Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magistrala Powrót.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magistrala Powrót."— Zapis prezentacji:

1 Magistrala Powrót

2 Gwiazda Powrót

3 Pierścień Powrót

4 Siatka Powrót

5 Topologia złożona Powrót

6

7 Omówione tematy : Pojęcia podstawowe Rodzaje topologii sieciowych
Protokołół TCP/IP Sprzęt sieciowy Połączenie z Internetem Przydatne linki

8 Pojęcia podstawowe Sieć komputerowa to zbiór komputerów i innych urządzeń peryferyjnych (drukarki, modemy) połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wymianę danych. Główne korzyści płynące z budowy sieci komputerowej to: Przesyłanie poczty elektronicznej do innych użytkowników, Wymiana wszelkiego rodzaju danych – wraz ze wzrostem wydajności sieci popularne stają się pliki multimedialne (muzyka, filmy, zdjęcia), Ograniczenie kosztów związanych z kupnem oprgramowania (licencja wielostanowiskowa jest tańsza niż zakup oprogramowania na wiele stacji roboczych), Centralne zarządzanie bazami danych, Wspólne korzystanie przez wielu użytkowników z urządzeń zewnętrznych (drukarki, skanery, dyski), Możliwość tworzenia kopii zapasowych.  Omówione tematy

9 Podstawowymi elementami sieci są:
Aby sieć mogla funkcjonować, potrzebne jest zarówno odpowiednie oprogramowanie, jak i właściwy sprzęt. Podstawowymi elementami sieci są: Sieciowy system operacyjny – zapewnia właściwe wykorzystanie infrastruktury sieciowej, Serwer – do przechowywania plików, baz danych, obsługi poczty elektronicznej, archiwizacji danych, itp., System klienta – stacja robocza podłączona do sieci, Karta sieciowa, Okablowanie, za pomocą którego połączone są stacje robocze lub serwery,  Omówione tematy

10 Każdy z każdym (peer-to-peer), Dedykowany serwer.
W skład większości sieci wchodzą także urządzenia aktywne, takie jak: koncentratory, przełączniki, mostki, trójniki, routery. Środowisko sieci Ważnymi cechami każdej sieci są relacje występujące między poszczególnymi stacjami roboczymi, sposób przyłączania komputerów, współdzielenia zasobów, udostępniania plików i innych urządzeń zewnętrznych. Ze względu na te cechy wyróżnia się dwa typy sieci: Każdy z każdym (peer-to-peer), Dedykowany serwer.  Omówione tematy

11 Środowisko umożliwiające wszystkim użytkownikom udostępnianie swojego komputera oraz dostępu do zasobów znajdujących się na innych stacjach roboczych. Wszystkie stacje dysponują podobnym poziomem kontroli nad komunikacją sieciową, co wynika z braku wydzielonej jednostki, która zarządzałaby ruchem w sieci. W tym środowisku jedna lub więcej stacji roboczych pełni rolę serwera wykorzystywanego do zadań mających na celu organizację oraz uproszczenie operacji wykonywanych w sieci. Komputer taki może być serwerem poczty elektronicznej, DNS czy WWW. Tego rozwiązania używa się w sieciach, w których istnieje konieczność ograniczania dostępu do danych.  Omówione tematy

12 Rodzaje topologii sieciowych
Topologia fizyczna jest to sposób połączenia stacji roboczych w sieci lokalnej, definiuje więc geometryczną organizację sieci lokalnej, czyli sposób fizycznego połączenia ze sobą komputerów oraz urządzeń sieciowych. Podstawowe topologie sieci LAN: Magistrala/Szynowa (Bus), Gwiazda (Star), Pierścień (Ring), Siatka, Złożona.  Omówione tematy

