Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 6 Projektowanie szczegółowe Wybrane aspekty Dr inż. Marek Miłosz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 6 Projektowanie szczegółowe Wybrane aspekty Dr inż. Marek Miłosz."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykład 6 Projektowanie szczegółowe Wybrane aspekty Dr inż. Marek Miłosz

3 © M.MiłoszPSI-6 2/62 Plan Kodowanie danych Projektowanie interfejsu użytkownika Formularze papierowe - projektowanie i obieg Identyfikacja czynności manualnych Dokument: Projekt systemu informatycznego

4 © M.MiłoszPSI-6 3/62 Kodowanie danych - istota i cele Istota: zastąpienie danych przez inne, zwykle ustrukturyzowane i o określonej notacji Cele kodowania danych: upraszczanie i skracanie wprowadzania danych zmniejszenie ryzyka błędów i pomyłek przeciwdziałanie redundancji uproszczenie i przyśpieszenie przetwarzań

5 © M.MiłoszPSI-6 4/62 Rodzaje kodów Zewnętrzne Zewnętrzne (PESEL, NIP, kod pocztowy, j.m.) Wewnętrzne Wewnętrzne (Id_pracownika, nr_części, nr_klienta, kod operacji) projektu Dla celów projektu (wejścia/wyjścia, moduły, oznaczenia)

6 © M.MiłoszPSI-6 5/62 Właściwości metod kodowania Rozszerzalność Kompletność Precyzja, jednoznaczność Zwięzłość Czytelność Wygoda użycia Użyteczność (zgodność z istniejącymi)

7 © M.MiłoszPSI-6 6/62 Kod a maska Kod Kod - znacząca (zmienna, niosąca informację) część Maska Maska - sposób wyświetlania (format), część stała, nie przechowywana jako dana w BD a jedynie w Słowniku BD

8 © M.MiłoszPSI-6 7/62 Typ kodów Porządkowy Porządkowy (nr kolejny, np. 123) Klasyfikacyjny Klasyfikacyjny (pozycyjny, np. 12.56.01) Mieszany Mieszany (np. LU/02/0089) cyfrąkontrolną Kody z cyfrą kontrolną (np. PESEL) mnemoniczne Kody mnemoniczne (np. NY, WAR) Kody alfabetyczne, numeryczne i mieszane

9 © M.MiłoszPSI-6 8/62 Definicja struktury kodu INF/01/0234 Kod kierunku: ZP, AG, RiF, INF, SOZ,.... Numer roku (RR) Numer kolejny XXX/99/9999

10 © M.MiłoszPSI-6 9/62 PESEL cyfra kontrolna K/M - parzysta/nie PESEL = RRMMDD9999K WAGI = 13791379131 K - dopełnienie do podzielności przez 10 liczby:

11 © M.MiłoszPSI-6 10/62 Inne kody z cyframi kontrolnymi (1) ISBN ISBN International System Book Number ( 99-9999-999-K ) Wagi: 109 8765 432 K - uzupełnienie do podzielności przez 11 NIP NIP Numer identyfikacji podatkowej 999-999-99-9K W: 657 234 56 7 K = S mod 11

12 © M.MiłoszPSI-6 11/62 Inne kody z cyframi kontrolnymi (2) REGON REGON Rejestr Gospodarki Narodowe 9999999K W: 89234567 K = S mod 11 BANK BANK Numer banku 9999999K W: 7 1 3 9 7 11 3 K = S mod 10

13 © M.MiłoszPSI-6 12/62 Zalety cyfr kontrolnych Wychwytywanie błędów w kodach bez konieczności odwoływania się do BD z zestawem kodów - pierwotna kontrola danych (prawdopodobieństwo 99,5%) Wykrycie nieprawidłowo zdefiniowanego kodu na etapie jego tworzenia

14 © M.MiłoszPSI-6 13/62 Kody i symbole w projekcie Standardowe oznaczenia (skróty) stosowane w projekcie: format daty, godziny (np. standard: RR.MM.DD) opis pól rekordów: opis struktur pól w bazach danych, projektach we/wy (zwykle zgodny z symboliką SZBD) symbole i oznaczenia obiektów (wydruków, ekranów, podsystemów itp.) - np. RMUA

15 © M.MiłoszPSI-6 14/62 Opis struktury rekordu i zawartości dokumentów 99999999999

