Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne sieci komputerowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne sieci komputerowe"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne sieci komputerowe
VoIP & VC (http://www.man.poznan.pl/~wojtekp/nsk/voip_vc_2011.ppt, Wojciech Pieklik Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

2 Plan Wprowadzenie do VoIP Czynniki wpływające na jakość telefonii IP
Protokoły sygnalizacyjne i transportowe H.323 SIP Problemy technologii VoIP NAT Traversal Wideokonferencje Laboratorium NSK 2011, PCSS

3 VoIP / Telefonia IP VoIP definiuje sposób przesyłania głosu w sieciach IP włącznie z jego digitalizacją i formowaniem w pakiety. Związane są z nim między innymi takie protokoły jak H.323, SIP, IAX, SCCP, MGCP, … Telefonia IP obejmuje cały szereg usług telefonicznych wykorzystujących protokoły VoIP, np. połączenia telefoniczne, systemy bilingowe, plany numeracji, telekonferencje, usługi dodatkowe, itd.. NSK 2011, PCSS

4 Zalety telefonii IP NSK 2011, PCSS
Niższe opłaty za połączenia długodystansowe i międzynarodowe do sieci publicznych i komórkowych Całkowicie darmowe połączenia IP Współdzielenie central IP PBX i serwerów usług przez różne oddziały Duża pojemność systemów telefonii IP (ograniczona jedynie mocą obliczeniową call-serwerów oraz przepustowością łączy) Dostępność użytkowników pod jednym numerem na całym świecie Własne usługi: poczta głosowa, rejestracja rozmów, itp. Możliwość zastosowania tanich lub darmowych telefonów programowych softphones Wysoka jakość dźwięku, zaawansowane usługi oraz otwarte standardy NSK 2011, PCSS

5 Wady telefonii IP NSK 2011, PCSS
Wysoki koszt wdrożenia infrastruktury ( telefony IP, bramy, centrale IP PBX, serwery usługowe ) Jakość rozmów wynikająca z problemów towarzyszących transmisji głosu w sieciach pakietowych ( gubienie pakietów, opóźnienia ) Brak kompletu standardów dla współdziałania urządzeń pochodzących od różnych dostawców NSK 2011, PCSS

6 Czynniki wpływające na jakość telefonii IP
NSK 2011, PCSS

7 Jakość VoIP opóźnienia ( poniżej 100 ms ) jitter ( zależny od bufora )
utrata pakietów ( poniżej 5 % ) gwarantowane pasmo ( kbps ) NSK 2011, PCSS

8 Źródła opóźnień kompresja ( 0,125 do 30 ms )
pakietyzacja ( 1 do 30 ms ) transport pakietów ( 1 do n ms ) depakietyzacja ( 1 do 30 ms ) bufor jitter ( 20 do 50 ms ) dekompresja ( 0,125 do 30 ms ) NSK 2011, PCSS

9 Metody poprawy jakości VoIP
Call Admission Control CAC Osobna podsieć VLAN Mechanizmy QoS Bufory jitter Dobór metody kompresji Mechanizmy: Voice Activity Detection (VAD) Comfort Noise Generation (CNG) Echo Line Cancelation (LEC) Automatic Gain Control (AGC) Packet Loss Concealment (PLC) NSK 2011, PCSS

10 Kompresja dźwięku G.711; Pulse Code Modulation PCM; 64 kb/s; 0,125 ms; doskonała; G.726; Adaptive Differential Pulse Code Modulation ADPCM; 16, 24, 32, 40 kb/s; 0,125 ms; zła, słaba, dobra, dobra; G.728; Low Delay Code-Excited Linear Prediction LD-CELP; 16 kb/s; 0,625 ms; dobra; G.729 (G.729a) Conjugate Structure Adaptive Code-Excited Linear Prediction CS-ACELP; 8 kb/s; 10 ms; dobra; G Code-Excited Linear Prediction CELP; 6,3 kb/s; 30 ms; dostateczna; G Adaptive Code-Excited Linear Prediction ACELP; 5,3 kb/s; 30 ms; dostateczna; NSK 2011, PCSS

11 Protokoły sygnalizacyjne i transportowe
NSK 2011, PCSS

12 Realizacja połączenia głosowego IP
Serwer komunikacyjny Nawiązanie połączenia i sygnalizacja transmisji Sieć IP Terminal IP Terminal IP Pakietowa transmisja głosowa NSK 2011, PCSS

