Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VoIP & VC (http://www.man.poznan.pl/~wojtekp/nsk/voip_vc_2011.ppt, Wojciech Pieklik Poznańskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VoIP & VC (http://www.man.poznan.pl/~wojtekp/nsk/voip_vc_2011.ppt, Wojciech Pieklik Poznańskie."— Zapis prezentacji:

1 VoIP & VC (http://www.man.poznan.pl/~wojtekp/nsk/voip_vc_2011.ppt, http://www.man.poznan.pl/~kusmiere/nsk/) Wojciech Pieklik wojtekp@man.poznan.pl Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Nowoczesne sieci komputerowe

2 NSK 2011, PCSS2 Plan Wprowadzenie do VoIP Czynniki wpływające na jakość telefonii IP Protokoły sygnalizacyjne i transportowe – H.323 – SIP Problemy technologii VoIP – NAT Traversal Wideokonferencje Laboratorium

3 NSK 2011, PCSS3 VoIP / Telefonia IP VoIP definiuje sposób przesyłania głosu w sieciach IP włącznie z jego digitalizacją i formowaniem w pakiety. Związane są z nim między innymi takie protokoły jak H.323, SIP, IAX, SCCP, MGCP, … Telefonia IP obejmuje cały szereg usług telefonicznych wykorzystujących protokoły VoIP, np. połączenia telefoniczne, systemy bilingowe, plany numeracji, telekonferencje, usługi dodatkowe, itd..

4 NSK 2011, PCSS4 Zalety telefonii IP Niższe opłaty za połączenia długodystansowe i międzynarodowe do sieci publicznych i komórkowych Całkowicie darmowe połączenia IP Współdzielenie central IP PBX i serwerów usług przez różne oddziały Duża pojemność systemów telefonii IP (ograniczona jedynie mocą obliczeniową call-serwerów oraz przepustowością łączy) Dostępność użytkowników pod jednym numerem na całym świecie Własne usługi: poczta głosowa, rejestracja rozmów, itp. Możliwość zastosowania tanich lub darmowych telefonów programowych softphones Wysoka jakość dźwięku, zaawansowane usługi oraz otwarte standardy

5 NSK 2011, PCSS5 Wady telefonii IP Wysoki koszt wdrożenia infrastruktury ( telefony IP, bramy, centrale IP PBX, serwery usługowe ) Jakość rozmów wynikająca z problemów towarzyszących transmisji głosu w sieciach pakietowych ( gubienie pakietów, opóźnienia ) Brak kompletu standardów dla współdziałania urządzeń pochodzących od różnych dostawców

6 NSK 2011, PCSS6 Czynniki wpływające na jakość telefonii IP

7 NSK 2011, PCSS7 Jakość VoIP opóźnienia ( poniżej 100 ms ) jitter ( zależny od bufora ) utrata pakietów ( poniżej 5 % ) gwarantowane pasmo ( 11-64 kbps )

8 NSK 2011, PCSS8 Źródła opóźnień kompresja ( 0,125 do 30 ms ) pakietyzacja ( 1 do 30 ms ) transport pakietów ( 1 do n ms ) depakietyzacja ( 1 do 30 ms ) bufor jitter ( 20 do 50 ms ) dekompresja ( 0,125 do 30 ms )

9 NSK 2011, PCSS9 Metody poprawy jakości VoIP Call Admission Control CAC Osobna podsieć VLAN Mechanizmy QoS Bufory jitter Dobór metody kompresji Mechanizmy: –Voice Activity Detection (VAD) –Comfort Noise Generation (CNG) –Echo Line Cancelation (LEC) –Automatic Gain Control (AGC) –Packet Loss Concealment (PLC)

10 NSK 2011, PCSS10 Kompresja dźwięku G.711; Pulse Code Modulation PCM; 64 kb/s; 0,125 ms; doskonała; G.726; Adaptive Differential Pulse Code Modulation ADPCM; 16, 24, 32, 40 kb/s; 0,125 ms; zła, słaba, dobra, dobra; G.728; Low Delay Code-Excited Linear Prediction LD-CELP; 16 kb/s; 0,625 ms; dobra; G.729 (G.729a) Conjugate Structure Adaptive Code-Excited Linear Prediction CS-ACELP; 8 kb/s; 10 ms; dobra; G.723.1 Code-Excited Linear Prediction CELP; 6,3 kb/s; 30 ms; dostateczna; G.723.1 Adaptive Code-Excited Linear Prediction ACELP; 5,3 kb/s; 30 ms; dostateczna;

