Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia Środowiska Environmental Economics

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia Środowiska Environmental Economics"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia Środowiska Environmental Economics
Analiza kosztów i korzyści Metody wyceny/wartościowania środowiska

2 Analiza kosztow i korzysci Cost-Benefit Analysis
Maksymalizacja różnicy pomiędzy korzyściami i kosztami (korzyści netto), gdzie: qi – redukcja emisji z danego źródła, i (i = 1 to N) – źródła emisji, Bi(·) – funkcja korzyści dla źródła i, Ci(·) - funkcja kosztów dla źródła i, qi*- efektywny poziom ochrony (redukcja zanieczyszczeń).

3 Analiza korzyści netto (Net Persent Value Analysis)
gdzie: Bt – korzyści w czasie t, Ct – koszty w czasie t, r – stopa dyskontowa, T – rok zakończenia analizy Dodatni wynik oznacza wzrost dobrobytu.

4 Metody wyceny/wartościowania środowiska

5 wykres WTP – chęć do zapłaty WTA – chęć do akceptacji

6 Przegląd metod Metody odkrywania preferencji (wyceny bezpośredniej, bezpośredniego wartościowania) Metody rynkowe (wyceny pośredniej, pośredniego wartościowania))

7 Wartość środowiska (użytkowa i pozaużytkowa)

8

9 Przykłady Zadanie:

10 Lieratura: [1] Folder H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomia Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa. [2] Vinpenny J.T., Wartość Środowiska. Metody Wyceny Ekonomicznej. PWE, Warszawa. [3] Miłaszewski R., Ekonomika Ochrony Wód Powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.


Pobierz ppt "Ekonomia Środowiska Environmental Economics"

Podobne prezentacje


Reklamy Google