Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyczno – Historyczny „Słowiański Rodowód Piastów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyczno – Historyczny „Słowiański Rodowód Piastów”"— Zapis prezentacji:

1 Turystyczno – Historyczny „Słowiański Rodowód Piastów”
Piknik Turystyczno – Historyczny „Słowiański Rodowód Piastów” dla uczniów szkół podstawowych klas III – VI z Częstochowy i okolic Tylko poznawszy swój kraj, można go gorąco ukochać i owocnie dla niego pracować Aleksander Janowski ojciec polskiego krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

2 Geneza Pikniku „Słowiański Rodowód Piastów”:
Globalizacja i konsumpcjonizm prowadzi do zaniku różnorodności kulturowej, do zlewania się kultur w bezkształtną, nijaką masę. Niestety wszyscy stajemy się tacy sami, a więc bezbarwni i właściwie nie do odróżnienia. Na nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za młode pokolenie, za wychowanie go w duchu patriotyzmu i dumy ze swojej ojczyzny. A nie można tego dokonać nie uświadamiając młodym ludziom skąd przyszli i jakie są ich korzenie. Poznanie tradycji najbliższej okolicy i regionu uświadamia młodym ludziom nie tylko istniejące różnice, ale i podobieństwa między tą „bliską” kulturą a tą „dalszą”, narodową czy europejską. To uczy tolerancji wobec „innych”, zapobiega ksenofobii i zaściankowości. Ludzie stają się otwarci, lepiej rozumieją otaczający ich świat. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

3 Założenia Pikniku „Słowiański Rodowód Piastów”:
poznanie zwyczajów, obrzędów i tradycji plemion słowiańskich i pierwszych Piastów, kształcenie zainteresowania dzieci historią Polski i regionu, kształcenie umiejętności radzenia sobie w warunkach terenowych (biwakowych), stosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce, kształtowanie postawy patriotycznej – dumy z historii i dziedzictwa własnego narodu, integracja uczniów z różnych szkół, kształtowanie umiejętności społecznych. Piknik jest imprezą o charakterze edukacyjno-turystycznym wpisaną w kalendarz imprez PTTK w Częstochowie. Ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem, więc już od sześciu lat odbywa się zawsze pod koniec września w ośrodku harcerskim w Pająku/ k Konopisk. To impreza dwudniowa, co zdecydowanie zwiększa jej atrakcyjność, szczególnie w oczach dzieci. Piknik jest współfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy i sponsorów. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

4 Piknik „Słowiański Rodowód Piastów” to powiązanie różnych informacji na temat dziejów naszego regionu: w Częstochowie znajduje się cmentarzysko kultury łużyckiej świadczącej o zamieszkiwaniu tych stron przez ludzi już 2,5 tysiąca lat temu, nazwa miasta pochodzi najprawdopodobniej od słowiańskiego imienia Częstoch, niektóre miejscowości w okolicy dzisiejszej Częstochowy np. Mstów znane już były w 1193r., czyli za pierwszych Piastów, a z innymi jest związanych bardzo wiele legend i podań, Częstochowa i okolice mają bogate tradycje ludowe i rękodzielnicze. Te informacje są wplecione w dzieje i tradycje słowiańskie i początków państwowości polskiej. I tak cała impreza oparta jest na słowiańskim zwyczaju obrzędowym – postrzyżynach. Co prawda obrzęd ten dotyczył tylko chłopców. Gdy rodził się męski potomek nie można było obcinać mu włosów ani nadawać „dorosłego” imienia. Dopiero, gdy kończył 12 lat jego ojciec w wielkim ceremoniale obcinał mu włosy i nadawał drugie „dorosłe” imię. Nasz Piknik nawiązuje do tego obrzędu, twórczo go jednak modyfikując, co oznacza, że mogą w nim brać udział dzieci obojga płci. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