11 NSK 2011, PCSS11 Protokoły sygnalizacyjne i transportowe

12 NSK 2011, PCSS12 Realizacja połączenia głosowego IP Sieć IP Terminal IP Pakietowa transmisja głosowa Nawiązanie połączenia i sygnalizacja transmisji Serwer komunikacyjny Terminal IP

13 NSK 2011, PCSS13 Protokoły sygnalizacyjne VoIP H.323 SIP ( Session Initation Protocol ) IAX ( Inter-Asterisk eXchange ) SCCP ( Skinny Client Control Protocol ) MGCP ( Media Gateway Control Protocol )

14 NSK 2011, PCSS14 Protokoły transportowe VoIP User Datagram UDP Real Time Protocol RTP Real Time Control Protocol RTCP RTPRTCP UDP Warstwa sieciowa Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna

15 NSK 2011, PCSS15 H.323

16 NSK 2011, PCSS16 H.323 Seria standardów H.32x H.320 – wąskopasmowe sieci ISDN H.321 – szerokopasmowe sieci ISDN i ATM H.322 – sieci pakietowe z gwarantowanym pasmem H.323 – sieci pakietowe z nie gwarantowanym pasmem H.324 – sieci analogowe POTS H.323 - podstawowe informacje H.323 stanowi zbiór standardów wg zalecenia ITU umożliwiający realizację usług multimedialnych czasu rzeczywistego w istniejącej strukturze sieci pakietowej oraz zapewniający współpracę urządzeń i aplikacji pochodzących od różnych producentów H.323 definiuje kompletną architekturę, która umożliwi realizację połączeń telefonicznych w strukturach sieci pakietowych H.323 v1 (1996r.), obecna wersja zatwierdzona w 2009r.

17 NSK 2011, PCSS17 Elementy systemu H.323 Terminal H.323 Nadzorca H.323 Brama H.323 (opcjonalnie) Mostek konferencyjny H.323 Źródło: http://szmarcin.w.interia.pl/text/h323sip.html

18 NSK 2011, PCSS18 Stos protokołów H.323 Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/H.323

19 NSK 2011, PCSS19 Stos protokołów H.323 H.225 ( RAS Signaling Registration, Admission, Status ) Terminale używają RAS do rejestracji u swojego nadzorcy uzyskiwania zezwoleń od nadzorcy na zajęcie zasobów rozwiązywania adresów sieciowych zdalnych terminali Nadzorcy używają RAS do śledzenia stanu terminali zbierania informacji o zajętości zasobów po zakończeniu połączenia RAS dostarcza mechanizmy odpowiedzialne za uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników

20 NSK 2011, PCSS20 Stos protokołów H.323 H.225 ( Call Control Signaling ) Kanał odpowiada za sygnalizację związaną z kontrolą wywołań (nawiązywanie/rozłączanie połączeń) oraz obsługę usług dodatkowych Wiadomości sygnalizacyjne stanowią podzbiór protokołu Q.931 wykorzystywanego w ISDN (np. SETUP, CONNECT ALERTING, CALL PROCEEDING) Kanał sygnalizacyjny zestawiany jest bezpośrednio pomiędzy punktami końcowymi lub opcjonalnie poprzez jednego lub więcej nadzorców

21 NSK 2011, PCSS21 Stos protokołów H.323 H.245 ( Media Control and Transport ) Kanał odpowiada za kontrolę poprawności sesji. Służy do wymiany wiadomości dotyczących połączenia między użytkownikami końcowymi Zadaniem H.245 jest określenie możliwych trybów wymiany danych (zgodny format kodowania danych dla wszystkich stron) oraz skonfigurowanie odpowiednich strumieni danych (wymiana adresów transportowych na które wysyłane mają być media i z których mają być one odbierane) H.245 umożliwia przenoszenie sygnałów DTMF oraz wymianę danych poufnych H.245 definiuje składnię i semantykę dla obsługi konferencji wielostronnych

22 NSK 2011, PCSS22 Stos protokołów H.323 H.235 obsługuje funkcje związane z bezpieczeństwem H.450.x definiuje usługi dodatkowe przekierowywaniem wywołań (Call Transfer) odbijaniem (Call Deflection) Call Park, … T.120 obsługuje konferencje multimedialne (T.122 – T.127)

