Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU RADZYŃ PODLASKI ROK 1 1 1

2 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
Wydział operacyjno - rozpoznawczy Prowadzenie działalności kontrolno-rozpoznawczej: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia przygotowywanie projektów decyzji, opinii, postanowień, stanowisk sporządzanie zestawień, sprawozdań analiz odpowiedzi na pisma Podejmowanie działań jako rzecznik prasowy KP PSP w Radzyniu Podlaskim udzielanie informacji dotyczących zdarzeń, imprez reagowanie na krytykę prasową promowanie bezpiecznych zachowań 2 2 2 2

3 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
Prowadzenie spraw związanych z BHP prowadzenie szkoleń wstępnych sporządzanie analiz prowadzenie postępowań powypadkowych prowadzenie dokumentacji BHP organizacja szkoleń okresowych BHP, Działalność operacyjna: Nadzór nad działalnością Powiatowego Stanowiska Kierowania, Opracowywanie planów ratowniczych, Koordynowanie działań ratowniczych, Analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych podmiotów KSRG, Nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, Koordynowanie prac w zakresie KSRG. 3 3 3 3

4 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
Działalność kontrolno-rozpoznawcza Przeprowadzone kontrole ogółem – 98, w tym: obiekty użyteczności publicznej – 57 obiekty produkcyjno-magazynowe – 25 obiekty mieszkalne i zamieszkania – 3 gospodarstwa rolne – 0 lasy – 12 obiekty zabytkowe - 1 Wydane decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień – 47 w tym: obiekty użyteczności publicznej – 34 obiekty produkcyjno-magazynowe – 13 lasy – 0 transportu towarów niebezpiecznych - 0 4 4 4 4

5 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
Działalność kontrolno-rozpoznawcza Odbiory obiektów – 32 Wydane sprzeciwy na przystąpienie do użytkowania – 7 Odbiory z uwagami – 12 Liczba nałożonych mandatów karnych – 1 Wystąpienia do innych organów – 11 Wydane opinie – 14 Kontrole zabytków przeprowadzane wspólnie z WKZ – 1 Przeprowadzone pogadanki dla dzieci i młodzieży – 12 5 5 5 5

6 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
Działania w zakresie BHP Sporządzono analizę roczną stanu BHP w KP PSP Radzyń Podlaski Przeprowadzono szkolenia wstępne z zakresu BHP dla wszystkich pracowników zatrudnionych w 2010r. Przeprowadzono aktualizację dokumentacji związanej z czynnikami niebezpiecznymi, mutagennymi, preparatami niebezpiecznymi. Przekazano aktualny wykaz do PIS MSWiA. W roku 2010 żaden z funkcjonariuszy nie uległ wypadkowi podczas pełnienia służby. 6 6 6 6

7 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
Działalność rzecznika prasowego Cotygodniowo sporządzana jest informacja o zdarzeniach i przesyłana do wszystkich zainteresowanych. Na bieżąco udzielane są informacje o zdarzeniach, działalności KP PSP w Radzyniu Podlaskim, wyposażeniu, sprzęcie zainteresowanym dziennikarzom Przed okresem wakacyjnym przekazywana jest informacja o bezpiecznych zachowaniach Przed okresem żniw przekazywana jest informacja dotycząca zasad składowania płodów rolnych, ustawiania stert. Przekazywane są informacje na temat organizowanych przez KP PSP w Radzyniu Podlaskim imprez lub z udziałem strażaków, Przekazywane są zdjęcie z imprez zainteresowanym mediom. 7 7 7 7

8 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA Teren powiatu radzyńskiego zabezpiecza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim będąca komendą kategorii IV. Stan osobowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wynosi 35 funkcjonariuszy (33 systemu zmianowego i 2 dowódców). Działania KP PSP w Radzyniu Podlaskim wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie powiatu funkcjonuje 60 jednostek OSP(43 typu S i 17 typu M), z czego 9 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ponadto w ubiegłym roku komenda podpisała porozumienie z Wojskową Strażą Pożarną JW3090 Skład Bezwola w sprawie udzielania wzajemnej pomocy PSP w prowadzeniu akcji ratowniczo gaśniczych zaistniałych na terenie gmin Wohyń i Komarówka Podlaska.