5 Organizacja Pikniku: Uczniowie są podzieleni na grupy – każda z nich nosi nazwę jednego z plemion słowiańskich stanowiących trzon późniejszego państwa polskiego tzn. Polan, Wiślan, Pomorzan i Mazowszan (o Łużyczanach mówimy tylko w kontekście różnorodności plemion słowiańskich oraz jako o tych, którzy mieszkali w naszym regionie. Chcemy, aby większość informacji podawanych przez nas, było przypomnieniem i uzupełnieniem wiedzy historycznej, jaką posiadają uczniowie szkoły podstawowej). Grupy mają do wykonania podczas pikniku 10 zadań, których zaliczenie kończy się Postrzyżynami – przyjęciem w poczet pełnoprawnych członków plemienia Słowian. Zadania nawiązują nie tylko do historii Polski i regionu, ale również uczą nabywania umiejętności radzenia sobie w trudnych dla dzisiejszego człowieka sytuacjach oraz stosowania wiedzy przyrodniczej w praktyce. Każde z nich poprzedzone jest krótką pogadanką adekwatną do polecenia – wyjaśniającą genezę zadania jak i samo polecenie. Oczywiście zawsze jesteśmy przygotowane na różną aurę pogodową, dlatego zadania są dostosowane do zarówno do możliwości prowadzenia ich na świeżym powietrzu jak i w pomieszczeniu. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

6 Scenariusz zajęć Zadanie 1 Wykopaliska Zadanie nawiązuje do tradycji
regionu. Najpierw krótko omawiamy historię wykopalisk archeologicznych w regionie skupiając się na Skansenie Archeologicznym w Częstochowie. Nauczone doświadczeniem mówimy również o tym, że nie zawsze udaje się archeologom odkopać całe naczynia, (co doskonale widać w zrekonstruowanych przedmiotach znajdujących się w muzeach). Uczniowie mają za zadanie znaleźć specjalnie oznakowane stanowiska archeologiczne, przeszukać je, wydobyć zakopane przedmioty – materialne ślady bytności Słowian - Łużyczan na tym terenie, oczyścić je, złożyć i określić, co to jest. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

7 Zadanie 2 Roboty garncarskie
Uczniowie mają ulepić z gliny metodą toczenia wałeczków lub inną (lepienie z bryły, cienkich „placków”) przedmioty codziennego użytku mając na wzór zdjęcia przedmiotów z okresu pierwszych Słowian. Zadanie 3 Śladem Piastowskim (podchody) Trop 1 Herb W tym zadaniu uczestnicy Pikniku wysłuchują krótkiej gawędy na temat wojów słowiańskich i ich herbów. Następnie każdy z nich swój rysuje swój herb (na przygotowanych przez nas tarczach, który stanie się jego znakiem chroniącym od złego. Trop 2 Zbieranie roślin jadalnych Dzieci w przedmowie dowiadują się jak żywili się Słowianie i pierwsi Piastowie, jakie rośliny wykorzystywali w przygotowywaniu żywności, zdobywają wiedzę, na temat jadalnych roślin rosnących w lesie i na łąkach. Ich zadaniem jest rozpoznanie i zebranie kilku roślin jadalnych Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

8 Trop 3 Budowanie pułapki na wodę
W trakcie pogadanki dzieci dowiadują się, że w dawnych czasach można było pić wodę z każdej rzeki i strumienia. Ponieważ obecnie jest to niemożliwe, robią według podanych przez nas wzorów pułapkę do zbierania czystej, zdatnej do picia wody . Trop 4 Imię słowiańskie W tym miejscu dzieci dowiadują się, jakie znaczenie dla Słowian miały imiona i co oznaczały, a następnie korzystając z podpowiedzi wybierają dla siebie nowe, słowiańskie imię lub samodzielnie je tworzą. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

9 Zadanie 4 Przygotowanie paleniska i struganie patyków
W czasach słowiańskich i pierwszych Piastów każdy musiał umieć rozniecić ogień. W tym zadaniu uczniowie uczą się jak prawidłowo zbudować ognisko oraz zastrugać patyki potrzebne do pieczenia kiełbasek i podpłomyków. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