23 NSK 2011, PCSS23 Modele sygnalizacji H.323 1ARQ (H.225 RAS) 2ACF/ARJ (H.225 RAS) 3SET UP (H.225 CALL SIGN) 4SET UP (H.225 CALL SIGN) 5ARQ (H.225 RAS) 6ACF/ARJ (H.225 RAS) 7CONNECT (H.225 CALL SIGN) 8CONNECT (H.225 CALL SIGN) 9H.245 Channel 10H.245 Channel Gatekeeper-routed H.245 control, H.225 RAS and H.225 call sign. 12 45 93 67 8 10 WOJTEK 612023 10.0.0.1 KRZYSIEK 612024 10.0.0.2 GK ZONE 61

24 NSK 2011, PCSS24 Modele sygnalizacji H.323 1ARQ (H.225 RAS) 2ACF/ARJ (H.225 RAS) 3SET UP (H.225 CALL SIGN) 4SET UP (H.225 CALL SIGN) 5ARQ (H.225 RAS) 6ACF/ARJ (H.225 RAS) 7CONNECT (H.225 CALL SIGN) 8CONNECT (H.225 CALL SIGN) 9H.245 Channel 9 Gatekeeper-routed call signalling 12 45 3 67 8 WOJTEK 612023 10.0.0.1 KRZYSIEK 612024 10.0.0.2 H.323 GK ZONE 61

25 NSK 2011, PCSS25 Modele sygnalizacji H.323 1ARQ (H.225 RAS) 2ACF/ARJ (H.225 RAS) 3SET UP (H.225 CALL SIGN) 4ARQ (H.225 RAS) 5ACF/ARJ (H.225 RAS) 6CONNECT (H.225 CALL SIGN) 7H.245 Channel 1 2 3 4 5 6 7 Direct Signalling WOJTEK 612023 10.0.0.1 KRZYSIEK 612024 10.0.0.2 H.323 GK ZONE 61

26 NSK 2011, PCSS26 Przykład połączenia międzystrefowego H.323 1 ARQ 2 RIP 96 SETUP 7 ARQ 8 ACF 3 LRQ 4 LCF 9 CONNECT 10 H.245 Channel WOJTEK 612023 10.0.0.1 KRZYSIEK 222024 10.1.0.2 5 ACF GK ZONE 61 GK ZONE 22

27 NSK 2011, PCSS27 SIP

28 NSK 2011, PCSS28 Session Initiation Protocol SIP Internet Enginneering Task Force IETF M. Handley, H. Schulzrinne, E. Schooler and J. Rosenberg początkowo RFC 2543 marzec 1999 obecnie RFC 3261

29 NSK 2011, PCSS29 Session Initiation Protocol SIP protokół sygnalizacyjny protokół warstwy aplikacyjnej blisko spokrewniony ze standardem HTTP 1.1 architektura protokołu oparta na komunikacji klient-serwer bezpieczeństwo z wykorzystaniem standardów warstw niższych neutralność rodzaju mediów przyjazna adresacja ( numer przypisany do użytkownika ) mobilność prosta architektura

30 NSK 2011, PCSS30 Session Initiation Protocol SIP INVITE sip:mirek@amu.edu.pl SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sip.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.111:5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: 105637921@150.254.111.111 CSeq: 1 INVITE Contact: sip:voytek@150.254.111.111 Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 komunikat INVITE do mirek@amu.edu.pl SIP wersja 2.0

31 NSK 2011, PCSS31 Session Initiation Protocol SIP INVITE sip:mirek@amu.edu.pl SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.111:5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: 105637921@150.254.111.111 CSeq: 1 INVITE Contact: sip:voytek@150.254.111.111 Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 górny wpis dodany przez proxy dolny wpis dodany przez nadawcę

32 NSK 2011, PCSS32 Session Initiation Protocol SIP INVITE sip:mirek@amu.edu.pl SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.111:5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: 105637921@150.254.111.111 CSeq: 1 INVITE Contact: sip:voytek@150.254.111.111 Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 wykrywanie pętli 486 Too many hops

33 NSK 2011, PCSS33 Session Initiation Protocol SIP INVITE sip:mirek@amu.edu.pl SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.111:5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: 105637921@150.254.111.111 CSeq: 1 INVITE Contact: sip:voytek@150.254.111.111 Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 To, From tags Call-ID unikalny identyfikator transakcji SIP