13 Magistrala Gwiazda Pierścień Siatka Złożona
Wszystkie węzły sieci połączone są ze sobą za pomocą jednej wspólnej szyny, do której można przyłączać kolejne urządzenia. Typowa magistrala składa się z pojedynczego kabla, którego długość nie powinna przekroczyć 185 m. Gwiazda W tej topologii kable sieciowe połączone są w jednym punkcie, którym jest HUB lub SWITCH. Stosuje się tu skrętkę 4-parową, a odległość między stacjami roboczymi nie powinna przekraczać 100m. Każda stacja robocza ma bezpośredni i niezależny dostęp do nośnika. Pierścień Kabel łączy dwie kolejne stacje robocze, a ostatnia z nich zostaje połączona z pierwszą. W ten sposób powstaje zamknięty pierścień. Sieć nie ma punktu centralnego ani szkieletu. Każdy komputer pełni tu funkcję wzmacniacza. Siatka Każdy host znajdujący się w sieci podłączony jest do wszystkich pozostałych. Sieci takie buduje się w sytuacjach, gdy połączenie musi być zawsze zapewnione, na przykład w systemach wojskowych. Rozwiązanie to jest drogie, ale cechuje się niezawodnością. Złożona Topologie złożone są rozszerzeniami lub połączeniami podstawowych topologii fizycznych. W dużych sieciach konieczne jest łączenie ze sobą różnych topologii, dzięki czemu uzyskuje się większą skalowalność i niezawodność.  Omówione tematy

14 Protokół TCP/IP Protokół to zbiór zasad umożliwiających dwóm lub więcej komputerom przekazywanie sobie danych. Aby dwa komputery w sieci mogły się ze sobą porozumiewać, oba muszą mieć zainstalowany ten sam protokół. Protokół jest więc swego rodzaju językiem, służacym do komunikacji między komputerami znajdującymi się w sieci. Zawiera on zbiór konwencji określających momenty rozpoczęcia i zakończenia transmisji danych, sposoby ich przesyłania, obsługi błędów, adresowania, czy szybkość przekazywania komunikatów. Zbiór protokołów TCP/IP jest obecnie standardem w komunikacji komputera z internetem, na przestrzeni lat stał się on „sieciowym Esperanto”.  Omówione tematy

15 Kierunek obiegu informacji podczas wysyłania danych odbywa się od warstwy najwyższej do najniższej, przy odbieraniu danych natomiast w stronę przeciwną. Dla komputera wysyłającego transmisja danych wygląda następująco: Warstwa aplikacji – przesyła dane do warstwy transportowej Warstwa transportowa – formatuje otrzymane dane, dodaje własny nagłówek i przesyła dalej Warstwa Internetu – otrzymuje porcję danych i dokleja swój nagłówek Warstwa sieci – wysyła pakiet fizycznie do komputera odbiorcy, również dołączając własny nagłówek  Omówione tematy

16 TCP/IP to rodzina protokołów, których funkcje są następujące:
transmisja danych – IP (Internet Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), kontrola poprawności połączeń – protokół ICMP (Internet Control Message Protocol), zarządzanie siecią – SNMP (Simple Network Managment Protocol), zdalne włączanie się do sieci – usługa TELNET. usługi aplikacyjne, np. przesyłanie plików – usługa FTP (File Transfer Protocol). Protokół TCP - Protokół IP chararkteryzuje się zawodnością, której niwelowaniem zajmuje się TCP. Ten protokół połączeniowy zestawia niezawodne, wirtualne połączenie między hostami w celu transmisji danych. Niezawodność polega tu na operacjach potwierdzania dostarczania pakietów oraz retransmisji pakietów zagubionych. Połączenie to zachowuje kolejność danych oraz zapewnia kontrolę błędów.  Omówione tematy

17 Protokół UDP - UDP jest protokołem zawodnym – bezpołączeniowo wysyła dane z warstwy aplikacji bez przeprowadzania na nich żadnych dodatkowych operacji. Nie daje zatem gwarancji, że dane dotrą do odbiorcy i trafią tam w odpowiedniej kolejności. Odpowiedzialność za poprawne działanie spada więc na aplikację. UDP umożliwia aplikacjom bezpośrednie wykorzystanie protokołu IP. Jego niewątpliwą zaletą jest szybkość – przetwarzając dane w warstwie transportowej, dodaje do nich jedynie krótki nagłówek (nie sprawdza powodzenia transmisji czy też retransmisji, itd.). UDP jest wykorzystywany głównie przez aplikacje, które przesyłają dane w czasie rzeczywistym(np. dźwięk) – utrata niektórych datagramów nie ma wówczas istotnego znaczenia. Podstawowym, a zarazem najbardziej kluczowym w modelu TCP/IP protokołem jest IP. Odpowiada on za przesyłanie datagramów między komputerami w sieci. Datagram jest to podstawowa jednostka przesyłania danych. Składa się on z nagłówka oraz danych.  Omówione tematy

