Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał uzyskany przez NSZZPRC od Zarządu Dalkia Poznań ZEC S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał uzyskany przez NSZZPRC od Zarządu Dalkia Poznań ZEC S.A."— Zapis prezentacji:

1 Materiał uzyskany przez NSZZPRC od Zarządu Dalkia Poznań ZEC S.A.
Badanie Klimatu Społecznego Dalkia 2010 PODSUMOWANIE WYNIKÓW Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

2 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010
Cele badania ocena klimatu społecznego w 7 spółkach należących do grupy Dalkia diagnoza mocnych i słabych stron w obszarach: Atmosfera i współpraca Warunki pracy Komunikacja wewnętrzna Bezpośredni przełożony Wynagrodzenia i świadczenia socjalne Możliwości rozwoju, awansu i szkoleń Dodatkowe kwestie związane z pracą Nośniki informacji porównanie różnic w postrzeganiu w/w obszarów między spółkami różnymi grupami pracowników (wg danych z metryki) Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

3 Frekwencja w poszczególnych spółkach
Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

4 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010
Struktura próby WIEK Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

5 Struktura próby CHARAKTER PRACY
Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

6 Podsumowanie wyników Dalkia w Polsce
Porównanie ocen poszczególnych obszarów Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia 6

7 Analiza obszarów zadowolenia
DP PEC DP ZEC

8 Atmosfera i współpraca
Wynik ogólny 2008r.: 3,25 Wynik ogólny 2010r.: 3,36 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

9 Atmosfera i współpraca
DP PEC DP ZEC 2% 5% 1% 13% 6% 11% 9% 33% 18% 22% 17% 4% 41% 25% 27% 32% 38% 46% 50% 16% 37% 29% 24% 49% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% I_8 I_7 I_6 I_5 I_4 I_3 I_2 I_1 Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam 10% 1% 26% 23% 16% 14% 2% 20% 4% 29% 22% 6% 36% 18% 24% 31% 34% 35% 46% 8% 19% 27% 47% 5% 30% 3% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I_8 I_7 I_6 I_5 I_4 I_3 I_2 I_1 Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam I_1 Atmosfera pracy w moim zespole jest dobra. I_2 Mogę liczyć na współpracę kolegów z mojego zespołu. I_3 Współpraca pomiędzy Pracownikami różnych działów jest wystarczająca. I_4 Pracownicy są traktowani w firmie z należnym szacunkiem. I_5 Działania integrujące Pracowników podejmowane przez dyrekcję są wystarczające. I_6 Działania integrujące Pracowników różnych spółek podejmowane przez Zarząd Dalkia są wystarczające. I_7 Lubię moją pracę. I_8 Podsumowując, mam poczucie, że atmosfera pracy w Dalkia jest dobra

10 Atmosfera i współpraca DP PEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie Zgadzam Się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Atmosfera pracy w moim zespole jest dobra. 2008 0,5% 1,6% 4,8% 21,5% 48,9% 22,6% 100,0% 2010 0,6% 1,2% 5,8% 22,2% 52,0% 18,1% Mogę liczyć na współpracę kolegów z mojego zespołu. 1,1% 18,8% 51,6% 26,3% 4,1% 49,1% 26,9% Współpraca pomiędzy Pracownikami różnych działów jest wystarczająca. 4,3% 5,4% 18,3% 43,5% 10,5% 17,0% 45,6% 24,0% 1,8% Pracownicy są traktowani w firmie z należnym szacunkiem. 9,1% 20,4% 37,6% 5,3% 21,6% 38,0% 28,7% Działania integrujące Pracowników podejmowane przez dyrekcję są wystarczające. 2,2% 15,6% 30,6% 33,3% 15,1% 3,2% 31,6% 36,8% Działania integrujące Pracowników różnych spółek podejmowane przez Zarząd Dalkia są wystarczające. 7,5% 19,9% 28,5% 27,4% 14,5% 4,7% 13,5% 27,5% 16,4% Lubię moją pracę. 45,7% 0,0% 2,3% 24,6% 50,3% Podsumowując, mam poczucie, że atmosfera pracy w Dalkia jest dobra 41,9% 34,4% 3,8%