34 NSK 2011, PCSS34 Session Initiation Protocol SIP INVITE sip:mirek@amu.edu.pl SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.111:5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: 105637921@150.254.111.111 CSeq: 1 INVITE Contact: sip:voytek@150.254.111.111 Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 inkrementowany przy wysłaniu kolejnego żądania czy wystąpiła retransmisja

35 NSK 2011, PCSS35 Session Initiation Protocol SIP INVITE sip:mirek@amu.edu.pl SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.111:5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: 105637921@150.254.111.111 CSeq: 1 INVITE Contact: sip:voytek@150.254.111.111 Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 FQDN użytkownika wysyłającego żądanie ten sam występuje również przy wysyłaniu komunikatów odpowiedzi

36 NSK 2011, PCSS36 Session Initiation Protocol SIP INVITE sip:mirek@amu.edu.pl SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP sipproxy.amu.edu.pl:5060 Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.111:5060 Max-Forwards: 70 To: Mirek From: Wojtek Call-ID: 105637921@150.254.111.111 CSeq: 1 INVITE Contact: sip:voytek@150.254.111.111 Content-Type: application/sdp Content-Length: 159 rodzaj oraz wielkość danych dodatkowych message-body

37 NSK 2011, PCSS37 Session Description Protocol SDP specyfikuje parametry sesji, kodeki, porty wykorzystane do rozmowy jeden z wielu możliwych załączników MIME Multipurpose Internet Mail Extension SDP enkapsulowane w wiadomościach SIP RFC 4566

38 NSK 2011, PCSS38 Session Description Protocol SDP... Content-Type: application/sdp Content-Length:...... v=0 o=voytek 87728 8772 IN IP4 150.254.111.111 s=session c=IN IP4 150.254.111.111 t=0 0 m=audio 49170 RTP/AVP 0 a=rtpmap:0 PCMU/8000 m=video 49232 RTP/AVP 31

39 NSK 2011, PCSS39 Session Description Protocol SDP SIP Header SDP Accept Accept-Encoding Accept-Language Alert-Info Allow Authentication-Info Authorization Call-ID Call-Info Contact Content-Disposition Content-Encoding Content-Language Content-Length Content-Type CSeq Date Error-Info Expires From In-Reply-To Max-Forwards Min-Expires MIME-Version Organization Priority Proxy-Authenticate Proxy-Authorization Proxy-Require Record-Route Reply-To Require Retry-After Route Server Subject Supported Timestamp To Unsupported User-Agent Via Warning WWW-Authenticate v= protocol version o= owner/creator and session identifier s= session name u=* URI of description e=* email address p=* phone number c=* connection information b=* bandwidth information z=* time zone adjustments k=* encryption key a=* zero or more session attribute lines t= time the session is active r=* zero or more repeat times m= media name and transport address i=* media title

40 NSK 2011, PCSS40 Adresowanie SIP podobne do adresów email SIP Uniform Resource Locator URL Address of Record AOR sip:voytek@man.poznan.pl sip:612023@man.poznan.pl Fully Qualified Domain Name FQND sip:voytek@150.254.111.111 sip:612023@150.254.111.112

41 NSK 2011, PCSS41 Komunikaty SIP ( żądania ) REGISTER INVITE ACK BYE CANCEL OPTIONS – odpytywanie o obsługiwaną funkcjonalność UPDATE ( RFC 3311 ), INFO ( RFC 2976 ), REFER ( RFC 3515 ), PRACK ( RFC 3262 ), SUBSCRIBE ( RFC 2848 ), UNSUBSCRIBE ( RFC 2848 ), NOTIFY ( RFC 2848 ), MESSAGE ( RFC 3428 )

42 NSK 2011, PCSS42 Komunikaty SIP ( odpowiedzi ) 1xx Informational ( 100 Trying, 180 Ringing ) 2xx Final ( 200 OK ) 3xx Redirection ( 300 Multiple Choices, 380 Call not succesful. Alternatives possible ) 4xx Client Error ( 400 Bad Request, 401 Unauthorized ) 5xx Server Error ( 500 Server Internal Error, 501 Not Implemented ) 6xx Global Failure ( 600 Busy Everywhere )

43 NSK 2011, PCSS43 Infrastruktura SIP Serwery –serwer Proxy –serwer Registrar –serwer Redirect –serwer DNS, DHCP Urządzenia końcowe –stacje robocze –aparaty telefoniczne IP –telefony komórkowe/PDA

