Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice ŚRODKI TRANSPORTU BLISKIEGO DŹWIGNICE 1 TEMAT 1 Podział. Grupy natężenia pracy. Podstawowe zagadnienia i parametry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice ŚRODKI TRANSPORTU BLISKIEGO DŹWIGNICE 1 TEMAT 1 Podział. Grupy natężenia pracy. Podstawowe zagadnienia i parametry."— Zapis prezentacji:

1 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice ŚRODKI TRANSPORTU BLISKIEGO DŹWIGNICE 1 TEMAT 1 Podział. Grupy natężenia pracy. Podstawowe zagadnienia i parametry pracy. TYLKO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH !!! TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO !!! Rozpowszechnianie w każdej postaci zabronione

2 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 2 Środki transportu bliskiego Środki transportu dalekiego Transport wewnątrzzakładowy KLASYFIKACJA Dźwignice Wózki transportowe Przenośniki Rzadko w transporcie wewnątrzzakładowym (tylko przy dużych zakładach jako transport pojazdami samochodowymi lub kolejowymi) -Cięgniki -Suwnice -Żurawie -Układnice -Dźwigniki Dźwigi -Jezdniowe (podnośnikowe, naładowne, unoszące, ciągnikowe) -Torowe (na torach podpartych lub podwieszonych) -Cięgnowe (taśmowe, członowe, kubełkowe, zabierakowe, podwieszane) -Bezcięgnowe (grawitacyjne, impulsowe, wałkowe napędzane, śrubowe, wstrząsowe)

3 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 3 DŹWIGNICE - DEFINICJE Dźwignica – maszyna o pracy przerywanej, przeznaczona do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego [1]. Źródła: [1] PN-ISO 4306-1:1999 „Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna. [2] PN-M 45000:1996 „Dźwignice. Podział i symbole klasyfikacyjne” Cięgnik – dźwignica przeznaczona do przemieszczania ładunków za pośrednictwem cięgna zakończonego urządzeniem chwytającym [2] Suwnica – dźwignica, w której urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście [1], [2]. Żuraw – dźwignica z urządzeniem chwytającym (ładunkowym) podwieszonym do wysięgnika lub wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku [1], [2]. Układnica – dźwignica, w której ustrój nośny stanowi przejezdny słup lub rama, po których przesuwa się wodzak – przeznaczona do składowania ładunków w magazynie [2]. Dźwignik – dźwignica przeznaczona do prostoliniowego przemieszczania ładunków w pionie lub prawie w pionie za pomocą sztywnego elementu (zębatka, śruba, tłok) [2]. Wyciąg towarowy – dźwignica składająca się z podstawy ładunkowej prowadzonej w pochyłych prowadnicach przystosowanej do pochyłego przemieszczania ładunków za pomocą cięgników linowych lub łańcuchowych, podstawą ładunkową mogą być wózek, kosz, itp. [2]. Dźwignica linotorowa – dźwignica z urządzeniem chwytającym lub ładunkowym podwieszonym do wodzarki przemieszczającej się po linie nośnej zamocowanej na podporach [2].

4 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 4 KLASYFIKACJA Cięgniki Wciągniki Łańcuchowe Linowe Wciągarki Źródła: DEMAG, ABUS [2] PN-M 45000:1996 „Dźwignice. Podział i symbole klasyfikacyjne” Wciągarka – mechanizm, który przekazuje siłę roboczą za pomocą cięgna (liny lub łańcucha) od napędzanego bębna, przeznaczony do przemieszczenia ładunków w pionie lub w pionie i poziomie w jednej płaszczyźnie pionowej, z zespołami zabudowanymi na odrębnym ustroju nośnym, którą stanowić może rama stała, przesuwna lub przejezdna [2]. Wciągnik – mechanizm podnoszenia zamontowany wraz z mechanizmem jazdy (lub bez niego) w jednym korpusie [2].