18 Część datagramu z danymi
Budowa datagramu IP: Nagłówek datagramu Część datagramu z danymi Budowa nagłówka datagramu IP: Wersja Długość nagłówka Typ usługi Całkowita długość pakietu Pole identyfikacyjne Flagi Umiejscowienie fragmentu Czas życia Protokół Suma kontrolna nagłówka Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje + wypełnienie  Omówione tematy

19 Sprzęt sieciowy Wybór sprzętu sieciowego jest kolejną, obok wyboru topologii, zasadniczą sprawą w całym przedsięwzięciu projektowania sieci. Nie należy jednak zapominać, że nawet wybór najnowocześniejszego i najlepszego sprzętu nie zapewni dostatecznej szybkości przekazu danych i niezawodności, jeśli sieć będzie źle zaprojektowana z punktu widzenia fizycznych jej połączeń. Obecnie, w lokalnych sieciach, powszechnie już stosowany jest standard Fast Ethernet (100 Mb/s), najbliższa przyszłość należy zaś do działającego już od kilku lat w ośrodkach naukowych i wielkich korporacjach standardu Gigabit-Ethernet. W tej części przedstawię opis kilku najważniejszych urządzeń sieciowych, osprzętu sieciowego oraz sposób ich działania i przeznaczenie.  Omówione tematy

20 Karta sieciowa – Koncentryk – Skrętka (UTP) –
karta rozszeń umożliwiająca przyłączenie komputera do sieci komputerowej. Jest wyposażona w co najmniej jedno gniazdo służące do podłączenia albo kabla koncentrycznego (złącze BNC), albo skrętki (złącze RJ-45). Koncentryk – Kabel o okrągłym przekroju składający się z wewnętrznej, izolowanej żyły oraz otaczającego ją metalowego oplotu – tzw. ekranu. Całość jest osłonięta rurką z miękkiego tworzywa sztucznego. Typowy kabel koncentryczny ma oporność 50 omów i umożliwia przesyłanie danych z szybkością 10 Mbps. Skrętka (UTP) – Przewód złożony z izolowanych, splecionych ze sobą przewodów miedzianych, stosowany najczęściej w gniazdach telefonów stacjonarnych oraz używany do budowy sieci komputerowych. Wyróżnia się 7 kategorii skrętki, z których najczęściej stosowane są te z kategorii 3 (Ethernet 10Base-T 10 Mb/s) oraz 5 ( Ethernet 100Base-TX 100 Mb/s). Ponadto wyróżnić można skrętki ekranowane i nieekranowane. Te drugie stosować się powinno tylko w miejscach, w których nie występują duże zakłócenia elektromagnetyczne, jak np. na zewnątrz bloku, gdyż karta sieciowa narażona jest na spalenie podczas burzy.  Omówione tematy

21 Gniazdo RJ-45 – Złącze BNC – Terminator – Hub –
Gniazdo znajdujące się na karcie sieciowej (10Base-T) i w koncentratorze, do którego podłącza się kabel UTP. Złącze BNC – Cylindryczne złącze, umieszczone na końcach kabla koncentrycznego. Terminator – Opornik o rezystancji dostosowanej do impedancji kabla. Zapobiega odbiciu sygnałów przesyłanych ze stacji po dotarciu do końcówki, absorbując je, unimożliwia zakłócenia i zamyka obwód. Hub – Urządzenie odbierające dane od wszystkich urządzeń sieci i rozdzielające je między nimi. Sygnał wysłany przez komputer dociera do koncentratora, ten zaś rozsyła go dalej przez wszystkie swoje porty. Wadą tego rozwiązania jest to, że informacja zostaje rozprowadzona po całej sieci, generując dużo niepotrzebnego ruchu. Na rynku obecne są dwa typy hubów – pasywne i aktywne. Hub pasywny pełni funkcję skrzynki połączeniowej, która nie wymaga zasilania. Hub aktywny wzmacnia sygnały ze stacji roboczej, co pozwala na wydłużenie przewodów łączących komputery z urządzeniem.  Omówione tematy

