Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy programowania Adam Zenker Poznań 2008. Algorytmy Start Stop Wczytanie danych Wyświetlenie wyników Obliczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy programowania Adam Zenker Poznań 2008. Algorytmy Start Stop Wczytanie danych Wyświetlenie wyników Obliczenia."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy programowania Adam Zenker Poznań 2008

2 Algorytmy Start Stop Wczytanie danych Wyświetlenie wyników Obliczenia

3 Przykład algorytmu Obliczanie objętości i pola powierzchni prostopadłościanu a b c Objętość: V = a*b*c Pole powierzchni: P = 2*a*b + 2*a*c + 2*b*c Start Stop Czytaj a, b, c Wyświetl V, P V := a*b*c P := 2*a*b + 2*a*c +2*b*c

4 Programowanie w języku Pascal program prostopadloscian; var a, b, c, V, P : integer; begin clrscr; write( podaj wymiary prostopadłościanu : ); readln( a, b, c ); V := a*b*c; P := 2*a*b + 2*a*c + 2*b*c; writeln( v =, V:5 ); writeln( p =, P:5 ); readln; end.

5 Przykład programu w Delphi

6 Treść programu w języku Delphi unit Unit10; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var a, b, c, L, P, V, kod, i : integer; str_l, str_p, str_v : string; begin val( Edit1.Text, a, kod ); val( Edit2.Text, c, kod ); val( Edit3.Text, b, kod ); L := 4*a + 4*b + 4*c; P := 2*a*b + 2*a*c + 2*b*c; V := a*b*c; str( L, str_l ); str( P, str_p ); str( V, str_v ); Edit6.Text := str_l; Edit4.Text := str_p; Edit5.Text := str_v; end; end.

7 Dziękuję za uwagę

8 Podstawy programowania


Pobierz ppt "Podstawy programowania Adam Zenker Poznań 2008. Algorytmy Start Stop Wczytanie danych Wyświetlenie wyników Obliczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google