16 © M.MiłoszPSI-6 15/62 Symbolika masek (1)

17 © M.MiłoszPSI-6 16/62 Symbolika masek (2)

18 © M.MiłoszPSI-6 17/62 Oznaczenia obiektów projektu Nr/symbol opcji w układzie menu Kod podsystemu/modułu Symbol tabulogramu Symbol dokumentu we/wy Symbol/nazwa zbioru/pliku

19 Projektowanie interfejsu

20 © M.MiłoszPSI-6 19/62 50-90%kosztów Interfejs użytkownika SI składa się z dwóch części: realizująca funkcje użytkowe realizująca dialog z użytkownikiem Komunikacja użytkownik-system informatyczny: sterowanie SI (polecenia) przepływ danych użytkownik-system Typy: znakowy - graficzny Urządzenia we/wy

21 © M.MiłoszPSI-6 20/62 Sterowanie SI - sposoby Polecenia (linia komend) Klawisze sterujące (skróty) Opcje z menu Ikony (paski narzędziowe) Przyciski dialogu Działania myszą (i innymi urządzeniami wskazującymi)

22 © M.MiłoszPSI-6 21/62 Poziomy użytkownika Początkujący Początkujący (wstępne wyjaśnienia, dodatkowe pomocniki, pomoc kontekstowa; blokowanie) Średnio zaawansowany Średnio zaawansowany (największa grupa, standard interfejsu, pomoc szczegółowa, indeks) Ekspert Ekspert (skróty, szybkość dostępu, indywidualizacja interfejsu)

23 © M.MiłoszPSI-6 22/62 Układ menu Projektowanie (odzwierciedlenie struktury) Kolejność rozmieszczenia opcji Dublowanie opcji Słownictwo !!!

24 © M.MiłoszPSI-6 23/62 Przepływ danych Wejściowych (wprowadzanie): parametry poleceń odpowiedzi na pytania (zaproszenia) SI dialog Wyjściowych: wyświetlanie informacji w dialogu raporty graficzna prezentacja danych

25 © M.MiłoszPSI-6 24/62 Poprawny interfejs Spójny (topologia, słownictwo, otoczenie) Prosta obsługa, ilość obiektów (5-9 obiektów) Grupowanie (opcji, działań, kolejność/częstość) Możliwość skrótów w dostępie do funkcji (doświadczony użytkownik) Informacja o działaniach (potwierdzanie, aktualność) Odwoływanie akcji Poczucie spełnienia (drobne kroki, informacja) Wrażenie kontroli nad SI

26 © M.MiłoszPSI-6 25/62 Reguła Millera 7 2 7 2 Człowiek może się jednocześnie skupić na 5 - 9 elementach: liczba opcji liczba pól dialogowych liczba przycisków liczba kolumn z liczbami, wykresów itp.

27 © M.MiłoszPSI-6 26/62 Przyjazność SI stopniowe przekazywanie informacji, ukrywanie złożoności systemu informowanie użytkownika o wszelkich działaniach systemu (potwierdzanie wprowadzanych informacji, zapytania, komunikaty) wybieranie i wskazywanie zamiast pamiętania i pisania duży stopień ochrony przed błędami użytkownika ekran - drukarka system podpowiedzi i pomocy (help) dla użytkownika, wywoływany na jego życzenie wygoda w użytkowaniu i ergonomiczność systemu, właściwa organizacja ekranu (np. taka organizacja pracy systemu, by ruchy oczu były minimalne)

28 © M.MiłoszPSI-6 27/62 Inne elementy przyjazności Podział ekranu na stałe strefy Jednolitość komunikatów i znaczeń klawiszy, przycisków, konsekwencja, zgodność z oczekiwaniami Zróżnicowanie sposobów wyświetlania informacji i komunikatów, adekwatność do statusu Kolejność wprowadzania danych na ekranach wejściowych, grupowanie

29 © M.MiłoszPSI-6 28/62 Cele przyjazności SI Ograniczenie ilości pomyłek Minimalizacja czasu i wysiłku uczenia się Nie obciążanie pamięci krótkookresowej użytkownika

30 © M.MiłoszPSI-6 29/62 Interfejs znakowy (1) Menu Linia podpowiedzi

31 © M.MiłoszPSI-6 30/62 Interfejs znakowy (2)

32 © M.MiłoszPSI-6 31/62 Interfejs znakowy (3)