13 Protokoły sygnalizacyjne VoIP
H.323 SIP ( Session Initation Protocol ) IAX ( Inter-Asterisk eXchange ) SCCP ( Skinny Client Control Protocol ) MGCP ( Media Gateway Control Protocol ) NSK 2011, PCSS

14 Protokoły transportowe VoIP
User Datagram UDP Real Time Protocol RTP Real Time Control Protocol RTCP RTP RTCP UDP Warstwa sieciowa Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna NSK 2011, PCSS

15 H.323 NSK 2011, PCSS

16 H.323 Seria standardów H.32x H.323 - podstawowe informacje
H.320 – wąskopasmowe sieci ISDN H.321 – szerokopasmowe sieci ISDN i ATM H.322 – sieci pakietowe z gwarantowanym pasmem H.323 – sieci pakietowe z nie gwarantowanym pasmem H.324 – sieci analogowe POTS H podstawowe informacje H.323 stanowi zbiór standardów wg zalecenia ITU umożliwiający realizację usług multimedialnych czasu rzeczywistego w istniejącej strukturze sieci pakietowej oraz zapewniający współpracę urządzeń i aplikacji pochodzących od różnych producentów H.323 definiuje kompletną architekturę, która umożliwi realizację połączeń telefonicznych w strukturach sieci pakietowych H.323 v1 (1996r.), obecna wersja zatwierdzona w 2009r. NSK 2011, PCSS

17 Elementy systemu H.323 Terminal H.323 Nadzorca H.323
Brama H.323 (opcjonalnie) Mostek konferencyjny H.323 Źródło: NSK 2011, PCSS

18 Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/H.323
Stos protokołów H.323 Źródło: NSK 2011, PCSS

19 Stos protokołów H.323 H.225 ( RAS Signaling Registration, Admission, Status ) Terminale używają RAS do rejestracji u swojego nadzorcy uzyskiwania zezwoleń od nadzorcy na zajęcie zasobów rozwiązywania adresów sieciowych zdalnych terminali Nadzorcy używają RAS do śledzenia stanu terminali zbierania informacji o zajętości zasobów po zakończeniu połączenia RAS dostarcza mechanizmy odpowiedzialne za uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników NSK 2011, PCSS

20 Stos protokołów H.323 H.225 ( Call Control Signaling ) NSK 2011, PCSS
Kanał odpowiada za sygnalizację związaną z kontrolą wywołań (nawiązywanie/rozłączanie połączeń) oraz obsługę usług dodatkowych Wiadomości sygnalizacyjne stanowią podzbiór protokołu Q.931 wykorzystywanego w ISDN (np. SETUP, CONNECT ALERTING, CALL PROCEEDING) Kanał sygnalizacyjny zestawiany jest bezpośrednio pomiędzy punktami końcowymi lub opcjonalnie poprzez jednego lub więcej nadzorców NSK 2011, PCSS

21 Stos protokołów H.323 H.245 ( Media Control and Transport )
Kanał odpowiada za kontrolę poprawności sesji. Służy do wymiany wiadomości dotyczących połączenia między użytkownikami końcowymi Zadaniem H.245 jest określenie możliwych trybów wymiany danych (zgodny format kodowania danych dla wszystkich stron) oraz skonfigurowanie odpowiednich strumieni danych (wymiana adresów transportowych na które wysyłane mają być media i z których mają być one odbierane) H.245 umożliwia przenoszenie sygnałów DTMF oraz wymianę danych poufnych H.245 definiuje składnię i semantykę dla obsługi konferencji wielostronnych NSK 2011, PCSS

22 Stos protokołów H.323 H.235 H.450.x T.120 NSK 2011, PCSS
obsługuje funkcje związane z bezpieczeństwem H.450.x definiuje usługi dodatkowe przekierowywaniem wywołań (Call Transfer) odbijaniem (Call Deflection) Call Park, T.120 obsługuje konferencje multimedialne (T.122 – T.127) NSK 2011, PCSS

