Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolność1. 2 Pojęcie wolności Wolność polityczna –wolność od przymusu Wolność metafizyczna –wolność podejmowania wyboru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolność1. 2 Pojęcie wolności Wolność polityczna –wolność od przymusu Wolność metafizyczna –wolność podejmowania wyboru."— Zapis prezentacji:

1 Wolność1

2 2 Pojęcie wolności Wolność polityczna –wolność od przymusu Wolność metafizyczna –wolność podejmowania wyboru

3 Wolność3

4 4

5 5 Determinizm a wolność Atomizm –teoria parenklizy (Epikur, 341-271 pne) Epikur z Samos

6 Wolność6 Pragniemy, abyś przy tych rzeczach i to jeszcze poznał, że ciałka, pędząc pionowo w dół przez próżnię na mocy własnych ciężarów, w zgoła nieokreślonym czasie i w nieokreślonych miejscach nieco zbaczają w przestrzeni, tylko tyle, ile mógłbyś nazwać zmienionym drgnięciem. Bo gdyby nie miały zwyczaju odchylania się, to wszystkie spadałyby w dół, jak krople deszczu, przez przepastną próżnię. I nie byłoby powstało zderzenie, ni cios nie byłby się zrodził pośród zaczątków. Tak nic byłaby nigdy natura nie zrodziła Titus Lucretius Carus (94-54 pne), De rerum natura.

7 Wolność7 Wolność jako złudzenie Wolność jako subiektywne przeżywanie duszy (Leibniz) Wolność jako złudzenie oparte na nieznajomości przyczyn własnych działań (Spinoza) –Strawson: wolne są czyny odczuwane jako wolne (a nie kompulsywne), bez względu na przyczyny

8 Wolność8 Wolność jako złudzenie Wolność jako subiektywne przeżywanie duszy (Leibniz) Wolność jako złudzenie oparte na nieznajomości przyczyn własnych działań (Spinoza) –Strawson: wolne są czyny odczuwane jako wolne (a nie kompulsywne), bez względu na przyczyny

9 Wolność9

10 10

11 Wolność11 Demon Laplacea Demon, który zna położenia i pędy wszystkich cząstek w jakiejś chwili, zna całą przeszłą i przyszłą historię świata –Pierre Simon de Laplace (1749-1827)

12 Wolność12 Determinizm a wolność Teoria kwantów –określa tylko rozkład prawdopodobieństwa Kot Schrödingera

13 Wolność13

14 Wolność14 Indeterminizm Determinizm jako złudzenie oparte na założeniu, że podmiot jest transcendentny

15 Wolność15 Indeterminizm Determinizm jako złudzenie oparte na założeniu, że układ przyrodniczy jest zamknięty –prawa nauki zakładają idealizacje założenia, że czynniki pominięte w sformułowaniu prawa nie mają wpływu na bieg zdarzeń (chociaż mają, ale zazwyczaj znikomy) wymagają kontroli eksperymentalnej – oraz warunek ceteris paribus założenie, że żadne nieznane czynniki nie wywierają wpływu na bieg zdarzeń wymaga randomizacji eksperymentu

16 Wolność16 Formy determinizmu kauzalizm –przyczyny wywołują określone skutki (następstwa) finalizm –zdarzenia zmierzają do określonego ostatecznego celu teoria harmonii przedustawnej –okazjonalizm –monady nie mają okien –Wilhelm Gottfried Leibniz (1646-1716)

17 Wolność17 Problem teodycei Manicheizm (Mani, 216-276): –jest dwóch Bogów Św. Augustyn (354-4300: –zło jest brakiem dobra (Platon) –istoty wolne nie muszą wybierać dobra –dzieło stworzenia jest bardziej harmonijne, gdy człowiek jest wolny Leibniz: –nasz świat jest najlepszy z możliwych (optymizm)

18 Wolność18 Idealizm absolutny (Hegel) Krytyka kantowskiego dualizmu zjawiska i rzeczy samej w sobie Wolność atrybutem ducha. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

19 Wolność19 Idealizm absolutny (Hegel) Krytyka kantowskiego dualizmu zjawiska i rzeczy samej w sobie Wolność atrybutem ducha. Duch jest wolny, gdy jest u siebie samego Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

20 Wolność20 Idealizm absolutny (Hegel) Krytyka kantowskiego dualizmu zjawiska i rzeczy samej w sobie Wolność atrybutem ducha. Duch jest wolny, gdy jest u siebie samego Duch dąży do samowiedzy –do uświadomienia sobie własnej wolności –(przez swoje przedstawienia) tworzy siebie samego Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

21 Wolność21 Idealizm absolutny (Hegel) Alienacja (wyobcowanie) = przedstawienie sobie czegoś własnego jako coś obcego Zniesienie Dialektyczny schemat rozwoju Ducha: teza Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) antyteza synteza

22 Wolność22 Idealizm absolutny (Hegel) Byt Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Niebyt Idea Przyroda

23 Wolność23 Idealizm absolutny (Hegel) Byt Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Niebyt Stawanie się Idea Przyroda

24 Wolność24 Idealizm absolutny (Hegel) Byt Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Niebyt Stawanie się Idea Przyroda Duch

25 Wolność25 Idealizm absolutny (Hegel) Dzieje powszechne przedstawieniem Ducha Bieg dziejów jest rozumny; zatem konieczny Chytrość rozumu Herosi ducha Wolność = uświadomiona konieczność Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)


Pobierz ppt "Wolność1. 2 Pojęcie wolności Wolność polityczna –wolność od przymusu Wolność metafizyczna –wolność podejmowania wyboru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google