33 © M.MiłoszPSI-6 32/62 Interfejs graficzny (1)

34 © M.MiłoszPSI-6 33/62 Interfejs graficzny (2)

35 © M.MiłoszPSI-6 34/62 Interfejs graficzny (3)

36 © M.MiłoszPSI-6 35/62 Interfejs graficzny (4)

37 © M.MiłoszPSI-6 36/62 Interfejs graficzny (5)

38 © M.MiłoszPSI-6 37/62 Architektury interfejsu graficznego SDI SDI (ang. Single Document Interface) - interfejs z jednym oknem obsługującym konkretną funkcję (+ okna dialogowe) - komutacja przy pomocy ikon MDI MDI (ang. Multiple Document Interface) - interfejs z jednym oknem głównym, w którym otwierane są kolejne okna - komutacja przy pomocy układu menu Mieszane Mieszane - połączenie ikon z oknem użytkowym

39 © M.MiłoszPSI-6 38/62 Obiekty ekranowe

40 © M.MiłoszPSI-6 39/62 Bogactwo możliwości

41 © M.MiłoszPSI-6 40/62 Komunikaty

42 © M.MiłoszPSI-6 41/62 Okna dialogowe Dezaktywizują aplikację i wymuszają obsługę Przyciski powrotu do aplikacji (przynajmniej jeden) Przy złożonych: zakładki

43 © M.MiłoszPSI-6 42/62 Układ menu

44 © M.MiłoszPSI-6 43/62 Wspomaganie budowy interfejsu (1) Istotne dla interfejsu graficznego Interaktywne projektowanie dialogu (okna, menu, ikony, przyciski z wykorzystaniem zestawu gotowych elementów) Definiowanie reakcji na zdarzenia Symulacja pracy interfejsu (prototypowanie) Generowanie kodu (z możliwością wyboru środowiska)

45 © M.MiłoszPSI-6 44/62 Wspomaganie budowy interfejsu (2)

46 © M.MiłoszPSI-6 45/62 Generowanie kodu /* Query definitions */ DEFINE QUERY BROWSE-2 FOR EGZAMINATOR SCROLLING. /* Browse definitions */ DEFINE BROWSE BROWSE-2 QUERY BROWSE-2 DISPLAY EGZAMINATOR.ID-EGZ EGZAMINATOR.NAZWISKO EGZAMINATOR.IMIE EGZAMINATOR.TEL WITH NO-ROW-MARKERS SIZE 66 BY 11.19. * ******* Preprocessor Definitions ********* */ &Scoped-define PROCEDURE-TYPE SmartFrame &Scoped-define ADM-CONTAINER FRAME /* Name of first Frame and/or Browse and/or first Query */ &Scoped-define FRAME-NAME F-Main &Scoped-define BROWSE-NAME BROWSE-2 /* Internal Tables (found by Frame, Query & Browse Queries)*/ &Scoped-define INTERNAL-TABLES EGZAMINATOR /* Definitions for BROWSE BROWSE-2 */ &Scoped-define FIELDS-IN-QUERY-BROWSE-2 EGZAMINATOR.ID-EGZ ~ EGZAMINATOR.NAZWISKO EGZAMINATOR.IMIE EGZAMINATOR.TEL &Scoped-define ENABLED-FIELDS-IN-QUERY-BROWSE-2 &Scoped-define FIELD-PAIRS-IN-QUERY-BROWSE-2 &Scoped-define OPEN-QUERY-BROWSE-2 OPEN QUERY BROWSE-2 FOR EACH EGZAMINATOR NO-LOCK. &Scoped-define TABLES-IN-QUERY-BROWSE-2 EGZAMINATOR &Scoped-define FIRST-TABLE-IN-QUERY-BROWSE-2 EGZAMINATOR

47 © M.MiłoszPSI-6 46/62 Problemy internacjonalizacji Tłumaczenia na inny język (problem: prostota stylu, miejsce na ekranie) Zmienność kulturowa i prawna (problem: sortowania, daty, waluty, symboli; prawa) Niuanse kulturowe (problem: kolor czarny/czerwony, świnka, klucz, znaki, krzyż/półksiężyc, kierunek odczytu, pozycje ręki, stopy itp.)