23 Modele sygnalizacji H.323 Gatekeeper-routed H.245 control,
H.225 RAS and H.225 call sign. ARQ (H.225 RAS) ACF/ARJ (H.225 RAS) SET UP (H.225 CALL SIGN) CONNECT (H.225 CALL SIGN) H.245 Channel GK ZONE 61 1 2 3 8 9 4 5 6 7 10 WOJTEK 612023 KRZYSIEK 612024 NSK 2011, PCSS

24 Modele sygnalizacji H.323 Gatekeeper-routed call signalling 1 2 3 8 4
ARQ (H.225 RAS) ACF/ARJ (H.225 RAS) SET UP (H.225 CALL SIGN) CONNECT (H.225 CALL SIGN) H.245 Channel H.323 GK ZONE 61 1 2 3 8 4 5 6 7 WOJTEK 612023 9 KRZYSIEK 612024 NSK 2011, PCSS

25 Modele sygnalizacji H.323 Direct Signalling 1 4 2 3 5 6 7
ARQ (H.225 RAS) ACF/ARJ (H.225 RAS) SET UP (H.225 CALL SIGN) CONNECT (H.225 CALL SIGN) H.245 Channel H.323 GK ZONE 61 1 4 2 3 5 KRZYSIEK 612024 6 WOJTEK 612023 7 NSK 2011, PCSS

26 Przykład połączenia międzystrefowego H.323
3 LRQ GK ZONE 22 GK ZONE 61 4 LCF 8 ACF 1 ARQ 7 ARQ 2 RIP 5 ACF 6 SETUP 9 9 CONNECT KRZYSIEK 222024 WOJTEK 612023 10 H.245 Channel NSK 2011, PCSS

27 SIP NSK 2011, PCSS

28 Session Initiation Protocol SIP
Internet Enginneering Task Force IETF M. Handley, H. Schulzrinne, E. Schooler and J. Rosenberg początkowo RFC 2543 marzec 1999 obecnie RFC 3261 NSK 2011, PCSS

29 Session Initiation Protocol SIP
protokół sygnalizacyjny protokół warstwy aplikacyjnej blisko spokrewniony ze standardem HTTP 1.1 architektura protokołu oparta na komunikacji klient-serwer bezpieczeństwo z wykorzystaniem standardów warstw niższych neutralność rodzaju mediów przyjazna adresacja ( numer przypisany do użytkownika ) mobilność prosta architektura NSK 2011, PCSS

30 Session Initiation Protocol SIP
INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sip.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP :5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 komunikat INVITE do SIP wersja 2.0 NSK 2011, PCSS

31 Session Initiation Protocol SIP
INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP :5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 górny wpis dodany przez proxy dolny wpis dodany przez nadawcę NSK 2011, PCSS

32 Session Initiation Protocol SIP
INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP :5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 wykrywanie pętli 486 Too many hops NSK 2011, PCSS

33 Session Initiation Protocol SIP
INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP :5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 To, From tags Call-ID unikalny identyfikator transakcji SIP NSK 2011, PCSS

34 Session Initiation Protocol SIP
INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP :5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 inkrementowany przy wysłaniu kolejnego żądania czy wystąpiła retransmisja NSK 2011, PCSS

35 Session Initiation Protocol SIP
INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP :5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 FQDN użytkownika wysyłającego żądanie ten sam występuje również przy wysyłaniu komunikatów odpowiedzi NSK 2011, PCSS

36 Session Initiation Protocol SIP
INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP :5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 rodzaj oraz wielkość danych dodatkowych message-body NSK 2011, PCSS

37 Session Description Protocol SDP
specyfikuje parametry sesji, kodeki, porty wykorzystane do rozmowy jeden z wielu możliwych załączników MIME Multipurpose Internet Mail Extension SDP enkapsulowane w wiadomościach SIP RFC 4566 NSK 2011, PCSS

38 Session Description Protocol SDP
... Content-Type: application/sdp Content-Length: ... v=0 o=voytek IN IP4  s=session c=IN IP t=0 0 m=audio RTP/AVP 0 a=rtpmap:0 PCMU/8000 m=video RTP/AVP 31 NSK 2011, PCSS