9 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA W 2010 roku przeprowadzono kontrole i inspekcje gotowości operacyjnej podmiotów KSRG, w tym: JRG PSP – 3, OSP z KSRG – 9, OSP inne – 2,

10 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA Uchybienia stwierdzone w trakcie inspekcji jednostek OSP: Braki w wyposażeniu osobistym strażaków, Braki w wyposażeniu samochodów ratowniczo – gaśniczych, Mała ilość strażaków posiadających przeszkolenie pożarnicze, Brak badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w działaniach ratowniczych, Zbyt mała ilość kierowców z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Po przeprowadzonych inspekcjach informowano wójtów gmin o nieprawidłowościach stwierdzonych w jednostkach OSP.

11 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA Przeprowadzono roczny sprawdzian wiedzy teoretycznej dla funkcjonariuszy systemu zmianowego, oraz kwartalne testy wiedzy, w tym: 4 razy dla systemu zmianowego JRG, 4 razy dla służby dyżurnej PSK. W trakcie roku wydano 24 zaświadczenia o zaistniałych zdarzeniach.

12 DZIAŁALNOŚC OPERACYJNA
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁALNOŚC OPERACYJNA W ramach terenów współdziałania w Kocku dnia 14 września 2010r. zorganizowane zostały ćwiczenia taktyczno – bojowe. TEMAT: „Gaszenie pożarów obiektów użyteczności publicznej” Dom Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Tadeusza Kościuszki 1 12 Udział 1 zastępu JRG Radzyń Podlaski 12 12

13 DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU PRZEPROWADZONE ZOSTAŁY ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE SŁUŻB RATOWNICZYCH TEMAT: „Prowadzenie wspólnych działań ratowniczo - gaśniczych związanych z wyciekiem skroplonego azotu ze zbiornika i pożaru oleju opałowego na terenie zakładu CHIFA-AESCULAP Radzyń Podlaski, ul. Budowlanych. 13 13 13

14 Zatrudnienie w korpusach w KP PSP Radzyń Podlaski w latach 2008-2010
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM Zatrudnienie w korpusach w KP PSP Radzyń Podlaski w latach 14 14

15 Struktura wiekowa w KP PSP Radzyń Podlaski
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM Struktura wiekowa w KP PSP Radzyń Podlaski 15 15

16 Staż służby strażaków z KP PSP Radzyń Podlaski
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM Staż służby strażaków z KP PSP Radzyń Podlaski 16 16

17 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
EWIDENCJA CZASU SŁUŻBY FUNKCJONARIUSZY KP PSP W RADZYNIU PODLASKIM ZA 2010 ROK NADGODZINY W KP PSP RADZYŃ PODLASKI ZA I OKRES ROZLICZENIOWY 2010 ROKU : 6222 W TYM AKCJA POWODZIOWA W OKRESIE ROKU: 5662 NADGODZINY W KP PSP RADZYŃ PODLASKI ZA II OKRES ROZLICZENIOWY 2010 ROKU : 1442 W TYM DO ZAPŁATY Z II OKRESU ROZLICZENIOWEGO ZA ROK : 19841,92 17 17 17

18 572 DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczo – gaśniczych (PSP i OSP) 572 Rodzaj zdarzenia Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pożar 161 188 246 151 212 213 138 163 141 127 Miejscowe zagrożenie 285 253 338 249 228 336 455 429 344 386 415 Alarm fałszywy 7 16 20 8 6 14 25 10 27 30 Ogółem 453 430 546 503 385 562 693 577 527 554 572 18 18 18 18