48 © M.MiłoszPSI-6 47/62 Problemy językowe Unikaj: gry słów (B2B) metafor (Home Dom) skomplikowanego słownictwa zbyt długich nazw tekstów wewnątrz rysunków (trudno zmienić)

49 © M.MiłoszPSI-6 48/62 Co robi proszek?Zachód Wschód

50 © M.MiłoszPSI-6 49/62 Użycie ikon (The Icon Book, W. Horton) Trudne do wymiany

51 © M.MiłoszPSI-6 50/62 Struktury danych Data, godzina, rok, kalendarz, weekend Cyfry, precyzja, wielkość Zaokrąglanie, waluta, dokładność Tytuły, kolejność nazwiska/imienia, dodatkowe imiona (imię ojca/matki), adres Wielkość strony, jednostki papieru

52 © M.MiłoszPSI-6 51/62 Kolorystyka Czerwony: Niebezpie- czeństwo Kolor ślubny w Chinach Biały: Niewinność Żałoba w Azji ????

53 © M.MiłoszPSI-6 52/62 Urządzenia realizacji interfejsu użytkownika WE Czytniki kart kodowych (perforowane, magnetyczne, optyczne) Nośniki magnetyczne i optyczne Terminale Urządzenia wskazujące (mysz, pióro, dotyk) Teletransmisja Głos WY Wydruki Terminale Karty kodowe Nośniki magnetyczne i optyczne Ploter, naświetlarka,... Teletransmisja Głos

54 Formularze papierowe Dokumenty źródłowe

55 © M.MiłoszPSI-6 54/62 Wyróżnienia Szata graficzna Projektowanie formularzy Tytuł Instrukcja Treść

56 © M.MiłoszPSI-6 55/62 Projektowanie - punkt wyjścia Typ formularz Urządzenia techniczne Sposób wypełnienia (ręcznie, maszynowo, komputerowo itd.) Kształt znaków, kolory, wzorce itp. Pismo blokowe

57 © M.MiłoszPSI-6 56/62 PotrzebyKoszt Środki techniczne Typy formularzy Pojedyncze kartki Książeczki (oprawiane) Rozdzielane (wiele kopii) Wysyłkowe (w kopertach) Wyjściowe (druk w całości, nadruk, masowość, wiele kopii) Wejściowe (ręcznie i maszynowo wypełniane, odczyt OCR)

58 © M.MiłoszPSI-6 57/62 Unikanie wyspowości informatyzacji Obieg formularza

59 © M.MiłoszPSI-6 58/62 Identyfikacja czynności manualnych Przygotowanie danych do wprowadzenia Wykorzystanie rezultatów Przetwarzania ręczne Zwiększenie niezawodności czynności manualnych: kodowanie (z cyfrą kontrolną) nadmiarowość (np. 2 dane) kontrola logiczna kontrola kolejności

60 © M.MiłoszPSI-6 59/62 Inne elementy projektu szczegółowego Projekt struktury technicznej Struktura przestrzenna (użytkownik, sprzęt, moduły) Struktura oprogramowania (systemowe, narzędziowe, wspomagające) Projekt elementów eksploatacji (prawa dostępu, zabezpieczenia danych)

61 © M.MiłoszPSI-6 60/62 Dokument: Projekt SI (1) Wprowadzenie (przedmiot opracowania, nazwa systemu, cel, zakres i kontekst systemu, odwołanie się do specyfikacji wymagań SI) Projekt struktury funkcjonalnej systemu: Diagram systemowy (DFD0) DFD poszczególnych procesów Specyfikacje procesów prostych (algorytmy)

62 © M.MiłoszPSI-6 61/62 Dokument: Projekt SI (2) Projekt struktury informacyjnej SI: Kody, symbole, oznaczenia Model danych konceptualny i implementacyjny Specyfikacja i projekt informacji wejściowych oraz wyjściowych Projekt dialogu z użytkownikiem (układ menu, formularze, okna, klawisze itp.) Struktura techniczno-przestrzenna systemu

63 © M.MiłoszPSI-6 62/62 Podsumowanie Projektowanie dodatkowych elementów systemu informatycznego jest ważne Projekt kodów, interfejsu, formularzy itd. jest integralną częścią projektu szczegółowego systemu Pytanie: Jak nie zaprojektujemy to jak wykonamy?


Pobierz ppt "Wykład 6 Projektowanie szczegółowe Wybrane aspekty Dr inż. Marek Miłosz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google