5 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 5 KLASYFIKACJA Suwnice Pomostowe Bramowe Dwudźwigarowe Jednodźwigarowe Wspornikowe Półbramowe Źródła: DEMAG, ABUS

6 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 6 DŹWIGNICE - DEFINICJE Suwnica – dźwignica, w której urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście [1], [2]. Źródła: [1] PN-ISO 4306-1:1999 „Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna. [2] PN-M 45000:1996 „Dźwignice. Podział i symbole klasyfikacyjne” Suwnica pomostowa – suwnica, której most opiera się bezpośrednio na torze jezdnym [1], [2]. Suwnica bramowa – suwnica, której nośna część konstrukcji (most) opiera się na torze jezdnym za pomocą podpór [1], [2]. Suwnica półbramowa – suwnica, której nośna część konstrukcji (most) opiera się na torze jezdnym z jednej strony bezpośrednio a z drugiej za pomocą podpory [1], [2]. Suwnica wspornikowa – suwnica, której część konstrukcji nośnej ma kształt wspornika [2].

7 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 7 KLASYFIKACJA Żurawie Samojezdne samochodowe Samojezdne Wieżowe Przeładunkowe Źródła: HIAB, LIEBHERR Samojezdne gąsienicowe Pokładowe

8 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 8 DŹWIGNICE - DEFINICJE Żuraw – dźwignica z urządzeniem ładunkowym podwieszonym do wysięgnika lub wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku [1], [2]. Źródła: [1] PN-ISO 4306-1:1999 „Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna. [2] PN-M 45000:1996 „Dźwignice. Podział i symbole klasyfikacyjne” Żuraw samojezdny – żuraw, który może być wyposażony w wysięgnik (wieżę z wysięgnikiem) i w stanie obciążonym lub nieobciążonym może przemieszczać się bez specjalnie przygotowanej jezdni, zachowując swoją stateczność pod działaniem siły ciężkości [1], [2]. Żuraw wieżowy – żuraw obrotowy z wysięgnikiem zamocowanym w górnej części pionowo ustawionej wieży [1]. Żuraw kolejowy – żuraw obrotowy na platformie przemieszczającej się po torze kolejowym [1]. Żuraw pokładowy – żuraw obrotowy, zamontowany na pokładzie statku, przeznaczony do czynności ładunkowych [1], [2]. Żuraw masztowy (derrick) – żuraw obrotowy z wysięgnikiem zamocowanym przegubowo na maszcie, mający podpory górną i dolną [1]. Żuraw wspornikowy (stały) – żuraw, którego urządzenie chwytające jest podwieszone do wspornika (wysięgnika) albo do wciągarki przemieszczającej się po wsporniku [1], [2]. Słupowy – żuraw wspornikowy mający możliwość obrotu na stałym słupie zamontowanym w fundamencie lub połączony ze słupem obracającym się w łożysku oporowym umieszczonym w fundamencie [1].

9 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 9 KLASYFIKACJA Dźwigniki Jednokolumnowe Dwukolumnowe Czterokolumnowe Śrubowe nożycowe Źródła: Pfaff Silberblau, Hofmann Zębatkowe Kanałowe

10 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice Udźwig nominalny* – udźwig, dla którego zostało zaprojektowane urządzenie. – największa dopuszczalna masa ładunku, która może być przenoszona przez dźwignicę. – największa masa ładunku, która może być podniesiona przez dźwignicę, ustalona dla określonych rodzajów dźwignic i konkretnych warunków z uwzględnieniem grup natężenia pracy [1]. Dla żurawi (nie wszystkich) maksymalny (nominalny) udźwig jest przyjmowany dla najmniejszej dopuszczalnej długości wysięgnika i wysięgu w warunkach pracy. Udźwigi są ustandaryzowane [1]: 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 [kg] 1 1.25 1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 [t] 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 80 [t] 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 [t] * - Synonimy udźwigu nominalnego : maksymalny udźwig, bezpieczne obciążenie, udźwig. DŹWIGNICE 10 DEFINICJE UDŹWIGU NOMINALNEGO Źródła: [1] PN-ISO 2374:1996 Szereg maksymalnych udźwigów modeli podstawowych