11 Atmosfera i współpraca DP PEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Atmosfera pracy w moim zespole jest dobra. 2008 0,5% 1,6% 4,8% 21,5% 48,9% 22,6% 100,0% 2010 0,6% 1,2% 5,8% 22,2% 52,0% 18,1% Mogę liczyć na współpracę kolegów z mojego zespołu. 1,1% 18,8% 51,6% 26,3% 4,1% 49,1% 26,9% Współpraca pomiędzy Pracownikami różnych działów jest wystarczająca. 4,3% 5,4% 18,3% 43,5% 10,5% 17,0% 45,6% 24,0% 1,8% Pracownicy są traktowani w firmie z należnym szacunkiem. 9,1% 20,4% 37,6% 5,3% 21,6% 38,0% 28,7% Działania integrujące Pracowników podejmowane przez dyrekcję są wystarczające. 2,2% 15,6% 30,6% 33,3% 15,1% 3,2% 31,6% 36,8% Działania integrujące Pracowników różnych spółek podejmowane przez Zarząd Dalkia są wystarczające. 7,5% 19,9% 28,5% 27,4% 14,5% 4,7% 13,5% 27,5% 16,4% Lubię moją pracę. 45,7% 0,0% 2,3% 24,6% 50,3% Podsumowując, mam poczucie, że atmosfera pracy w Dalkia jest dobra 41,9% 34,4% 3,8% 9,4% 40,9%

12 Atmosfera i współpraca DP ZEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Atmosfera pracy w moim zespole jest dobra. 2008 1,4% 6,3% 8,6% 20,8% 41,2% 21,7% 100,0% 2010 0,0% 2,4% 5,9% 25,9% 47,3% 18,5% Mogę liczyć na współpracę kolegów z mojego zespołu. 0,9% 2,7% 5,0% 21,3% 45,7% 24,4% 0,5% 20,5% 23,4% Współpraca pomiędzy Pracownikami różnych działów jest wystarczająca. 3,2% 10,4% 20,4% 40,7% 22,2% 13,7% 22,9% 35,1% 26,8% 1,0% Pracownicy są traktowani w firmie z należnym szacunkiem. 15,4% 24,9% 34,4% 3,6% 15,6% 22,0% 34,1% 3,9% Działania integrujące Pracowników podejmowane przez dyrekcję są wystarczające. 26,2% 33,0% 19,9% 31,2% 3,4% Działania integrujące Pracowników różnych spółek podejmowane przez Zarząd Dalkia są wystarczające. 14,0% 19,0% 25,8% 28,1% 12,2% 10,2% 26,3% 29,3% 7,8% 2,0% Lubię moją pracę. 1,8% 15,8% 44,3% 30,3% 1,5% 18,0% 46,3% 30,2% Podsumowując, mam poczucie, że atmosfera pracy w Dalkia jest dobra 11,8% 36,2% 28,5% 9,8% 19,5% 35,6% 5,4%

13 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010
Warunki pracy Wynik ogólny 2008r.: 3,44 Wynik ogólny 2010r.: 3,50 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

14 Warunki pracy DP PEC DP ZEC 2% 8% 6% 5% 3% 1% 21% 15% 9% 40% 43% 19%
33% 23% 26% 36% 47% 25% 49% 42% 50% 54% 41% 4% 11% 14% 10% 0% 20% 30% 60% 70% 80% 90% 100% II_7 II_6 II_5 II_4 II_3 II_2 II_1 Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam 4% 20% 5% 6% 2% 12% 19% 9% 15% 7% 8% 39% 41% 32% 29% 17% 30% 40% 18% 45% 42% 54% 0% 10% 50% 60% 70% 80% 90% 100% II_7 II_6 II_5 II_4 II_3 II_2 II_1 Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam II_1 Dalkia zapewnia mi właściwe narzędzia i otoczenie stanowiska pracy. II_2 BHP w Dalkia jest na odpowiednim poziomie. II_3 Prawo pracy jest w Dalkia przestrzegane. II_4 Wiem, czego firma ode mnie oczekuje - mój zakres zadań i odpowiedzialności jest jasno określony. II_5 Ilość pracy, jaką wykonuję, nie przekracza moich możliwości. II_6 Organizacja pracy w Dalkia jest dobra. II_7 Podsumowując, warunki pracy w Dalkia są dobre.