44 NSK 2011, PCSS44 Aplikacje i urządzenia SIP SIP User Agent Client UAC SIP User Agent Server UAS

45 NSK 2011, PCSS45 Serwer Registrar przetwarza komunikaty REGISTER identyfikacja AOR, FQDN ( SIP Request To & Contact ) lista urządzeń w domenie SIP MD5(hasło) REGISTER 200 OK AORsip:voytek@man.poznan.pl FQDNsip:voytek@150.254.111.111 voytek phone 401 Unauthorized

46 NSK 2011, PCSS46 Serwer Registrar SIP Digest Authorization: Digest username="Alice", realm="atlanta.com", nonce="84a4cc6f3082121f32b42a2187831a9e", response="7587245234b3434cc3412213e5f113a5432" S/MIME REGISTER 200 OK voytek phone 407 Proxy Authorization Required REGISTER

47 NSK 2011, PCSS47 Serwer Proxy główny element domeny SIP routowanie komunikatów SIP modyfikuje nagłówki SIP INVITE

48 NSK 2011, PCSS48 Serwer Proxy Stateless –UDP –nie utrzymuje stanu połączenia Stateful –TCP lub UDP –utrzymuje stan połączenia

49 NSK 2011, PCSS49 Serwer Redirect otrzymuje żądania i zwraca odpowiedź przekierowywującą 3xx ( SIP Response Contact ) INVITE ( sip:wnawrot@man.poznan.pl ) ACK INVITE ( sip:wnawrot@83.123.123.123 ) ACK voytek phone wnawrot phone 302 Moved Temporarily 200 OK

50 NSK 2011, PCSS50 Serwer DNS przechowuje wpisy odnośnie serwerów Proxy odpowiedzialnych za dane domeny SIP DNS SRV record query _sip._udp.amu.edu.pl DNS SRV response sip.amu.edu.pl 0 0 5060 voytek phone sip:mirek@amu.edu.pl? DNS A record query sip.amu.edu.pl DNS A response 193.193.193.193 … sip.amu.edu.pl. 43200 IN A 193.193.193.193 sipbackup.amu.edu.pl. 43200 IN A 193.193.193.194 … _sip._udp.amu.edu.pl. 43200 IN SRV 0 0 5060 sip.amu.edu.pl. _sip._udp.amu.edu.pl. 43200 IN SRV 1 0 5060 sipbackup.amu.edu.pl. …

51 NSK 2011, PCSS51 Połączenie SIP (1:1) 1.INVITE ( sip:wnawrot@man.poznan.pl ) 2. 100 Trying 3. INVITE ( sip:wnawrot@150.254.112.112 ) 4. 100 Trying 5. 180 Ringing 6. 180 Ringing 7. 200 OK 8. 200 OK sip:voytek@man.poznan.pl sip:wnawrot@man.poznan.pl SIP Proxy sip.man.poznan.pl 9. ACK 10. ACK

52 NSK 2011, PCSS52 Połączenie SIP (1:2) Komunikacja RTP/RTCP sip:voytek@man.poznan.pl sip:wnawrot@man.poznan.pl SIP Proxy

53 NSK 2011, PCSS53 Połączenie SIP (1:3) 1. BYE 2. BYE 3. 200 OK 4. 200 OK sip:voytek@man.poznan.pl sip:wnawrot@man.poznan.pl SIP Proxy

54 NSK 2011, PCSS54 Połączenie SIP (2:1) 1. INVITE / OK / ACK voytek 2. RTP 3. REFER (Refer-To : kturza) 4. 202 Accepted 10. BYE 9. 200 OK 5. NOTIFY (100 Trying) wnawrot kturza 7. INVITE / OK / ACK 11. 200 OK 12. RTP 8. NOTIFY (200 OK) 6. 200 OK

55 NSK 2011, PCSS55 Połączenie SIP (3:1) voytek wnawrot OPTIONS sip:voytek@man.poznan.pl SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.111;branch=z9hG4bKhjhs8ass877 Max-Forwards: 70 To: wnawrot From: voytek ;tag=1928301774 Call-ID: a84b4c76e66710 CSeq: 63104 OPTIONS Contact: Accept: application/sdp Content-Length: 0 SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP 150.254.111.112;branch=z9hG4bKhjhs8ass877 To: voytek ;tag=93810874 From: wnawrot ;tag=1928301774 Call-ID: a84b4c76e66710 CSeq: 63104 OPTIONS Contact: Contact: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE Accept: application/sdp Content-Type: application/sdp Content-Length: 274

