Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy programowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy programowania"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy programowania
Adam Zenker Poznań 2008

2 Algorytmy Start Wczytanie danych Obliczenia Wyświetlenie wyników Stop

3 Start Stop Czytaj a, b, c Wyświetl V, P Przykład algorytmu
Obliczanie objętości i pola powierzchni prostopadłościanu Start Czytaj a, b, c c V := a*b*c P := 2*a*b + 2*a*c +2*b*c b a Wyświetl V, P Objętość: V = a*b*c Pole powierzchni: P = 2*a*b + 2*a*c + 2*b*c Stop

4 Programowanie w języku Pascal
program prostopadloscian; var a, b, c, V, P : integer; begin clrscr; write( ‘podaj wymiary prostopadłościanu : ‘ ); readln( a, b, c ); V := a*b*c; P := 2*a*b + 2*a*c + 2*b*c; writeln( ‘v = ‘, V:5 ); writeln( ‘p = ‘, P:5 ); readln; end.

5 Przykład programu w Delphi

6 Treść programu w języku Delphi
unit Unit10; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var a, b, c, L, P, V, kod, i : integer; str_l, str_p, str_v : string; begin val( Edit1.Text, a, kod ); val( Edit2.Text, c, kod ); val( Edit3.Text, b, kod ); L := 4*a + 4*b + 4*c; P := 2*a*b + 2*a*c + 2*b*c; V := a*b*c; str( L, str_l ); str( P, str_p ); str( V, str_v ); Edit6.Text := str_l; Edit4.Text := str_p; Edit5.Text := str_v; end; end.

7 Dziękuję za uwagę

8 Podstawy programowania


Pobierz ppt "Podstawy programowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google