39 Session Description Protocol SDP
SIP Header SDP Accept Accept-Encoding Accept-Language Alert-Info Allow Authentication-Info Authorization Call-ID Call-Info Contact Content-Disposition Content-Encoding Content-Language Content-Length Content-Type CSeq Date Error-Info Expires From In-Reply-To Max-Forwards Min-Expires MIME-Version Organization Priority Proxy-Authenticate Proxy-Authorization Proxy-Require Record-Route Reply-To Require Retry-After Route Server Subject Supported Timestamp To Unsupported User-Agent Via Warning WWW-Authenticate v= protocol version o= owner/creator and session identifier s= session name u=* URI of description e=* address p=* phone number c=* connection information b=* bandwidth information z=* time zone adjustments k=* encryption key a=* zero or more session attribute lines t= time the session is active r=* zero or more repeat times m= media name and transport address i=* media title NSK 2011, PCSS

40 Adresowanie SIP podobne do adresów email
SIP Uniform Resource Locator URL Address of Record AOR Fully Qualified Domain Name FQND NSK 2011, PCSS

41 Komunikaty SIP ( żądania )
REGISTER INVITE ACK BYE CANCEL OPTIONS – odpytywanie o obsługiwaną funkcjonalność UPDATE ( RFC 3311 ), INFO ( RFC 2976 ), REFER ( RFC 3515 ), PRACK ( RFC 3262 ), SUBSCRIBE ( RFC 2848 ), UNSUBSCRIBE ( RFC 2848 ), NOTIFY ( RFC 2848 ), MESSAGE ( RFC 3428 ) NSK 2011, PCSS

42 Komunikaty SIP ( odpowiedzi )
1xx Informational ( 100 Trying, 180 Ringing ) 2xx Final ( 200 OK ) 3xx Redirection ( 300 Multiple Choices, 380 Call not succesful. Alternatives possible ) 4xx Client Error ( 400 Bad Request, 401 Unauthorized ) 5xx Server Error ( 500 Server Internal Error, 501 Not Implemented ) 6xx Global Failure ( 600 Busy Everywhere ) NSK 2011, PCSS

43 Infrastruktura SIP Serwery Urządzenia końcowe serwer Proxy
serwer Registrar serwer Redirect serwer DNS, DHCP Urządzenia końcowe stacje robocze aparaty telefoniczne IP telefony komórkowe/PDA NSK 2011, PCSS

44 Aplikacje i urządzenia SIP
SIP User Agent Client UAC SIP User Agent Server UAS NSK 2011, PCSS

45 Serwer Registrar przetwarza komunikaty REGISTER
identyfikacja AOR, FQDN ( SIP Request To & Contact ) lista urządzeń w domenie SIP MD5(hasło) REGISTER voytek phone 200 OK 401 Unauthorized AOR FQDN NSK 2011, PCSS

46 Serwer Registrar SIP Digest Authorization: Digest username="Alice", realm="atlanta.com", nonce="84a4cc6f f32b42a a9e", response=" b3434cc e5f113a5432" S/MIME REGISTER 407 Proxy Authorization Required voytek phone REGISTER 200 OK NSK 2011, PCSS

47 Serwer Proxy główny element domeny SIP routowanie komunikatów SIP
modyfikuje nagłówki SIP INVITE INVITE NSK 2011, PCSS

48 Serwer Proxy Stateless Stateful UDP nie utrzymuje stanu połączenia
TCP lub UDP utrzymuje stan połączenia NSK 2011, PCSS

49 Serwer Redirect otrzymuje żądania i zwraca odpowiedź przekierowywującą 3xx ( SIP Response Contact ) INVITE ( ) 302 Moved Temporarily voytek phone ACK INVITE ( ) 200 OK ACK wnawrot phone NSK 2011, PCSS

50 Serwer DNS przechowuje wpisy odnośnie serwerów Proxy odpowiedzialnych za dane domeny SIP DNS SRV record query _sip._udp.amu.edu.pl DNS SRV response sip.amu.edu.pl voytek phone DNS A record query sip.amu.edu.pl sip.amu.edu.pl IN A sipbackup.amu.edu.pl IN A _sip._udp.amu.edu.pl IN SRV sip.amu.edu.pl. _sip._udp.amu.edu.pl IN SRV sipbackup.amu.edu.pl. DNS A response NSK 2011, PCSS

51 ( sip:wnawrot@man.poznan.pl )
Połączenie SIP (1:1) SIP Proxy sip.man.poznan.pl INVITE ( ) 3. INVITE ( ) Trying Trying Ringing Ringing OK OK 10. ACK 9. ACK NSK 2011, PCSS