56 NSK 2011, PCSS56 Połączenie SIP (4:1) 1.INVITE ( sip:mirek@amu.edu.pl ) 5. INVITE 6. 200 OK 8. 200 OK 4. INVITE 7. 200 OK 2. DNS request 3. DNS response sip:voytek@man.poznan.pl sip:mirek@amu.edu.pl SIP Proxy sip.man.poznan.pl SIP Proxy sip.amu.edu.pl DNS Server 10. ACK 9. ACK 11. ACK

57 NSK 2011, PCSS57 Połączenie SIP (5:1) 1.INVITE ( sip:mirek@amu.edu.pl ) 4. INVITE 7. 480 Temporarily Unavailable 2. DNS request 3. DNS response sip:voytek@man.poznan.pl SIP Proxy sip.man.poznan.pl SIP Proxy sip.amu.edu.pl DNS Server 10. ACK 9. ACK sip:mirek@amu.edu.pl ( nie zarejestrowany ) 8. 480 Temporarily Unavailable

58 NSK 2011, PCSS58 Połączenie SIP (6:1) 1.MESSAGE Hello World! ( sip:mirek@amu.edu.pl ) 5. MESSAGE Hello World! 6. 200 OK 8. 200 OK 2. MESSAGE Hello World! 7. 200 OK sip:voytek@man.poznan.pl sip:mirek@amu.edu.pl SIP Proxy sip.man.poznan.pl SIP Proxy sip.amu.edu.pl DNS Server

59 NSK 2011, PCSS59 Połączenie SIP (7:1) 1.INVITE 061 858 xxxx 8. 200 OK 2. INVITE ( 061 858 xxxx ) 7. 200 OK sip:voytek@man.poznan.pl 061 858 xxxx SIP Proxy sip.man.poznan.pl SIP – PSTN Gateway if (uri==061*){ foward_gateway(83.156.156.156); } Sieć PSTN ( realizacja połączenia )

60 NSK 2011, PCSS60 Problemy technologii VoIP

61 NSK 2011, PCSS61 NAT mapuje zakres adresów sieci prywatnej na adresy sieci publicznej kilka rodzajów NAT różnorodność mechanizmów NAT nie sprzyja powstaniu jednego rozwiązania adresy w komunikatach sygnalizacyjnych SIP nie ulegają zmianie jako adres warstwy sieciowej dla odpowiedzi SIP brana jest wartość z nagłówka komunikatu ( SIP Via header ) problem dotyczy zarówno protokołów sygnalizacyjnych i transportowych

62 NSK 2011, PCSS62 NAT przychodzące kolejne żądanie jest odrzucane na pierwszym routerze NAT 192.168.0.1 150.254.100.100 IP src : 192.168.0.1 IP dst : 150.254.100.100 UDP port : 5060 SIP Via : 192.168.0.1:5060 IP src : 150.254.0.1 IP dst : 150.254.100.100 UDP port : 60000 SIP Via : 192.168.0.1:5060 IP src : 150.254.100.100 IP dst : 192.168.0.1 UDP port : 5060 SIP Via : 150.254.100.100:5060 SIP Proxy

63 NSK 2011, PCSS63 NAT Symmetric Response Routing ( RFC 3581 ) –Via SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;received=150.254.0.1;rport=60000 –INVITE, REGISTER, OPTION co 30 s Symmetric RTP –ten sam port dla ruchu in/out –keepalives co 30 s NAT SIP Proxy 192.168.0.1 UDP port : 5060 RTP port : 60000 Symmetric SIP Symmetric RTP

64 NSK 2011, PCSS64 NAT Simple Traversal of UDP Through Network Address Translators STUN ( RFC 3489 ) stałe mapowanie NAT SIP Proxy STUN Server STUN Client 192.168.0.1 UDP port : 5060 150.254.0.1 UDP port : 60000

65 NSK 2011, PCSS65 NAT Traversal Using Relay NAT ( TURN ) NAT TURN Client 192.168.0.1 UDP port : 5060 150.254.0.1 UDP port : 60000 SIP Proxy TURN Server