10 Zadanie 5 Zajęcia gospodarskie – warzenie strawy
Dzieci dowiadują się jak w dawnych czasach wyglądał chleb, jak się nazywał, a następnie samodzielnie robią ciasto (z kupionej przez nas mąki i soli) i lepią podpłomyki. Potem pieką je nad ogniskiem i mogą zjeść, co zresztą chętnie robią. Do podpłomyków już samodzielnie pieką kiełbaski nad ogniskiem. I to jest wieczerza wieczorna. Zadanie Szycie i ozdabianie sakiewek na skarby Dzieci samodzielnie szyją sakiewki na skarby (materiał im dostarczamy) mając na wzór „prawdziwe” sakiewki zrobione przez nas.

11 Zadanie 7 Nocna wędrówka „Turniej rycerski”
To zadanie pierwszy raz wprowadziłyśmy w 2008r. i ma ono charakter tematyczny: turniej wiedzy o lesie. Jest to jedyne zadanie, które odbywa się późnym wieczorem. Dzieci z opiekunami idą wyznaczoną trasą w zupełnej ciemności (nie wolno brać ze sobą latarek). Drogę oświetlają jedynie wędkarskie świetliki na ryby, księżyc i gwiazdy. Dochodzą do polany oświetlonej przez 4 wbite w ziemię pochodnie i zbierają się wokół 4 mieczy rycerskich również wbitych w ziemię. Mają odpowiedzieć na przygotowane przez nas pytania. Dla każdej grupy przewidziana jest nagroda (uzależniona od funduszy). Zadanie 8 Budowa tratwy Dzieci dowiadują się, że przeprawa przez rzekę była w dawnych czasach wielką trudnością. Mosty, jeśli nawet były, to nieliczne i chcąc się dostać na drugi brzeg trzeba było pokonać rzekę przez bród, łodzią lub na tratwie. Zadaniem dzieci jest zbudowanie z patyków i sznura tratwy posiłkując się przy tym przygotowanymi przez nas rysunkami. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

12 Zadanie 9 Budowa legowiska
Uczniowie przed przystąpieniem do pracy dowiadują się, w jakich warunkach żyli kiedyś ludzie, którzy w trakcie swoich wędrówek musieli zatrzymywać się na nocleg – popas. Musieli schronić się przed deszczem i zimnem budując szałasy. Dzieci dowiadują się też jak wyglądały wówczas miasta – grody na przykładzie naszego glinianego modelu grodu słowiańskiego. Ta pogadanka o tradycji jest również nawiązaniem do dzisiejszych czasów. Jest to nauka radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych – zimno, deszcz i brak namiotu czy innego schronienia. Uczestnicy pikniku budują na podstawie rysunków szałasy z tego, co znajdą w lesie. Zabronione jest łamanie gałęzi i wyrywanie roślin. To zadanie połączone jest z następnym – próbą milczenia. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

13 Zadanie 10 Próba milczenia
Połowę czasu przeznaczonego na budowę legowiska dzieci muszą spędzić w całkowitym milczeniu. Wcześniej mogą się naradzić, podzielić zadania i zacząć budowę. Ale ok. 1 godziny muszą działać razem porozumiewając się tylko na migi. Jest to naszym zdaniem dobre ćwiczenie działania w zespole. Na ogół rzadko wszyscy wytrzymują taką katorgę (a dla opiekunów i dla nas już lekko zmęczonych jest to z kolei balsam dla uszu i duszy), ale trzeba przyznać, że bardzo się starają. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

14 Następnie Akt jest uroczyście zakopywany na wieczną pamiątkę.
 Na koniec Pikniku uczniowie, którzy wykonali z powodzeniem wszystkie zadania stają się pełnoprawnymi członkami plemienia Słowiańskiego w Akcie Postrzyżyn. Następnie Akt jest uroczyście zakopywany na wieczną pamiątkę. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków

15 Dziękuję za uwagę  Ilona Antoniewicz i Dorota Pliszka Organizatorki
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Częstochowie Klub Społecznych Opiekunów Zabytków


Pobierz ppt "Turystyczno – Historyczny „Słowiański Rodowód Piastów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google