52 Połączenie SIP (1:2) SIP Proxy Komunikacja RTP/RTCP
NSK 2011, PCSS

53 Połączenie SIP (1:3) SIP Proxy 2. BYE 1. BYE 4. 200 OK 3. 200 OK
NSK 2011, PCSS

54 Połączenie SIP (2:1) 1. INVITE / OK / ACK 2. RTP voytek wnawrot
3. REFER (Refer-To : kturza) Accepted 5. NOTIFY (100 Trying) OK 7. INVITE / OK / ACK 8. NOTIFY (200 OK) 12. RTP kturza OK 10. BYE OK NSK 2011, PCSS

55 Połączenie SIP (3:1) voytek wnawrot NSK 2011, PCSS
OPTIONS SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP ;branch=z9hG4bKhjhs8ass877 Max-Forwards: 70 To: wnawrot From: voytek Call-ID: a84b4c76e CSeq: OPTIONS Contact: Accept: application/sdp Content-Length: 0 voytek wnawrot SIP/ OK Via: SIP/2.0/UDP ;branch=z9hG4bKhjhs8ass877 To: voytek From: wnawrot Call-ID: a84b4c76e CSeq: OPTIONS Contact: Contact: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE Accept: application/sdp Content-Type: application/sdp Content-Length: 274 NSK 2011, PCSS

56 Połączenie SIP (4:1) DNS Server 2. DNS request SIP Proxy
sip.man.poznan.pl SIP Proxy sip.amu.edu.pl 3. DNS response 4. INVITE OK 10. ACK INVITE ( ) 5. INVITE OK OK 9. ACK 11. ACK NSK 2011, PCSS

57 Połączenie SIP (5:1) DNS Server 2. DNS request SIP Proxy
sip.man.poznan.pl SIP Proxy sip.amu.edu.pl 3. DNS response 4. INVITE Temporarily Unavailable 10. ACK INVITE ( ) Temporarily Unavailable 9. ACK ( nie zarejestrowany ) NSK 2011, PCSS

58 Połączenie SIP (6:1) DNS Server SIP Proxy SIP Proxy sip.man.poznan.pl
sip.amu.edu.pl 2. MESSAGE „Hello World!” OK MESSAGE „Hello World!” ( ) 5. MESSAGE „Hello World!” OK OK NSK 2011, PCSS

59 ( realizacja połączenia )
Połączenie SIP (7:1) if (uri==061*){ foward_gateway(” ”); } SIP Proxy sip.man.poznan.pl SIP – PSTN Gateway 2. INVITE ( xxxx ) OK Sieć PSTN ( realizacja połączenia ) INVITE xxxx OK xxxx NSK 2011, PCSS

60 Problemy technologii VoIP
NSK 2011, PCSS

61 NAT mapuje zakres adresów sieci prywatnej na adresy sieci publicznej
kilka rodzajów NAT różnorodność mechanizmów NAT nie sprzyja powstaniu jednego rozwiązania adresy w komunikatach sygnalizacyjnych SIP nie ulegają zmianie jako adres warstwy sieciowej dla odpowiedzi SIP brana jest wartość z nagłówka komunikatu ( SIP Via header ) problem dotyczy zarówno protokołów sygnalizacyjnych i transportowych NSK 2011, PCSS

62 NAT przychodzące kolejne żądanie jest odrzucane na pierwszym routerze
IP src : IP dst : UDP port : 5060 SIP Via : :5060 IP src : IP dst : UDP port : 60000 SIP Via : :5060 SIP Proxy IP src : IP dst : UDP port : 5060 SIP Via : :5060 NSK 2011, PCSS

63 NAT Symmetric Response Routing ( RFC 3581 )
Via SIP/2.0/UDP :5060;received= ;rport=60000 INVITE, REGISTER, OPTION co 30 s Symmetric RTP ten sam port dla ruchu in/out keepalives co 30 s SIP Proxy NAT Symmetric SIP UDP port : 5060 RTP port : 60000 Symmetric RTP NSK 2011, PCSS

64 NAT Simple Traversal of UDP Through Network Address Translators STUN ( RFC 3489 ) stałe mapowanie STUN Server NAT UDP port : 60000 STUN Client SIP Proxy UDP port : 5060 NSK 2011, PCSS