15 Warunki pracy – DP PEC Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Dalkia zapewnia mi właściwe narzędzia i otoczenie stanowiska pracy. 2008 0,0% 7,0% 8,6% 24,7% 49,5% 10,2% 100,0% 2010 2,9% 8,8% 36,3% 40,9% 11,1% BHP w Dalkia jest na odpowiednim poziomie. 1,1% 5,4% 3,8% 19,4% 57,5% 12,9% 1,8% 1,2% 6,4% 26,3% 54,4% 9,9% Prawo pracy jest w Dalkia przestrzegane. 2,2% 5,9% 9,7% 43,5% 14,0% 2,3% 23,4% 50,3% 14,6% Wiem, czego firma ode mnie oczekuje - mój zakres zadań i odpowiedzialności jest jasno określony. 46,2% 11,3% 4,7% 32,7% 42,1% Ilość pracy, jaką wykonuję, nie przekracza moich możliwości. 2,7% 15,1% 22,0% 43,0% 19,3% 49,1% 10,5% Organizacja pracy w Dalkia jest dobra. 22,6% 39,8% 23,7% 3,2% 7,6% 21,1% 43,3% 24,6% 3,5% Podsumowując, warunki pracy w Dalkia są dobre. 1,6% 11,8% 35,5% 8,2% 46,8%

16 Warunki pracy DP ZEC Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Dalkia zapewnia mi właściwe narzędzia i otoczenie stanowiska pracy. 2008 1,4% 5,9% 16,3% 29,4% 40,7% 6,3% 100,0% 2010 0,5% 4,9% 12,2% 29,8% 44,9% 7,8% BHP w Dalkia jest na odpowiednim poziomie. 3,2% 10,4% 20,8% 50,2% 14,0% 2,4% 17,1% 54,1% 18,0% Prawo pracy jest w Dalkia przestrzegane. 1,8% 3,6% 8,1% 37,6% 42,1% 6,8% 7,3% 29,3% 45,4% 15,1% Wiem, czego firma ode mnie oczekuje - mój zakres zadań i odpowiedzialności jest jasno określony. 7,2% 14,5% 31,7% 35,7% 9,5% 14,6% 28,8% 42,0% Ilość pracy, jaką wykonuję, nie przekracza moich możliwości. 5,4% 15,4% 29,0% 38,9% 9,3% 32,2% 8,3% Organizacja pracy w Dalkia jest dobra. 0,9% 18,1% 19,0% 41,2% 2,7% 19,5% 41,5% 17,6% 2,0% Podsumowując, warunki pracy w Dalkia są dobre. 34,4% 3,9% 11,7% 38,5% 40,0%

17 Komunikacja wewnętrzna
Wynik ogólny 2008r.: 2,84 Wynik ogólny 2010r.: 3,08 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