19 DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE OGÓLNIE – ZWIĘKSZENIE LICZBY ZDARZEŃ W STOSUNKU DO 2009 ROKU – 3,2% POŻARY – spadek o 9,9% MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – wzrost o 7,5% ALARMY FAŁSZYWE – wzrost o 11,1% LICZBA OSÓB POSZKODOWANYCH OSOBY RANNE – 116 w tym 9 dzieci OFIARY ŚMIERTELNE – 8 w tym 19 19 19 19

20 546 DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE LICZBA WYJAZDÓW ZASTĘPÓW JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ W 2010 ROKU OGÓŁEM NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO 546 20 20 20

21 40 DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE LICZBA WYJAZDÓW ZASTĘPÓW JRG DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH POZA TEREN POWIATU W 2010 ROKU W TYM DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE 40 21 21 21

22 41 DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE UDZIAŁ W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – z czego na terenie powiatu opolskiego (24 razy) i puławskiego (3 razy). 41 FUNKCJONARIUSZY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W RADZYNIU PODLASKIM – ponad 5300 godzin =47&func=viewcategory&catid=52 22 22 22

23 106 DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE Ogólna liczba strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach przeciwpowodziowych z terenu powiatu radzyńskiego – 106 106 OSP Kąkolewnica Wschodnia OSP Czemierniki OSP Żabików OSP Borki OSP Komarówka Podlaska OSP Wohyń OSP Sobole OSP Przegaliny Duże OSP Branica Radzyńska Kolonia =47&func=viewcategory&catid=52 Jednostki OSP z KSRG uczestniczyły łącznie ponad 800 godzin w działaniach przeciwpowodziowych Suma godzin wypracowanych przez strażaków ratowników OSP z KSRG - ponad 5559 godzin 23 23 23 23

24 SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZAPLANOWANO: Lp. Nr przedmiotu Przedmiot Liczba godzin Zmiana - I Liczba godzin Zmiana -II Liczba godzin Zmiana - III T Ć R 1. I Taktyka działań gaśniczych 23 22 45 25 24 49 21 46 2. II Taktyka działań ratowniczych 36 35 38 3. III Sprzęt pożarniczy 13 32 10 42 14 30 44 4. IV Podstawy prawa w ochronie przeciwpożarowej 4 5. V Rozpoznawanie zagrożeń 7 6. VI Środki gaśnicze 8 7. VII Służba w ochronie przeciwpożarowej 8. VIII BHP i szkolenie medyczne 89 91 94 9. IX Wychowanie fizyczne 3 179 182 173 176 2 175 177 10. X Zagadnienia obronne 6 11. Ćwiczenia na obiektach 12 Ogółem w ciągu roku 217 245 462 216 241 457 226 238 464 24 24 24

25 ZMIANA I : 466 godzin ZMIANA II : 457 godzin ZMIANA III : 464 godzin
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZREALIZOWANO: ZMIANA I : 466 godzin ZMIANA II : 457 godzin ZMIANA III : 464 godzin 25 25 25

26 108 SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP W 2010 ROKU ZMIANY SŁUŻBOWE ĆWICZYŁY NA 12 OBIEKTACH - ŁĄCZNIE 108 GODZIN 108 KAŻDE ĆWICZENIA ŁĄCZONO Z CZYNNOŚCIAMI KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYMI NA DANYM OBIEKCIE 26 26 26

27 25 SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP RECERTYFIKACJA UPRAWNIEŃ
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP RECERTYFIKACJA UPRAWNIEŃ Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 25 27 UPRAWNIENIA ODNOWIŁO 25 FUNKCJONARIUSZY 27 27

28 SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKA JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – 1 FUNKCJONARIUSZ SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE STRAŻAKA JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – 3 FUNKCJONARIUSZY 28 28 28

