Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 Poznań tel fax

2 Hermes 2009 egzamin maturalny i zawodowy
Instrukcja obsługi programu: Hermes 2009 egzamin maturalny i zawodowy

3 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

4 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

5 W celu zainstalowania programu należy użyć przycisku Dalej
Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie. W celu zainstalowania programu należy użyć przycisku Dalej

6 ZALECAMY INSTALACJĘ W FOLDERZE O NAZWIE Hermes2009
W tym miejscu można zmienić lokalizację oraz nazwę folderu, w którym program zostanie zainstalowany ZALECAMY INSTALACJĘ W FOLDERZE O NAZWIE Hermes2009

7 Jeżeli wszystko wykonamy poprawnie, zostaniemy o tym poinformowani i będziemy mogli przystąpić do pracy z programem Hermes 2009

8 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

9 Tak wygląda główne okno programu Hermes.
W celu uruchomienia programu należy kliknąć Start -> Programy-> Hermes-> Uruchom aplikację Hermes2009 W celu stworzenia pliku z danymi szkoły wybieramy z menu Plik polecenie Nowy… W tym celu będzie nam potrzebny identyfikator oraz klucz szyfrujący nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że dla potrzeb gromadzenia i przetwarzania danych egzaminacyjnych nadano identyfikator szkole: Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poznaniu ul. Szkolna 1 Poznań Unikatowe ciągi znaków dotyczą wyłącznie wymienionej wyżej szkoły. Z6311 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że dla potrzeb gromadzenia i przetwarzania danych egzaminacyjnych nadano klucz szkole: Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poznaniu ul. Szkolna 1 Poznań Unikatowe ciągi znaków dotyczą wyłącznie wymienionej wyżej szkoły.

11 W opisane pola wprowadzamy odpowiednio identyfikator i klucz szyfrujący.

12 W opisane pola wprowadzamy odpowiednio identyfikator i klucz szyfrujący.

13 Należy zwrócić szczególną uwagę podając rok egzaminu maturalnego lub zawodowego.
Wprowadzenie błędnej wartości spowoduje odrzucenie zgłoszenia przez serwis internetowy. ZGŁOSZENIE SZKOŁY NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE

14 Należy zwrócić szczególną uwagę podając rodzaj sesji egzaminu maturalnego lub zawodowego.
Wprowadzenie błędnej wartości spowoduje odrzucenie zgłoszenia przez serwis internetowy. ZGŁOSZENIE SZKOŁY NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE

15 Prawidłowe wypełnienie pól dla sesji głównej w szkole ponadgimnazjalnej powinno wyglądać następująco: Rok: Sesja: wiosna/lato

16 - niepoprawny AbckwZAppax
Po wprowadzeniu klucza nadanego przez OKE zostaną Państwo poproszeni o podanie nowego klucza zgodnego z poniższymi regułami: Poprawny klucz składa się z jedenastu znaków, którymi mogą być duże i małe litery, cyfry oraz znaki wykrzyknika i pytajnika. Nowy klucz nie może zawierać wyłącznie samych liter lub samych cyfr. Przykłady kluczy: - niepoprawny AbckwZAppax - niepoprawny - poprawny Ab12y!wX3?1

17 Po wprowadzeniu nowego klucza pojawi się komunikat potwierdzający zmianę i ostrzegający przed utratą.

18 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

19 Należy wybrać rodzaj wprowadzanych danych właściwych dla dokonywanego zgłoszenia
Egzamin zawodowy Egzamin maturalny

20 W tym oknie wprowadza się wszystkie niezbędne dane o szkole i uczniach, na ich podstawie OKE drukuje między innymi listy zdających i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

21 W tym oknie wprowadza się wszystkie niezbędne dane o szkole i uczniach, na ich podstawie OKE drukuje między innymi listy zdających i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

22 We wskazanym oknie ZAWSZE znajduje się informacja, do czego służy pole, które w danym momencie jest przez nas wypełniane. Jest to pierwsze miejsce, w którym należy szukać ew. pomocy.

23 Wpisując nazwę szkoły i inne dane należy stosować się do zasad pisowni, w szczególności używać właściwie dużych i małych liter oraz nie wprowadzać znaków tabulatora, zbędnych spacji itp. Pisownia oryginału jest zachowywana w bazie danych i występuje w wytwarzanych później dokumentach.