18 Komunikacja wewnętrzna DP PEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Dobrym źródłem informacji są dla mnie spotkania z Zarządem. 2008 26,9% 28,5% 21,0% 11,8% 9,7% 2,2% 100,0% 2010 10,5% 17,5% 27,5% 24,6% 18,1% 1,8% Dobrym źródłem informacji jest dla mnie rozmowa z bezpośrednim przełożonym. 6,5% 4,3% 28,0% 43,0% 8,6% 0,6% 2,9% 16,4% 21,6% 45,0% 13,5% Gdy tego potrzebuję, dostaję potrzebne mi informacje z innych działów. 8,1% 10,2% 40,3% 31,7% 3,2% 2,3% 4,7% 15,2% 49,1% 1,2% Bez obaw mogę w firmie w każdej sytuacji wyrazić swoje wątpliwości. 4,8% 16,1% 2,7% 14,6% 28,1% 42,1% 12,3% Sugestie, które zgłaszam przełożonym są brane pod uwagę. 12,4% 15,6% 42,5% 23,7% 3,8% 8,2% 22,8% 43,9% 24,0% Nowe pomysły zgłaszane przez Pracowników są cenione w naszej firmie. 10,8% 20,4% 33,3% 17,2% 6,4% 5,3% 26,3% 43,3% Podsumowując, komunikacja, przepływ informacji w Dalkia, moja wiedza o tym, co dzieje się w firmie są wystarczające. 21,5% 47,8% 17,7% 1,6% 5,8% 46,2% 23,4% 0,0%

19 Komunikacja wewnętrzna DP ZEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Dobrym źródłem informacji są dla mnie spotkania z Zarządem. 2008 24,4% 20,8% 27,6% 15,4% 9,5% 2,3% 100,0% 2010 10,7% 21,0% 26,3% 21,5% 15,1% 5,4% Dobrym źródłem informacji jest dla mnie rozmowa z bezpośrednim przełożonym. 8,6% 4,1% 10,9% 23,1% 44,8% 1,5% 12,2% 11,2% 24,9% 40,0% 10,2% Gdy tego potrzebuję, dostaję potrzebne mi informacje z innych spółek wchodzących w skład grupy Dalkia. 23,5% 13,1% 11,8% 0,5% 14,1% 30,7% 19,0% Bez obaw mogę w firmie w każdej sytuacji wyrazić swoje wątpliwości. 20,4% 28,1% 31,2% 12,7% 34,1% 17,1% 2,0% Sugestie, które zgłaszam przełożonym są brane pod uwagę. 5,0% 14,0% 38,5% 16,7% 1,4% 2,4% 18,5% 22,0% 35,1% 20,5% Nowe pomysły zgłaszane przez Pracowników są cenione w naszej firmie. 9,0% 14,9% 28,5% 34,4% 6,8% 8,8% 25,9% 42,4% Podsumowując, komunikacja, przepływ informacji w Dalkia, moja wiedza o tym, co dzieje się w firmie są wystarczające. 2,7% 10,0% 31,7% 38,0% 0,9% 3,9% 9,3% 23,9%

20 Bezpośredni przełożony
Wynik ogólny 2008r.: 3,62 Wynik ogólny 2010r.: 3,74 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

21 Bezpośredni przełożony DP PEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Niezadza się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Jest kompetentny. 2008 2,7% 3,2% 7,0% 24,7% 40,9% 21,5% 100,0% 2010 2,3% 1,2% 4,1% 24,6% 45,0% 22,8% Odnosi się do mnie z szacunkiem. 1,1% 5,9% 18,3% 54,8% 16,7% 0,6% 5,3% 18,7% 53,8% 20,5% Sprawiedliwie traktuje wszystkich członków zespołu. 2,2% 8,1% 18,8% 23,7% 37,1% 10,2% 5,8% 36,3% 12,3% W jasny i zrozumiały sposób przekazuje mi informacje o moich zadaniach. 0,5% 4,8% 26,9% 45,2% 12,4% 1,8% 9,9% 29,8% 42,7% 14,6% Ma do mnie zaufanie i pozostawia mi organizację mojej pracy. 3,8% 19,9% 47,3% 18,1% 50,3% 24,0% Respektuje mój czas pracy. 1,6% 4,3% 5,4% 54,3% 15,6% 50,9% Potrafi powiedzieć, że dobrze wykonałem moją pracę. 13,4% 40,3% 11,8% 7,6% 23,4% 36,8% 15,8% Potrafi przekazać trudne informacje (krytyka, negatywna ocena wyników pracy) w sposób zapewniający poszanowanie mojej godności. 11,3% 25,8% 10,8% 3,5% 12,9% 44,4% 17,0% Podsumowując, dobrze oceniam współpracę między mną i moim przełożonym. 8,6% 28,0% 14,0% 9,4% 46,8%