11 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 11 PARAMETRY Prędkość podnoszenia – prędkość pionowego przemieszczania ładunku w ruchu ustalonym o masie równej udźwigowi urządzenia Prędkość jazdy – prędkość jazdy urządzenia w ruchu ustalonym po płaszczyźnie poziomej z ładunkiem o masie równej udźwigowi. Prędkość obrotu (żurawie) – prędkość przemieszczania kątowego w ruchu ustalonym części obrotowej żurawia. Rozpiętość (suwnice) – odległość pomiędzy osiami czołownic mierzona wzdłuż osi mostu (odległość pomiędzy osiami szyn po których porusza się suwnica). Nominalna wysokość podnoszenia ładunku – największa osiągalna różnica poziomów, między którymi dźwignica może przenosić ładunki. Wysięg (żurawie) – odległość między osią pionową urządzenia chwytającego i osią obrotu nieobciążonego żurawia. Moment udźwigu [tm, kNm] (żurawie) – moment od ładunku określony wzorem M = Q (masa ładunku) · R (wysięg). Kąt obrotu (żurawie) – kąt o jaki może się obrócić wysięgnik wokół osi obrotu żurawia.

12 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 12 Źródła: PN-ISO 4301-1:1998, PN-EN 13001-1:2007 GRUPY NATEŻENIA PRACY DŹWIGNIC Idea Systemy klasyfikacyjne ISO 4301-1 Cała dźwignica (dwie klasy: obciążenie Q1-Q4 intensywność użytkowania U0-U9 co daje GNP A1-A8), Mechanizmy (dwie klasy: obciążenie L1-L4 intensywność użytkowania T0-T9 co daje GNP M1-M8), EN 13001-1 Nie ma grup natężenia pracy dla mechanizmów. Pięć niezależnych klas: Q0-Q5 dla spektrum obciążenia, U0-U9 dla liczby cykli roboczych, D0-D9 dla przeciętnych przemieszczeń, P0-P3 dla ruchów pomocniczych, S0-S9 dla historii obciążenia. Jest to pewna klasyfikacja. Jest to system pomagający w określeniu racjonalnych podstaw projektowania ustrojów nośnych i mechanizmów. Płaszczyzna porozumienia pomiędzy producentem a użytkownikiem pozwalająca w przejrzysty sposób dobrać urządzenie do żądanych warunków użytkowania.

13 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 13 GRUPY NATĘŻENIA PRACY WG: ISO 4301-1 1. Dźwignica jako całość. Klasa intensywności wykorzystania – szacowana liczba cykli roboczych Źródła: PN-ISO 4301-1:1998 Klasa wykorzystania Maksymalna liczba cykli pracy U01.6 x 10 4 U13.2 x 10 4 U26.3 x 10 4 U31.25 x 10 5 U42.5 x 10 5 U55 x 10 5 U61 x 10 6 U72 x 10 6 U84 x 10 6 U9>4 x 10 6 Przykład: Q4 Stan obciążeniaWspółczynnik K p Q1 – lekki ≤ 0.125 Q2 – przeciętny ≤ 0.25 Q3 – ciężki ≤ 0.50 Q4 – bardzo ciężki ≤ 1.00 Przykład: U4 Klasa obciążenia dźwignicy GNP dźwignicy (oznaczenie A) Obciążenie Klasa wykorzystania

14 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 14 GRUPY NATĘŻENIA PRACY WG: ISO 4301-1 2. Mechanizmy. Klasa intensywności wykorzystania – przewidywany czas użytkowania Źródło: PN-ISO 4301-1:1998 Klasa wykorzystania Całkowity czas użytkowania T0200 T1400 T2800 T31600 T43200 T56300 T612500 T725000 T850000 T9>100000 Przykład: L2 Stan obciążeniaWspółczynnik K m L1 – lekki ≤ 0.125 L2 – średni ≤ 0.25 L3 – ciężki ≤ 0.50 L4 – bardzo ciężki ≤ 1.00 Klasa obciążenia mechanizmu Przykład: T3 GNP mechanizmu (oznaczenie M) Obciążenie Klasa wykorzystania