29 SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Lp. Nazwa szkolenia Przeszkolono w roku sprawozdawczym KSRG Inne Razem Liczba szkoleń 1 Szk. podstawowe 9 52 61 2 Szk. spec. rat. techniczne 8 12 20 3 Szk. spec. kierowców - konserwatorów 21 30 51 CZWARTE ZAPLANOWANE SZKOLENIE NIE DOSZŁO DO SKUTKU Z POWODU BRAKU KANDYDATÓW 29 29 29

30 SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WSPÓŁORGANIZACJA GMINNYCH ZAWODÓW SPORTOWO - POŻARNICZYCH OSP w dniu 9 maja 2010r. 30 30 30

31 SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ORGANIZACJA POWIATOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO - POŻARNICZYCH OSP 31 31 31

32 SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OSP OSP SOBOLE – miejsce OSP PŁUDY – miejsce 11 32 32 32

33 PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI W dniu 15 lutego 2010r. został zorganizowany turniej halowej piłki nożnej dla MDP z powiatu radzyńskiego w grupie dziewcząt na obiektach Zespołu Szkół w Borkach oraz 16 lutego (w grupie chłopców) na obiektach Publicznego Gimnazjum w Czemiernikach. W sumie uczestniczyło: w Borkach – 5 drużyn i w Czemiernikach – 12 drużyn. 33 33 33

34 PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI W dniu 30 marca 2010 r. Komenda Powiatowa wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP przeprowadziła eliminacje powiatowe OTWP w trzech grupach wiekowych: gr. I – szkoły podstawowe uczestniczyło 164 osoby gr. II – szkoły gimnazjalne - uczestniczyło 165 osób gr. III szkoły ponadgimnazjalne - uczestniczyło 77 osób Ogółem wzięło udział osób. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się 48 osób, do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowało się 9 osób, po 3 osoby z każdej grupy wiekowej. 34 34 34

35 PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI W dniu 27 maja 2010r. na obiektach ZSP ul. Sikorskiego, przeprowadzono turniej piłki siatkowej dla MDP ze szkół ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach udział wzięło 4 drużyny żeńskie i 4 drużyny męskie. Wśród chłopców najlepszą drużyną okazała się drużyna z I LO w Radzyniu Podlaskim, natomiast wśród dziewcząt najlepszą drużyną okazała się drużyna ZSP w Radzyniu Podlaskim. 35 35 35

36 PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI W dniu 28 maja zostały przeprowadzone na placu Komendy Powiatowej wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP zawody sportowo - pożarnicze dla MDP ze szkół gimnazjalnych powiatu radzyńskiego. Do zawodów przystąpiło 11 drużyn w tym 7 chłopięcych i 4 dziewczęce. Najlepsze wśród dziewcząt: MDP z Gimnazjum w Ulanie Majoracie Wśród chłopców: MDP Gimnazjum, w Woli Osowińskiej. Obie drużyny reprezentowały nasz powiat na zawodach wojewódzkich MDP w Parczewie. Na 24 drużyny chłopięce i 21 drużyn dziewczęcych drużyna chłopców z Woli Osowińskiej zajęła 4 miejsce a dziewczęta z Gimnazjum w Ulanie zajęły 5 miejsce. 36 36 36

37 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
UTRZYMANIE OBIEKTU I OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMENDY WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM I WIZUALNYM PRACE PORZĄDKOWE W OBIEKCIE – ponad 204 godziny, NAPRAWA URZĄDZEŃ W OBIEKCIE I KONSERWACJA ELEWACJI - ponad 216 godzin, UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTU - ponad 246 godzin, REMONT WSPINALNI SYSTEMEM GOSPODARCZYM - ponad 90 godzin, 37 37 37

38 UTRZYMANIE SPRZĘTU KOMENDY WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM I WIZUALNYM
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM UTRZYMANIE SPRZĘTU KOMENDY WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM I WIZUALNYM NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU – ponad 252 godziny, PRZEGLĄDY I OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU - ponad 225 godzin 38 38 38

39 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google