22 Bezpośredni przełożony DP ZEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Jest kompetentny. 2008 2,7% 4,1% 8,6% 24,9% 41,2% 18,6% 100,0% 2010 1,0% 4,4% 9,3% 22,0% 46,8% 16,6% Odnosi się do mnie z szacunkiem. 1,8% 1,4% 3,6% 25,8% 47,5% 19,9% 1,5% 2,4% 7,3% 14,1% 57,6% 17,1% Sprawiedliwie traktuje wszystkich członków zespołu. 5,4% 9,0% 12,2% 26,7% 35,7% 10,9% 12,7% 26,3% 38,5% 13,7% W jasny i zrozumiały sposób przekazuje mi informacje o moich zadaniach. 3,2% 11,8% 28,5% 2,0% 4,9% 10,2% 22,9% 45,4% 14,6% Ma do mnie zaufanie i pozostawia mi organizację mojej pracy. 22,2% 52,5% 17,6% 2,9% 54,6% 18,5% Respektuje mój czas pracy. 5,9% 13,6% 62,0% 15,4% 7,8% 20,0% 51,7% Potrafi powiedzieć, że dobrze wykonałem moją pracę. 4,5% 6,8% 10,0% 42,5% 14,0% 23,9% 38,0% 15,6% Potrafi przekazać trudne informacje (krytyka, negatywna ocena wyników pracy) w sposób zapewniający poszanowanie mojej godności. 22,6% 47,1% 8,1% 3,9% 26,8% 45,9% 10,7% Podsumowując, dobrze oceniam współpracę między mną i moim przełożonym. 2,3% 11,3% 24,0% 44,3% 0,5% 8,3%

23 Wynagrodzenia i świadczenia socjalne
Wynik ogólny 2008r.: 3,03 Wynik ogólny 2010r.: 3,16 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

24 Wynagrodzenia i świadczenia socjalne DP PEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Zawsze dostaję wynagrodzenie na czas. 2008 0,5% 2,7% 1,6% 33,3% 60,2% 100,0% 2010 0,0% 0,6% 33,9% 64,9% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do zakresu obowiązków na moim stanowisku 3,8% 12,4% 26,9% 29,0% 24,2% 1,8% 11,7% 25,7% 28,7% 3,5% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do jakości wykonywanej pracy 4,3% 10,2% 28,5% 23,7% 10,5% 24,6% 31,0% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do moich kwalifikacji 5,4% 10,8% 24,7% 29,6% 2,9% 12,9% 26,3% 29,8% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do mojego zaangażowania 3,2% 16,7% 27,4% 25,3% 22,6% 4,8% 16,4% 25,1% 22,2% 4,7% Zasady przyznawania nagród i premii w Dalkia są jasne i przejrzyste. 19,9% 18,8% 6,5% 29,2% 5,3% Pracownicy, którzy bardziej angażują się w swoją pracę, są przez Dalkia zauważani i doceniani. 13,4% 34,9% 11,3% 14,6% 32,2% 34,5% 2,3% Świadczenia socjalne w Dalkia (opieka medyczna, dofinansowanie wczasów, zajęcia sportowe itd.) są dla mnie atrakcyjne. 8,6% 45,2% 16,1% 6,4% 58,5% 9,9% Pracownicy mają wpływ na to w jaki sposób wykorzystywane są fundusze na świadczenia socjalne (opieka medyczna, dofinansowanie wczasów, zajęcia sportowe itd.). 7,0% 11,8% 21,0% 5,9% 1,2% 18,7% 37,4% Podsumowując, całkowite wynagrodzenie za pracę w Dalkia wraz ze świadczeniami socjalnymi jest atrakcyjne w porównaniu z poziomem wynagrodzeń w innych firmach. 9,1% 39,2% 8,8% 36,3% 24,0%