66 NSK 2011, PCSS66 Bezpieczeństwo konfiguracja firewalla ( sygnalizacja i media ) wiąże się z otwarciem dużej ilości portów UDP porty RTP są przydzielane dynamicznie firewalle dynamicznie zarządzające otwieranymi portami RTP

67 NSK 2011, PCSS67 Bezpieczeństwo VoIP wykorzystuje szerokopasmowe, pakietowe sieci telekomunikacyjne ataki na systemy operacyjne urządzeń VoIP ( DoS, buffer overflow ) ataki na luki konfiguracyjne urządzeń VoIP ( telefony, kontrolery ) zagrożenia związane z przechwyceniem połączeń, spoofing, sniffing, integralność danych Spam over Internet Telephony SPIT, rozgłaszanie spamu

68 NSK 2011, PCSS68 Bezpieczeństwo stworzenie odpowiedniej infrastruktury sieciowej i polityki bezpieczeństwa dedykowany VLAN dla ruchu VoIP zabezpieczenia na poziomie warstwy drugiej i trzeciej dodatkowe mechanizmy autoryzacji poufność, integralność danych VoIP w razie konieczności

69 NSK 2011, PCSS69 Wideokonferencje

70 NSK 2011, PCSS70 Wideokonferencje tak jak VoIP –H.323 i SIP –RTP / RTCP osobne strumienie audio i wideo

71 NSK 2011, PCSS71 Producenci Tandberg Sony Polycom Cisco LifeSize

72 NSK 2011, PCSS72 Kodeki i formaty Kodeki –MJPEG –H.261 –H.263 –H.264 Formaty –SQCIF ( 128 × 96 ) –QCIF ( 176 × 144 ) –CIF ( 352 × 288 ) –4CIF ( 704 × 576 ) –HD720 ( 1280x720 ) –HD1080 ( 1920x1080 )

73 NSK 2011, PCSS73 Problemy kompatybilność przepustowość –MJPEG, HD1080 – 15-25Mb/s –H.264, HD720 – 2-6Mb/s –H.264, HD1080 – 2-10 Mb/s QoS między domenami moc obliczeniowa – kodowanie w czasie rzeczywistym, opóźnienia

74 NSK 2011, PCSS74 Multipoint Conference Unit (MCU) RTP packet reflector MCU –przepustowość łączy Transcoding MCU –Moc obliczeniowa –Koszty

75 NSK 2011, PCSS75 Darmowe rozwiązania

76 NSK 2011, PCSS76 OpenSIPS http://www.opensips.org/ darmowy SIP serwer Proxy dodatkowy interfejs zarządzania WWW

77 NSK 2011, PCSS77 Darmowie UAC http://www.minisip.org/ (Linux, SIP, HD wideo) http://sip-communicator.org/ (SIP, SD wideo) http://ekiga.org/ (SIP + H.323, SD wideo) http://www.linphone.org/ (SIP, SD wideo)

78 NSK 2011, PCSS78 Asterisk darmowa, programowa centralka PBX 100 lat wiedzy o telefonii w jednym systemie open source ( Linux, BSD ) http://www.digium.com http://voipspeak.net/images/stories/orielly/AsteriskTFOT.zip CelLiczba kanałówMinimalne wymagania Mała firmaNie więcej niż 5400-MHz x86, 256 MB RAM Małe przedsiębiorstwoOd 5 do 101-GHz x86, 512 MB RAM Małe, średnie przedsiębiorstwo Do 153-GHz x86, 1 GB RAM Średnie, większe przedsiębiorstwo Więcej niż 15Podwójny CPU, możliwość zastosowania architektury kilku, kilkunastu serwerów w architekturze rozproszonej

79 NSK 2011, PCSS79 VoIP & VC Pytania?

80 NSK 2011, PCSS80 Zagadnienia na egzamin H.225 RAS Signaling i Call Control Signaling H.245 SDP SIP rejestracja w SIP Registrar SIP zestawianie połączenia

81 NSK 2011, PCSS81 Laboratorium przeprowadzenie wideokonferencji HD przy pomocy MiniSIPa i terminala Tandberg C60 przeprowadzenie wideokonferencji z wykorzystaniem MCU (+ telefon stacjonarny)


Pobierz ppt "VoIP & VC (http://www.man.poznan.pl/~wojtekp/nsk/voip_vc_2011.ppt, Wojciech Pieklik Poznańskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google