22 Switch – Urządzenie łączące wszystkie węzły sieci i sterujące przepływem danych między nimi. Wyglądem switche są zbliżone do koncentratorów, jednak w przeciwieństwie do nich analizują otrzymane dane i potrafią kontrolować ruch w sieci. Switch zapamiętuje sprzętowy adres karty sieciowej (MAC), z której nadawana jest informacja, oraz adres odbiorcy przesyłanych danych. W ten sposób po inicjacji połączenia dane nie są już rozsyłane w całej sieci, lecz kierowane tylko do komunikujących się urządzeń. Użytkownik otrzymuje wówczas całą szerokośc pasma tylko dla siebie – na jego port przesyłane są wyłącznie dane skierowane do niego. Router – Urządzenie łączące dwie sieci komputerowe (np. Internet z siecią LAN) i odpowiedzialne za przesyłanie informacji między tymi sieciami. Najpopularniejszym zastosowaniem routerów jest możliwość rozdzielenia stałego łącza na komputery znajdujące się w sieci lokalnej. Połączenie z Internetem można osiągnąć tylko w ten sposób, gdyż każdy komputer lub podsieć musi mieć swój unikatowy adres. Router potrafi także znaleźć następny optymalny pod względem szybkości węzeł sieci, do którego ma być przekazany pakiet.  Omówione tematy

23 Połączenie z Internetem
Połączenie istniejącej sieci lokalnej z Internetem bardzo często sprowadza się do współdzielenia łącza. Jednak czy jest to działanie legalne? Zasady wykorzystania łącza internetowego określa umowa zawarta z dostawcą usługi. Planując zakup łącza, warto w biurze obsługi klienta zapytać o możliwość współdzielenia Internetu w sieci lokalnej (np. osiedlowej). Tańsze łącza masowe (np. Neostrada czy telewizje kablowe) nie mogą być zazwyczaj dzielone w sieciach wykraczających poza lokal instalacji, łącza komercyjne można zaś bez przeszkód współdzielić w dowolny sposób. Istnieje oczywiście wiele możliwości podłączenia Internetu do naszej lokalnej sieci. Wybór sposobu instalacji zależy przede wszystkim od rodzaju wybranego łącza, co wiąże się nierozerwalnie z kosztami tej inwestycji, a także od warunków lokalowych (sieć w domu, firmie, na przestrzeni kilku domostw) oraz fizycznego sposobu okablowania (montaż w korytkach, rurach, z użyciem szaf krosowniczych, etc.)  Omówione tematy

24 Połączenie z Internetem – wariant 1.
 Omówione tematy

25 Połączenie z Internetem – wariant 2.
 Omówione tematy

26 Połączenie z Internetem – wariant 3.
 Omówione tematy

27 Połączenie z Internetem – wariant 4.
 Omówione tematy

28 Połączenie z Internetem – wariant 5.
 Omówione tematy

29 Połączenie z Internetem – wariant 6.
 Omówione tematy

30 Połączenie z Internetem – wariant 7.
 Omówione tematy

31 Przydatne linki My.link.pl/lanpl www.siecilokalne.pl
Serwis poświęcony amatorskim sieciom komputerowym My.link.pl/lanpl Artykuły i porady dotyczące sieci komputerowych Opis standardów sieci Standards.ieee.org Teoretyczne opisy zagadnień związanych z sieciami Topologie i inne zagadnienia związane z sieciami elearning/LAN Forum dyskusyjne sieci lokalnych Historia sieci komputerowych i Internetu textonly/nethistory.html  Omówione tematy


Pobierz ppt "Magistrala Powrót."

Podobne prezentacje


Reklamy Google