25 Wynagrodzenia i świadczenia socjalne DP ZEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Zawsze dostaję wynagrodzenie na czas. 2008 1,4% 0,9% 0,5% 41,6% 54,8% 100,0% 2010 1,5% 0,0% 41,0% 56,6% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do zakresu obowiązków na moim stanowisku 2,3% 13,1% 30,3% 29,4% 20,8% 4,1% 1,0% 15,6% 25,9% 29,8% 24,9% 2,9% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do jakości wykonywanej pracy 3,2% 11,3% 34,4% 23,5% 21,7% 5,9% 15,1% 27,3% 26,8% 3,4% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do moich kwalifikacji 12,7% 3,6% 2,0% 18,0% 26,3% 22,9% Moje wynagrodzenie jest adekwatne do mojego zaangażowania 16,3% 32,1% 23,1% 19,0% 5,4% 20,0% 29,3% 21,0% Zasady przyznawania nagród i premii w Dalkia są jasne i przejrzyste. 4,5% 29,0% 27,1% 19,5% 14,9% 5,0% 31,2% 23,4% 16,1% Pracownicy, którzy bardziej angażują się w swoją pracę, są przez Dalkia zauważani i doceniani. 33,9% 28,5% 7,7% 2,4% 28,8% 14,1% Świadczenia socjalne w Dalkia (opieka medyczna, dofinansowanie wczasów, zajęcia sportowe itd.) są dla mnie atrakcyjne. 2,7% 8,1% 34,8% 38,9% 12,2% 7,8% 25,4% 43,4% 16,6% Pracownicy mają wpływ na to w jaki sposób wykorzystywane są fundusze na świadczenia socjalne (opieka medyczna, dofinansowanie wczasów, zajęcia sportowe itd.). 14,5% 26,7% 29,9% 4,9% Podsumowując, całkowite wynagrodzenie za pracę w Dalkia wraz ze świadczeniami socjalnymi jest atrakcyjne w porównaniu z poziomem wynagrodzeń w innych firmach. 17,2% 8,3% 37,6% 30,7%

26 Możliwości rozwoju, awansu i szkoleń
Wynik ogólny 2008r.: 3,04 Wynik ogólny 2010r.: 3,12 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

27 Możliwości rozwoju, awansu i szkoleń DP PEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Dalkia zapewnia Pracownikom wsparcie w zdobywaniu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, potrzebnych w pracy zawodowej. 2008 2,2% 4,8% 11,3% 36,0% 37,6% 8,1% 100,0% 2010 0,6% 1,8% 9,4% 39,2% 45,0% 4,1% Wiem, co musze zrobić, aby wziąć udział w interesującym mnie szkoleniu. 2,7% 7,0% 20,4% 33,3% 31,2% 5,4% 1,2% 22,2% 26,9% 2,9% W pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na szkoleniach. 1,6% 5,9% 53,8% 9,1% 35,1% 51,5% 5,3% Programy szkoleniowo-rozwojowe prowadzone przez grupę Dalkia są atrakcyjną formą wzmacniania kompetencji i uzupełniania wiedzy zawodowej. - 15,2% 45,6% 33,9% Wiem, że w Dalkia realizowany jest program rozwoju kompetencji Pracowników POTENCJAŁY. 8,6% 12,9% 26,3% 21,0% 23,7% 7,5% Kryteria awansów i rekrutacji w firmie są przejrzyste. 30,1% 29,0% 13,4% 3,5% 19,9% 31,0% 32,2% 13,5% 0,0% Zmiana pracy w obrębie grupy Dalkia jest ciekawą możliwością rozwoju zawodowego. 18,3% 25,3% 6,4% 38,6% 34,5% Podsumowując, możliwości rozwoju w Dalkia spełniają moje oczekiwania. 4,3% 43,5% 24,7% 17,0% 50,9% 25,1%