24 Wszystkie wymagane pola dotyczące Danych szkoły muszą zostać wypełnione

25 Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola dotyczące Adresu

26 Należy wypełnić wszystkie wymagane pola dotyczące Danych podstawowych

27 i pola dotyczące Organu prowadzącego

28 Pola, które muszą zostać wypełnione są wyróżnione czerwoną kreską
Pola, które muszą zostać wypełnione są wyróżnione czerwoną kreską. Bez wpisania do nich danych zgłoszenie szkoły będzie niemożliwe.

29 Egzamin zawodowy np. technikum
Egzamin maturalny np. liceum

30 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

31 Do zakładki Zawody należy wpisać zawody kształcone w szkole
Do zakładki Zawody należy wpisać zawody kształcone w szkole. Wybiera się je z listy (uaktywnianej klawiszem F2) lub wpisuje bezpośrednio w polu Zawód k.

32 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

33 W tym miejscu należy podać oznaczenie ostatniego oddziału/ klasy oraz jeżeli istnieje, oznaczenie ostatniego oddziału dodatkowego.

34 Dla podanych oddziałów (klas) należy podać numer w dzienniku ostatniego ucznia znajdującego się w danym oddziale.

35 Jeżeli w szkole nie ma oddziału o określonym oznaczeniu lub jego uczniowie nie przystępują do egzaminu zawodowego (zawodowego i maturalnego w technikum), należy wskazać, że oddział nie istnieje.

36 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

37 Zakładka Uczniowie zawiera ilość wierszy odpowiadającą danym wprowadzonym w zakładce Oddziały. Zawiera informacje o uczniach i zdawanych przez nich egzaminach. Podaje się tutaj Dane osobowe poszczególnych uczniów, takie jak płeć, drugie imię, miejsce urodzenia, informacje o zdawanych przedmiotach, zawodzie, dysleksji i typie arkusza.

38 Różnice w zakresie zbieranych danych
zsz liceum technikum

39 Wypełnianie Danych osobowych
Wpisujemy Nazwisko, Imię, Datę urodzenia i PESEL ucznia, i pozostałe wymagane dane

40 Egzamin zawodowy np. technikum
Egzamin maturalny np. liceum

41 Dla ucznia technikum należy określić czy zdaje egzamin zawodowy (może przystępować wyłącznie do matury)

42 W części Zawód kształcony wypełnia się informacje dotyczące zawodu, roku ukończenia szkoły, zdawanego etapu lub etapów, sali i suplementu.

43 Podstawą ewentualnego dostosowania arkusza lub stanowiska na egzaminie praktycznym w zawodach robotniczych jest określenie dysfunkcji ucznia.

44 Dla ucznia liceum należy określić czy zdaje egzamin maturalny

45 Deklarowanie przedmiotów

46 W polu „!” należy oznaczyć go znakiem "-„.
Uczeń wykreślony z dziennika lub nie zdający egzaminu (w technikum obu egzaminów – zawodowego i maturalnego) W polu „!” należy oznaczyć go znakiem "-„. W wierszu oznaczonym "-" nie wypełnia się innych danych.

47 Kolejność na liście uczniów zgodna z dziennikiem ułatwia pracę i zapobiega błędom.

48 Sygnalizacja błędnych wpisów.
Program blokuje eksport danych z takimi błędami.

49 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

50 W programie istnieje możliwość korzystania z Przycisków i klawiszy skrótu.

51 Przyciski i klawisze skrótu
Wstaw rekord ucznia F5 Wytnij rekord ucznia F6 Kopiuj rekord ucznia F7 Wklej rekord ucznia F8 Zapisz F9 Znajdź błędną wartość pola F10 Wstaw znak F11 Pomoc F12

52 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

53 Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych.
Narzędzie (lub klawisz F10 - znajdź błędną wartość pola). Po każdym użyciu narzędzia wyświetlane jest kolejne pole wymagające korekty (puste lub błędnie wypełnione). Zakończenie korekty (usunięcie wszystkich błędów) wskazuje komunikat wyświetlony poniżej.

54 Zapisywanie i eksport danych.
Narzędzie (lub klawisz F9 - zapisz). Po tych czynnościach można zamknąć okno edycji przyciskiem Zakończenie zapisu sygnalizuje komunikat.

55 Zapisywanie i eksport danych.
Wykonywane po zamknięciu edycji danych. Dotyczy szkoły, której identyfikator został zaznaczony na liście plików. Można zaznaczyć kilka szkół na liście (pomocnicze pole informuje o sesji i roku szkolnym, którego dotyczy plik ze zgłoszeniem uczniów).