15 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice Obciążenie CRANES TECHNOLOGY 15 GRUPY NATĘŻENIA PRACY WG: ISO 4301-1 Klasa obciążenia mechanizmu Stan obciążenia w wielu przypadkach może być określona z wykorzystaniem ogólnych zasad: Źródła: PN-ISO 4301-1:1998 Lekki: Mechanizmy zazwyczaj poddawane bardzo małym obciążeniom i jedynie wyjątkowo obciążeniu nominalnemu. Stan obciążeniaKmKm L1 – lekki ≤ 0.125 L2 – średni ≤ 0.25 L3 – ciężki ≤ 0.50 L4 – bardzo ciężki ≤ 1.00 Klasa obciążenia mechanizmu Czas pracy Średni: Mechanizmy zazwyczaj poddawane małym obciążeniom a czasami średnim lub maksymalnym obciążeniom. Ciężki: Mechanizmy zazwyczaj poddawane średnim obciążeniom ale regularnie też maksymalnym. Bardzo ciężki: Mechanizmy pracujące pod maksymalnym lub prawie maksymalnym obciążeniem.

16 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 16 GRUPY NATĘŻENIA PRACY Porównanie wielkości wciągarek w GNP M3 i M7 Minimalna moc silnika mechanizmu podnoszenia – 72kW i 126kW Źródła: DEMAG

17 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice CRANES TECHNOLOGY 17 GRUPY NATĘŻENIA PRACY Porównanie wymiarów: wciągarka M3 a M7 (Te same główne parametry – udźwig nominalny, wysokość podnoszenia, prędkość podnoszenia, rozpiętość, itp). Źródła: DEMAG Wielkość mechanizmów dźwignicy jest związana ze stanem obciążenia, przewidywaną intensywnością użytkowania, udźwigiem nominalnym czy systemem przewijania liny. Wciągarka 100 t M3 (ISO) 1Bm (FEM) 100 t M7 (ISO) 4m (FEM) System przewijania liny8/212/2 PrzekładniaHGL 11HGL 13 Średnica liny [mm]2226 Długość liny [m]154243 Rozmiar zblocza2050 Średnica kół [mm]500630 Masa wciągarki [kg]9 70016 500

18 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 18 GRUPY NATĘŻENIA PRACY Porównanie wielkości zbloczy w GNP M3 i M7 Źródła: DEMAG

19 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 19 GRUPY NATĘŻENIA PRACY Porównanie wielkości dźwigarów suwnicy w GNP M3 i M7 Źródła: DEMAG

20 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 20 DŹWIGNICE – DEFINICJE DOT. URZĄDZEŃ CHWYTAJĄCYCH Zblocze hakowe – zespół składający się z haka, trawersy i krążków linowych. Urządzenie chwytające – urządzenie (np. hak, chwytak, chwytnik elektromagnetyczny, widły) służące do zawieszania, podnoszenia lub przenoszenia ładunku. Zdejmowalne urządzenia chwytające – dowolne wyposażenie, za pomocą którego dźwignica jest obciążana ładunkiem użytecznym, a które nie jest częścią dźwignicy ani ładunku. Zdejmowalne urządzenia chwytające są łatwo zdejmowalne z dźwignicy i ładunku. Niezdejmowalne urządzenia chwytające – dowolne wyposażenie, do którego można podwieszać ładunek odpowiadający ładunkowi netto, a które jest zamocowane w sposób stały do dolnej części elementu niosącego. Niezdejmowalne urządzenia chwytające są częścią dźwignicy.

21 Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice DŹWIGNICE 21 PRZYKŁADOWE PYTANIA 1. Podział środków transportu bliskiego. 2. Wymień kilka przykładów suwnic. 3. Co to są cięgniki? 4. Do jakiej grupy środków transportu bliskiego należą cięgniki? 5. Do czego służy ogranicznik obciążenia? 6. Co to jest grupa natężenia pracy?


Pobierz ppt "Środki Transportu Bliskiego - Dźwignice ŚRODKI TRANSPORTU BLISKIEGO DŹWIGNICE 1 TEMAT 1 Podział. Grupy natężenia pracy. Podstawowe zagadnienia i parametry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google