28 Możliwości rozwoju, awansu i szkoleń DP ZEC
Badanie Brak odpowiedzi Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Łącznie Dalkia zapewnia Pracownikom wsparcie w zdobywaniu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, potrzebnych w pracy zawodowej. 2008 2,7% 5,4% 20,4% 34,8% 32,6% 4,1% 100,0% 2010 1,5% 8,8% 17,1% 40,0% 29,3% 3,4% Wiem, co musze zrobić, aby wziąć udział w interesującym mnie szkoleniu. 6,3% 7,2% 26,7% 25,3% 31,7% 25,4% 31,2% 27,8% W pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na szkoleniach. 5,0% 4,5% 10,0% 24,0% 47,5% 9,0% 5,9% 13,7% 22,9% 48,8% 7,3% Programy szkoleniowo-rozwojowe prowadzone przez grupę Dalkia są atrakcyjną formą wzmacniania kompetencji i uzupełniania wiedzy zawodowej. - 2,9% 13,2% 24,4% 32,2% 26,8% 0,5% Wiem, że w Dalkia realizowany jest program rozwoju kompetencji Pracowników POTENCJAŁY. 7,7% 12,2% 24,9% 22,2% Kryteria awansów i rekrutacji w firmie są przejrzyste. 3,2% 21,7% 38,0% 10,4% 1,4% 1,0% 30,2% 23,9% 11,7% 2,0% Zmiana pracy w obrębie grupy Dalkia jest ciekawą możliwością rozwoju zawodowego. 10,9% 38,9% 19,9% 2,3% 9,8% 34,6% 19,0% Podsumowując, możliwości rozwoju w Dalkia spełniają moje oczekiwania. 44,8% 14,9% 1,8% 10,7% 26,3% 22,0%

29 Dodatkowe kwestie związane z moją pracą
Wynik ogólny 2008r.: 3,21 Wynik ogólny 2010r.: 3,35 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

30 Dodatkowe kwestie związane z moją pracą
NAJWYŻEJ ocenionymi elementami w tym obszarze były: współodpowiedzialność za wyniki Dalkia ( % pozytywnych ocen; 2008 – 60% ocen pozytywnych) współodpowiedzialność za postrzeganie Dalkia przez klientów ( % pozytywnych ocen; 2008 – 61 % ocen pozytywnych) odczucie związania z miejscem pracy ( % pozytywnych ocen; 2008 – 64% ocen pozytywnych) wiązanie przyszłości z firmą Dalkia ( % ocen pozytywnych; 2008 – 65% ocen pozytywnych) NAJNIŻEJ ocenione zostały: uzyskiwanie z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o zmianach wprowadzanych w firmie (2010 – 35% ocen negatywnych; 2008 – 47% negatywnych ocen) wiedza na temat celów wprowadzanych zmian w firmie (2010 – 34% ocen negatywnych; 2008 – 44% negatywnych ocen) usprawnienia uzyskane przez wdrożenie systemów informatycznych (2010 – 31% ocen negatywnych; 2008 – 39% negatywnych ocen) Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

31 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010
Nośniki informacji Wynik ogólny 2010r.: 2,93 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

32 Nośniki informacji NAJWYŻEJ ocenionymi elementami w tym obszarze były:
otrzymywanie gazety „Świat Dalkii” bezpośrednio na miejsce pracy jest praktyczne i wygodne (2010 – 73% pozytywnych ocen). zrozumiała treść zawarta w gazecie „Świat Dalkii” (2010 – 59% ocen pozytywnych) czytanie lokalnego dodatku dołączonego do gazety „Świat Dalkii” (2010 – 52% ocen pozytywnych) zadowolenie z ilości uzyskiwanych informacji z gazety „Świat Dalkii” ( od 39% do 46% ocen pozytywnych) gazeta powinna przybrać formę miesięcznika (2010 – 51% ocen pozytywnych) NAJNIŻEJ ocenione zostały: pomysł przekazywania informacji o firmie drogą sms’ową ( % ocen negatywnych) stopień w jakim treści zawarte w gazecie „Świat Dalkii” są interesujące (2010 – zaledwie 36% ocen pozytywnych) lokalny dodatek gazety „Świat Dalkii” jako źródło informacji na temat mojego otoczenia (2010 – 38% ocen pozytywnych)

