodzeń i świadczeń, Ocena możliwości rozwoju, Ocena dodatkowych kwestii, Ocena nośników informacji. W porównaniu do 2008 roku zaszły pozytywne zmiany w każdej grupie wiekowej biorąc pod uwagę wszystkie obszary.

35 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Wpływ danych z metryki na ocenę satysfakcji z pracy (Badanie 2010) Charakter pracy Największe różnice odnotowano w przypadku możliwości rozwoju, awansu i szkoleń (pracownicy biurowi znacznie wyżej ocenili ten obszar). Obszary warunki pracy oraz komunikacji wewnętrznej zyskały najbardziej zbliżone oceny przez pracowników o różnym charakterze stanowisk. Odnotowano wzrost średnich ocen ocenianych obszarów zarówno przez pracowników biurowych, jak i produkcyjnych / eksploatacyjnych (wyjątek stanowią nieco niższe wyniki w porównaniu do 2008 r. w obszarze Warunki pracy i Ocena przełożonego wśród pracowników biura).

36 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Podsumowanie wyników Najwyżej ocenione pozycje:

37 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Podsumowanie wyników Najniżej ocenione pozycje:

38 Propozycje pracowników dotyczące zmian/usprawnień w Dalkii Obszary: Inwestycje Wynagrodzenia Awanse Warunki pracy / narzędzia Procedury Komunikacja Szkolenia

39 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia Podstawowe rekomendacje Poprawa systemu komunikacji / wymiany informacji między różnymi spółkami Grupy Dalkia. Informowanie pracowników z wyprzedzeniem o planowanych zmianach. Przygotowywanie pracowników w większym stopniu do zmian. Zwiększanie poziomu wiedzy wśród pracowników na temat celów i planów grupy Dalkia w Polsce. Zwiększenie częstotliwości / dostępności spotkań pracowników z Zarządem. Tworzenie możliwości integracji i okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych spółek. Częstsze udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej pracownikom za dobrze wykonaną pracę przez ich przełożonych (wyrażanie uznania, pochwał). Wprowadzanie przez przełożonych czytelnych, wspólnych zasad działania dla wszystkich członków zespołu. Docenianie pracowników przez przełożonych za ich otwartość w wyrażaniu obaw i wątpliwości; pozyskiwanie informacji w tym zakresie. Poprawa organizacji pracy. Zwiększenie adekwatności wynagrodzenia do zakresu obowiązków, jakości wykonywanej pracy oraz kwalifikacji pracowników. Jaśniejsze określanie i komunikowanie pracownikom zasad i warunków przyznawania nagród i premii. Zbudowanie jasnych kryteriów awansu na wyższe stanowiska, jawność kryteriów awansu. Jasne komunikowanie i tłumaczenie pracownikom celów zmian wprowadzanych w firmie. Docenianie pomysłów pracowników, zachęcanie do ich zgłaszania oraz wdrażanie ich.


Pobierz ppt "Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010 1 Materiał uzyskany przez NSZZPRC od Zarządu Dalkia Poznań ZEC S.A. Badanie Klimatu Społecznego Dalkia 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google