56 Zapisywanie i eksport danych.
Po zaznaczeniu pliku szkoły w menu aktywne stają się dodatkowe polecenia. Wskazane jest wydrukowanie wprowadzonych danych w jednym z dwóch dostępnych formatów.

57 Egzamin zawodowy np. technikum
Egzamin maturalny np. liceum

58 Wydruk tabelaryczny Uwaga: Po wydrukowaniu wprowadzonych danych o uczniach należy je zweryfikować (porównać z danymi w dokumentacji szkoły).

59 Wydruk ramkowy Uwaga: Po wydrukowaniu wprowadzonych danych o uczniach należy je zweryfikować (porównać z danymi w dokumentacji szkoły).

60 Wydruk tabelaryczny Uwaga: Po wydrukowaniu wprowadzonych danych o uczniach należy je zweryfikować (porównać z danymi w dokumentacji szkoły).

61 Wydruk ramkowy Uwaga: Po wydrukowaniu wprowadzonych danych o uczniach należy je zweryfikować (porównać z danymi w dokumentacji szkoły).

62 Zapisywanie i eksport danych.
W celu wygenerowania pliku dla OKE należy w menu OKE wybrać polecenie Utwórz plik dla wskazanej szkoły (polecenie działa wyłącznie gdy plik szkoły jest zaznaczony, a wprowadzone dane są poprawne).

63 Zapisywanie i eksport danych.
W kolejnym kroku należy wskazać folder, w którym plik ma być zapisany. Folder, do którego eksportujemy plik musi być pusty. W podanym przykładzie jest to folder C:\OKE\ZAWODOWY_2009.

64 Zapisywanie i eksport danych.
Poprawne zakończenie operacji eksportu i zapisu danych sygnalizują komunikaty.

65 Zakończenie pracy z programem HERMES
Pracę kończymy zamykając program poleceniem Plik -> Zakończ. Zostanie wówczas wyświetlony komunikat z pytaniem - przypomnieniem Czy chcesz wyeksportować dane. Jeśli wyeksportowaliśmy już wcześniej dane wybierając z menu OKE -> Eksportuj wskazany plik, klikamy na Nie.

66 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

67 Zgłaszanie uczniów poprzez serwis internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

68 Zweryfikowany i wyeksportowany plik o nazwie zawierającej identyfikator szkoły i nazwę sesji z rozszerzeniem *.gpg (np Z6311_092_UZ_H09.gpg) należy przesłać za pośrednictwem strony internetowej

69 -> Zgłoszenie uczniów do egzaminu
W przypadku zgłoszenia uczniów do egzaminu zawodowego należy wybrać zakładkę Egzamin zawodowy -> Zgłoszenie uczniów do egzaminu W przypadku zgłoszenia uczniów do egzaminu maturalnego należy wybrać zakładkę Egzamin maturalny -> Zgłoszenie uczniów do matury Aby przesłać plik eksportowy tym mechanizmem należy wypełnić formularz na stronie i po kliknięciu przycisku Przeglądaj podać lokalizację pliku. Przesłanie danych następuje po kliknięciu przycisku Wyślij.

70

71

72 Skuteczne przesłanie pliku potwierdzane jest stosownym komunikatem pojawiającym się na stronie po kliknięciu przycisku Wyślij oraz po pewnym czasie em przysyłanym na podany w formularzu adres internetowy szkoły. W przypadku błędu na stronie, z której wysyłane są dane pojawia się stosowny komunikat, a pole wymagające korekty wyróżnione jest kolorem czerwonym. Jeżeli szkoła nie otrzyma potwierdzenia zgłoszenia oznacza to, że ZGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE i ARKUSZE EGZAMINACYJNE NIE ZOSTANĄ ZAMÓWIONE.

73 W przypadku błędu na stronie, z której wysyłane są dane pojawia się stosowny komunikat, a pole wymagające korekty wyróżnione jest kolorem czerwonym.

74 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

75 Egzamin ustny Po przeprowadzonych egzaminach ustnych z języków, należy w programie Hermes wprowadzić wyniki punktowe, a następnie wysłać je do OKE. Dokonuje się tego w trybie „Chcesz wprowadzić/zgłosić punkty” Uczeń obecny na egzaminie Uczeń nieobecny na egzaminie Uczeń nieklasyfikowany lub wykreślony z listy uczniów szkoły Finalista lub laureat zwolniony z egzaminu

76 Po wprowadzeniu należy wyeksportować dane i wysłać do OKE

77 wypełniając formularz na stronie Egzamin maturalny/ Egzamin ustny

78 Ew. błędy w wypełnieniu formularza, uniemożliwiające dokonanie zgłoszenia, są sygnalizowane a pola z błędem wyróżniane kolorem różowym.