65 NAT Traversal Using Relay NAT ( TURN ) TURN Server NAT TURN Client
UDP port : 60000 TURN Client SIP Proxy UDP port : 5060 NSK 2011, PCSS

66 Bezpieczeństwo konfiguracja firewalla ( sygnalizacja i media ) wiąże się z otwarciem dużej ilości portów UDP porty RTP są przydzielane dynamicznie firewalle dynamicznie zarządzające otwieranymi portami RTP NSK 2011, PCSS

67 Bezpieczeństwo VoIP wykorzystuje szerokopasmowe, pakietowe sieci telekomunikacyjne ataki na systemy operacyjne urządzeń VoIP ( DoS, buffer overflow ) ataki na luki konfiguracyjne urządzeń VoIP ( telefony, kontrolery ) zagrożenia związane z przechwyceniem połączeń, spoofing, sniffing, integralność danych Spam over Internet Telephony SPIT, rozgłaszanie spamu NSK 2011, PCSS

68 Bezpieczeństwo stworzenie odpowiedniej infrastruktury sieciowej i polityki bezpieczeństwa dedykowany VLAN dla ruchu VoIP zabezpieczenia na poziomie warstwy drugiej i trzeciej dodatkowe mechanizmy autoryzacji poufność, integralność danych VoIP w razie konieczności NSK 2011, PCSS

69 Wideokonferencje NSK 2011, PCSS

70 Wideokonferencje tak jak VoIP osobne strumienie audio i wideo
H.323 i SIP RTP / RTCP osobne strumienie audio i wideo NSK 2011, PCSS

71 Producenci Tandberg Sony Polycom Cisco LifeSize NSK 2011, PCSS

72 Kodeki i formaty Kodeki Formaty MJPEG H.261 H.263 H.264
SQCIF ( 128 × 96 ) QCIF ( 176 × 144 ) CIF ( 352 × 288 ) 4CIF ( 704 × 576 ) HD720 ( 1280x720 ) HD1080 ( 1920x1080 ) NSK 2011, PCSS

73 Problemy kompatybilność przepustowość QoS między domenami
MJPEG, HD1080 – 15-25Mb/s H.264, HD720 – 2-6Mb/s H.264, HD1080 – 2-10 Mb/s QoS między domenami moc obliczeniowa – kodowanie w czasie rzeczywistym, opóźnienia NSK 2011, PCSS

74 Multipoint Conference Unit (MCU)
RTP packet reflector MCU przepustowość łączy Transcoding MCU Moc obliczeniowa Koszty NSK 2011, PCSS

75 Darmowe rozwiązania NSK 2011, PCSS

76 OpenSIPS http://www.opensips.org/ darmowy SIP serwer Proxy
dodatkowy interfejs zarządzania WWW NSK 2011, PCSS

77 Darmowie UAC http://www.minisip.org/ (Linux, SIP, HD wideo)
(SIP, SD wideo) (SIP + H.323, SD wideo) (SIP, SD wideo) NSK 2011, PCSS

78 Asterisk darmowa, programowa centralka PBX
100 lat wiedzy o telefonii w jednym systemie open source ( Linux, BSD ) Cel Liczba kanałów Minimalne wymagania Mała firma Nie więcej niż 5 400-MHz x86, 256 MB RAM Małe przedsiębiorstwo Od 5 do 10 1-GHz x86, 512 MB RAM Małe, średnie przedsiębiorstwo Do 15 3-GHz x86, 1 GB RAM Średnie, większe przedsiębiorstwo Więcej niż 15 Podwójny CPU, możliwość zastosowania architektury kilku, kilkunastu serwerów w architekturze rozproszonej NSK 2011, PCSS

79 VoIP & VC Pytania? NSK 2011, PCSS

80 Zagadnienia na egzamin
H.225 RAS Signaling i Call Control Signaling H.245 SDP SIP rejestracja w SIP Registrar SIP zestawianie połączenia NSK 2011, PCSS

81 Laboratorium przeprowadzenie wideokonferencji HD przy pomocy MiniSIPa i terminala Tandberg C60 przeprowadzenie wideokonferencji z wykorzystaniem MCU (+ telefon stacjonarny) NSK 2011, PCSS


Pobierz ppt "Nowoczesne sieci komputerowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google