33 Podsumowanie wyników (2010)
Porównanie wyników w poszczególnych spółkach Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

34 Wpływ danych z metryki na ocenę satysfakcji z pracy (Badanie 2010)
Wiek Wiek istotnie wpływa na postrzeganie pewnych kwestii przez pracowników. Zidentyfikowano sześć głównych obszarów, w których różnice były istotne statystycznie: Ocena atmosfery i współpracy, Ocena warunków pracy, Ocena wynagrodzeń i świadczeń, Ocena możliwości rozwoju, Ocena dodatkowych kwestii, Ocena nośników informacji. W porównaniu do 2008 roku zaszły pozytywne zmiany w każdej grupie wiekowej biorąc pod uwagę wszystkie obszary. Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

35 Wpływ danych z metryki na ocenę satysfakcji z pracy (Badanie 2010)
Charakter pracy Największe różnice odnotowano w przypadku możliwości rozwoju, awansu i szkoleń (pracownicy biurowi znacznie wyżej ocenili ten obszar). Obszary warunki pracy oraz komunikacji wewnętrznej zyskały najbardziej zbliżone oceny przez pracowników o różnym charakterze stanowisk. Odnotowano wzrost średnich ocen ocenianych obszarów zarówno przez pracowników biurowych, jak i produkcyjnych / eksploatacyjnych (wyjątek stanowią nieco niższe wyniki w porównaniu do 2008 r. w obszarze Warunki pracy i Ocena przełożonego wśród pracowników biura). Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

36 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010
Podsumowanie wyników Najwyżej ocenione pozycje: Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

37 Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia - 2010
Podsumowanie wyników Najniżej ocenione pozycje: Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia

38 Propozycje pracowników dotyczące zmian/usprawnień w Dalkii
Obszary: Inwestycje Wynagrodzenia Awanse Warunki pracy / narzędzia Procedury Komunikacja Szkolenia

39 Podstawowe rekomendacje
Poprawa systemu komunikacji / wymiany informacji między różnymi spółkami Grupy Dalkia. Informowanie pracowników z wyprzedzeniem o planowanych zmianach. Przygotowywanie pracowników w większym stopniu do zmian. Zwiększanie poziomu wiedzy wśród pracowników na temat celów i planów grupy Dalkia w Polsce. Zwiększenie częstotliwości / dostępności spotkań pracowników z Zarządem. Tworzenie możliwości integracji i okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych spółek. Częstsze udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej pracownikom za dobrze wykonaną pracę przez ich przełożonych (wyrażanie uznania, pochwał). Wprowadzanie przez przełożonych czytelnych, wspólnych zasad działania dla wszystkich członków zespołu. Docenianie pracowników przez przełożonych za ich otwartość w wyrażaniu obaw i wątpliwości; pozyskiwanie informacji w tym zakresie. Poprawa organizacji pracy. Zwiększenie adekwatności wynagrodzenia do zakresu obowiązków, jakości wykonywanej pracy oraz kwalifikacji pracowników. Jaśniejsze określanie i komunikowanie pracownikom zasad i warunków przyznawania nagród i premii. Zbudowanie jasnych kryteriów awansu na wyższe stanowiska, jawność kryteriów awansu. Jasne komunikowanie i tłumaczenie pracownikom celów zmian wprowadzanych w firmie. Docenianie pomysłów pracowników, zachęcanie do ich zgłaszania oraz wdrażanie ich. Badanie Klimatu Społecznego - Dalkia


Pobierz ppt "Materiał uzyskany przez NSZZPRC od Zarządu Dalkia Poznań ZEC S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google