79 Skuteczne przesłanie pliku potwierdzane jest stosownym komunikatem pojawiającym się na stronie po kliknięciu przycisku Wyślij oraz po pewnym czasie ’em przysyłanym na podany w formularzu adres ’owy szkoły.

80 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

81 Zmiana klucza dostępu do plików programu Hermes
Nowością w aplikacji Hermes 2009 jest możliwość zmieniania klucza dostępu do plików z danymi uczniów. Klucz dostępu do stron internetowych OKE nie ulega zmianie pomimo zmiany klucza do programu HERMES.

82 Nowy klucz nie może składać się wyłącznie z samych liter lub samych cyfr.
Przykłady kluczy: - niepoprawny AbckwZAppax - niepoprawny poprawny Ab?2yjwX3a1 Jeżeli dotychczas używany klucz nie spełnia powyższego kryterium program wymusi zmianę przy pierwszym użyciu.

83 Zmiana klucza do plików programu Hermes
Po podaniu starego klucza należy podać nowy klucz, który wprowadza się dwukrotnie w celu uniknięcia pomyłek

84 Zmiana klucza do plików programu Hermes
Jednocześnie należy pamiętać, że klucz szyfrujący do serwisu internetowego pozostaje bez zmian i będzie on potrzebny w przypadku korzystania z naszej strony np. podczas zgłaszania uczniów, wypełniania ankiet czy pobierania wyników. Zmiana klucza szyfrującego dotyczy tylko i wyłącznie dostępu do plików programu Hermes 2009.

85 Zmiana klucza do plików programu Hermes.
Kiedy wszystko zostanie wykonane poprawnie na ekranie pojawi się następujący komunikat

86 PLAN PREZENTACJI Instalacja Uruchomienie programu Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Zawody Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Wprowadzanie punktów z egzaminów ustnych Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

87 Instalowanie programu Hermes w folderze, w którym była poprzednia wersja. Wpisywanie zgłoszenia do nowej sesji w starym pliku co uniemożliwia przesłanie tych danych do OKE. Błędnie wskazany rok i sesja egzaminu co skutkuje brakiem możliwości przesłania zgłoszenia. Brak kontroli wprowadzonych danych (bardzo ułatwia ją przeczytanie wydruków danych uczniów). Stąd literówki w nazwiskach i imionach, dysleksje zaznaczone uczniom bez orzeczeń, błędne daty urodzenia, nr PESEL itp. Wpisywanie w pola niewymagane wartości: BRAK, nie posiada, nie ma itd., podczas gdy należy pozostawić je puste. Wpisywanie tekstu bez stosowania zasad pisowni (m.in. złe stosowanie małych i dużych liter).

88 Wpisanie ucznia dwa razy w jednym zgłoszeniu .
Błędnie wprowadzone przedmioty i poziomy (deklarowanie w zgłoszeniu maturalnym przedmiotów zdanych obowiązkowych jako dodatkowe i odwrotnie, podwyższanie wyniku z przedmiotu na niższym poziomie niż zdany). Błędy w określeniu zawodu ucznia lub zadeklarowanego etapu egzaminu zawodowego. Zgłoszenie ucznia w dwóch zawodach. Wpisanie ucznia dwa razy w jednym zgłoszeniu . Pominięcie zgłoszenia ucznia . Przesyłanie pliku zgłoszenia uczniów pocztą ową zamiast za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

89 Tworzenie odrębnych instalacji programu dla zgłoszenia uczniów na egzamin maturalny i zawodowy. Wpisywanie zgłoszeń do egzaminu maturalnego i zawodowego w jednej szkole do dwóch różnych plików (dotyczy techników) . Podawanie w nazwie szkoły zbędnych danych (np. pełny adres szkoły)

90

91

92 Waga jakości danych przesłanych do OKE
Dane, z których tworzona jest baza OKE pochodzą z nadesłanych ze szkoły plików eksportowych Hermes. Wszelkie zawarte w nich błędy skutkują niewłaściwie zaplanowaną i przeprowadzoną sesją, brakami materiałów egzaminacyjnych, błędnie wydrukowanymi dokumentami.

93 Dziękujemy za uwagę! Zachęcamy do odwiedzania naszego serwisu internetowego


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google